Federale Overheidsdienst financienDovnload 41.58 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte41.58 Kb.

Federale Overheidsdienst FINANCIEN


Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen

Ontvangkantoor der Domeinen Gent


Sint-Lievenslaan, 27 Tel : 0257/73.240

9000 GENT Fax 0257/96.264

Open van 8 tot 12 u PR : IBAN nr. BE98.6792.0032.4093 BIC : PCHQBEBB

E-mail : dom.gent@minfin.fed.be Website : http://www.patrimoniumdiensten.be


VERKOPING ENKEL BIJ GESLOTEN INSCHRIJVINGEN

Van in beslag genomen goederen

Op dinsdag 2 maart 2010 om 14 u.
In de verkoopzaal der Domeinen, Sint-Lievenslaan 27 te 9000 GentLOT

UW BOD


LOT 1 : Zwart lederen salon: 2- én 3zit, dressoir, 4 barkrukken met zitting in leder, 2 Samourai-zwaarden in staander, 3bijzettafeltjes, zwart lederen bureaustoel

Te bezichtigen : Opslagplaats van de Domeinen, Wiedauwkaai, 109C te 9000 Gent, enkel op dinsdag 23 februari 2010 van 10u tot 12u.
LOT 2 : Gedemonteerde kleerkast in dressing, 21 geïmpregneerde houten tuinpanelen, 6 gegalvaniseerde golfplaten, 1 ingraafvijver in kunststof.

Te bezichtigen : Opslagplaats van de Domeinen, Wiedauwkaai, 109C te 9000 Gent, enkel op dinsdag 23 februari 2010 van 10u tot 12u.
LOT 3 : 1 AEG Electrolux wasmachine “lavamat” en 1 AEG Electrolux

droogkast “lavatherm”Te bezichtigen : Opslagplaats van de Domeinen, Wiedauwkaai, 109C te 9000 Gent, enkel op dinsdag 23 februari 2010 van 10u tot 12u.
LOT 4 : 1 lot huishoudapparaten: stofzuiger LG Type Kompressor, brood-

en vleessnijmachine Bosch Type AS9ST, Tefal grill+raclette

Ambiance, Braun mixer multimix, Calor stoomstrijkijzer met voet,

Philips scheermachine, Electrolux broodrooster, Toaster, Whirlpool

microgolfoven, Senseo-machine, Fritel friteuse. De handleidingen

van dit lot zitten in een kartonnen doos.Te bezichtigen : Opslagplaats van de Domeinen, Wiedauwkaai, 109C te 9000 Gent, enkel op dinsdag 23 februari 2010 van 10u tot 12u.
LOT 5 : 1 lot multimedia: TV-Samsung met voet Flatscreen 55

cm, Dvd-speler Yamaha, Type Dvd S661, draagbare radio JVC Type

RCEZ55, 2 boxen Pioneer, stereoketen Pioneer in 3 delen, Sony

MP3- station/wekkerradio,IPOD Apple 80GB, universele

afstandsbediening Logitech Type LLR15, Sony digitale fotocamera,

home cinema-systeem Philips, set van 3 draagbare telefoons Philips.

De opladers en afstandsbedieningen van dit lot zitten in een

kartonnen doos.Te bezichtigen : Opslagplaats van de Domeinen, Wiedauwkaai, 109C te 9000 Gent, enkel op dinsdag 23 februari 2010 van 10u tot 12u.
LOT 6 : Printer/Kopie/Scanner HP Photosmart Express C5200

Te bezichtigen : Opslagplaats van de Domeinen, Wiedauwkaai, 109C te 9000 Gent, enkel op dinsdag 23 februari 2010 van 10u tot 12u.
LOT 7 :2 Hogedrukreinigers Kärcher type K4.20 met variopower , ronde

borstel en verlengstukkenTe bezichtigen : Opslagplaats van de Domeinen, Wiedauwkaai, 109C te 9000 Gent, enkel op dinsdag 23 februari 2010 van 10u tot 12u.
LOT 8 : 1 klopboormachine Kress type 850SB2, werkmateriaal van

Black & Decker (figuurzaag KS950L met laser, electr.schaar

SZ360,2 draadloze boormachines, draadloze vijsmachine CD14C,

Klopboormachine KD1001K, boorset +/-100 stuks),

gereedschapsset van onbekend merk, boorset Skill +/-40 stuks,

boorset Bosch +/-50stuks, boorset Topkraft +/- 185 stuks, cirkelzaag

Work Type PGCS 1201-185

Te bezichtigen : Opslagplaats van de Domeinen, Wiedauwkaai, 109C te 9000 Gent, enkel op dinsdag 23 februari 2010 van 10u tot 12u.

LOT 9 : Rode metalen gereedschapskist op wieltjes met 7 laden gevuld met

allerlei materiaal, aluminium vouwladder Excelsior 4 x 3 treden, 1

kartonnen doos met ongebruikte verfborstels en materiaal.

Te bezichtigen : Opslagplaats van de Domeinen, Wiedauwkaai, 109C te 9000 Gent, enkel op dinsdag 23 februari 2010 van 10u tot 12u.

LOT 10 : Houten tuinmeubilair, bestaande uit een tafel, 2 stoelen en een

zitbank


Te bezichtigen : Opslagplaats van de Domeinen, Wiedauwkaai, 109C te 9000 Gent, enkel op dinsdag 23 februari 2010 van 10u tot 12u.
LOT 11 : 1 damesfiets merk Limit

Te bezichtigen : Opslagplaats van de Domeinen, Wiedauwkaai, 109C te 9000 Gent, enkel op dinsdag 23 februari 2010 van 10u tot 12u.
LOT 12 : Motovest zwart/grijs in goretex-stof met verstevigde schouder en

elleboogstukken merk IXS en zwarte helm merk Airoh SU55Te bezichtigen : Opslagplaats van de Domeinen, Wiedauwkaai, 109C te 9000 Gent, enkel op dinsdag 23 februari 2010 van 10u tot 12u.
LOT 13 : Ijskast Whirlpool.Amerikaans model in inox. Type 20RID3A+ SF A

Te bezichtigen : Opslagplaats van de Domeinen, Wiedauwkaai, 109C te 9000 Gent, enkel op dinsdag 23 februari 2010 van 10u tot 12u.VK 35/166

Rep. nr. 1 /2010

LASTENKOHIER


Voor de veiling op dinsdag 2 maart 2010 om 14u. in de Verkoopzaal van het

Ontvangkantoor der Domeinen te Gent, Sint-Lievenslaan, 27 te 9000 Gent enkelbij wijze van inschrijving onder gesloten omslag van in beslag genomen goederen.
Artikel 1 : Modaliteiten van de verkoop.

De veiling geschiedt bij opening van de gesloten inschrijvingen. Worden tot de

verkoping toegelaten alle liefhebbers, behoudens dat de werkende ambtenaar het recht

zal hebben, omwille van ernstige redenen bepaalde personen uit de verkoping te weren

of hun aanbiedingen niet te aanvaarden en dit zonder verhaal.

De liefhebbers dienen hun identiteitskaart voor te leggen. Deze voorlegging kan ge-

eist worden zelfs na de betaling en tot aan het weghalen van de goederen. De

werkende ambtenaar neemt in dit geval elke beslissing die hij nuttig oordeelt en dit

zonder verhaal.

Artikel 2 : Eventuele geschillen aangaande de verkoop.

Alle geschillen die zich zouden voordoen bij de bewerking der veiling worden defini-

tief en zonder verhaal door de werkende ambtenaar beslecht. Hij houdt zich het

recht voor de toewijzing al dan niet goed te keuren zonder enige uitleg te moeten

verschaffen, onder meer wanneer de biedingen hem onvoldoende lijken.

De werkende ambtenaar heeft het recht, hetzij een tweede zitdag voor

te stellen, hetzij de goederen uit de hand te verkopen. Wordt er besloten

tot een tweede zitdag, dan hoeft hij de gedane biedingen niet in acht te nemen.

Nochtans blijft de hoogste bieder voor zijn bod gehouden indien de tweede zitdag

gehouden wordt binnen de dertig dagen vanaf de eerste zitdag.Artikel 3 : De Inschrijvingen.


De Inschrijvingen moeten onder twee omslagen geplaatst worden waarvan de

buitenste het adres draagt van het Ontvangkantoor der Domeinen te Gent,

Sint-Lievenslaan, 27 te 9000 Gent, en de binnenste het opschrift

Inschrijving voor de veiling van dinsdag 2 maart 2010“.Zij moeten op het kantoor afgegeven worden op de dag der verkoping vóór

12 uur ‘s middags. Bij verzending met de post dient dit aangetekend te gebeuren.

Na het sluiten van de termijn van indiening worden de inschrijvingen definitief en

mogen om geen enkele reden nog teruggetrokken en/of gewijzigd worden.Artikel 4 : Kosten.

Op deze verkoop worden 20% kosten gerekend.


Artikel 5 : Modaliteiten van betaling.

De prijs is te betalen op de postrekening IBAN nr. BE98.6792.0032.4093 BIC : PCHQBEBB

van het Ontvangkantoor der Domeinen te Gent. De betaling moet ten laatste

vijftien kalenderdagen vanaf de dag van toewijzing op de voormelde rekening staan.

Artikel 6 : Gebrek aan betaling : zuivere en onvoorwaardelijke ontbinding van de


verkoop.

Bij ontstentenis van enige betaling zoals bepaald in het artikel 5 hiervoor, behoudt de

werkende ontvanger zich het recht voor om de verkoop als van rechtswege ontbonden

te beschouwen voor het geheel of voor het gedeelte en door het enkele feit van de niet-

betaling, zoals voorzien in artikel 5, zonder ingebrekestelling, zonder gerechtelijke

tussenkomst en zonder andere formaliteiten, dan de betekening van die ontbinding aan

de koper bij een ter post aangetekend schrijven.
Artikel 7 : Gebrek aan betaling : ontbinding bij rouwkoop.

Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 6, behoudt de werkende ontvanger zich het

recht voor om in de plaats van de ontbinding van de toewijs, de voorkeur te verlenen

aan een wederverkoop bij rouwkoop van alle of van een gedeelte van de verkochte

voorwerpen, en dit in dezelfde veronderstellingen en volgens dezelfde formaliteiten

zoals voorzien in artikel 6.

Deze herverkoop zal door de werkende ontvanger geschieden op kosten, risico en

onder verantwoordelijkheid van de koper die in gebreke is gebleven. Deze laatste zal

in geen geval enig voordeel kunnen halen uit deze wederverkoop en het eventueel

overschot zal aan de verkoper toekomen ten titel van schadevergoeding zonder dat de

koper aanspraak kan maken op enige vergoeding uit hoofde van kosten die hij

eventueel gehad heeft.

De in gebreke gebleven koper zal tegenover de Belgische Staat gehouden zijn tot het

verschil in min dat zou bestaan tussen het bedrag van zijn bod en dat van de tweede

toewijzing. Dit verschil zal opeisbaar zijn binnen de acht dagen van deze laatste.
Artikel 8 : Woonstkeuze en Waarborg.

De koper welke niet binnen het ambtsgebied van het kantoor gehuisvest is, moet

binnen dit ambtsgebied woonst kiezen. Wordt daaraan niet voldaan, dan kunnen alle

betrekkingen of mededelingen geldig gedaan worden ter woonplaats of op het

kantoor van de heer Burgemeester der Stad Gent.

De werkende ontvanger zal kunnen eisen dat de koper onmiddellijk een in België

gedomicilieerde en door hem aangenomen borg stelt. De borg zal zich solidair met de

hoofdschuldenaar ( koper ) verbinden tot het nakomen van al diens verplichtingen, erin

inbegrepen de betaling van de krachtens een strafbeding verschuldigde bedragen.

Bij gebrek aan de vereiste waarborg kan de bieder geweigerd worden, of kan de

verkoop zuiver en onvoorwaardelijk ontbonden worden
Artikel 9 .Garanties.

De verkoop zal geschieden zonder enige vrijwaring wegens verborgen of

koopvernietigende gebreken, noch wegens de hoedanigheid of de hoeveelheid van de

verkochte zaken ; de aanduidingen op plakbrieven en catalogussen die eventueel

daaromtrent verschaft worden gelden als eenvoudige mededelingen zonder enige

verbintenis aangaande de juistheid ervan en zijn op generlei wijze bindend voor de

verkoper. Elke kandidaat-koper wordt geacht de te koop aangeboden goederen

grondig te hebben onderzocht en zijn bod met volledige kennis van zaken te

hebben gedaan.
Artikel 10 : Overdracht van risico's.

De koper zal het risico dragen van de verkochte goederen vanaf de toewijzing.


Artikel 11 : Levering.

De levering gebeurt op de plaats waar het goed zich bevindt.

Het weghalen, het vervoer en in voorkomend geval het wegen, meten, het tellen of

sorteren van de verkochte goederen zullen geschieden op kosten en risico van de

kopers ; de verkoper neemt uit dien hoofde geen enkel risico.
Artikel 12 : Weghaling, te nemen voorzorgen.

De loten kunnen slechts weggehaald worden na volledige betaling van prijs en

kosten, uiterlijk binnen de maand na de toewijzing.

De artikels 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

De kopers zullen verantwoordelijk zijn voor alle schade welke door die verrichtingen

hetzij aan de verkoper, hetzij aan derden wordt veroorzaakt. Op straf van ambtshalve

uitvoering op hun kosten, zullen zij gehouden zijn elke door hen veroorzaakte schade

te herstellen. Evenzo zullen de kopers verantwoordelijk zijn voor het personeel aan

wie ze die verrichtingen toevertrouwen.
Artikel 13 : Termijn van weghaling.

Behoudens speciale of afwijkende vermelding, moeten de kopers de totaliteit van de

aan hen verkochte goederen weghalen zo spoedig mogelijk na betaling van de prijs op

straffe van een boete van 25 EUR per dag en per lot vertraging. De boete zal

verschuldigd zijn door het enkele feit van het niet weghalen binnen de gestelde

termijn, zonder ingebrekestelling, noch tussenkomst van het gerecht en zonder

enige andere formaliteit dan de kennisgeving van hun nalatigheid.

Daarenboven, onder dezelfde procedures en voorwaarden, heeft de werkende

ontvanger de mogelijkheid alle niet binnen de gestelde termijn weggehaalde loten

terug te verkopen, zelfs indien de koper aan zijn verplichtingen voor wat betreft de

betaling zou voldaan hebben. Het lot bevindt zich in deze situatie in een vermoeden

van onbeheerde toestand ten voordele van de verkoper.


Artikel 14 : Bewaring van de orde tijdens de verkoop.

Iedere betwisting die zich voordoet tijdens de verkoop zal definitief beslecht worden

door de werkende ontvanger.

De werkende ontvanger heeft het recht om elke persoon, die door wangedrag het

goede verloop van de verkoop stoort, te verwijderen van de plaats van de verkoop,

desnoods manu militari.

Volgens artikel 314 van het Strafwetboek wordt elke belemmering van de vrijheid van

opbod als misdrijf bestempeld.


--------------------------------De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina