FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan GroningenDovnload 30.04 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte30.04 Kb.
FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

rechte verbindingslijn met pijl 2

Notulen AVV 26 maart 2013

UMCG, zaal 3111.0002

Aanwezigen: Societas, Ibn Battuta, M.F.V. Panacea, G.T.D. Bernoulli, ODIOM, Cover, Clio, VIP, IK, Archigenes, Studiosi Mobilae, P.S., ZaZa, Commotie, TW!ST, ASCI, MARUG, Max L Snijders, Risk, VESTING, EBF, GLV Idun, JFV, FMF, TeMa1. Opening

Voorzitter Douma heet iedereen welkom en opent de vergadering om 15.06. Er gaat een document rond voor de adressenlijst in het KEI-magazine. 1. Vaststellen agenda

Onder WVTTK komt de toetreding van Max L Snijders.

Agenda wordt goedgekeurd. 1. Vaststellen notulen d.d. 18 december 2012

Pag 1

Voorzitter Douma: r.2 onduidelijkheid i.p.v. duidelijkheid.

TW!ST: Tw!st nu in kleine letters, is met hoofdletters.

M.F.V. Panacea: Er is een verschil in aantal mensen tussen de stemmingen. Kan volgende keer een presentielijst worden toegevoegd?

Studiosi Mobilae: r. 4, aangegeven is ‘e’en woord

M.F.V. Panacea: de eerste voorlichtingsbijeenkomst.

Pag2


M.F.V. Panacea: r2: Dit is buiten de RUG om en zij organiseren ook activiteiten. Wat wordt hier mee bedoeld?

Voorzitter Douma: Dat de activiteiten niet via de RUG worden gepland, maar er buitenom. Deze worden wel opengesteld voor studenten.

Studiosi Mobilae: In het 3e gedeelte van Karen Huizing: Gebeurt i.p.v. gebeurd en uploadt i.p.v. upload.

M.F.V. Panacea: Termijn opgeschoven richting de zomer. Erg vaag.

Voorzitter Douma: Dat is hetgeen wat er vorige keer door Karen is genoemd. Wat deze precies is, weten we ook niet.

Besloten wordt om grammaticale punten door te mailen en voortaan regelnummering toe te voegen.

Pag6

ASCI: Hier wordt de logoquiz genoemd en dat mailtjes voor de logo’s voor deze AVV zal gebeuren.

Penningmeester Soons: Is nog niet gedaan. Komen we zo op terug.

Pag. 11


VIP: Er was een discussie over inschrijving bij de KvK en gelieerd zijn aan de RUG. Komt met hier nog op terug?

Voorzitter Douma: Daar hebben we naar gekeken. Men moet inderdaad geregistreerd staan bij de KvK. Wat betreft gelieerd zijn aan de RUG: dat is iets wat wij met de AVV vast willen stellen.

ASCI: Is dat niet iets waar jullie als bestuur voor moeten kiezen?

Voorzitter Douma: Zonder goedkeuring van de AVV, kan een vereniging niet lid worden. Jullie gaan hier dus ook deels over.

Cover: Hoe gaat het met Shalom Arabs?

Voorzitter Douma: Die zijn niet te bereiken. We laten het daarom rusten.

ZaZa: Vaak staat in de statuten van de vereniging of je gelieerd bent aan de RUG.

Pag. 12


Clio: Bij de introductie van Nexus is het Engels vertaald naar het Nederlands. Hierdoor kunnen nuances verdwijnen. Volgende keer graag in het Engels notuleren wanneer er Engels wordt gesproken.

VIP: Er was een discussie of de discussie toen in het Engels dan wel in het Nederlands moest. Deze komt niet terug in de notulen.

Voorzitter Douma: Voorstel voor de toevoeging ‘Er is discussie geweest of de discussie in het Engels of Nederlands moest’ .

De notulen worden onder voorbehoud goedgekeurd. 1. Bestuursmededelingen / ingekomen stukken

  1. Besturenweekend

Voorzitter Douma: 12-14 april te Dwingeloo. Informeel en erg gezellig. Mail ons voor opgave.

  1. Steunlijsten

Voorzitter Douma: Vanwege politieke neutraliteit staan wij niet op de steunlijsten van de U-raad fracties. Hier hebben we bewust voor gekozen. Wel willen we jullie vragen om hier altijd bij de mogelijkheid stil te staan. We zijn wel benieuwd of er uberhaupt besturen op de steunlijst staan?

Er staan enkele besturen, of bestuursleden op persoonlijke titel, op de steunlijst bij zowel SOG als Calimero.  1. Bestuurssollicitaties

Voorzitter Douma: Vanaf april gaat de werving van start. Mochten er niet genoeg bestuursleden gevonden worden, zullen we terugvallen op de vangnetregeing. Komt terug bij punt 7.

 1. Evaluatie beleid FVOG

a. Beleidsmatig

Voorzitter Douma: Er zijn geen grote veranderingen, continuering van hetgeen al in december besproken. Doordat Peter is weggevallen door persoonlijke omstandigheden zijn er nu wel wat aanpassingen in de taakverdeling. Zo notuleert Lieke, en verzorg ik de mailbox. We moeten iets meer passen en meten, het is allemaal wat drukker, maar het lukt ons aardig goed.

Op dit moment is er voornamelijk focus op rendementsverhogingen, Learning Communities en op kleine schaal Next. N.a.v. de faculteitsbezoeken en het feit dat men niet heel positief was, willen we Next weer wat oppakken. We zijn nog bezig met een memo over de maatregelen voor de rendementsverhogingen.

We zijn benaderd door VESO voor hun website systeem.

Penningmeester Soons vertelt een kleine introductie over VESO.Penningmeester Soons: We zijn benaderd vanuit VESO voor sponsoring. Goed moment door problemen oude website.

ASCI: Wat is het verdienmodel?

Penningmeester Soons: Wij gaan het gratis gebruiken, doordat wij het door kunnen geven aan de verenigingen.

Voorzitter Douma: We hebben een afspraak gehad met Student en Stad. Niet heel veel gemeen, maar handig om een aanspreekpunt te hebben, mochten wij of een van jullie een keer iets via de gemeente moeten afhandelen.

Internationalisering wordt besproken met diverse verenigingen om op de hoogte te blijven van wat er speelt. Op dit is moment is dat de overlap met ESN en verenigingskampen. Het is nog geen groot probleem – alles zit vol- maar je dwingt buitenlandse studenten tot een keuze en de Rector was er ook niet blij mee. Een nformatief stuk is opgesteld. Er gaat nog niks veranderen aan het huidige beleid. Als de internationals eerder kunnen komen, kan ESN schuiven. Hierover gaan we het binnenkort over hebben. Als tweede punt: Studies van FWN worden Engelstalig. Wellicht dat die aan kunnen sluiten bij het internationaliseringsoverleg.GLV Idun: Niet alle verenigingen worden Engelstalig. PS en wij blijven nederlandstalig, zo ook onze studies

b. Activiteiten

Voorzitter Douma: Besturendag is goed bevallen. Helaas was er geen sponsoring doordat de bank op het laatste moment is afgeketst.

Faculteitsbezoeken waren erg prettig en druk. Zoals al genoemd, zal een memo nog volgen.

Voor het besturenweekend zijn we op dit moment druk bezig met eten, boodschappen en tijdsinvulling. Het beloofd weer mooi te worden!

Samenwerking met KEI: het is ons opgevallen dat studieverenigingen en het actief worden bij stuieverenigingen, wegvalt tegen het aanbod van studentenverenigingen tijdens de KEI-week. Het is niet te doen om de verenigingen wat te laten doen tijdens deze week. Wij staan er altijd wel met een stand maar wij hebben erg weinig te bieden, alleen de informatie over studieverengingen. Er is een stuk geschreven over studenten- en studieverenigingen over overeenkomsten en verschillen voor het magazine. In samenwerking met SSA en Contractus. Willen jullie dit stuk nog inzien?VIP: Wij zien het graag.

Voorzitter Douma: Jullie krijgen vandaag het stuk. Vrijdag moet het worden aangeleverd.

VIP: waar wordt het in gepubliceerd?

Voorzitter Douma: het artikel en de lijst met gegevens van studieverenigingen komen in het KEI-magazine, die wordt uitgegeven zodra je je inschrijft bij de RUG.

Rond de derde week van september zullen we weer een BHV-cursus organiseren. We hebben nog niks vastgelegd aangezien we eerst prijzen willen vergelijken. 1. Rendementsverhogingen RuG (discussie BSA, jaarklassen en Learning communities)

Voorzitter Douma: Het is al veel langs gekomen tijdens faculteitsbezoeken. Voor het behalen van rendementen wil CvB misschien BSA verhogen in jaar 1 of 2, of overgaan op een jaarklassensysteem. Op deze manier wordt het een redelijk schools systeem. Dit is zodanig bestreden door de studentenorganisaties, dat de rector over iets anders moest nadenken. Dit werden Learning Communities, waarbij een rol door de studieverenigingen kan worden ingevuld. Er komt nadruk op leden door je studie heen helpen en voorlichting na je studie.

2 april is de informatie en discussieavond in De Keyzer, waar de Rector komt spreken. We raden jullie aan langs te komen, aangezien het een grote impact kan hebben op actieve leden en op bestuursleden. Het is nog wat vaag, dus Elmer Sterken komt een uurtje informatie geven. Hierna kunnen we vrijuit een discussie houden met de studentenorganisaties, assessor en faculteitsbestuurders.FMF: Wat wordt ermee gedaan? Kunnen we onze kritiek ook geven zodra de rector erbij is?

Voorzitter Douma: Je mag je kritiek ook al geven als de rector erbij is. Voor het vlot verloop hebben we gekozen om hem even langs te laten komen, zodat mensen zich niet bezwaard voelen om te vertellen hoe ze erover denken en de discussie open verloopt.

Commotie: Hoe lang duurt het ongeveer?

Voorzitter Douma: ik verwacht 2 uur.

Clio: Is de zaal in de Keyzer gereserveerd?

Voorzitter Douma: ja

M.F.V. Panacea: Waar is Next voor als we niet veel meer op de voorlichting na de studie moeten richten, maar vooral op het begeleiden van de studenten door de studie?

Studiosi Mobilae: Next lijkt ons nog voor de nodige motivatie na de studie. Maar het lijkt me niet dat dit opeens geheel weg zal vallen wanneer Learning Communities opeens opkomen.

Vicevoorzitter Bok: Learning Communities zullen ook geenszins een devies worden wat moet worden aangehouden door de studieverenigingen. De Learning Communities zullen door de hele universiteit worden teruggezien. Het is iets waar studieverenigingen duidelijk een steentje kunnen bijdragen, aangezien de wij met de studenten en hun studie in verband staan. Het zal dus niet de carriere gerichte activiteiten verplaatsen of een mindering in andere activiteiten veroorzaken. Het is een toevoeging van het pakket van een studievereniging.

P.S.: Hoe zien jullie aanpassingen van studieverenigingen voor je? Er zijn al studiegerelateerde activiteiten. We gaan ons niet alleen maar focussen om men de studie door te helpen.

Voorzitter Douma: Het moet niet in extremen worden getrokken. We willen zo goed mogelijk voorlichting geven. Er is al vaak een component, het is een toevoeging bij de studieverenigingen. Het is een van de manier om de rendementen te verhogen.

GLV Idun: Ik ben in de war. Er zijn nu 2 soorten informatie. Bij het voorzittersoverleg op de FWN verenigingsvoorzittersfaculteit is door de faculteitsbestuurder van FWN genoemd dat het niet het doel is van de Learning Communities om de rendementen te verhogen. Jullie noemen nu dat het wel zo is.

Cover: Wat vooral in het overleg kwam, is dat het een cultuursverandering moet worden. Ondersteuning van studenten onderling is het belangrijkste.

VIP: Dat zijn mooie reclamepraatjes. In principe komt het erop neer dat we sneller door onze studie heen gaan en de rendementen dus wel omhoog gaan.

Voorzitter Douma: Achterliggende gedachte van zo’n fijn studieklimaat is ondermeer controle en indirect harder studeren door de student. .

Clio: Wanneer wordt dit beleid van Elmer Sterken ingevoerd?

Voorzitter Douma: Op dit moment wordt er nog gekeken wat voor vormen de Learning Communiteis kunnen hebben. Een definitieve vorm wil men in 2015 hebben.

 1. Vangnetregeling

Vicevoorzitter Bok: Dit bestand gaat van bestuur op bestuur en speelt al jarenlang. Hier is de versie waar we alles op een rijtje hebben gezet tot dit jaar. Bij de vangnetregeling gaat het om de verenigingen die 150 leden of meer hebben. Ons bestuur staat onderaan, daarboven Nexus en TeMa, die zijn of net nieuw of net groter dan 150 leden. We vallen terug op de vangnetregeling als er geen geschikte kandidaten worden gevonden voor een driekoppig bestuur. Normaal wordt dit in september gepresenteerd, dit heeft het vorige bestuur niet gedaan. Daarom delen we dit nu mee.

VIP: Krijg je dit te horen als je lid wordt van het FVOG? Is Nexus Hiervan op de hoogte? Lijkt me redelijk.

Penningmeester Soons: Nexus is hiervan inderdaad op de hoogte

Vicevoorzitter Bok: Ja, helemaal wanneer de vereniging meer dan 150 leden heeft. Anders wordt er minder nadruk op gelegd.

Archigenes: Wat als we niemand vinden?

Vicevoorzitter Bok: Het devies is dat er iemand gevonden moet worden. Het treedt vaak niet in werking, maar er moet echt iemand gevonden worden door de besturen die bovenaan staan.

FMF: Je gaf aan dat het niet echt nodig is, waarom noem je het dan?

Vicevoorzitter Bok: Het is een formaliteit, we willen dat jullie op de hoogte zijn.

VIP: Waarom is dit er?

Penningmeester Soons: Ooit opgesteld door een voorgaand bestuur. Of het noodzaak was of een vooruitziende blik weet ik niet.

 1. CUOS-koepel

Als vicevoorzitter is Lieke aanwezig bij het CUOS-koepel.

Vicevoorzitter Bok: Afvaardiging CUOS-koepel naar Gent geweest om informatie uit te wisselen en meer te vertellen over het actieve studentenleven in beide steden. Men heeft een rondleiding gehad bij alle voorzieningen, het is als erg prettig ontvangen. Waarschijnlijk komt Gent hier volgend jaar tijdens lustrum van de RUG.

Op de vorige AVV is gevraagd of de studieverenigingen heil zagen in een enquete. Toen weinig interesse, nu wel interessanter vanuit het koepel door de rendementsverhogingen en Next. De enquête wordt nu opgesteld, gaat vooral over studentenleven en welke keuzes studenten maken, o.a. ook wat er gebeurd zodra de studiedruk hoger wordt: wat laat de student dan als eerste vallen?

De Learning Communities zijn ook besproken in het overleg. Wij zijn hier vooral mee bezig, andere koepels zijn op de hoogte maar kunnen er nog niet veel mee. Contractus is er iets mee bezig, maar nog weinig concreet.

De jaarklassen actie Contractus was in janauari, meer dan 90% van de studenten was tegen jaarklassensysteem volgens enquête. Gepresenteerd aan rector, die heeft er nog weinig mee gedaan, o.a. doordat de enquete ietwat was. In April wordt de discussie rondom jaarklassen en Learning Communities besproken in de U-raad.

Het onderwerp KEI-week is al besproken, andere koepels zijn ook bezig met hoe zij zich het beste kunnen profileren.

VIP: Contractus heeft die nog gesproken over de gekleurde enquête?

Vicevoorzitter Bok: Voor zover ik weet niet.

Voorzitter Douma: Hebben op die avond het gehad met Sterken maar dan over jaarklassen, verder nederlaag geaccepteerd in de zin van enquete.

Vicevoorzitter Bok: Het kan wel zo zijn dat het jaarklassensysteem op een zijspoor wordt gezet als de Learning Communies wat beginnen te lopen. Dat is in ieder geval postitief.


 1. Bespreking financieel halfjaarverslag

Penningmeester Soons:

Inkomsten

Op de besturendag waren er geen inkomsten voor sponsoring. Rente is iets meer dan 5 euro. Op dit moment zie je een negatief saldo maar daar kom ik op terug.

Uitgaven


Er is minder aan besturendag uitgegeven dan begroot, o.a. door minder inkomsten. Wel bijna 90 euro erover heen, maar valt op te vangen met post onvoorzien.

Verder is het voorschot voor het besturenweekend gedaan, is kostendekkend dus geen probleem. De website is al betaald en dit zal volgend jaar lager zijn omdat we dan alleen de domeinnaam hoeven te betalen, geen hosting. Ook wat administratie en representatiekosten erbij door o.a. printen. We verwachten onder de representatiekosten te blijven, iets meer over administratie, maar heft elkaar ruim op.

Balans

We staan er goed voor, veel uitgaven aan besturenweekend 2 maar is kostendekkend dus vloeit terug. We hebben nu €802,64.ASCI: Hoe los je die sponsoring op van 250 euro? Nog lopende zaken van vorig jaar?

Penningmeester Soons: Zijn we mee bezig. BOM Media staat nog open van andere jaren maar was een aflopend contract. We hebben naast geldelijke sponsoring ook sponsoring die zich niet in geld uitdrukt, zoals de website binnenkort.

 1. WVTTK

Toetreding Max L. Snijders

Voorzitter Douma: Graag een kleine inleiding over de vereniging.

Max L Snijders: Vereniging voor de master journalistiek. Er zijn zowel Nederlandse als internationale studenten. We bestaan 16 jaar en hebben diverse activiteiten, waaronder borrels, NOS-bezoek en een tafeltennistoernooi. We hebben 40 actieve leden en 5 bestuursleden.

Er is geen stemming gewenst. Max L. Snijders treedt toe tot het FVOG. 1. Rondvraag

M.F.V. Panacea: Hoe loopt het met Next? Wat hebben jullie er mee gedaan? Gaan jullie nog wat doen?

Voorzitter Douma: het lag voornamelijk bij de testgroep, niet meer bij ons. We hebben vernomen dat er weer wat ontevredenheid was, we hebben dus nu weer een afspraak staan.

RISK: Er is geen mail ontvangen van deze bijeenkomst. Misschien goed om de mailinglijst te checken.

MARUG: We hebben geen documenten binnen gekregen, alleen de uitnodiging. Willen jullie dit in de gaten houden?

Voorzitter Douma: Erg raar. Ik ga het na.

Commotie: Onze penningmeester moet binnenkort bezig met omzetten van de IBAN nummers. Heeft iemand tips?

M.F.V. Panacea: er is een update vanuit ons programma, DAFILEX, waarmee het omzetten erg makkelijk moet gaan verlopen.

FMF: Er zijn gratis programma’s waarmee je het kan overzetten. Heb ik laatst nog via Google opgezocht.

Penningmeester Soons: Ik neem contact op met FMF, dan wordt er één van de gratis tools aangegeven in de infomail.

GLV Idun: Voor verenigingen bij Congressus: Jochem heeft aangegeven dat het allemaal automatisch gebeurd.

VIP: Dat kan toch niet?

GLV Idun: Jawel, het IBAN nummer valt uit te rekenen en kan daarom makkelijk worden omgezet.

12. Sluiting

Voorzitter Douma sluit de vergadering om 16.07.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina