Familienamen [andere schrijfvarianten niet meegenomen]Dovnload 138.95 Kb.
Pagina1/2
Datum07.10.2016
Grootte138.95 Kb.
  1   2

RAAD EN RENTMEESTER GENERAAL DER DOMEINEN

Toegangsnummer 9

INVENTARISNUMMER 19
Familienamen [andere schrijfvarianten niet meegenomen]

Aelstius - predikant te Son & Breugel [14]

Affoirden van – A. [125]

Aghter van – bartholomeus te Oirchot [123]

Alem van – Jacob Claessen president heemraadschap Maren [21]

Alers – Arien alias Worm [21]

Amstel van – Willem Ploos [91]

Antonissen – Cornelis te Maren [21]

Ariens – Gerit schepen te Veghel anno 1594 [124]

Arnhem van – Daniel deurwaarder bij de domeinen [75,76,108]

Avieres/Averen van – Elisabeth te ‘sBosch [38]

Baer van - Ansem schepen te Blaarthem [1]

Beaumont de - Martha te ‘sBosch [38]

Becker – Willem Claessen te Nuland [121]

Becx – Lambert [66]

Berchem van – Dierck dienaar van de korte stok te ‘sBosch [85], Gijsbert te Gewande [21]

Berck van [of: Beeck] – Jan te ‘sBosch [34,81,93]

Beresteijn – rentmeester [11,24,98]

Bergaigne de – Hendrik hoogschout ‘sBosch [37]

Berkenbosch van – Juffrouw Machtelt [20]

Berkers de – Franciscus Jan te Aarle [29]

Bert de- schoolmeester Lage Mierde [109,112]

Beverwijk van – Johan officier te Zeelst [125]

Bijmans – A. vorster te Veghel [124]

Bles – Guilliam [71]

Blom - Niclaes controleur fortificatie ‘sBosch [18,19,92]

Bocholts van – Heer Baron landcommandeur Aldenbiezen/Gemert [103,104]

Boedonck van – Jan Ariens te Eerde [124]

Bogers – Jan Jacop rentmeester van de heerlijkheid Geffen [122]

Boij de – Geerlach rentmeester van de heerlijkheid Geffen [122]

Bonarts – Gijsbertus [115]

Bonarts – Johannes [115]

Borcht van der – Joris te ‘sBosch [38]

Borssele van – Heer raad en rentmeester generaal der domeinen [39,70,100]

Boxtel van – Coenraet Dircx te ‘sBosch [62]

Boxtel – Peter Dircx te ‘sBosch [62]

Brandijn – Heer met grond onder Nuland [121]

Breckenvelt - Johan priester te Someren en Lierop [5]

Bredehof van – F.R. [40]

Breij van – Francis [125]

Bressy – Mr. Diederick schout en dijkgraaf Maasland [46,115]

Breugel van – Heer Thieleman te ‘sBosch raad van de stad [38]

Broeck van den – Jacomyna te ‘sBosch [38]

Brouchuijsen van – G. secretaris Empel [21]

Bruynincx – Jan te Breda gegijzeld [54], Jan te Lommel [22], Johan pachter Brabantse Tol [16]

Burch – tresaurier generaal [69]

Camphen van – Johan notarius publicus en procureur [69,92,107]

Cannaerts – Mathijs te Turnhout [116]

Chevalier Le – Pieter collecteur van de houtschat te Nuland [121]

Cloese van der – [65]

Cock de – J. secretaris te Maren [21]

Coemans – Mr. Adriaen overleden schout van Oisterwijk [116]

Conincx – Alith Janssen te Boxtel [73]

Convent van Coudewater – [121]

Cornelissen – Wouter schepen te Maren [21]

Cortpenninck – Mathijs te ‘sBosch [78]

Costerius - schout van de stad Weert [4]

Cox - Heer drossaard van Gemert [103]

Crommon – [65]

Cromvoort van – Godefridus [78], Govert te ‘sBosch [35]

Croon – Gerard drossaard van de heerlijkheid Nuland [121]

Cuper – [69]

Cupers – Frans [60]

Dale de la – schoolmeester te Hoge Mierde [109,112]

Daniels – Jannen Delis te Eerde [124]

Daniels – Matijs schepen te Veghel anno 1594 [124]

Davervelt – Hendrick erfsecretaris [51]

Deckers – Hendrick erfsecretarie Beek [51]

Deutecom van – Abram deurwaarder bij de domeinen [88]

Deutecom van – Johannes [88]

Dickhoff – Dirck schout heerlijkheid Lith [52]

Dinther van – Willem Janssen te Geffen [57]

Dircx – Claes borgemeester te Veghel anno 1594 [124]

Dircx – Willem Henricx schepen te Veghel anno 1583 [124]

Donckerts – Melchior advocaat [72]

Dorp van – (Vrouwe) Barbara te ‘sBosch douarière Pieck van Tienhoven [20,55]

Dorst van – Pieter te Tilburg [42,56]

Driessen – Peter Gijsbert h.geestmeester te Veghel anno 1583 [124]

Dueren van – Claes Cornelis schepen te Veghel anno 1583 [124]

Duijnen van – Aert drossaard Baronie van Boxtel [119]

Dusselsorp van – Jans molenaar te Udenhout [79]

Eeckhoff – Caspar [62]

Eijmers – Dirck schepen te Empel [21]

Ekeren van – Maria

Erckel van – Walraven te Zeelst [125]

Ermerts – Anthonis schepen te Nuland [121]

Esser – Johan notaris te ‘sBosch [21]

Ewolt - Christiaen inwoner van Breda [16]

Focanus - ontvanger [2]

Fransse – Cosijna te ‘sBosch [38]

Gans – Heer [111]

Gargon – M. predikant te Geffen [122]

Gerrits – Lenaert te Zeelst [125]

Gerwen van – Niclaes deurwaarder bij de domeinen [75]

Gevel van de – Heer met grond onder Nuland [121]

Gijsberts – Hendrick 76 jaar [35]

Gijsberts – Thomas Henrick 45 jaar [35]

Goertssen – Arien Aert schepen te Veghel anno 1583 [124]

Graaf van Berlo te Someren [70]

Graaff van – J. [46]

Grinsven van – Antoni schepen te Empel [21]

Grispere of Grisepierre – Robbrecht kapitein luitenant te ‘sBosch [38,39,40,45]

Haeghen van der – Dirck Jan Willemssen te Eerde [124]

Haeren van der – R. [115]

Hambroeck van – Anna in leven Vrouwe van Jekschot [116]

Hanegraft – Adriaen molenaar te Hilvarenbeek [113]

Heer van Beverweert [38]

Heer van Deurne – [29], rentmeester der geestelijke goederen [68,98]

Heer van Helmond – [29]

Heeren – Jan Goyaerts te ‘sBosch [78]

Heessel van - Bartholt erfsecretarieën Peelland [51]

Heesters – Nicolaes Gijsbert en Maijken de weduwe te Boxtel [126]

Heeswijck van - Adriaen Peter molenaar korenwindmolen te Oerle [17]

Heeswijck van – Henr. notarius publicus [35], notarius sylvaducis [91]

Hendricx – Marten te Orthen [78]

Hendricx – Ruth pachter hoeve Grootdonk te Veghel/Eerde

Henricx – Jan te Zeelst [125]

Henricx – Joris Gerit schepen te Veghel anno 1594 [124]

Henricx - Mariken Corst te Aarlebeek [47]

Hermans – Bouwen inwoner Gewande [21]

Herpen van – Herbert te Orthen [78]

Hertog van Brabant – [21,52]

Herwijnen van – Goossen te Empel [21]

Heurn van – [98]

Heuvel van den – Ivo drossaard te Waalwijk [61]

Heuvel van den – Marten 42 jaar [35]

Heyden van der – Gerit Janssen te Eerde [124]

Holthuysen van – [66]

Hordijcq – Cornelia te ‘sBosch [82]

Hornes de Bassigny – Eugene Maximiliaen Baron van Boxtel [48]

Huijbers – Dirck schepen te Maren [21]

IJlem van – Arnulph ontvanger te ‘sBosch [82]

IJlem van – Adriana Margriet [82]

Jacops – Adriaen Jan gezworene te Veghel anno 1583 [124]

Jagers - Hendrick molenaar te Udenhout [3,27,61], gijzelneming [71]

Janssen – Aeltien te Aarlebeek [47]

Janssen – Aert [73]

Janssen – Catalijn Aert [73]

Janssen – Dirck op molen te Udenhout [61]

Janssen – Huijbert Willem gezworene te Veghel anno 1583 [124], schepen te Veghel anno 1594 [124]

Janssen – Jan te Eerde [124]

Jeger de – Jonker te Nuland [212]

Jermeijn [dubieus] – Johannes [38]

Joerdens – Jan Jan kerkmeester te Veghel anno 1583 [124]

Keizer Karel – [65]

Kelst van - Johanna dr.v.Symon [20]

Kelst van - Symon commies bij de domeinen [20]

Kivit – Marten zn.v.Johan te Nuland [99]

Koningin van Spanje – [101]

Lamberts – Willem te Veghel [47]

Lambertssen – Willem Jan Peter gezworene te Veghel anno 1583 [124]

Lange de [2]

Langendonck van – Mattijs te Breda [54]

Laure de – Amant te Eindhoven [49]

Laure de – Dirck te Eindhoven [49]

Laureijnssen – Jan 77 jaar [35]

Leefdael van – Rogier Heervan Deurne [44]

Leijten Joseph Arien te Eindhoven [49]

Lemmens – Jan Franchoys te Geel [116]

Lent van – A. deurwaarder [115]

Linden van der – Gijsbert te Nuland [121]

Lith van – Peter te ‘sBosch [78]

Loeff – Libertus notaris en procureur bij Raad van Brabant [39]

Lokerenberch van - Johannes [20]

Lo[o]vens – Rochus hoogmeier te Sichem en eigenaar erfsecretarieën in Peelland [51]

Luunen van – H. deurwaarder [66]

Mackalle – Daniel erfsecretarie Bakel [51], stadhouder te Mierlo [77]

Martens – Carel [30]

Martinel – Daniel pachter van de Grote Brabantse Zwijgende Landtol [86,96,97]

Mausse [dubieus] – Nicolaes [38]

Meerwijck van – Herbert te ‘sBosch [35,78]

Me[e]ussen – Meeus Jan schepen te Veghel anno 1583 [124]

Me[e]uwen van – Henrick te Orthen [28,35]

Meijden van der – Adriaen [29]

Menschen des – Govert [62,67]

Menschen des – Johan [62]

Mispelon – procureur [114]

Moerkercken – [51], H. [117]

Molengraeff – Adriaen gewezen pachter Brabantse Tol [101,106]

Noort van – Jan deurwaarder bij de domeinen [75], Johan erfsecretaris Aarle [51]

Nove de - Johanna Elisabeth klooster op de Uilenburg te ‘sBosch [13]

Otten – Jan te Maren [21]

Oudenhoven van – P. notarius publicus [59]

Ourijck van – [120]

Paulsen – Hendrick alias Poppelesoesken uit Erp [103]

Perseijn van – Heer Anthonis wethouder te Breda [54]

Peters – Jan Dirck schepen te Veghel anno 1594 [124]

Peters – Peter Gijsbert schepen te Veghel anno 1594 [124]

Peters – Philips Jan borgemeester te Veghel anno 1594 [124]

Peters – Willem Jan schepen te Veghel anno 1594 [124]

Peterssen – Laureijns Goert kerkmeester te Veghel anno 1583 [124]

Pieck van Thienhoven - rentmeester [20,30,31,33,38,65]

Pieterson – rentmeester [29]

Pol van der – Vrouwe Cornelia te Waalre [125]

Pol van der – Jan schepen te Nuland [121]

Prouningh – Dionisius bastaard [47]

Prouningh – Johan te ‘sBosch 70 jaar [47]

Querijn/Querin – Cathalijn [38]

Querijn/Querin – Gaspar of Caspar te ‘sBosch [38,39,40,45]

Raad en Leenhof van Brabant [51,54]

Raaijmacker – Mr. Ferdinand te Geel [116]

Raesfelt van – Baron hoogschout ‘sBosch [103]

Raet de – Mr. Arnout leenman van de leen- en tolkamer [68]

Reijnders – Willem inwoner Gewande [21]

Rijt van der – Jan Willem Hanricx schepen te Veghel anno 1583 [124]

Ringelant – Jan schoolmeester te Hapert, later te Houthem [109]

Roeffen – Dirck Thonis Hanrick h.geestmeester te Veghel anno 1583 [124]

Roij de – Johanna boedelhoudster wijlen Mr. Adriaen Coemans te Oisterwijk [116], P.H. [121]

Roijmans – Jan te Eersel [89,90], Jan Nijs te Eersel [58]

Rosmalen van – Lambert pachter van het gemaal te Tilburg [116]

Rovers – Rover Jan pachter hoeve Grootdonk te Veghel/Eerde

Ruijsch – Peter [60]

Ruth – Rutten Dirck te Veghel [124]

Schellens – Wouter te Empel [21]

Schepers – Frans Hendrick te Milheeze [66]

Schoten – N. de weduwe uit Antwerpen [116]

Sint Lambertuskapittel te Luik – [52]

Slingelandt van - G. [2,40]

Smit de – Hendrick Dircx borgemeester te Veghel anno 1594 [124]

Smits – mr. metselaar ‘sBosch [107]

Soffers – Jan Baptist te Tilburg [116]

Stockmans – Johan [51]

Strijp van – W. [124]

Sweerts – Maerten Christiaen schout van Kempenland [72,123]

Sweerts de Landas – Heer Hendrik ontvanger der verpondingen [62]

Symons – Jan Gerit Jan te Eerde [124]

Tempelaer – Abraham erfsecretarie Nuenen e.o. [51]

Thielenss. – Willem Jan Peter schepen te Veghel anno 1583 [124]

Thuyningh – Geraert wethouder te Breda [54]

Tillaer van – Melchior Jan schepen te Veghel anno 1583 [124]

Vaessen – Peeter Henrick te Eerde [124]

Vessem van – Henrick Mijs [111]

Verbolt – [72]

Vervoorn – Splinter te ‘sBosch [38]

Swaenbergen van – Lucas Janssen te Gewande [21]

Thuijl van – Marten Anchems te Helvoirt [34]

Veen van – Adriaen [118]

Veer de – Heer Johan secretaris generaliteitsrekenkamer [98]

Velp – koopman ‘sBosch [107]

Ven van de – de weduwe Aert Henricx te Nuland [121]

Ven van de – Jan te Nuland [121]

Vorst van de - Anthonis scheoen te Blaarthem [1]

Vos – Willem notarius publicus [35]

Vrouwe van Heeze & Leende – [84]

Wel van – Dirck te ‘sBosch [78]

Wilborts – Huijbert Jan schepen te Bakel [66]

Witvelt - Catharina in klooster op de Uilenburg te ‘sBosch [13]

Wolfsen – Henr. [30]

Wouters – Bastiaen en Luijtjen de weduwe te Nuland [121]

Zegers – Geurt te Nuland [121]

Zoete de Laecke de Villers – Heer [72]

Plaatsnamen [andere schrijfvarianten niet meegenomen]
Aarle Rixtel (incl.Beek vgl. Aarlebeek) – [29], bruggen over de Aa [10], erfsecretarie [51], heffing weggeld [13], regenten [32] schutten van beesten [32]

Alem – [55], ‘Alemsche Schouw’ [21]

Amsterdam – gemeentebestuur [7]

Asten – [50]

Bakel – [29,66], erfsecretarie [51]

Bergeijk – Bergeijksche Hoeve [14], regenten [14]

Blaarthem - ingezetenen [1], reparatie parochiekerk [1]

Bladel – [123], afgebrand dorp [95], landshoeve [14], regenten [14,95]

Borkel – dijkreparatie [63,64]

Boxtel – baron [48], baronie [48,119,126], borgemeestersambt door een vrouw [126], corpus [119], drossaard [119,126], paarden- of beestenmarkt [48], schepenen [126]

Brabant – geleide- en paardengeld [8,16,86,87,96,97], Grote Brabantse Zwijgende Landtol [54,86,87,96,97,101,102,106]

Breda – [42], fortificatie [8,97]

Deurne – [50], heer [44,98], jaarmarkten [44]

Diessen – oliemolen [113]

Dommel – Lieve Vrouwenbrug [125], rivier [125]

Drunen – gemeynt de Sacht [12]

Eerde – hoeve de Groote Donck [124], Veghels Broeck [124]

Eersel – onderpanden [58,89,90], regenten [90]

Eindhoven – Gennepermolen [50], regenten [50], Schimmelsemolen [50], Stratumsemolen [49,50], watermolens [49]

Empel – [55], ‘Empelsche Aanschouw’[21], ‘Empelsche dijcken’[21], ‘Gereseweij’[21], nieuwe dijk [21], reparaties aan de weg Annenborch-Empel [91], schepenen [21]

Engelen – limietscheiding Bossche Sloot of Bussersloot [83], naburen [83]

Enschot – oprichting paardengrutmolen [56]

Geffen – [55], huisje van de armen [122], heerlijkheid [122], paardengrutmolen [57]

Geldrop – [50]

Gemert – commandeur [103], Duitse Orde [103], vrije heerlijkheid [103]

Gerwen zie Nuenen

Gestel - ingezetenen [1]

Gewande – ’Blauwsluijsen’[21], huisplaats [21], land [21]

Goirle – korenwindmolen [116]

Grave – fortificatie [97], legertroepen [13]

Haaren – regenten [114], voorpootstroken [114]

Hapert – schoolmeester [109]

Heeze & Leende – [50], rivier de Tongelreep [84], Vrouwe [84]

Helmond – ‘cassaeij- ofte weghgelt [43], inlossing van de heerlijkheid [30], regenten en ingezetenen [43]

s-Hertogenbosch – [42], armenhuizen [62,67], Bossche Sloot of Bussersloot [83], Bosveld [35], Bosschebroek [35], domeinhuis of domeinwaag [108], fortificaties [18,97], galg [103], gasthuizen [62], Helvoirtsdijk [81], hoogschout [15,80,85,105], klooster achter de Tolbrug [105], klooster op de Uilenburg [13], klooster Zusters van Orthen [107], laagschout [15,105], mannengasthuis [62], oliemeulen achter den Ulenborch [62], Orthen [35], Pettelaar [92] Pettelaarschans [18], tuchthuis [105], Ulenborch [62], Verwerstraat [38], Vliert [35]Heusden – [42]

Hilvarenbeek – jurisdictie [113], regenten [94], weekmarkt [94]

Hoge & Lage Mierde – schoolmeesters [109,110]

Hoogeloon – t’Hoirkenshoeve [14], regenten [14]

Houthem – in land van Valkenburg [109], schoolmeester [109]

Kempenland – kwartier [7,36]

Kessel – [55]

Leende – ingezetenen [2]

Lierop – priester [5]

Lith en Groot Lith – [55], Abtsgeer [52], Abt van Sint Truidengeer [52], Achterdijk [52], Achterste Biescamp [52], Bijlcampken [52], Calvercampken [52], Capellecampken [52], Capellestuck [52], ‘clop- en meetschouw’[52], Cruysbroerscampken [52], Deenkenscamp [52], Hemelrijck [52], Henrick Clingencamp [52], Hermen Clingencamp [52], Horsencampken [52], Jan Aert Celencampken [52], Jan Gosenscamp [52], Jan van Lierscamp [52], Jonker Jan de Beverscamp [52], Litther Graeff [52], Magdalenencampken [52], Pastorijebooncampen [52], Persoriscampen [52], schouwvoering [52], Sinte Cathelijnencampen [52], Verhuijgencampen [52], Verhuijgenlant [52], Voorste Biescamp [52], Zijl van Lith [52]

Lithoijen – [55]

Lommel – [53], Beckers- off Stijnbeempt [72], cijnsboek [100], limietscheiding [72]

Loon – land van [53]

Luik – land van [72], Sint Lambertuskapittel [52]

Maas – [21]

Maasdijk – doorgebroken 1610 [21], Groenendijk [46], Oude Maasdijk [21]

Maasland – erfsecretarie [115], griffier- en dijkschrijversambt [115], kwartier [7,46,60], Maasdorpen [55], schout en dijkgraaf [46,115]

Maastricht – [72]

Maren – [55], ‘Coorense Wert’ [120], heemraadschap [21], ‘Marense Wert ‘ [120], parochie [21], regenten en schepenen [120]

Meierij – houtschatten [20], kwartierschouten [15], landdrostambt [105], officieren van justitie [80], onderrentmeesterschappen [20], plakkaat rond de beplanting van de Meierij [125]

Mierlo – [50], corpus [77], jaarmarkten [77]

Milheeze – [66]

Namen [B] – [123]

Nederwetten – zie Nuenen

Netersel – [123]

Nuenen – [50], erfsecretarie [51], secretarisambt [51]

Nuland – [55], convent van Coudewater [121], drossaard [121], Groenstraet [121], Nulantsche Straet [121], olieslagmolen [99], pootmeesters [121], poten van bomen [121], Voortsestraet [121], Weertscheut [121]

Oerle – korenwindmolen [[17]

Oirschot [20,123]

Oisterwijk – dingbank [3,56], dubbele verponding [6], regenten kwartiersdorpen [6]

Orthen – ‘affbranden van Orten’ in 1672 [28,35,78], cijns uit onderpanden [28], Hertogenland [35], ingezetenen [78], slechten van de hoge erven [35]

Oss – [55], privilege van de tolvrijdom [60], secretarisambt [115]

Peelland – erfsecretarieën [51], hoofdschout [51], kwartier [7]

Pelt – [53], limietscheiding [72]

Ravenstein – land van [46]

Reusel – [123]

Rosmalen – Annenborch [91], Annenborghssteege achter de kerck aldaer [55]

Scherpenheuvel – hoogmeier [51]

Sichem – hoogmeier [51]

Sint Oedenrode – Bosch [109], klamp novale tiende [109,112], Neijnsel [109], Verrenhout [109], Villenbraken [109]

Someren – achterstallige dorpslasten [26], pastorie [5], priester [5], Verbrande Hoeve [70]

Son (& Breugel) – Dommel [19], heffing weggeld [13], hoeve van Costerius [3], Hooidonkse molen [19], ingezetenen [4,19], predikant [14], reparatie pastorie [14], Sonse molen [19], stokgoederen [4], watermolen [19]

Sterksel – bijdrage aan de contributie [2]

Tilburg – korenwindmolen [116], moeren [30], novale tienden in West-Tilburg [69], oprichting grutmolen [42,56]

Tongelre – [29,50]

Tongerlo – abdij [65,69]

Udenhout – ingezetenen en regenten [118], korenwindmolen [61,71,79], molenaar [3,61,79], ‘Roeltjensdijck’[27], ‘Santkant’[3,27,71,79], uitturven van moergronden [118]

Valkenburg – land van [109]

Valkenswaard - regenten [84]

Veghel – achterstallige betalingen [59], arme ingezetenen [25,59], hoeve Grootdonk onder Eerde [124], oorlogstoestanden [59], regenten [59]

Vlierden – [29]

Vught – accijnsheffing [74], regenten [74], Vughtse Hoeven [93]

Waalwijk – drossaard [61], regenten [117]

Waalre - boek Brabantia Mariana [125], Dommel [125], Lieve Vrouwenbrug [125], Lieve Vrouwendijk [125], regenten [84,125], Vrouwe douarière [125]

Weert – schout [4]

Westerhoven [35], dijkreparatie [63,64]

Woensel – stokgoederen [4]

Zeelst – moerassen [125], regenten en ingezetenen [125]


: historisch onderzoek -> Raad Rentmr Gen Domeinen
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Archief van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen bhic toegangsnummer 9 inventarisnummer 343 Varia betreffende de verpachting van de houtschatten en onderrentmeesterschappen
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Register op dit archiefbestand
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Archief van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen bhic toegangsnummer 9 inventarisnummer 417 Schouwverbalen 1649-1770 – 1 pak het 1e pak van de in totaal 8 pakken over de periode 1649-1804 Korte inleiding op het begrip schouw en
Raad Rentmr Gen Domeinen -> 5 februari 1791 tot en met 19 februari 1801 [overigens met een hiaat over de periode 24 augustus 1794 t/m 24 juni 1795]
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Raad en rentmeester generaal der domeinen toegangsnummer 9
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Archief van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen bhic toegangsnummer 9 inventarisnummer 298 Register van octrooien van verkoping van gemeentegrond, van voorpoting etc en lijsten van verkochte percelen 1799-1802 – 1 deel
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen
Raad Rentmr Gen Domeinen -> [met aan het begin enkele stukken van oudere datum] familienamen [eenmalige vermelding I v. m digitale zoekfunctie in deze teksteditie]
Raad Rentmr Gen Domeinen -> 11 januari 1725 tot en met 27 juli 1729 – 1 deel [zie inventaris van Formsma]
Raad Rentmr Gen Domeinen -> Archief van de Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen bhic toegangsnummer 9 inventarisnummer 36 Berigtenboek Register van uitgaande berichten en adviezen van de Raad van State over de periode


  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina