Fanclub programmaDovnload 56.99 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte56.99 Kb.

Fanclub programma
 1. Kies een leider voor de bijeenkomst of laat er een spontaan naar voren komen. 1. Harmoniseer de energie in de groep

Hou elkaars handen vast, sluit de ogen, haal diep adem, kom tot rust, concentreer je aandacht op je gevoelens los van je gedachten.


Aanzoek
Wij vragen de steun van iedereen in het Universum. want iedereen is in bewustzijn met ons verbonden, en deel van onze oneindige intelligentie,God, om ons te helpen ontwaken, om ons te helpen ons hart te openen, om ons te inspireren en kracht te geven om elkaar te steunen opdat wij allen de waarheid over onszelf kunnen ervaren. Wij vragen om steun in bewustzijn om op ieder moment met iedereen en alles in het Universum onze verbondenheid te voelen opdat wij naar waarheid kunnen zeggen en voelen

(allen) wij zijn een


Stel je nu voor dat je groter en groter groeit.

Dwars door het plafond,

ver boven het huis,

de provincie, dit land,

dit continent, deze planeet,

zo groot als het totale universum…..

 1. De liefdesverklaring


- Ik voel, met onvoorwaardelijk vertrouwen, dat ik het hele Universum ben en alles wat ik zie ben ik zelf.

- Ik voel vanuit mijn diepste wezen de kracht van het zijn wie ik ben. • Ik voel de bereidheid en ben klaar voor het uitoefenen van de macht van het zijn wie ik ben.

 • Ik voel de zachtheid van mijn eigen macht en ik weet absoluut zeker dat mijn macht de macht van de vrede is

 • Ik ben zo overtuigd van mezelf en zo vol vertrouwen, dat ik niets anders hoef uit te stralen dan oneindige en onvoorwaardelijke liefde.

 • Ik voel volledig de oneindige verscheidenheid van mijn zijn.

 • Ik voel de warmte en de vrede van het onvoorwaardelijk houden van mijn oneindige zelf.

 • Op dit diepe gevoelsniveau geef ik me over aan de macht van mijzelf, in volledig vertrouwen op mijn onvoorwaardelijke liefde en steun voor alles wat ik ben.

 • Ik aanvaard alles wat ik zie als de uitdrukking en gewaarwording van die macht.

Glimlach, stel je voor dat je groter en groter groeit. Tot aan het plafond, boven de huizen uit steeds groter……

 1. Zelfverheerlijking
 • Ik ben totaal in harmonie met de perfectie van het Universum.

 • Ik vertrouw absoluut dat deze harmonische perfectie in mij, door mij en als mij werkt, precies zoals ik nu ben.

 • Ik weet vanuit mijn diepste wezen, dat deze harmonische perfectie de enige werkende kracht in het Universum is.

 • Ik vertrouw fundamenteel dat deze harmonische perfectie ieder moment mijn menselijke ervaring steunt.

 • Ik ervaar onvoorwaardelijk de harmonische perfectie van het Universum en uit die in elke activiteit van mijn leven.

 • Ik verheerlijk mezelf in de overvloed die de harmonische perfectie van het Universum mij rijkelijk schenkt.

 • Opgewekt maak mijzelf groter in deze uitspatting van onvoorwaardelijke liefde en steun die mij, alles en iedereen in het Universum voortdurend en onophoudelijk omgeeft.

Open de ogen, kijk elkaar diep in de ogen en laat de handen los.

 1. De gevoelservaring
 • Sluit de ogen, haal diep adem, kom tot rust en richt alle aandacht op je lichaam. (pauze)

 • Voel het gevoel, los van elke gedachte die je erover hebt. (30 sec pauze)

 • Voel de energie, de kracht in het gevoel. ( 30 tellen pauze)

 • Glimlach en voel liefde voor het gevoel. (Halve minuut pauze)

 • Voel liefde voor de kracht in het gevoel. (30 tellen pauze)

 • Blijf glimlachen en voel liefde voor jezelf terwijl je die liefde en die kracht voelt. ( pauze tot iedereen zijn ogen weer heeft geopend)


Gevoelservaring voor gevorderden
Als je al een tijdje de gevoelservaring geoefend hebt en je merkt dat het een gewoonte begint te worden, dan ben je klaar voor deze gevoelsoefening voor gevorderden. Begin er echter niet te snel aan. De gevoelservaring is geen truc. Wees eerlijk tegen jezelf. Neem eerst rustig de tijd om te wennen aan het helemaal accepteren van al je gevoelens precies zoals ze zijn. Oefen dagelijks een paar minuten totdat het een automatisch patroon is. Je merkt meteen of je bij je echte macht begint te komen. Dat gebeurt niet door oppervlakkig even je lijf te voelen. Ook niet als je via de gevoelservaring iets bij jezelf of een ander wilt of moet bereiken. • Hoe zou je willen voelen? Voel het meest heerlijke gevoel dat je maar kunt opwekken in jezelf.

 • Voel liefde voor dit gevoel. Voel liefde voor de energie, de kracht in het gevoel.

 • Voel liefde voor jezelf, terwijl je dit gevoel voelt. Voel liefde voor jezelf terwijl je de energie en de kracht in het gevoel voelt.

Als er behoefte is kan nu de krachtcentrale gedaan worden.

Geen commentaar of discussie, ook niet na afloop van de bijeenkomst. De ontvanger kan de krachtcentrale afbreken door een duidelijk teken om op een later tijdstip eventueel door te gaan. 1. De krachtcentrale
 • Beschrijf de situatie met zo weinig mogelijk woorden.

 • Sluit de ogen en concentreer je op je gevoel…..(geef wat tijd)

 • Kun je het gevoel voelen?

 • Kun je de energie, de vibratie in het gevoel voelen? ( geef wat tijd)

 • Ben je bereid het gevoel te accepteren en het precies zo te laten als het is?

 • Kun je van het gevoel houden? Ben je bereid steun te ontvangen voor het voelen van liefde voor jouw gevoel? ( Iedereen richt de handen op degene die deze oefening doet, straal uit alle macht) Kun je de steun voelen binnenkomen? ( geef wat tijd)

 • Ben je bereid te aanvaarden dat deze situatie een bedoeling heeft, ook al begrijp je op dit moment niet wat het doel ervan is? Kun je jouw interpretatie van deze situatie als 'goed' of 'slecht' laten varen?

 • Kun je, in het geval dat er een of meerdere personen bij de situatie betrokken zijn, accepteren dat jij hen hebt aangetrokken om jou te steunen de macht weer in eigen hand te nemen?

 • Kun de perfectie zien en voelen van alles wat er in deze situatie gebeurt, precies zoals het is?

 • Voel de essentie die je werkelijk bent….Verbindt deze liefdevolle essentie met de essentie van alle anderen die bij deze situatie betrokken zijn.

 • Open je hart en laat dit gevoel van liefde groeien…..en als de liefde voldoende gegroeid is laat het dan de situatie omhelzen en iedereen die erbij betrokken is, ook jezelf. (Geef wat tijd)

 • Voel liefde voor jezelf terwijl je al die liefde voelt en alle kracht die in deze liefde ligt besloten….voel deze kracht als je eigen macht. Als je hiermee klaar bent, kun je je ogen openen en terugkomen in deze kamer. Als je wilt kun je eventuele inzichten die je gekregen hebt met ons delen. ( geef wat tijd)

Iedereen richt de geopende handpalmen op degene die de elf stappen heeft gedaan, straalt uit volle macht en zegt:


……Naam…… we houden van jou, precies zoals je bent en we steunen jou helemaal in al je kracht, grootsheid en overvloed aan mogelijkheden!


 1. individuele gevoelsbestellingen

Het is belangrijk te beseffen dat ons doel het meeste oplevert als we er dagelijks contact mee maken, als het eenvoudig is, gericht en niet te veel. Geen waslijst van wensen.


Iedereen spreekt om de beurt zijn of haar doel uit, waarna alle anderen vanuit de handpalmen stralen en zeggen: Hoe ruimer en geïnspireerde ons individuele doel, hoe meer gesteund en krachtiger wij ons voelen bij het tot uitdrukking brengen van ons volledig potentieel.
Enige voorbeelden van individuele doelen:


 • Ik straal vreugde en medeleven uit.

 • Mijn doel is te leven met een open hart.

 • Ik voel en vertrouw op de kracht die ik ben.

…..Naam…. we houden van jou, precies zoals je bent en we steunen je om helemaal geïnspireerd te zijn door jouw bestellingen.

 1. Het groepsdoel

In plaats van een gemeenschappelijk groepsdoel kan iedereen individueel zijn of haar eigen groepsdoel/bedoeling of groepsintentie uitspreken.


Als je weet wat je uit de fanclub halen wil, kan je dat aan de anderen kenbaar maken. Met een woord of eigenschap die voor jou een bijzondere inspiratie heeft: liefde, vreugde, vrede, verbondenheid, harmonie, etc. Om de beurt zegt iedereen zijn of haar woord. Het is ook mogelijk om met zijn allen tot een formulering van het groepsdoel te komen, wel een waar iedereen zich in kan vinden. Dit kan meerdere bijeenkomsten in beslag nemen.
Enkele voorbeelden van groepsdoelen;


 • Vol plezier komen we bij elkaar om vrede, blijdschap en harmonie te delen en te uiten.

 • Ons doel is liefde te voelen en deze energie te laten toenemen.

(Na het uitspreken van het groepsdoel zegt iedereen tegelijk:)


Groep, wij houden van jou precies zoals je bent en we steunen jou helemaal in al je kracht grootsheid en overvloed aan mogelijkheden. 1. De spelregels

(Lees een of twee spelregels voor van 1 t/m 21)


Spelregel 1: Energie
De fundamentele bouwstof van het Universum is energie. Energie komt zowel inzichtbare als onzichtbare vorm voor. Alles wat we zien en voelen is een uitdrukking van energie.
Energie steunt ons onvoorwaardelijk. Een ander woord voor onvoorwaardelijke steun is "liefde". Alles wat we zien en voelen is dus een uitdrukking van liefde.
Als we ons verzetten tegen het stromen van energie of liefde, voelt dat oncomfortabel. Als we ons juist naar die stroom richten zijn we opgewekt en tevreden.
Spelregel 2: Intelligentie
De energie van het Universum is intelligent. Het is een Intelligentie die oneindig, eeuwig en doelbewust is. Deze oneindige intelligentie wordt dikwijls "god" of "liefde" genoemd. Het is de bron van alle creatieve expressie en de essentiële kracht van het Universum. Dat wij zijn. De manier waarop wij onze intelligentie (of god) zien, is precies de manier waarop we ons leven ervaren. Als we onze intelligentie buiten onszelf projecteren als opperwezen, zijn we machteloos. Als we weten dat onze intelligentie (god) ons voortdurend en onder alle omstandigheden onvoorwaardelijk en liefdevol steunt, dan ervaren we iedereen en alles in onze wereld als totaal veilig, liefdevol en overvloedig.
Spelregel 3: Eenheid
Aangezien alles in essentie liefde is in de meest ware zin van het woord, ZIJN WIJ EEN!! Wanneer wij onze verbondenheid met onze Eenheid voelen, voelen wij de kracht van wie we werkelijk zijn.
Onze Eenheid (liefde) is ondeelbaar. Je kunt iets of iemand niet meer liefhebben dan een ander. Wanneer we onze liefde voor iemand terugtrekken, trekken we hem van iedereen terug, ook van onszelf. Deze spelregel wordt je pas duidelijk als je je hart helemaal opent en onze verbondenheid begint te voelen.
Spelregel 4: Perfectie
Onze eenheid (of god) is volmaakt en brengt deze volmaaktheid op oneindig veel manieren tot uitdrukking. Wij menselijke wezens zijn volmaakt gemaakt en functioneren perfect, precies zoals we zijn.
Wanneer iets of iemand niet helemaal perfect lijkt te zijn, weten we dat we zelf gekozen hebben dat gevoel van Eenheid te verbreken. We voelen ons weer verbonden als we ons hart openen. Als ons hart wagenwijd openstaat zien en voelen we de perfectie van alles.
Spelregel 5: Oorzaak en gevolg
In tegenstelling tot wat ons aangeleerd is, zijn wij niet het gevolg van de omstandigheden in ons leven. Wij creëren alle omstandigheden zelf. Sterker nog, we creëren ze doelbewust.
We creëren op twee niveaus. Op het ene niveau veroorzaakt jouw intelligentie een perfect leven. Als we er tenminste totaal op vertrouwen dat die intelligentie ons zal steunen en leiden. Dat is onze macht. Op het andere niveau gebeurt dat door ons aangeleerde denken. Onze ervaringen worden veroorzaakt door wat we geloven.
Spelregel 6: Vrije wil
Iedereen heeft de vrijheid om voortdurend zelf te kiezen.We kunnen alleen maar voor onszelf kiezen, niet voor anderen. Als we toch toestaan dat anderen voor ons kiezen, hebben we het vertrouwen in onszelf opgezegd. We denken dan dat we zelf niet in staat zijn om te kiezen. Als je ook maar iemand voor jouw laat kiezen, is dat jouw keuze.
Als we bewust kiezen om ons te laten leiden door onze intelligentie dan ontvouwt ons leven zich op een prachtige manier vanzelf.
Jij hebt dus de keuze. Als jij je ouders of wie dan ook de schuld geeft van jouw lot, dan is dat jouw eigen keuze. Ook al probeer je jezelf wijs te maken dat je machteloos bent en er zelf niets aan kunt doen, dan heb jij de macht om dat zelf te kiezen. Je kunt ook een ander scenario kiezen. Als je dat nooit geleerd hebt en zoiets onwennig aanvoelt, dan is het hoog tijd om met een paar trouwe fans te gaan oefenen en het op je gemak tot een vast patroon in je leven te maken.
Spelregel 7: Geloof en illusies
Wat we (bewust of onbewust) geloven bepaalt wat we in ons leven ervaren. Als je te weten wilt komen wat je allemaal gelooft, kijk dan goed naar het soort leven wat je nu leidt.
Alles wat we geloven zijn illusies. Niets wat je gelooft is echt. Als we oefenen om heel rustig onze gedachten te laten en ons meer richten op wat echt is, (onze Eenheid), laten we al die illusies achter ons en beginnen we de inherente perfectie van het Universum te ervaren.
Spelregel 8: Intuïtie, gevoelens en macht
Onze oneindige intelligentie communiceert via onze intuïtie. Als we onze aandacht meer en meer op ons gevoel beginnen te richten, komen we in contact met die intuïtie. Als het een gewoonte begint te worden om ons gevoel te ervaren zonder er meteen gedachten aan te verbinden, zijn we meer en meer in staat om de macht te gebruiken die in die gevoelens huist. De echte macht van het Universum is totaal vredig. Het is de macht van de liefde die (als we ook maar een beetje oefenen) helemaal beginnen te voelen. Dat voelt heerlijk vrij.
Spelregel 9: Wederzijdse steun
Het Universum is een steunsysteem. Ieder onderdeel staat in nauw contact met ieder ander onderdeel en heeft er ook invloed op. Iedere persoon en omstandigheid in ons leven steunt ons, door duidelijk de huidige staat van ons bewustzijn te weerspiegelen.
We hebben aangeleerd dat we door concurrentie, vijandigheid en uitgekookte trucs moeten zien te overleven. We hebben echter altijd de keuze om een fanclub bij elkaar te brengen, waarin we ons veilig en prettig voelen. Een groep die ons voedt en harmonisch aanvoelt. Als we kiezen om wekelijks te oefenen in het elkaar onvoorwaardelijk steunen, stelt dat ons in staat om steeds meer van onszelf te houden en onze macht te gebruiken.
Spelregel 10: Spiegelogie
Alles wat we zien en voelen is een weerspiegeling van de staat van ons eigen bewustzijn. Iedere persoon die we in ons leven tegenkomen (aantrekken) laat ons een bepaald aspect zien van wie we eigenlijk zien. Ieder gevoel dat iemand anders ons laat zien, weerspiegelt een gevoel dat diep in ons huist.
Deze weerspiegeling is een geschenk, want het stelt ons in staat bewust te zijn van onze overtuigingen. We hebben dan de keuze om de macht te grijpen die we aan die overtuigingen gegeven hebben.

Spelregel 11: Acceptatie en vergeving


We hebben allemaal geleerd om vrijwel alles wat we meemaken op zijn waarde te schatten en te beoordelen. Daar zijn onze opvoeders jarenlang voor in touw geweest. Toch bestaat er niet zoiets als "juist" of "verkeerd" of "goed"

of "kwaad". Er gebeuren dingen. Dat is alles. Als we erover oordelen, gaan we die dingen precies zo zien. We zien dan alleen nog maar ons oordeel en blijven dat voor de rest van ons leven zien, tot we het oordeel weer loslaten. Als we iets of iemand beoordelen als niet perfect, blokkeren we onze mogelijkheid om te reageren op de essentie van die persoon of dat ding. Die blokkade veroorzaakt een oncomfortabel gevoel, dat we alleen maar kunnen opheffen door eerst ons hart te openen voor het oordeel en daarna voor degene of dat wat we beoordeelden.


Vergeven is niets anders dan jouw bereidheid om de geblokkeerde energie, die vastzit in je oordelen, weer vrij te laten. Als we ons hart openen kan vergeving uitgroeien tot onvoorwaardelijke liefde.
Spelregel 12: De bedoeling
Alles en iedereen in het Universum heeft een bedoeling. Niets of niemand is er zomaar. Als wij ons bewust worden van de bedoeling van het leven dat we leiden, voelen we ons er steeds meer bijhoren en beginnen we de diepere bedoeling te ontdekken. We worden ons bewust van de bedoeling, door ons hart te openen en onze Eenheid te voelen. Als we de inspiratie van onze bedoeling helemaal toelaten, zal ons leven zich op een geïnspireerde en bevredigende manier ontvouwen.
Spelregel 13: Gemak en ongemak
Ons lichaam is een perfect organisme dat ons voortdurend op de hoogte brengt in hoeverre we verbonden zijn met de energiestroom (die we eigelijk zijn). Als we ons ongemakkelijk voelen, is dat een signaal dat we ons verzetten tegen die energiestroom (liefde). Hoe ongemakkelijker we ons voelen, hoe meer we ons verzetten tegen het geven en ontvangen van liefde.

Zodra we ons niet op ons gemak voelen, of het nou lichamelijk, emotioneel of mentaal is, steunen we onszelf het beste door de aandacht op het gevoel te richten. Voel je gevoelens helemaal. Verbindt er geen gedachten aan. Omhels je gevoelens en geef ze liefde. Hou van jezelf terwijl je je gevoelens omhelst. Als we de liefde durven toestaan, zodat ze vrij kan stromen, merken we dat ons lichaam ook vrij kan stromen en voelen we ons helemaal op ons gemak. Heerlijk!


Spelregel 14: Overvloed en dankbaarheid
Overvloed is de natuurlijke staat van het Universum. Het is de vrij stromende energie, die letterlijk overal in onuitputtelijke voorraad aanwezig is en gratis beschikbaar is voor iedereen die zich opent om het te ontvangen. Als wij geen totale overvloed in ons leven ervaren, weten we dat we ons met hand en tand verzetten tegen de natuurlijke stroom van overvloed. We openen ons voor overvloed, door dankbaarheid te voelen voor alles wat we al hebben.
Spelregel 15: Geven en ontvangen
Geven en ontvangen zijn altijd met elkaar in evenwicht. Het is heel belangrijk om zowel dankbaar te ontvangen als vrijwillig en gul te geven (zonder enige verwachtingen). Hoe meer we bereid zijn om de energie in en uit ons leven te laten stromen, hoe meer die energie zal toenemen. Uiteindelijk kunnen we dus alleen maar aan onszelf geven, omdat er geen enkel verschil is tussen jou en mij en we allemaal EEN zijn.
Spelregel 16: Onthechting en vrijheid
Het idee dat we behoeften hebben om ons aan iets of iemand vast te klampen, laat duidelijk ons geloof in "schaarste" zien. Ons vastklampen aan mensen of bezittingen blokkeert de energiestroom met die mensen of bezittingen en vermindert het plezier dat we er aan beleven. Het belet zelfs dat nieuwe mensen of dingen in ons leven kunnen komen. Als we ons hart openen en het vertrouwen in de natuurlijke overvloed van het Universum laten groeien, geven we onszelf en alle anderen het mooiste geschenk dat er bestaat: Vrijheid.
Spelregel 17: Waar ik op focus groeit
We hebben de vrijheid om onze aandacht op wat dan ook te richten. We kunnen ons bijvoorbeeld concentreren op wat wij "problemen" noemen en ze zullen groeien. We kunnen ook iedere situatie in ons leven als een buitenkansje zien. Iedere situatie geeft ons de kans om de macht te grijpen die we in onze overtuigingen hebben vastgezet. Als we onze aandacht richten op het gevoel, zonder er overtuigingen en andere gedachten aan te verbinden, dan groeit de overvloed. Overvloed is een heerlijk vredig gevoel en puur plezier. Pure rijkdom.
Spelregel 18: Laten zien wie we echt zijn
Ieder van ons heeft een of meer talenten die we graag naar buiten brengen. Aks we volledig en vrij uitdrukken wie we echt zijn, voelen we ons heerlijk en totaal gesteund. Beslissend voor het succes van onze talenten, is de mate waarin we van onszelf kunnen houden. Hoe meer liefde we voor onszelf voelen, hoe meer we de creatieve energie door ons heen laten stromen. Vrij en volledig uitdrukken wie we echt zijn, leidt tot het ervaren van onze perfectie, waardoor die perfectie toeneemt.
Spelregel 19: Oorzaak en gevolg
Middel en doel zijn hetzelfde. De actie en het resultaat ervan zijn een.
Als we vrede willen bereiken, voel dan die vrede van binnen en laten we automatisch zien. Om een heerlijk leven te leiden dat perfect werkt, hoeven we alleen maar de perfectie in alles en iedereen te zien en te voelen, inclusief onszelf. Een beetje oefenen doet wonderen. Om de natuurlijke overvloed van het Universum te ervaren, hoeven we alleen maar dankbaarheid te tonen voor alle overvloed om ons heen.
Spelregel 20: Harmonie en relaties
Iedere relatie in ons leven weerspiegelt de relatie die we met onszelf hebben. Iedere persoon die we aantrekken, is er alleen maar om ons onvoorwaardelijk te steunen in het grijpen van de macht. We grijpen de macht door ons hart te openen.
Als we echt van onszelf houden en de macht en perfectie voelen van wat we echt zijn, trekken we automatisch liefdevolle, harmonische relaties met anderen aan.
Spelregel 21: Het Universum regelt de details
We hebben geleerd om ons hoofd erbij te houden als het om de details van ons leven gaat. Maar als ons rationele brein actief is, sluit dat vanzelf onze oneindige intelligentie af. Het is juist onze intelligentie die in staat is om alle details zo te regelen dat wijzelf en alle anderen onmetelijk gesteund worden.
Hoe meer we leren ons rationele denken te laten voor wat het is en het los te laten om ons steeds meer over te geven aan onze intuïtie (onze directe verbinding met onze oneindige intelligentie) hoe sneller we ontdekken dat alle gebeurtenissen in ons leven makkelijk en spontaan ontvouwen. 1. Behaalde successen

Vertel over behaalde successen bij het toepassen van de spelregels of na het ontvangen van steun in bewustzijn.


….naam…..wij vieren jou succes, YEAHH 1. Dankbaarheid

Ogen dicht, glimlach, wek aandacht op voor het gevoel van dankbaarheid.

(korte pauze)
Wij voelen onze dankbaarheid voor de overvloed van liefde die ons geschonken wordt en laten die dankbaarheid groeien en groeien.

(Naar behoefte kan ook de vergeving oefening ingevoegd worden)


Vergeven
- Richt alle aandacht op het gevoel in je lichaam. Verbindt er geen enkele gedachte aan, maar omhels het gevoel zelf. Glimlach en voel dat het puur energie is.

 • Hou van je zelf, terwijl je die energie omhelst. Ga ermee door tot je je vredig voelt en jezelf helemaal ziet zitten.

 • Haal nu die persoon voor de geest, waar je een heftig oordeel over hebt. Iemand die een sterk gevoel bij je oproept.

 • Vraag je zelf om assistentie bij het helemaal voelen van die heftige gevoelens. Gevoelens die vastgekoppeld zitten aan ons oordeel over die persoon. Ga diep in die gevoelens, zonder dat oordeel er nog aan te verbinden. Alleen het gevoel, meer niet.

 • Vraag je innerlijke zelf om hulp bij het voelen van diepe liefde voor deze krachtige gevoelens. Open je hart en omhels je gevoelens, precies zoals ze nu zijn.

 • Voel nu diepe liefde voor jezelf.

 • Vraag je zelf om bijstand, zodat je die persoon helemaal kunt vergeven. Open je hart nog verder en voel het vergeven in elke cel van je lichaam.

 • Laat dat krachtige gevoel groeien en groeien totdat het pure liefde is geworden. Haal die persoon weer voor de geest en omhels hem of haar met die diepgevoelde hartelijke liefde.

 • Voel hoe je een bent met alles en iedereen. Die eenheid ben je zelf. Dat wat je werkelijk bent.


 1. Oefening in pr

Het pr spel:


Versie 1:
Zodra je aan de beurt bent, flap je er ondoordacht het eerste beste woord uit dat in je opkomt. Je kunt nooit een scheve schaats rijden, want je bent omringd door trouwe fans die jou door dik en dun blijven steunen. De spontaniteit is van essentieel belang.
OPMERKING: Let op dat elke ontvanger even de tijd krijgt om deze liefdevolle woorden in zich op te nemen en het effect van de straling te voelen, alvorens verder te gaan naar de tweede persoon.
Alle spelers richten hun aandacht op een persoon. Om de beurt kijkt elke speler deze persoon recht aan en zegt:
De prettige eigenschappen die ik in jou zie en die jij naar mij terugspiegelt zijn……

Versie 2:


Omdat het belangrijk is dat de bijeenkomst niet langer duurt dan anderhalf uur, in dat geval worden er geen complimenten uitgeflapt maar slechts een waarderend woord. Als dat zelfs te lang duurt, kan iedere speler alleen de persoon links van zich waarderen, waarbij men de kring rechtsom langs gaat.
Versie 3:
Deze versie is zeer krachtig en effectief, maar vereist wat moed. De spelers worden opgesplitst in kringen van 4 personen. De speler die het eerst aan de beurt is slaat de armen om zich heen. Een soort zelfomhelzing met volle aandacht. Met je ogen dicht worden de volgende woorden uitgesproken:
…(eigen naam)…ik hou van jou, precies zoals je bent en ik steun jou onvoorwaardelijk in al je kracht en grootsheid.
Als je je aandacht energie voldoende voelt, doe je je ogen weer open. Vervolgens ga ja naar de fan naast je, kijk elkaar in de ogen, stuur alle warme aandacht die je maar durft op te brengen en omhels elkaar. Spreek weer dezelfde woorden uit en gebruik nog steeds je eigen naam. Als de energie echt gevoeld wordt, laat je elkaar los en ga je naar en volgende.
Het is van groot belang om deze drie versies regelmatig af te wisselen. 1. De blikopener

Als ik tot drie tel barsten we allemaal spontaan in lachen uit!

Een-twee-drie-lach. 1. Verzoek om steun in bewustzijn

In aardig wat fanclubs wordt deze mogelijkheid gebruikt om steun te vragen voor sollicitatie, reizen, examens etc……ook hier geldt hoe universeler het verzoek, hoe meer steun er beschikbaar is.


Hier volgen enkele voorbeelden:
…Ik vraag om steun in bewustzijn….
…om mijn gevoelens volledig te voelen.

…om liefde te voelen voor mijn gevoelens.

…om liefde te voelen voor mijzelf, precies zoals ik ben.

…om gul steun te geven en te ontvangen.

…om mijn unieke talenten volledig en vrij tot uitdrukking te brengen.
Na het uitspreken van de wens richten allen de handpalmen op de wenser, sturen zoveel mogelijk warme aandacht en zeggen:
…naam…we houden van jou, precies zoals je bent en we steunen jou helemaal in al je kracht, grootsheid en overvloed aan mogelijkheden. 1. Afsluiten

Neem elkaar bij de hand, vorm een kring, sluit je ogen, glimlach en voel hoe de energie van de groep toeneemt omdat we allemaal onze aandacht uitstralen. Iedereen kan in stilte of hardop namen noemen van mensen die ze deze krachtige energie willen sturen…..


Bepaal de datum en tijd voor de volgende bijeenkomst.
Ruimte voor mededelingen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina