FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Notulen Overdracht-avv 4 september 2012Dovnload 26.2 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte26.2 Kb.
FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

rechte verbindingslijn met pijl 2

Notulen Overdracht-AVV 4 september 2012

A900, Broerplein 7

Aanwezig: GHD Ubbo Emmius, Ibn Battuta, TeMa, FMF, Diephuis, Risk, Vesting, LISA, Meander, JFV, GLV Idun, Tw!st, IK, VIP, Studiosi Mobilae, Sociëtas, Cover, ASCI, TBV Lugus, Clio, ZaZa en Commotie.
 1. Opening

De vergadering wordt geopend om 14:10u.


Voorzitter Knobben: Blij met de goede opkomst, deze is logisch in verband met de dingen die wij behandeld hebben. Er is wat mailverkeer geweest gisteren over de verlating en het ongemak wegens het te laat zijn van de stukken, ten minste als de HR ter hand genomen wordt. Excuses daarvoor.
Commotie: Waarom was het te laat?
Voorzitter Knobben: een samenloop van omstandigheden. Ik heb gisteren pas gehoord dat de agenda niet toegankelijk was, mij lukte het wel maar ik weet niet waarom dit anderen niet lukte.


 1. Vaststellen AgendaVastgesteld met als wijzigingen dat punten elf en twaalf omgedraaid worden. 1. Mededelingen

Geen. 1. Goedkeuring notulen 26 april 2012

Pagina twee: Cuos met alleen hoofdletters, aan te passen.


Pagina zeven: Oscar is met een “C”. En Rianne niet Lianne
Pagina negen: Waarom zijn er geen bijlages op de mail meegestuurd?
Voorzitter Knobben: Miscommunicatie.

Verder geen op of aanmerkingen.

 1. Secretarieel Jaarverslag


Voorzitter Knobben: Ik zou dit als volgt willen doen; per kopje. Kort over het jaarverslag, dit is een verslag wat wij allemaal hebben gedaan dit jaar, er staat niks nieuws in.
Inleiding: Geen vragen.

Profileringsfonds: Vragen? Zien jullie dat de bestuursmaanden weer met acht euro zijn verhoogd? Houdt niet over maar elke acht euro is er één. Geen vragen.


Besturenweekend één en twee: Een aantal van jullie waren er, voor diegenen die er niet bij waren, het was hartstikke gezellig.


GHD Ubbo Emmius: Twee keer bij en twee keer leuk, maar zorg ervoor dat het avondeten klaarstaat als we aankomen.
Voorzitter Knobben: Het aardappelen schillen op de eerste avond was een activiteit. Daarnaast kan je vier mannen niet laten koken.

Actie BSA tegen eerste jaar:


Commotie: Ik neem aan dat studentenkoepel één woord is.
Voorzitter Knobben: Klopt. Zal ik veranderen. Verder wil ik benadrukken dat ik er erg trots ben dat er in grote getalen handtekeningen zijn gezet, dat was erg fijn. Het heeft veel geholpen.

Faciliteiten voor studentbestuurders:


Commotie: Er staat: “Het college van bestuur is niet onverdeeld enthousiast”, kan dat concreter?
Voorzitter Knobben: Sterken vind het wel een goed idee, wel in een andere vorm maar het koepel heeft het geconcretiseerd en Poppema is niet zo enthousiast, sterker nog, hij wil het gewoon niet. Maar de nieuwe studentenassessor heeft beloofd er werk van te maken, zodat het voor bestuurders allemaal makkelijker is hun opleiding te voltooien.
Kandidaatsvoorzitter Allet: Studie moet bestuur zijn.
Voorzitter Knobben: Klopt.

Career Service Center: Geen vragen.


Internationaliseringsoverleg: Geen vragen.

De verenigingen:


Commotie: Viel moet valt worden, in de eerste zin.
Voorzitter Knobben: Prima, doen we.

Conclusie: geen vragen.


Het secretarieel jaarverslag 2011-2012 wordt goedgekeurd met bovengenoemde wijzigingen.
 1. Financieel overzicht


Penningmeester Vrijhoef: Het is geen groot overzicht, we hebben weinig posten. De grootste zijn de besturenweekenden en die zijn dekkend. Ik loop van punt één tot 20.
Contributie

Één nieuw lid maar die hoeft geen geld te betalen want ze zijn te klein.


Besturenweekenden

Zijn dekkend.


Sponsoring
FMF: Waarom staat deze op 0?
Penningmeester Vrijhoef: We kregen sponsoring in natura.
Commotie: Maar dan is die sponsoring in natura voor jullie.
Penningmeester Vrijhoef: Nee, wij hebben het allemaal gebruikt voor de verenigingen.

BHV


Staat nul bij want deze is nog niet verwerkt.
Constitutieborrel

Zou meer moeten zijn maar we hebben de rekening nooit gekregen na veel aandringen, het Fust is dus aan te raden voor borrels. De rest is niks bij aan te merken, we hebben een klein positief verschil.
TeMa: Waarom is er geen balans? Er is een kasoverschot en nu kan ik niet zien hoeveel dat is.
Penningmeester Vrijhoef: Bij een balans hoort een overzicht van crediteuren en debiteuren en die hebben we op dit moment niet. Daarom vond ik het niet nodig. We hebben een overschot van 1200 euro.
FMF: moet eigenlijk gewoon zwart op wit staan.
Penningmeester Vrijhoef: In het vervolg doen we dat weer, voor de duidelijkheid.
Commotie: Hij kan onder voorbehoud worden goedgekeurd, omdat de BHV nog niet verwerkt is?
Voorzitter Knobben: Doen we.

Het financieel overzicht is onder voorbehoud goedgekeurd.
 1. Rondvraag


Voorzitter Knobben: Rondvraag gewenst?
TeMa: Vorig jaar is HSCC toegetreden, stemrecht wordt bepaald aan de hand van leden, maar het is een stichting.
Voorzitter Knobben: Dat is de vorige avv opgelost, ze betalen geen contributie en ze hebben dus geen stemrecht.

Cover: Is er nog iets gehoord van Bos Incasso over de lezing die ze zouden geven?
Voorzitter Knobben: Klopt, daar moeten we het nog over hebben.
Secretaris van der Harst: Er was te weinig animo voor.


 1. Stemming Decharge Bestuur 2011-2012

Er is stemming over gewenst. Iedereen stemt. Met 29 stemmen voor en 2 blanco mogen wij gedechargeerd worden.
 1. Stemming Inhamering Bestuur 2012-2013


Voorzitter Knobben: Is er stemming gewenst?

Nee dat is er niet.
GLV Idun: Stel jezelf eens even voor.
Kandidaatsvoorzitter Douma: Twee jaar terug bestuur van Commotie gedaan.
Kandidaatspenningmeester Soons: Drie jaar geleden bestuur gedaan bij Clio, nu ook lid van Asci.

Kandidaatsvicevoorzitter Bok: Ik ben lid van GLV Idun, maar heb geen bestuurservaring.
Kandidaatsecretaris Schotsman: Ik deed vorig jaar bestuur van Ibn battuta, ook lid van Asci. Nu twee Asci-leden in het bestuur van FVOG.


 1. Decharge/Inhamering

Met een hamerslag is het bestuur 2011-2012 uitgehamerd en het bestuur 2012-2013 ingehamerd.
 1. Begroting

Weinig veranderingen, alleen lustrumfonds vanwege overschot. Lustrum wordt ingevuld op de besturendag, met een bedrag van €500,-.


TeMa: Lustrumfonds is ontstaan wegens kasoverschot, maar staat hier als inkomsten. Hoe reken je dit als inkomsten?

Penningmeester Soons: Het fonds staat op onze rekening, maar wordt voor het eerst gebruikt op de begrotingen, vandaar inkomsten.

FMF: Moet het dan ook niet bij uitgaven?

TeMa: Als je het van het eigen vermogen afhaalt, is het een verlies. Het lijkt nu alsof je €500,- binnen krijgt, maar dat is niet zo.

Penningmeester Soons: Daarom heet het ook een fonds, omdat het éénmalig is.

TeMa: Vorig bestuur had het fonds in leven moeten roepen om het bij de inkomsten te mogen noemen. Nu zou het bij uitgaven moeten staan.

VIP: Kun je het geen reservering noemen?

Penningmeester Soons: Dan noem ik het een reservering. Naam wordt veranderd.

LUGUS: Sponsoring, waarom gaat dat dit jaar wel lukken?

Penningmeester Soons: Banner op de website van BOM Media, die hebben een betalingsachterstand. Daar gaan we achter aan.

FMF: Is dat realistisch?

Commotie: Het streven is in ieder geval goed.

FMF: Dus er is wel een betalingsachterstand, maar geen debi- credi-lijst? Is dat niet tegenstrijdig?

Penningmeester Soons: Bij de bestuursoverdracht werd verteld dat het een betalingsachterstand is, maar het vorige bestuur is daar niet meer achteraan geweest. Het nieuwe bestuur heeft dan dat geld als het binnen komt.
VIP: Hoe wordt dat lustrumfonds nu uiteindelijk genoemd?

Penningmeester Soons: Opname uit eigen vermogen.

TeMa: Dan komt het bij uitgaven te staan, dus is het een verlies.
Begroting wordt goedgekeurd met bovengenoemde wijzigingen.


 1. Beleidsplan


Voorzitter Douma: Er was ons verteld dat de AVV een week later plaats zou vinden, vandaar dat er helaas geen PowerPointpresentatie aanwezig is. Het beleidsplan is ook dit jaar weer 2 pagina’s.
Faciliteiten studentbestuurders verbeteren:
Geen vragen of opmerkingen.
Uitwisseling van kennis:
Commotie: 12 december mag zonder streepje.
Verbeteren externe communicatie:
GLV Idun: Per jaar per faculteit 2 faculteitsbezoeken, wat houdt dat precies in?

Voorzitter Douma: Open gesprek over het reilen en zeilen van de verenigingen. In ieder geval 1 bezoek, maar 2 is zeker haalbaar.

Studiosi Mobilae: Er staat Intensive in plaats van intensief.
NEXT:
FMF: Grote groep verenigingen, dus veel verschillende belangen. Grote verschillen ook per faculteit, dus zijn faculteitsbezoeken erg belangrijk.

Voorzitter Douma: Daar zullen we zeker rekening mee houden.
LUGUS: Wij zijn het er niet mee eens, er wordt gesteld dat MKB geen geld heeft voor sponsoring, maar wij krijgen daar wel degelijk sponsoring van.

Voorzitter Douma: Wij zullen daar grondig naar kijken.
Studiosi Mobilae: Er staan twee d/t-fouten in dit stuk.

Secretaris Schotsman: Excuses daarvoor.
IK: Hoe schrijf je expertgroep eigenlijk? In het SJ staat het anders geschreven. Gaat dat over hetzelfde?

Voorzitter Douma: Ja, dat gaat over hetzelfde.
Continuering interne professionalisering:
Geen vragen.
Imagomanagement:
Het logo wordt gepresenteerd op de volgende AVV, maar zal langzamerhand al in alle communicatiemiddelen verschijnen.

FMF: Stukken op tijd opsturen, dan wordt je serieus genomen. Op tijd communiceren en je aan de statuten houden.
Het beleidsplan wordt goedgekeurd met bovengenoemde wijzigingen. 1. WVTTK

Die waren er niet.

 1. Rondvraag


LUGUS: Over het vaststellen van de agenda. Begroting en beleidsplan voor de inhamering op de agenda. Anders weet je niet waar het nieuwe bestuur zich mee bezig gaat houden.

Voorzitter Douma: Daar heb je gelijk in, we nemen de tip mee voor volgend jaar.
ASCI: Vanaf wanneer hebben wij stemrecht?

Voorzitter Douma: Vanaf 150 leden. Dan heb je één stem.

Oudpenningmeester Vrijhoef: TeMa moet op de stemlijst komen.
Cover: Tijdens het besturenweekend moet er wel iemand nuchter blijven met BHV, hoe denken jullie daarover?

Voorzitter Douma: Er moet inderdaad een nuchter iemand zijn met BHV. Vermoeden wel dat er een nuchter iemand is op het kamp die BHV heeft, gezien het feit dat er ongeveer 50 bestuursleden meegaan.

TeMa: Iemand moet dan nuchter willen blijven.

Voorzitter Douma: Wij verwachten niet tegen problemen aan te lopen en zorgen er zelf voor dat er altijd een bestuurslid met rijbewijs nuchter is.


 1. Sluiting


De AVV wordt gesloten om 15:09u.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina