Federale OverheidsdienstDovnload 0.61 Mb.
Pagina2/6
Datum20.08.2016
Grootte0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

BELANGRIJK : de aannemer dient bijzondere zorg te besteden aan de kwaliteit van de lay-out voor de brochure "Bericht aan de belastingplichtigen", die illustraties zal bevatten (grafieken, foto's, …).

6.2.6 Oplagen : Definitieve cijfers zullen later aan de aannemer gestuurd worden (zie tabel hiervóór).


6.2.7 Opmaak :
a) Aangifte 275.1 (zie typemodellen 1 tot 3)
- Aangifte :
Bestaat uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op
297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Na het personaliseren worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen.

_________________________(*) Om het even welke groene tint kan gebruikt worden op voorwaarde dat ze voldoende contrasteert zodat het blad « 276.1-bijlagen » gemakkelijk wordt gedetecteerd tijdens het sorteren van de documenten.

- Afschrift:

Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld
- Toelichting :

Bestaat uit 5 bladen van 297 mm x 420 mm (open), geplooid op het formaat 297 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. Vervolgens wordt de toelichting op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen.

OF

Bestaat uit 13 bladen van 297 mm x 210 mm (open), geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering.


b) Aangifte 275.2 (zie typemodellen 4 tot 6)
- Aangifte :

Bestaat uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op


297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Na het personaliseren worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen.
- Afschrift :

Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld.


- Toelichting :

Bestaat uit 5 bladen van 297 mm x 420 mm (open), geplooid op het formaat 297 mm x 210 mm en een blad van 297 mm x 210 mm dat in de verticale plooi van het vijfde blad gelijmd of geniet wordt. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. Vervolgens wordt de toelichting op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen.

OF

Bestaat uit 13 bladen van 297 mm x 210 mm (open), geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering.


c) Aangifte 276.1 (zie typemodellen 7 tot 9)
Deel 1 :
- Aangifte (scanbaar document) :

Bestaat uit 1 blad formaat 297 mm x 420 mm (open) geplooid op


297 mm x 210 mm. Na het personaliseren en inschuiven van de “Geheugensteun” wordt dit blad horizontaal op het formaat
148 mm x 210 mm gevouwen.
- Voorbereiding :

Is samengesteld uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden en één blad van 297 mm x 210 mm dat in de verticale plooi van het tweede blad gelijmd of geniet wordt.

Vervolgens worden deze bladen horizontaal op het formaat
148 mm x 210 mm gevouwen.

- Toelichting :

Is samengesteld uit 26 bladen formaat 297 mm x 210 mm (open), geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden.
Deel 2 :

- Aangifte (scanbaar document) :

Bestaat uit 1 blad formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op
297 x 210 mm. Na het personaliseren wordt dit blad horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen.
- Voorbereiding :

Is samengesteld uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden. Vervolgens worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen.


- Toelichting :

Is samengesteld uit 18 bladen formaat 297 mm x 210 mm (open) geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden.


Blad «276.1-bijlagen » : (zie typemodellen 10 tot 12)
- Bestaat uit 1 blad formaat 297 mm x 210 mm (open), na het personaliseren te plooien op formaat 148 mm x 210 mm.
Richtlijnen geldig voor het geheel van de onderdelen van de aangifte 276.1 deel 1 en 2.

Een variante is verplicht voor de levering van de gereduceerde cijfers in blauw aangeduid.


d) Aangifte 276.2 (zie typemodellen 13 tot 15)
Deel 1 :

- Aangifte :

Is samengesteld uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm, die verzameld en in de verticale plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden en één blad van 297 mm x 210 mm dat in de verticale plooi van het tweede blad gelijmd of geniet wordt. Na het personaliseren worden deze bladen horizontaal op het formaat
148 mm x 210 mm gevouwen.
- Afschrift :

Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld.


- Toelichting :

Is samengesteld uit 28 bladen formaat 297 mm x 210 mm (open) geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden.


Deel 2 :

- Aangifte :

Is samengesteld uit 2 bladen formaat 297 mm x 420 mm (open), geplooid op 297 mm x 210 mm. Vervolgens worden deze bladen horizontaal op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen.
- Afschrift :

Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld.


- Toelichting :

Is samengesteld uit 18 bladen formaat 297 mm x 210 mm (open) geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden.


e) Aangifte 276.5 (zie typemodellen 16 tot 18)
- Aangifte :

Is samengesteld uit één blad formaat 297 mm x 420 mm (open) geplooid op 297 mm x 210 mm en een tweede blad van 297 mm x 210 mm dat in de verticale plooi van het eerste blad gelijmd of geniet wordt. Na het personaliseren worden deze bladen horizontaal op het formaat


148 mm x 210 mm gevouwen.
- Afschrift :

Is op dezelfde wijze als de aangifte samengesteld.


- Toelichting :

Bestaat uit 2 bladen van 297 mm x 420 mm (open) geplooid op het formaat 297 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering. Vervolgens wordt de toelichting op het formaat 148 mm x 210 mm gevouwen.OF

Bestaat uit 5 bladen van 297 mm x 210 mm (open), geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet worden om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering.


f) Drukwerk 275 U (zie typemodellen 19 tot 21)
Bestaat uit een origineel, een afschrift en een toelichting, open formaat
297 mm x 840 mm, geplooid op het formaat 297 mm x 210 mm, met verticale typografische perforaties tussen het origineel, het afschrift en de toelichting en vervolgens te plooien op het formaat 210 x 148 mm. Na het plooien moeten het origineel en het afschrift volledig samenvallen (zowel recto als verso).
Dit drukwerk dient nadien samen met het afschrift en de toelichting in de plooi van de aangiften 275.1 en 275.2 te worden geschoven, behalve in de aangiften 275.1 en 275.2 die op de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit worden geleverd, Kiosk (verkoopbureel).
g) “Geheugensteun” (zie typemodellen 22 tot 24)
Bestaat uit één blad van 297 mm x 210 mm dat dient geschoven in de plooi van de aangifte 276.1 – deel 1 – waarvan sprake onder sub c) hierboven.
h) Bericht aan de belastingplichtigen (zie typemodellen 25 tot 27)
Bestaat uit 5 bladen met open formaat 297 mm x 210 mm, geplooid op het formaat 148 mm x 210 mm. Deze bladen worden verzameld om een brochure te vormen met een ononderbroken paginering (20 pagina's) en moeten in de plooi aan elkaar gelijmd of geniet (= VERPLICHTE VARIANTE) worden.
OPMERKINGEN :
- Vrije varianten zijn uitgesloten.

- Ingevolge de evolutie van de belastingwetgeving kan het aantal bladzijden van de aangiften (aangifte (*), voorbereiding of afschrift en toelichting) en van het drukwerk 275 U wijzigen. In dat geval zal de aannemer tijdig op de hoogte worden gesteld.

- Het lijmen of nieten van de ingelegde bladen moet met de grootste zorg worden uitgevoerd opdat het geheel goed bestand zou zijn tegen de trekkracht.

- Bijzondere aandacht dient besteed aan de juiste paginering, zowel van de aangiften, de afschriften als de toelichtingen.

De drukker dient ook bijzondere zorg te besteden aan de kwaliteit van de lay-out voor de documenten die hij zelf dient op te maken (zie ook punt 6.2.5, laatste alinea).
6.2.8 Omslagen 276.41, 276.41T (**), 276.42 en 276.42SCAN (***)
a) Algemeen
De aannemer zal eveneens instaan voor de levering van de 2 types omslagen, waarvan de prijs in de offerte dient begrepen te worden, nl. :
1° omslagen 276.41 en 276.41T voor de verzending (zie typemodellen 28 tot 30 en 34 tot 36);
2° retouromslagen 276.42 en 276.42SCAN te voegen bij elke zending (zie typemodellen 37 tot 39 en 40 tot 42).
b) Karakteristieken
De omslagen 276.41, 276.41T, 276.42 en 276.42SCAN bestaan uit de eigenlijke omslag en een doorzichtig venster in cellofaan of gelijkwaardige synthetische grondstof.
De wijze van sluiten evenals de snit van de klep worden aan de aannemer overgelaten teneinde deze aan te passen aan zijn vulmachine met inachtneming van de hierna volgende verplichte karakteristieken.
De inschrijver zal de nodige schikkingen treffen om het invoegen van de inhoud in enveloppen ad hoc te verzekeren.
Ingeval van toewijzing van de opdracht, zal de inschrijver zich ertoe verbinden deze uit te voeren op basis van de in zijn offerte gedane voorstellen.
Omslagen 276.41 en 276.41T
- Papier : bruine kraft van 90 gr/m2;
- Gesloten formaat : 162 mm x 240 mm, met gegomde klep die een gemakkelijke automatische sluiting verzekert.

(*) Uitgezonderd de scanbare documenten.

(**) Het betreft een omslag 276.41 met logo “TAX-ON-WEB”, bestemd voor de verzending van de aangiften 276.1 en 276.2.

(***) De omslag 276.42SCAN is voor de terrugzending van de aangiften 276.1 bestemd.


- Venster :

- in cellofaan of gelijkwaardige synthetische grondstof van

60 mm x 110 mm;

- geplaatst op 50 mm van de onderkant en op 18 mm van de rechterzijkant.
- Teksten : zwarte druk recto;
Retouromslag 276.42 en 276.42SCAN
- Papier : bruine kraft van 70 gr/m2;
- Gesloten formaat : 155 mm x 220 mm;
- Venster :

- in cellofaan of gelijkwaardige synthetische grondstof waarvan de eigenschappen dusdanig zijn dat zij het scannen toelaten van de streepjescode door het venster met behulp van scanners Kodak Serie i1800 en barcode readers van de merken Baracoda, Denso, Fujitsu, Metrologic, pcProx, Symbol…,

- formaat: 55 mm x 90 mm,

- geplaatst op 44 mm van de onderkant en op 15 mm van de rechterzijkant van de omslag.

- Teksten : zwarte druk alleen op de voorzijde.
- De sluitklep moet gegomd zijn over de volledige breedte.
c) Aantallen
Het aantal benodigde omslagen 276.41, 276.41T, 276.42 en 276.42SCAN kan geraamd worden als volgt :

Nederlands

Frans

Duits


276.41 :

276.41T :

276.42 :

276.42SCAN454.000 exempl.

3.980.000 exempl.

of

3.526.600 exempl.435.000 exempl.

3.820.000 exempl.

of

3.366.600 exempl.298.000 exempl.

3.010.000 exempl.

of

2.667.900 exempl.290.000 exempl.

2.900.000 exempl.

of

2.557.900 exempl.
9.000 exempl.

43.500 exempl.

of

39.000 exempl.9.000 exempl.

41.000 exempl.

of

36.500 exempl.Op een gedeelte van de omslagen 276.41T, hetzij 18.600 Nederlandstalige exemplaren, 10.300 Franstalige exemplaren en 650 Duitstalige exemplaren moet de vermelding voor de postzending (UV - RD – AG) niet gedrukt worden; deze omslagen betreffen de aangiften 276.2 bestemd voor belastingplichtigen verblijvend in het buitenland (zie typemodellen 31 tot 33).


Een deel van de omslagen 276.41 en 276.41T moet verpakt in dozen van 500 exemplaren aan de taxatiediensten worden geleverd. De verdelingslijsten met de definitieve aantallen zullen met de bestellingen worden overgemaakt.

6.3 Personaliseren en postklaar maken van de aangiften :


6.3.1. ALGEMENE OMSCHRIJVING
Het geheel van de uit te voeren werkzaamheden kan als volgt worden samengevat :
1°) De aangiften personaliseren, nl. vanaf gestructureerde bestanden - welke door de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit zullen worden verstrekt - met behulp van een computergestuurd inktjetsysteem of ander gelijkaardig procédé, de identificatiegegevens van de belastingplichtigen, de benamingen van de bevoegde taxatiediensten, alsook een aantal dienstvermeldingen en een volgnummer in streepjescode op de aangiften drukken. Ten einde de opvolging van de te personaliseren aangiften mogelijk te maken, mag door de aannemer een controlenummer op de linkerzijkant van het eerste blad van de aangiften verticaal worden aangebracht (naast het vak met de gegevens van de taxatiedienst / scanningcentrum);
2°) Alle aangiftedelen met bijlagen verzamelen;
3°) Na toevoeging van een retouromslag, het geheel in een verzendingsomslag 276.41 of 276.41T steken en deze sluiten. Beide omslagen moeten eveneens door de aannemer worden geleverd;
4°) De verzending postklaar maken overeenkomstig de voorschriften van de Post-operator.
Voor de uitvoering van het werk zal de aannemer zich stipt moeten houden aan de hiernavolgende modaliteiten en specificaties.

6.3.2 PERSONALISEREN EN VERZENDEN VAN DE AANGIFTEN 275.1


6.3.2.1 Via de Post-operator te verzenden aangiften 275.1
Voor het aanslagjaar 2010 dienen bij benadering 269.000 Nederlandstalige, 159.000 Franstalige en 3.000 Duitstalige aangiften 275.1 gepersonaliseerd en verzonden te worden.


  1. Aantallen

Hierna volgt een tabel die een idee geeft van de spreiding van de personalisering en de verzending van deze aangiften.

Periode

Aantal ex.

mei 2010

juni 2010

december 2010


332.000

64.000


35.000

TOTAAL

431.000


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina