Faq frequently Asked Questions Master na master NotariaatDovnload 53.22 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte53.22 Kb.
FAQ – Frequently Asked Questions

Master na master Notariaat
Toelatingsvoorwaarden 1

Inschrijving 2

Studietraject 3

Stage 5


Werken en studeren 5

Cursusmateriaal 6

Lessenrooster 6

Examens 7

Nog vragen? 7Toelatingsvoorwaarden

  1. Ik heb het diploma van master in de Rechten nog niet behaald omdat ik nog enkele opleidingsonderdelen moet afleggen van de opleiding Rechten (eventueel aan een andere universiteit). Ik zou toch graag al beginnen met de master na master Notariaat aan de VUB. Is dit mogelijk?


Antwoord: Conform art. 39 en art. 40 van het Onderwijs- en Examenreglement is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden in te schrijven in de opleiding master na master Notariaat ook al heb je het diploma van master in de Rechten nog niet behaald. Wat  je precies moet doen om deze “gecombineerde inschrijving” aan te vragen en in orde te maken, hangt af van het aantal studiepunten dat je nog moet behalen in de masteropleiding Rechten. Best neem je contact op met de studietrajectbegeleider van de faculteit (stbfacrc@vub.ac.be) met vermelding van het totaal aantal studiepunten dat je nog moet behalen in de masteropleiding Rechten, het bewijs van de studiepunten die je reeds hebt behaald in de masteropleiding Rechten en het bewijs van inschrijving in de masteropleiding Rechten voor de studiepunten die je nog moet behalen. Het totaal aantal punten waarvoor je kan inschrijven is in principe beperkt tot 66 ECTS-credits.
Zie art. 39, 40 en 56 van het Onderwijs- en Examenreglement.
Artikel 39 (combinatie van inschrijvingen bachelor- en masteropleidingen)

§1. De student die ingeschreven was in een bacheloropleiding, en het bachelordiploma dat vereist is voor de toelating tot de daaropvolgende masteropleiding nog niet behaald heeft, kan zich tegelijkertijd voor deze masteropleiding inschrijven, onder de hierna vermelde voorwaarden. Hierbij gelden evenwel ook de beperkingen zoals in artikel 56 gesteld. Spreiding van de inschrijving volgens dezelfde regeling is mogelijk.


Bovenvermelde regel geldt ook voor interuniversitaire, gecombineerde inschrijvingen.

§2. De student heeft minder dan 20 ECTS-credits nodig om het bachelordiploma te behalen en legt hiervoor een bevestigingsattest voor, ondertekend door of namens de decaan. Hij kan zich zonder toelating in de daaropvolgende masteropleiding of voor opleidingsonderdelen van deze masteropleiding inschrijven overeenkomstig de geldende regels van de volgtijdelijkheid.

§3. De student heeft 20 of meer ECTS-credits nodig om het bachelordiploma te behalen. Hij kan zich inschrijven voor de daaropvolgende masteropleiding of voor opleidingsonderdelen van deze masteropleiding volgens de geldende regels van de volgtijdelijkheid, voor zover hij hiervoor toelating verkrijgt. Hiervoor richt de student of kandidaat-student zijn gemotiveerd verzoek tot de decaan.

§4. Bij de beoordeling van het verzoek houdt de decaan onder meer rekening met de vereiste voorkennis voor de opleidingsonderdelen van de masteropleiding, voor de masterproef en voor de eventuele stage.

§5. Het masterdiploma kan slechts worden uitgereikt als het vereiste bachelordiploma is

behaald.


Artikel 40 (andere combinaties)

§1. Dezelfde regels als vermeld onder het vorig artikel gelden analoog voor de student die ingeschreven was in een schakel- of voorbereidingsprogramma, en de daarbij horende ECTS-credits nog niet behaald heeft. Hij kan zich reeds inschrijven voor de daaropvolgende masteropleiding, onder de in dat artikel vermelde voorwaarden.

§2. Dezelfde regels gelden eveneens analoog voor de student die het masterdiploma nog niet behaald heeft dat vereist is voor de toelating tot een master-na-masteropleiding.
Artikel 56 (omvang van de inschrijving)

§1. Een inschrijving binnen een opleiding, een schakel- of een voorbereidingsprogramma is slechts toegelaten voor een maximum van 66 ECTS-credits. Dit maximum geldt ook bij een inschrijving waarbij verschillende soorten van contracten worden gecombineerd.§2. Afwijking van deze regel kan wegens uitzonderlijke omstandigheden worden gevraagd. Hiertoe richt de student of kandidaat-student zijn gemotiveerd verzoek tot de decaan.


  1. Ik heb mijn diploma van Master in de Rechten in België aan een Franstalige universiteit behaald. Kan ik mij inschrijven voor de master na master Notariaat aan de VUB? Moet ik hiervoor een taaltest afleggen?


Antwoord: Je hoeft geen taaltest af te leggen en je kan je inschrijven voor de master na master Notariaat. De lessen worden wel in het Nederlands gegeven en de masterproef kan enkel in het Nederlands worden geschreven, dus je kennis van de Nederlandse taal moet voldoende zijn. Bovendien moet je ermee rekening houden dat je diploma Notariaat je taalrol zal bepalen voor het vergelijkend examen voor de kandidaat-notarissen.


  1. Ik heb mijn diploma master in de Rechten in het buitenland behaald. Kan ik op basis daarvan starten met de master na master Notariaat?


Antwoord: Om toegang te krijgen tot de master na master Notariaat, moet je over een diploma beschikken dat toegang geeft tot de uitoefening van juridische beroepen in België. Meer informatie over de gedeeltelijke of volledige erkenning van de gelijkwaardigheid van de diploma's die je reeds behaald hebt, kan je bekomen bij NARIC Vlaanderen, National Academic (and professional) Recognition and Information Centre. De mogelijkheid bestaat om via een verkort traject het diploma van master in de Rechten te behalen. Meer info over de toelatingsvoorwaarden en de inhoud van dit studieplan is te vinden op de website van de faculteit Recht en Criminologie van de VUB via de volgende link: http://www.vub.ac.be/opleiding/rechten/programma/r/master-of-laws-in-de-rechten/27999/verkort-traject (Onderwijsaanbod  Master of laws in de rechten  Verkorte Master of laws in de rechten).
Meer informatie bij de studietrajectbegeleider van de faculteit (stbfacrc@vub.ac.be).

Inschrijving

  1. Tot welke datum kan ik mij inschrijven voor de opleiding master na master Notariaat?


Antwoord: Inschrijven kan van 17 augustus 2015 tot en met 8 oktober 2015 zonder toelating. Vanaf 9 oktober 2015 is toelating van de decaan nodig voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en voor jaaropleidingsonderdelen. Voor opleidingsonderdelen van het tweede semester is inschrijven mogelijk tot en met 15 februari 2016. Vanaf 16 februari 2016 is toelating van de decaan vereist. Zie artikel 57 van het Onderwijs- en Examenreglement.
Belangrijk: van zodra je bent ingeschreven moet je zelf via de SelfService Studenten registreren voor de verschillende opleidingsonderdelen ('vakken') die je wil opnemen. Deadline voor registratie van je eerste semester opleidingsonderdelen en jaaropleidingsonderdelen is ten laatste 15 oktober 2015. Deadline voor registratie van je tweede semester opleidingsonderdelen is ten laatste 29 februari 2016. Zonder deze registratie is je inschrijving niet compleet!
Na je registratie van je opleidingsonderdelen, ontvang je een e-mail voor de betaling van je studiegeld.
Let op: inschrijving in een opleidingsonderdeel op het elektronisch leerplatform Pointcarré geldt niet als officiële inschrijving!


  1. Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld voor de opleiding master na master Notariaat?


Antwoord: Het inschrijvingsgeld voor de opleiding master na master Notariaat kost in het voltijds traject 2015-2016 (de hele opleiding op één academiejaar) € 890. Indien je opteert voor deeltijds studeren (spreiding over meer dan één academiejaar) dan bestaat het studiegeld uit een vast gedeelte (€ 230 ) + een variabel bedrag (€11 /studiepunt) volgens het aantal opgenomen studiepunten. Details hierover vind je op de website van de VUB: https://my.vub.ac.be/faq/hoeveel-gaat-mijn-inschrijving-kosten.
Je kan met opleidingscheques voor werknemers betalen.


  1. Hoe moet ik mij inschrijven voor de opleiding master na master Notariaat?


Antwoord: De inschrijving voor de opleiding master na master Notariaat verloopt via de algemene dienst Studenten Administratie Centrum van de VUB. Alle info vind je terug op de website van de VUB: http://www.vub.ac.be/inschrijvingen/. Inschrijven is mogelijk vanaf 17 augustus 2015.
Belangrijk: van zodra je bent ingeschreven moet je zelf via de SelfService Studenten registreren voor de verschillende opleidingsonderdelen ('vakken') die je wil opnemen. Deadline voor registratie van je eerste semester opleidingsonderdelen en jaaropleidingsonderdelen is ten laatste 15 oktober 2015. Deadline voor registratie van je tweede semester opleidingsonderdelen is ten laatste 29 februari 2016. Zonder deze registratie is je inschrijving niet compleet!
Na je registratie van je opleidingsonderdelen ontvang je een e-mail voor de betaling van je studiegeld.
Let op: inschrijving in een opleidingsonderdeel op het elektronisch leerplatform Pointcarré geldt niet als officiële inschrijving!


Studietraject

  1. Ik heb gelijkaardige opleidingsonderdelen gevolgd aan een andere universiteit als de opleidingsonderdelen die worden voorzien in de master na master Notariaat. Kan ik hiervoor een vrijstelling krijgen?


Antwoord: Ja, indien de docent van het opleidingsonderdeel in de master na master Notariaat van mening is dat de opleidingsonderdelen qua inhoud overeenstemmen. Vul hiertoe het formulier "Vrijstelling opleidingsonderdelen" in (te vinden op de startpagina van de website van de Faculteit Recht en Criminologie onder de knop "Formulieren", http://www.vub.ac.be/RG/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=157) en bezorg dit aan faculteit.rechten@vub.ac.be.
Je hoeft hiervoor zelf geen contact op te nemen met de docent, dit wordt voor jou geregeld eens je jouw formulier hebt gemaild naar faculteit.rechten@vub.ac.be.
Je kan de aanvraag voor een vrijstelling reeds doen vóór je inschrijving.  1. Ik wens de master na master Notariaat te spreiden over 1,5 of 2 jaren. Hoe kan ik de opleidingsonderdelen het beste spreiden? Mag ik zelf kiezen welke opleidingsonderdelen ik per semester volg?


Antwoord: Keuze van de te volgen opleidingsonderdelen is vrij, als je maar niet over de semesters heen verschuift. Dit betekent dat je voor het tweede semester enkel opelidingsonderdelen van het tweede semester kiest (en je kiest later wel of je die examens in eerste zittijd in juni of in tweede zittijd in september aflegt) en dat je voor het eerste semester enkel opleidingsonderdelen van het eerste semester kiest . Examens over opleidingsonderdelen van het eerste semester kunnen enkel in januari (eerste zittijd) en voor tweede zittijd in september worden afgelegd, maar niet in juni.
Er is in een modeltraject voorzien voor de studenten die de opleiding spreiden over 1,5 of 2 jaren, te raadplegen onder ‘toelichting voor werkstudenten’ via volgende link:

http://www.vub.ac.be/notariaat/aonnotariaat.htm. Je bent echter niet verplicht om dit modeltraject te volgen (andere combinaties zijn ook mogelijk); dit modeltraject dient louter ter inspiratie om een weloverwogen keuze te maken.


  1. Ik wens in februari aan te vangen met de studie. Kan ik kiezen welke opleidingsonderdelen van het tweede semester ik volg? Kan ik examens van de gevolgde opleidingsonderdelen in juni afleggen?


Antwoord: Als je in februari start met de opleiding, kan je inderdaad zelf kiezen welke opleidingsonderdelen je in je pakket voor het tweede semester opneemt. Keuze van de te volgen opleidingsonderdelen is vrij, als je maar niet over de semesters heen verschuift. Dit betekent dat je voor het tweede semester enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester kiest (en je kiest later wel of je die examens in eerste zittijd in juni of in tweede zittijd in september aflegt). Als je in februari de studie aanvangt, dan is het niet mogelijk om in dat zelfde academiejaar examen af te leggen over opleidingsonderdelen die in het voorbije eerste semester werden gedoceerd.
Er is een modeltraject voorzien voor de studenten die de opleiding spreiden over 1,5 of 2 jaren, te raadplegen onder ‘toelichting voor werkstudenten’ via volgende link:

http://www.vub.ac.be/notariaat/aonnotariaat.htm. Je bent echter niet verplicht om dit modeltraject te volgen (andere combinaties zijn ook mogelijk) ; dit modeltraject dient louter ter inspiratie om een weloverwogen keuze te maken.


  1. Ik wil afstuderen in februari van het lopend academiejaar. Is dit mogelijk?


Antwoord: Ja, maar dit is enkel mogelijk wanneer je enkel nog opleidingsonderdelen in het eerste semester hebt af te leggen, je de stage afmaakt in het eerste semester en/of de masterproef indient in het eerste semester.
Belangrijk: afstuderen is enkel mogelijk indien je dit hebt aangevraagd via de SelfService uiterlijk 1 november 2015 (zie handleiding: https://my.vub.ac.be/afstuderen-januari-2016-na-het-eerste-semester).

Wie een masterproef wenst in te dienen, moet dit doen uiterlijk 15 december van het lopend academiejaar. Zie voor verdere details art. 132 van het Onderwijs- en Examenreglement. Vergeet niet om je in te schrijven voor het opleidingsonderdeel “Masterproef” en te registreren voor dit opleidingsonderdeel via de SelfService.
  1. Ik spreid de opleiding over meerdere academiejaren en ik ben vorig academiejaar gestart met mijn masterproef. Kan ik mijn onderwerp en promotor behouden?


Antwoord: Ja, dit kan. Je moet de onderwerpen voor 15 november 2015 via de titelformulieren bezorgen op het studentensecretariaat (4.C.301) alsook elektronisch per e-mail naar faculteit.rechten@vub.ac.be. Het is verplicht om dit titelformulier te bezorgen aan faculteit.rechten@vub.ac.be, ook indien je vorig academiejaar niet geslaagd was voor het opleidingsonderdeel “Masterproef” en dit academiejaar dezelfde onderwerpen behoudt.
De titelformulieren kan je terugvinden via volgende link: http://www.vub.ac.be/RG/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=157. Vermeld tevens op dit formulier dat je onderwerpen reeds vorig jaar zijn ingediend. In dat geval kan je je onderwerpen behouden, alsook je promotoren.
Vergeet niet om je in te schrijven voor het opleidingsonderdeel “Masterproef” en te registreren voor dit opleidingsonderdeel via de SelfService.


  1. Ik heb reeds een aantal opleidingsonderdelen van de opleiding afgelegd, maar ik wens een pauze in te lassen. Verlies ik de behaalde credits als ik de opleiding niet onmiddellijk voortzet en bijvoorbeeld pas binnen een jaar de opleiding zou verder zetten?


Antwoord: Neen, een behaalde credit – die je behaalt door voor een opleidingsonderdeel in te schrijven en het examen succesvol af te leggen – alsook het behaalde examenresultaat zijn onbeperkt geldig. Na 5 kalenderjaren kan de faculteit evenwel een actualiseringsprogramma opleggen (voor de nieuwe leerstof binnen de behaalde credits in de laatste 5 kalenderjaren).


  1. Ik zou graag de master na master Notariaat volgen aan de VUB, maar tegelijkertijd mijn Frans wat oefenen. Bestaat er een mogelijkheid om bepaalde opleidingsonderdelen in het Frans af te leggen aan de ULB?


Antwoord: Het opleidingsonderdeel 'Inrichting van het notariaat' kan ofwel worden afgelegd bij professor H. De Decker aan de VUB, ofwel bij professor M. Van Molle aan de ULB (eerste semester). Het opleidingsonderdeel Notarieel Internationaal Privaatrecht kan worden afgelegd bij professor M. Muylle aan de VUB, ofwel bij professor L. Barnich aan de ULB (tweede semester). Hou er rekening mee dat de colleges aan de ULB een week eerder starten dan aan de VUB. Vóór 9 oktober 2015 moet je een formulier invullen met aanduiding van het opleidingsonderdeel of de opleidingsonderdelen die je wenst te volgen aan de ULB http://www.vub.ac.be/RG/index.php?option=com_content&task=view&id=73&itemid=157.

Stage

  1. Kan ik mijn stage al aanvatten in de grote vakantie?


Antwoord: Ja, de stage kan worden aangevat van zodra je bent ingeschreven voor de master na master Notariaat of een andere opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel.
Goed om weten: je inschrijving van het voorbije academiejaar loopt in de maanden juli en augustus nog door. Dus als je tijdens het voorbije academiejaar ingeschreven was voor bijvoorbeeld de opleiding Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel dan kan je de stage dus al aanvatten in juli en augustus. Vergeet dan niet om ons zo spoedig mogelijk de ondertekende stage-overeenkomst te bezorgen (voornamelijk met het oog op jouw verzekering).


  1. Moet ik mijn stage spreiden over twee semesters?


Antwoord: De stage mag, maar moet niet worden gespreid over twee semesters.


  1. Mijn werkgever laat mij toe om de stage te volbrengen. Is dit toegelaten als werkstudent?


Antwoord: Ja, je kan de stage volgen op het notariskantoor waar je werkzaam bent, mits je werkgever bereid is om op te treden als stagebegeleider.


  1. Wat zijn de administratieve formaliteiten die ik moet vervullen als ik stage loop?


Antwoord: De belangrijkste administratieve formaliteit die moet worden vervuld in het kader van de stage is het ondertekenen en ons bezorgen van de stageovereenkomst. De stageovereenkomst kan u terugvinden via de volgende link: http://www.vub.ac.be/notariaat/stageenmasterproef.htm. De stageovereenkomst dient ons zowel elektronisch (per e-mailbericht naar faculteit.rechten@vub.ac.be) als in papieren vorm (afgeven op het studentensecretariaat 4.C.301 of per post naar Vrije Universiteit Brussel, Faculteit recht en criminologie, ter attentie van de heer Pieter-Jan De Decker, Pleinlaan 2, 1050 Brussel) bezorgd te worden.
Neem ook eens een kijkje in het stagereglement (http://www.vub.ac.be/notariaat/stageenmasterproef.htm).

Werken en studeren

  1. Wat zijn de modaliteiten voor werkstudenten?


Antwoord: Er is geen apart statuut of afzonderlijk lessenrooster voor werkstudenten, noch de mogelijkheid van educatief verlof, maar er zijn wel modaliteiten. Er is in een modeltraject voorzien voor de studenten die de opleiding spreiden over 1,5 of 2 jaren. Meer over het modeltraject en de modaliteiten voor werkstudenten via volgende link: http://www.vub.ac.be/notariaat/aonnotariaat.htm. Je bent echter niet verplicht om dit modeltraject te volgen (andere combinaties zijn ook mogelijk); dit modeltraject dient louter ter inspiratie om een weloverwogen keuze te maken.
Meer informatie over werken en studeren kan je ook terugvinden op de volgende link: https://my.vub.ac.be/werken-studeren.


  1. Ik ben werkstudent en kan niet alle lessen bijwonen. Wat zijn mijn slaagkansen aangezien ik voornamelijk op zelfstudie aangewezen ben?


Antwoord: Er wordt voldoende studiemateriaal beschikbaar gesteld voor werkstudenten die niet of weinig naar de lessen kunnen komen. Maar we bevestigen ook dat het warm aanbevolen is om een aantal van die lessen toch te volgen, om kennis te maken met de docent en vertrouwd te geraken met zijn of haar aanpak en zijn of haar verwachtingen naar het examen toe. Het is veel moeilijker om voor alle examens te slagen als men helemaal nooit in de les is geweest. Bovendien zijn een aantal lessen verplicht: 3 werkcolleges van telkens 3.5 uur op zaterdagvoormiddag voor het opleidingsonderdeel ‘Vereffening-verdeling’.


  1. Kan ik gebruik maken van betaald educatief verlof voor de master na master Notariaat aan de VUB?


Antwoord: Neen, hiertoe is vereist dat het merendeel van de lessen na 17 uur en in het weekend wordt gedoceerd, wat praktisch niet mogelijk is voor de master na master Notariaat.


  1. Wordt de master na master Notariaat door de Orde van Vlaamse Balies erkend in het kader van de permanente vorming?


Antwoord: Ja, de master na master Notariaat wordt erkend door de Orde van Vlaamse Balies in het kader van de permanente vorming. Door een individuele aanvraag bij de Orde kunnen tot 32 punten worden toegekend op voorlegging van het diploma en een overzicht van de gevolgde opleidingsonderdelen.

Cursusmateriaal

  1. Kan ik vóór de start van het academiejaar al cursussen aanschaffen?


Antwoord: Neen, de meeste cursussen worden bijgewerkt tegen het nieuwe academiejaar en gaandeweg via het elektronisch platform Pointcarré ter beschikking gesteld.
De Opleiding Notariaat heeft vier van haar studentencursussen uitgegeven voor alumni en andere geïnteresseerden. In deze reeks zijn volgende titels beschikbaar: Notarieel Familierecht (Prof. Casman), Vereffening en verdeling (Prof. Casman), Inrichting van het notariaat (Prof. Michielsens) en Notariële deontologie (Prof. Michielsens).

Lessenrooster

  1. Waar vind ik het lessenrooster?


Antwoord: Via volgende link:

http://www.vub.ac.be/RG/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=151 selecteer M Notariaat en dan het gewenste semester. De lessen vinden in beginsel plaats op maandag en vrijdag. De 3 verplichte werkcolleges voor het opleidingsonderdeel ‘Vereffening en verdeling’ (telkens 3.5 uur) vinden plaats op zaterdagvoormiddag.
Voor "last minute" wijzigingen in het lessenrooster: deze worden meestal door de docenten via het elektronisch leerplatform Pointcarré meegedeeld.


Examens

  1. Wanneer worden de examendata bekend gemaakt?


Antwoord: De examendata worden telkens op het einde van het semester bekend gemaakt. Sommige examens zijn schriftelijk, andere examens zijn mondeling. Registreren voor de mondelinge examens is noodzakelijk en verloopt via het elektronisch leerplatform Pointcarré. Registreren voor het schriftelijk examen Vereffening en Verdeling is eveneens noodzakelijk.


  1. Mag ik een woordenboek Frans/Nederlands gebruiken op het examen?


Antwoord: Het gebruik van een woordenboek wordt niet toegelaten gezien het een Nederlandstalige master-na-masteropleiding betreft.


  1. Hoe kan ik mijn punten bekijken en een puntenblad downloaden?


Antwoord: Je punten bekijken en een puntenblad downloaden doe je via de SelfService Studenten. Meer gedetailleerde informatie met printscreens en een handleiding vind je terug op de website van de VUB via de volgende link: https://my.vub.ac.be/faq/hoe-kan-ik-mijn-punten-bekijken-en-een-puntenblad-downloaden


Nog vragen?

Neem ook eens een kijkje bij de FAQ - Veelgestelde vragen op My Vub: https://my.vub.ac.be/faqNog steeds geen antwoord gevonden op je vraag? Neem dan contact op met opleiding.notariaat@vub.ac.be. We helpen je graag verder.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina