FamilienamenDovnload 22.06 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte22.06 Kb.
BHIC 1107

Microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel

inventarisnummer 20801

REKENKAMER DELEN periode 1623 - 1625

Rekening van het zegelrecht

FAMILIENAMEN

d’Anseul, Beere de, Berchem van, Berge van den, Biestraten van, Broecke van den, Bungeleer, Campe van, Craesbeke van, Dammarin, Dorne van, Dries, Esch van, Fabri, Franssen, Gerardi, Grondelincx, Grosfelt van, Happa[e]rt, Heeswijk van, Hegelsom, Houwen, Hove van, Janssen, Jaspars, Kelders, Lamentori, Le Comte, Leene van der, Leijten, Merode van, Nicolaessen, Ooms, Piencon, Regius, Robiano, Rutten, Scarpia, Speeck van, Venne van de, Vereijcken, Verhoeven, Vermeulen, Waele de, Worcomius,


PLAATSNAMEN [al of niet met onderwerp]

Aarle Rixtel [doodslag], Asten [heer, twee hoeven], Bergeijk [vorsterambt], Brabant [zegelrecht], Breda [klerk van de weeskamer, prebende in de Onze Lieve Vrouwe kerk, tafel van lening], Casteren [vroente], Cuijk [ontvanger van de contributies], Deurne [geld op bunders], Eersel [confirmatie van een raming, corpus, geldopname], Eindhoven [kapittelheren van Sint Catharien, schout], Geffen [kapelanie van Sint Nicolaas en Sint Dimpna], Geldrop [dorpslasten, Zesgehuchten], Heeze & Leende [corpus, geldopname, jurisdictie, provisoren van de H.Geesttafel], Helmond [abdij Binderen], ’s-Hertogenbosch [broeders van de congregatie van Sint gregorius, convent van de Zwarte Zusters, diocees, Fraters, hoeve genoemd de Pettelair, kapittel, prebende in de Sint Jan, tafel van lening], Hilvarenbeek [collegiale kerk, legitimatiebrief, prebende], Lith [drossaard], Lommel [secretarisambt], Megen [graafschap], Mierlo [geldopname, raming, schepenklerk of secretarisambt], Moergestel [verkoop van goederen], Nistelrode [dorpslasten, reglement], Oirschot [cijnske van het kapittel, vorster], Oisterwijk [schoutambt], Rosmalen [abdij Mariënwater/Mariawater, gemeijnt], Sint Oedenrode [geldopname, sauvegarde voor regenten], Someren [corpus], Veghel [personaatschap], Vught [schepenklerk of secretarisambt], Waalwijk [heffing van weggeld, steenweg], Woensel [schout], Zesgehuchten [corpus]
MICROFICHE 1 inventarisnummer 20801 periode 1623-1625
rekening van het zegelrecht van Brabant sinds 1 januari 1623 tot en met 31 december 1623 van audiencier Loys Franchois Vereijcken
commissiebrieven vanwege het schepenklerk- of secretarisschap van Mierlo voor Cornelis van Hove na overlijden van Ghijsbrecht Nicolaessen – 14.1.1623 [3716]

brieven van placet voor Lambert Lamentori i.v.m. een kapelanie van Sint Nicolaas- en het Sint Dimphna-altaar te Geffen – 23.1.1623 [3718]

brieven van abolitie voor Adam Dries drossaard te Lith – 4.2.1623 [3723]

brieven van aggregatie met dubbele staart voor de pater procurator en conventuaal van de Fraters binnen ’s-Hertogenbosch t.a.v. een contract aangegaan met het kapittel ter plaatse – 14.2.1623 [3727]

van brieven van ‘don de pain’ voor Marie Dammarin in de abdij van Marienwater te Rosmalen – 22.11.1622 [3752]

brieven van condemnatie voluntaire tussen de Fraters in Den Bosch en het kapittel aldaar – 6.4.1623 [3763]


MICROFICHE 2 inventarisnummer 20801 periode 1623-1625

brieven van don de pain voor Marie Piencon in de abdij van Binderen – 24.2.1623 [3769]

octrooibrief met een dubbele staart voor schout schepenen regeerders en gemene ingezetenen van de vrijheid Sint Oedenrode om 9000 gulden te mogen opnemen i.v.m. met hun dorpslasten – 30.5.1623 [3790]

brieven van collatie van een prebende en canonisie in de kerk van Sint Jan Evangelist te ’s-Hertogenbosch voor mr. Judocus Bungeleer na het doen van afstand door meester Laurentius Kelders – 24.7.1623 [3816]

brieven van placet over het personaatschap van Veghel onder het diocees van ’s-Hertogenbosch voor Gregorius Maximilianus Happart – 7.7.1623 [3821]
MICROFICHE 3 inventarisnummer 20801 periode 1623 - 1625

octrooibrief met een dubbele staart voor de regeerders van het dorp Mierlo om 19 of 20.000 gulden te mogen opnemen om daarmee hun lasten te kunnen aflossen – 8.8.1623 [3834]

octrooibrief met een dubbele staart voor het kapittel van Sint Jan Evangelist in ’s-Hertogenbosch om aan het kapittel toe te voegen een bepaald huis tegen een cijns van 4 stuivers – 9.11.1623 [3877]

brieven van collatie van een prebende van Hilvarenbeek voor meester Nicolaes Houwen presbiter nadat afstand heeft gedaan de heer Americus Franchois Le Comte ook presbiter – 13.10.1623 [3881]

octrooibrief met een dubbele staart voor schepenen en gemene ingezetenen van Eersel om in naam van het corpus geld op te nemen om daarmee tegen 5% af te lossen de voorgaande penningen tegen 6 of 7 % - 18.11.1623 [3883]

octrooibrief met dubbele staart voor die van het kapittel van Oirschot om te mogen verkopen tot 400 gulden een klein cijnske of rente – 18.11.1623 [3884]


MICROFICHE 4 inventarisnummer 20801 periode 1623-1625

brieven van placet op de collatie van een personaat te Veghel bij ’s-Hertogenbosch voor Jan Verhoeven jure patronatus aan hem vergund – 27.11.1623 [3892]

brieven van confirmatie met een dubbele staart voor de schepenen en regeerders van Nistelrode i.v.m. hun ‘voet of reglement’ geraamd op het vervallen en collecteren van de algemene dorpslasten – 7.12.1623 [3900]

octrooibrief met een dubbele staart voor de schepenen, borgemeesters, kerkmeesters, h.geestmeesters en gezamenlijke ingezetenen van het dorp Geldrop in Peelland i.v.m. hun dorpslasten – 16.12.1623 [3903]

brieven van placet voor Gregorius Maximilianus Happaert over het recht van patronaatschap in de parochie van Veghel vacant na het overlijden van wijlen Anthonis Henricus van Berchem – 29.12.1623 [3908]
rekening van het zegelrecht van Brabant van 1.1.1623 tot 31.12.1624 onder Louis Francois Vereijcken
MICROFICHE 5 inventarisnummer 20801 periode 1623 – 1625

brieven van commissie van schepenklerk of secretaris te Vught voor Jan Peters van de Venne – 24.2.1624 [3967]

octrooibrieven met een dubbele staart voor de mater en convent van de Zwarte Zusters te ’s-Hertogenbosch [Swerte Susters] i.v.m. het aannemen van een huisje – 15.2.1624 [3988]
MICROFICHE 6 inventarisnummer 20801 periode 1623 – 1625

brieven van octrooi in dubbele staart voor de pastoor, kerkmeesters en h.geestmeesters van Deurne [kan Deurne bij Antwerpen zijn of in Peelland] om voor drie halve jaren op elke bunder land 16 stuivers te mogen zetten elk half jaar te betalen de ene helft door de eigenaars en de andere helft door de pachters – 20.6.1624 [4053]


MICROFICHE 7 inventarisnummer 20801 periode 1623 - 1625

van brieven van assignatie van een rente van 250 gulden per jaar op de domeinen van Zijne Majesteit in het kwartier van ’s-Hertogenbosch de 20e penning in plaats van de 5000 gulden ineens geaccordeerd aan de heren pater procurator en andere wereldlijke priesters genoemd broeders van de congregatie van Sint Gregorius binnen de stad ’s-Hertogenbosch ‘vuyt oirsaecken van den interest bij hun geleden om d’oprichten van ’t fort gebouwt met ordre van Sijne Majesteijt op sekere hoeve genoempt den Pettelair hun toebehoirende’- 13.11.1624 [4065]

brieven van collatie van een canonisie of prebende in de Sint Jan te ’s-Hertogenbosch voor meester Adriaen Gerardi via permutationis en door resignatie van meester Johannes Guilielmus Worcomius – 4.7.1624 [4070]

brieven van sauvegarde met een enkele staart voor schout, schepenen en regeerders van Sint Oedenrode – 26.9.1624 [4109]

brieven van sauvegarde met een enkele staart voor de deken en andere kapittelheren van Sint Catharien te Eindhoven [4124]
MICROFICHE 8 inventarisnummer 20801 periode 1623 – 1625

octrooibrieven voor de borgemeesters schepenen kerkmeesters h.geestmeesters en gezamenlijke ingezetenen van Rosmalen om uit hun gemeijnt 40 bunder land of daaromtrnet te verkopen met drie proclamaties en op de condities zoals die zijn verhaald – 30.10.1624 [4134]

brieven van confirmatie van raminge in een dubbele staart voor de regerrders en gezamenlijke ingezetenen van Eersel in Kempenland – 7.11.1624 [4139]
rekening van Louis Francois Vereijcken over 1625
MICROFICHE 9 inventarisnummer 20801 periode 1623 – 1625

octrooibrieven met dubbele staart voor Corstiaen Jaspars cum suis schepenen kerkmeesters h.geestmeesters en ingezetenen van Casteren om een bepaald deel van hun vroente te mogen verkopen om daarmee 3000 gulden binnen te halen onder de gemelde condities – 22.1.1625 [4199]

brieven van commissie van ontvanger van de contributies van het land van Cuijk in plaats van wijlen Jan van Grosfelt voor Jan van der Leene raad en rentmeester van Zijne Majesteits domeinen te ’s-Hertogenbosch – 14.11.1625 [4200]
MICROFICHE 10 inventarisnummer 20801 periode 1623 - 1625

octrooibrieven met dubbele staart voor drossaard borgemeesters schepenen kerkmeester h.geestmeesters van het dorp Heeze in Peelland om 6000 gulden op te nemen ter aflossing van alle voorgaande schulden – 29.3.1625

brieven van collatie van een prebende in de collegiale kerk van Hilvarenbeek voor de heer Jan van Heeswijk priester t.g.v. resignatie van heer Aimericus Le Comte priester protonotarius – 2.5.1625 [5295]

brieven van constitutie van 400 gulden per jaar bezet op het graafschap van Megen voor Charles van Campe ondertekend J.Michiels – 17.3.1625 [4302]

commissiebrief voor de vorster van Oirschot voor Lenaerdt van Esch welke vorsterij vacant was vanwege het overlijden van wijlen Jan Rutten – 10.5.1625 [4303]
MICROFICHE 11 inventarisnummer 20801 periode 1623 – 1625

brieven van aggregatie met een enkele staart van een zekere raming of resolutie genomen door en voor schepenen borgemeesters h.geestmeesters kerkmeesters en notabelste ingezetenen van het dorp Mierlo – 5.6.1625 [4326]

octrooibrieven met een dubbele staart voor Anthoin Scarpia cum suis om te houden de tafel van lening van ’s-Hertogenbosch voor de periode dat aldaar geen ‘berch van bermherticheijt’ is opgericht op de condities en de tijd daarin begrepen – 17.2.1625 [4347]

commissiebrief voor het secretarisambt te Lommel voor Jacob Ooms vanwege resignatie van Jan van de Velde – 8.7.1625 [4359]

octrooibrieven voor het corpus van Someren in Peelland om geld te mogen opnemen – 17.7.1625 [4363]

MICROFICHE 12 inventarisnummer 20801 periode 1623 – 1625

octrooibrief voor Jeronimus d’Anseul om met zijn medegezellen die hij zal kiezen de tafel van lening te houden te Breda zolang er geen ‘berch van bermherticheijt’ is opgericht – 6.6.1625 [4368]

commissiebrief voor de klerk van de weeskamer te Breda voor Jacob van Biestraten vanwege resignatie van Cornelis zijn broer – 2.8.1625 [4378]

legitimatiebrief voor Marie Speeck natuurlijke dochter van Hans Speeck en een zekere Eijcken geboren te Hilvarenbeek – 5.8.1625 [4383]

collatiebrieven van een prebende in de Onze Lieve Vrouwe kerk te Breda voor heer Theodore van den Berge na resignatie van heer Balthazar Robiano – 18.8.1525 [4409]

idem voor Jan van Craesbeke na resignatie van heer Paulus Fabri – 18.8.1625 [4410]


MICROFICHE 13 inventarisnummer 20801 periode 1623 – 1625

octrooibrieven met een enkele staart voor Gaspar Grondelincx en Maijken de Beere sijn huisvrouw om twee partijen goederen te verkopen te Moergestel – 8.10.1625 [4427]

octrooibrieven voor Bernart van Merode heer van Asten om zijn twee hoeven te belasten met 6000 gulden op de condities zoals die zijn vastgesteld – 5.10.1625 [4432]

octrooibrieven om te mogen testeren voor Johan Baptista Leijten schout te Eindhoven en Woensel en Crispina van Dorne zijn huisvrouw [ 17.10.1625 [4434]

commissiebrief voor het schoutambt van Oisterwijk Gaspar van den Broecke vacant na de door van wijlen Philips de Waele – 30.10.1625 [4444]

octrooibrieven voor het corpus van Zesgehuchten onder Geldrop in de jurisdictie van Heeze en Leende om 5000 gulden op te nemen om daarmee de zwaarste renten en interesten af te lossen – 7.9.1625 [4451]

commissiebrief voor het vorsterambt van Bergeijk voor Matheus sone Matheus Franssen na resignatie van Herbert Janssen – 13.11.1625 [4454]

octrooibrieven in dubbele staarten voor de provisoren van de tafel van de H.Geest te Leende om goederen te verkopen op conditie aldaar gesteld – 31.10.1625

octrooibrieven voor het corpus van Leende i.v.m. een opgestelde raming – 17.10.1625

brieven van collatie van een prebende of canonisie in de kerk van Onze Lieve Vrouw te Breda voor heer Henrick Hegelsom priester na resignatie van heer en meester Jan van Hegelsom ook priester - 22.8.1625 [ 4464]MICROFICHE 14 inventarisnummer 20801 periode 1623 – 1625

octrooibrieven voor schout schepenen borgemeesters regeerders en gezamenlijke ingezetenen van de vrijheid WAALWIJK om tot het maken, onderhouden en repareren van de steenweg aldaar te mogen heffen van wagens en karren daar passerende onder de condities zoals in het octrooi zijn opgesteld – 21 november 1625 [4487]

octrooibrieven voor de regeerders en gezamenlijke ingezetenen van de vrijheid Sint Oedenrode om 38000 of 39000 gulden te mogen opnemen om daarmee de lopende interesten op de vrijheid te kunnen aflossen – 16 december 1625 [4493]

brieven van remissie voor Jan de zoon van meester Thomas Pauli Regius [die is uit andere bronnen bekend onder Aarle Rixtel] voor de doodslag begaan aan de persoon van wijlen Willem Janssen Vermeulen – 1625 [4498]


EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMERDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina