Fauststraat 1 7323 ba apeldoornDovnload 31.98 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte31.98 Kb.


KPN B.V.

Fauststraat 1

7323 BA Apeldoorn

Postbus 9105

7300 HN Apeldoorn

T 088 – 661 06 21www.kpn.com/

K.v.K. Den Haag nr. 27124701

NL009292056B01
Wijziging gegevens

Abonnee/Certificaathouder – v1.5

Beroepsgebonden Certificaten
Domein Organisatie

Met behulp van dit formulier kunt u uw bij KPN geregistreerde gegevens laten wijzigen.Belangrijk: Lees eerst de bijgevoegde toelichting voor het invullen van dit formulier.

1) Gegevens Abonnee

Abonneenummer

……………………………………………………………

Naam Abonnee

……………………………………………………………2) Gewijzigde gegevens Abonnee

Door het invullen van Bijlage A kunt u de bij KPN geregistreerde gegevens laten wijzigen.3) Checklist bijlagen
Bijlage A: Gewijzigde gegevens Abonnee;

4) Verklaring

Ondergetekende verklaart namens Abonnee:  1. dat alle gegevens volledig, juist en naar waarheid zijn ingevuld;

  2. akkoord te gaan met de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten.Handtekening Abonnee:

……………………………………………………..ondertekend te: ..................................…………


d.d. ….. / ….. / ……………. (dag/maand/jaar)


Bijlage A: Gewijzigde gegevens Abonnee
Postadresgegevens Abonnee


Gewijzigde gegevens privé postadres Abonnee / Certificaathouder

Straatnaam

…………………….……………………………………………………………

Postcode + plaats

…………………….……………………………………………………………

Gewenste ingangsdatum

d.d. ….. / ….. / …………. (dag/maand/jaar)
Gewijzigde gegevens zakelijk postadres Abonnee / Certificaathouder

Straatnaam

…………………….……………………………………………………………

Postbus

…………………….……………………………………………………………

Postcode + plaats

…………………….……………………………………………………………

Gewenste ingangsdatum

d.d. ….. / ….. / …………. (dag/maand/jaar)Telefoonnummer Abonnee


Wijziging telefoonnummer Abonnee / Certificaathouder

Oude telefoonnummer

……….…………………………………………………………………………

Nieuwe telefoonnummer

……….…………………………………………………………………………

Gewenste ingangsdatum

d.d. ….. / ….. / …………. (dag/maand/jaar)Toelichting en instructie
Wijziging gegevens


Abonnee / Certificaathouder

Beroepsgebonden Certificaat
Domein Organisatie


Algemeen
Dit formulier is bedoeld om uw geregistreerde gegevens te wijzigen. U dient deze wijziging vroegtijdig, dat wil zeggen 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, aan KPN door te geven. Indien de wijziging niet vroegtijdig wordt ingestuurd, dan wordt de ingangsdatum van de wijziging standaard vastgesteld op 10 werkdagen na de datum van de ontvangst van de wijziging.
De gegevens die gewijzigd kunnen worden zijn uw adres en telefoonnummer. Indien uw andere gegevens wijzigen kunt u dit niet doorgeven met behulp van dit formulier.

  • Indien uw naam wijzigt dient u uw certificaten in te trekken (zie Bijzondere Voorwaarden PKIoverheid Certificaten). Dit kan via http://certificaat.kpn.com/pkioverheidcertificaten/intrekken/ en hiervoor bent u uw toegezonden intrekkingscode nodig.

  • Indien uw emailadres wijzigt zal uw encryptiecertificaat niet meer correct functioneren. Hiervoor bestaat geen andere oplossing dan nieuwe certificaten aan te vragen.


Toelichting bij het invullen van het formulier
Ad 1) Gegevens Abonnee

U dient de volgende gegevens in te vullen.  • Uw naam.

  • Uw Abonneenummer. Dit Abonneenummer is meegedeeld in het Identificatieverzoek Beroepsgebonden Certificaten.


Ad 2) Gewijzigde gegevens Abonnee

U dient in Bijlage A de gewijzigde gegevens in te vullen.Gewijzigde adresgegevens Abonnee


Indien uw adresgegevens wijzigen of reeds zijn gewijzigd, kunt u de gewijzigde adresgegevens hier invullen.

Gewijzigde telefoonnummer Abonnee


Indien uw telefoonnummer is of wordt gewijzigd, kunt u het gewijzigde telefoonnummer hier invullen.
Bij elke wijziging moet een gewenste ingangsdatum worden ingevuld. Deze datum dient een datum in de toekomst te zijn, waarbij rekening dient te worden gehouden met een verwerkingstermijn van 10 werkdagen.

Ad 3) Checklist bijlagen

De volgende documenten dienen met deze wijziging meegestuurd te worden:  • Bijlage A: Gewijzigde gegevens Abonnee.

Bijlage A dient direct met het wijzigingsformulier meegestuurd te worden. Indien een document ontbreekt kan de wijziging niet in behandeling worden genomen.Ad 4) Verklaring

U, als Abonnee, dient het formulier te ondertekenen. Dat kan met behulp van een handgeschreven handtekening, maar dat kan ook met een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening dient te voldoen aan de eisen van de Wet elektronische handtekeningen en het Gekwalificeerde Certificaat dat u gebruikt om de elektronische handtekening te zetten dient binnen het Domein Organisatie van de PKI voor de overheid namens de Abonnee aan u te zijn uitgereikt.

Het door ons aan u uitgegeven Gekwalificeerde Certificaat is daar geschikt voor.
Door het formulier van een (elektronische) handtekening te voorzien geeft u onder andere aan dat u instemt met de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten.
Nota Bene: De KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten gelden zowel voor Abonnees, Contactpersonen, Certificaathouders, Certificaatbeheerders en Vertrouwende partijen. Hierdoor is het voor alle betrokkenen duidelijk wat de rechten en plichten zijn. Door te vertrouwen op het Certificaat gaat de Vertrouwende Partij impliciet akkoord met de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten. Voor dit "akkoord gaan" hoeft geen aparte handeling door de Vertrouwende Partij te worden verricht.

Vervolg
U dient het ingevulde (en met de hand ondertekende) formulier en bijlagen te versturen naar:

KPN B.V.


t.a.v. Afdeling Validatie

Postbus 91057300 HN Apeldoorn
U kunt het formulier ook per mail versturen naar KPN. U dient dan het formulier en de bijlagen te hechten aan een mail, deze te voorzien van een elektronische handtekening en de mail te versturen naar pkivalidation@kpn.com.
KPN zal het ingevulde formulier in behandeling nemen. Indien het formulier leidt tot wijziging van de gegevens, zal de Contactpersoon die de wijziging heeft ondertekend, hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook indien het formulier niet leidt tot een wijziging van de geregistreerde gegevens wordt deze contactpersoon hierover geïnformeerd.

Referenties
Voor meer informatie over de PKI voor de overheid en de Certificatiedienstverlening van KPN verwijzen wij u naar:

  1. De documenten van de PKI voor de overheid, deze zijn beschikbaar op de site van PKIoverheid; http://www.pkioverheid.nl/

  2. De documenten van de Certificatiedienstverlening van KPN, de belangrijkste daarvan zijn de Certificate Practice Statement en de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten. Deze zijn beschikbaar via http://certificaat.kpn.com/.
© KPN B.V. Alle rechten voorbehouden. Op de levering van Certificaten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden KPN van toepassing. Voor het gebruik en uitgifte van Certificaten zijn de KPN Bijzondere Voorwaarden PKI Overheid Certificaten van toepassing.

ASQQ10008
Wijziging gegevens Abonnee / Certificaathouder

/2De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina