Festival secretaris PenningmeesterDovnload 23.15 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte23.15 Kb.
www.omfryslan.nl


Festival secretaris Penningmeester:

Durk Dam Wop Schat

Zilverschoon 154 Stadslaan 21

8607 GD Sneek 8651 AB IJlst

tel.: 0515-33 66 59 tel.: 0515 532566

e-mail:d.dam@planet.nl e-mail: wschat@home.nl
INFORMATIE 59e ZANG- EN MUZIEKFESTIVAL SCHIERMONNIKOOG


te houden op zaterdag 4 juni 2016

Op zaterdag 4 juni 2016 wordt het 59e Zang- en muziekfestival op Schiermonnikoog gehouden voor zangkoren en muziekverenigingen. De organisatie is in handen van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslan (OMF). Omdat we te maken hebben met een Festival waarvoor elk jaar een zeer grote belangstelling bestaat om deel te nemen, volgen er een aantal richtlijnen. De muziekverenigingen spelen in "cultureel ontmoetings centrum" en de koren zingen in de “Hervormde kerk”

AANMELDING

Elke belangstellende vereniging kan een aanmeldingsformulier van het festival downloaden van Internet.

De inschrijving sluit wanneer het festival is volgeboekt. Het bestuur houdt zich het recht voor, om eventuele verenigingen voor een keer uit te sluiten. Wanneer u bent geplaatst ontvangt u een machtiging formulier (SEPA)

Via de machtiging wordt de bijdrage a € 6,50 per deelnemer partituurvergoeding € 30,- en gebruik slagwerk € 35, - van uw rekening geschreven. Partituur en slagwerk zijn alleen van toepassing voor de muziekverenigingen. Koren betalen alleen deelnemerskosten. Het geld wordt in de maand februari van uw rekening afgeschreven.

Eenmaal afgeschreven wordt het niet terugbetaald.


Reis en overtocht zijn uiteraard voor eigen rekening. U dient, voor zover van toepassing, uw eigen lessenaar mee te nemen. Hebt u interesse voor een 2e buitenoptreden in de muziekkoepel, dan moet u dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

De eilanders en de toeristen zullen dit zeer op prijs stellen.

 

FESTIVAL REGLEMENT


De koren dienen de partituren van de te beoordelen werken mee te nemen naar Schiermonnikoog , en dan graag vooraf inleveren bij de concourssecr. Graag in tweevoud.

De beoordeling van uw optreden vindt plaats door 2 juryleden. Zij schrijven een verslag en geven een eindscore op het programma. Maximaal zijn dan 100 punten te behalen.  Op de uitslag van de jury is geen beroep mogelijk.KLASSEN, TIJDSDUUR EN INSPELEN


Muziekverenigingen dienen uit te komen in de afdeling waarin men landelijk is ingedeeld bij de muziekbonden. Er wordt echter in 2 categorieën gewerkt n.l. A. Jeugdorkesten met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar, waarbij men ten hoogste 4 volwassen muzikanten mag inzetten. B. andere orkesten. Wanneer geen landelijke indeling bekend is, vindt indeling plaats in de afdeling waarin het muziekwerk thuis hoort. Op het festivalpodium mag niet worden afgestemd .In verband met een vlot verloop dient iedere muziekvereniging een plattegrond van de opstelling slagwerk te mailen naar het festival secretariaat.

In verband met de grote deelname en de beschikbare tijd, wordt er geen inspeelwerk bij de muziekverenigingen toegestaan..De koren worden ingedeeld in 3 categorieën

A. Jeugdkoren/gospelkoren/kleine groepen B. Mannenkoren / Vrouwenkoren C. Gemengde koren


Voor de koren is maximaal 15 minuten beschikbaar waarin men een samengesteld programma mag uitvoeren maar waarbij minstens 1 werk a capella moet worden gezongen, opstellen op podium inbegrepen. Tijdsoverschrijding is niet toegestaan.
Voor de muziekverenigingen is 15 a 20 minuten beschikbaar waarbinnen men moet opstellen en een groot werk moet spelen. Iedere muziekvereniging mag voor het optreden inspelen / afstemmen in het dorpshuis, “Ons centrum”, Torenstreek 18a dat hiervoor is gehuurd. De koren kunnen inzingen in de Mavo aan het Kerklaantje.

Voor dit festival zijn voor de hoogst geplaatste koren en voor de hoogst geplaatste orkesten in de verschillende categorieën enkele eretekens te winnen.
De OMF stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigen of andermans bezittingen.AANMELDINGSFORMULIER 59E ZANG-MUZIEK-FESTIVAL SCHIERMONNIKOOG
zaterdag 4 juni 2016
AFD.MUZIEKVERENIGINGEN

www.omfryslan.nl

Festival secretaris Penningmeester: Betalingen op:

Durk Dam Wop Schat RABO bank: 3630.02.820

Zilverschoon 154 Stadslaan 21 ten name van

8607 GD Sneek 8651 AB IJlst OMF

tel.: 0515-33 66 59 tel.: 0515 532566

e-mail:d.dam@planet.nl e-mail: wschat@home.nl
Naam vereniging:

Plaats vestiging:


Categorie: A Jeugdorkest

Categorie: B. geen jeugdorkest
Het is een Harmonie / Fanfare / Brassband Aantal leden …..

(doorhalen wat niet van toepassing is)
De vereniging komt uit in de ………divisie
Naam secretaris:
adres: Postcode
te telefoon: e-mail adres
Naam dirigent(e) telefoon: e-mail adres
TE SPELEN WERK:
1 vrij nummer titel:…………………………. componist:………………………..
Het te spelen werk graag opgeven voor 1 mei 2016

2e optreden in het dorp op de muziekkoepel

Daarop willen wij wel of niet spelen

(doorhalen wat niet van toepassing is)Dit formulier mailen naar het festival secretariaat.AANMELDINGSFORMULIER 59e ZANG-MUZIEK- FESTIVAL SCHIERMONNIKOOG
zaterdag 4 juni 2016
AFDELING KOREN

www.omfryslan.nl

Festival secretaris Penningmeester: Betalingen op:

Durk Dam Wop Schat RABO bank: 3630.02.820

Zilverschoon 154 Stadslaan 21 ten name van

8607 GD Sneek 8651 AB IJlst OMF

tel.: 0515-33 66 59 tel.: 0515 532566

e-mail:d.dam@planet.nl e-mail: wschat@home.nl


Naam vereniging:

Plaats vestiging:


Deelname in Categorie A B C

(doorhalen wat niet van toepassing is)


Aantal leden ……
Naam secretaris: :

e-mail secretaris:

Naam dirigent:
e-mail dirigent:


TE ZINGEN WERKEN VOOR HET FESTIVAL
Een vrij programma waarvan minimaal 1 a capella werk.

Totaal maximaal 15 minuten incl. opstellen op het podium.Dit graag per mail doorgeven voor 1 mei 2016

Buiten optreden in het dorp op de muziekkoepel

Wij doen wel / niet mee op de muziekkoepel

(doorhalen wat niet van toepassing is)


Dit formulier mailen naar het festival secretariaat. heer D.Dam.59e Muziek-Zang Festival 4 juni 2016
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina