Fietsroute langs groen en duurzaam Diemen April 2012Dovnload 12.69 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte12.69 Kb.
Fietsroute langs groen en duurzaam Diemen April 2012

Deze route is 17,7 km. lang en start bij station Diemen achteraan de parkeerplaats(de rode marker). De gele vakjes met getallen geven het aantal gereden kilometers aan. Op de route vindt u ook diverse borden met historische wetenswaardigheden die zeer de moeite van het afstappen waard zijn. Deze behoren tot de historische fietsroute “Dwars door Diemen”.

Rechts op de Harmonielaan vindt u 3 toegangen tot Natuurpark Spoorzicht (A). In twintig jaar is dit park uitgegroeid van sportveld tot nat bos. Toevluchtsoord voor wezel, vos, ringslang, vele vogels en rijkste paddenstoelenbos van Diemen. Vrijwilligers leggen paden aan, houden plekjes open voor vlinders en geven excursies. Grenzend aan dit park en achter Harmonielaan 9 ligt de IVN-tuin (B). Een natuurvriendelijke siertuin met kikkervijver, bijenhotel en veel inheemse planten, die op woensdagochtend onderhouden wordt door IVN-vrijwilligers. Vrij toegankelijk.

Na het verlaten van Park Spoorzicht fietst u linksom de Harmonielaan op. Aan het eind gaat u linksaf het fietspad van de Ouddiemerlaan op. U gaat onder de spoorboog en de snelweg door en steekt over naar Diemen Noord. De Ouddiemerlaan gaat hier over in een klinkerweg. U passeert de gereconstrueerde huizen van Oud Diemen (B), de terp waarop de oorspronkelijke kern van het boerendorp Diemen lag. In het eerste zijstraatje rechts vindt u de begraafplaats en de resten van de Middeleeuwse kerk die hier gestaan heeft. U rijdt de Ouddiemerlaan helemaal uit tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar slaat u linksaf (u passeert het oude veerhuis) en slaat vervolgens linksaf de Nesciobrug (C) op. Ooit lag Diemen aan zee. De aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal maakte daar een eind aan en liet bovendien belangrijke natuurgebieden verdrogen. Schrijver Nescio zag en betreurde het. Deze brug biedt een prachtig uitzicht over de omgeving en verbindt Diemen weer met de oude Diemerzeedijk, nu Diemerpark.

Aan de overkant gaat u rechtsaf. Dit groengebied heet Diemerpark, maar behoort bij de gemeente Amsterdam. Links ligt de nieuwbouwwijk IJburg. U rijdt enkele kilometers parallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal in oostelijke richting. Dit is de Diemerzeedijk die eeuwenlang de Zuiderzee moest tegenhouden en de belangrijkste verbinding was tussen Amsterdam, het Gooi en Utrecht. De moerassen ten zuiden van de dijk waren nauwelijks begaanbaar. Hoe het land er in vroeger tijd uit moet hebben gezien is te lezen op het informatiebord (D). Ook nu is de natuurwaarde van het gebied tussen het kanaal en de Diemerzeedijk zeer hoog met koekoek, nachtegaal en ringslang als vaste bewoners. Het is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Bij de Diemerparkvijver (E) en de Akkerswade (F) vindt u ook een informatiebord. De vijver is een uitstekende plek voor amfibieën, nestelende vogels en de insektenetende keizerlibel. Akkerswade is het restant van een oude dijkdoorbraak en nu leefgebied van ijsvogel, waterspitsmuis en wespenorchis.

Aan het eind van het brede fietspad gaat u rechtdoor. Even verderop kunt u kiezen of u boven- of onderlangs de dijk verder fietst. U passeert de uit de 15e eeuw daterende Diemerdammersluis (G). Hier wordt tegenwoordig de waterstand tussen het IJmeer en het Amsterdam-Rijnkanaal geregeld. U komt weer op Diemens grondgebied en ziet links van de weg een aanduiding van de 36 km. lange wandelroute, het Waterkeringpad, tussen Amsterdam en Huizen. Rechts ziet u het gerenoveerde Fort bij Diemerdam (H) vroeger vitaal onderdeel van de Stelling van Amsterdam, nu culturele pleisterplaats in ontwikkeling. U kunt hier rechtsaf slaan en een blokje om het fort heen fietsen. Bij terugkeer op de Diemerzeedijk rechtsaf onder de brug naar IJburg door. Hier kunt u linksaf de trap op voor een wandeling in natuurgebied de Diemer Vijfhoek, ook Peneiland genoemd (I). Wilgenbos en rietvelden zijn spontaan gegroeid op een baggerdepot van de Pen(energie)centrale. Een waar vogelparadijs, nu omgevormd tot natuurrecreatiebos. Aan de oostkant is nog een klein deel tot rustgebied voor de vogels en de ringslangen.

Aan de rechterkant ziet u boerderij De Zeehoeve (J). Deze is rond 1880 gebouwd als kringenwet-boerderij. De hoeve lag zo dicht bij de kustbatterij, dat zij in geval van oorlog snel afgebroken moest kunnen worden om een goed schootsveld te maken. Thans is het gerestaureerde gebouw in gebruik als diagnosecentrum om jongeren aan een leer-, werk- of zorgtraject te kunnen helpen.

U fietst rechtdoor over het wildrooster langs de elektriciteitscentrale (K). Deze wordt verduurzaamd tot een aardgascentrale die 85 % rendement gaat leveren, omdat de restwarmte gebruikt wordt voor verwarming van huizen in Amsterdam en Almere. U houdt rechts aan en rijdt beneden langs de dijk. Klim hier even de dijk op. Staatsbosbeheer beheert de buitendijkse gronden van Diemen tot Huizen, en vormt het gebied om tot een krekenrijk landschap. Daarom is (winter 2011) een kreek aangelegd door de landtong van de Bocht van Ballast. Rechtdoor ziet u de natuurboulevard, een pas aangelegde wandel-, fiets- en recreatieroute langs het IJmeer. Onze route gaat over het koelwaterkanaal rechts met de bocht mee. Aan het eind van het pad linksaf het fietspad volgen langs winkelcentrum Maxis tot aan een drukke T-kruising. Daar rechtsaf fietsborden Diemen volgen en het fietspad over het Amsterdam-Rijnkanaal nemen. Aan de overkant maakt u een scherpe bocht naar rechts richting Kanaaldijk. Aan het eind gaat u rechtsaf onder de snelweg door. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijven volgen, onder de spoorbrug door gaan en rechtsaf het Diemerbos in rijden. Al snel kunt u linksaf over het wildrooster het fietspad op.

Deze oostkant van het Diemerbos is wat natuurlijker ingericht met fraai begroeide slootkanten. Ook zijn hier in de jaren 70 drie “proefbosjes” aangelegd, de bomen zijn hier dus 20 jaar ouder dan elders. Bij de T-splitsing rechtsaf slaan en het fietspad volgen onder de A9 door. Onderweg komt u diverse rondwandelingen en picknickplaatsen tegen. Als het pad een bocht naar rechts heeft gemaakt, ziet u aan uw linkerhand de toegang tot Het Banjerbossie (L). Dit nieuwe speelbos is vol avontuurlijke verrassingen. Het fietspad maakt een bocht naar links en bij de viersprong gaat u rechtsaf richting Diemen. Links van deze kruising ligt het Telegraafbos (M), aangeboden door de krant aan de omwonenden. U rijdt hier parallel aan het lange afstandspad naar kamp Westerbork, het Westerborkpad. U fietst nu naar de uitgang van het bos en gaat linksaf. Voor u ziet u de Weilanddriehoek (N), een van de laatste stukjes oud veenweidegebied in deze omgeving.

U volgt het fietspad rechtdoor en kruist een drukke tweebaansweg. Aan uw rechterhand passeert u het Penbos (O), een natuurgebiedje, samen met het water van de Diem één van de laatste schakels van de ecologische hoofdstructuur voor de bebouwing begint, met ook hier zichtbare resten van de Stelling van Amsterdam. Aan het eind van het fietspad linksaf en direct rechtsaf het bruggetje over richting Diemen. Op deze kruising staat ook weer een historisch informatiebord. U blijft rechtdoor rijden langs nieuwbouwwijk De Sniep (P). Bijzonder aan deze wijk is dat de huizen voor hun verwarming gebruik maken van een systeem van warmte-koude opslag. Onder de grond bevinden zich los van elkaar een bassin met relatief warm en met relatief koud water. In de zomer wordt water uit het koude bassin opgepompt voor koeling en opgewarmd door het huis weer in het warme bassin opgeslagen. In de winter wordt water uit het warme bassin voor verwarming door het huis geleid en afgekoeld weer in het koude bassin bewaard. De Diemense bedrijven op De Sniep en het daarachter gelegen industrieterrein Verrijn Stuart (Q) zijn in hoog tempo bezig met verduurzamen.

U blijft rechtdoor fietsen onder het spoor door. Links aan de overkant van het water ligt als groene oase de onlangs door de gemeente gekochte en opgeknapte begraafplaats Rustoord. U gaat de eerste straat rechts in, de Prins Bernhardlaan, en dan de eerste straat links, de Burgemeester de Kievietstraat. In tweede straat rechts (Prinses Marijkestraat) ziet u links achter de school een voetpad. Als u dit in loopt, vindt u aan uw linkerhand Buurtmoestuin De Prinses op de Erwt (R). Deze moestuin wordt door liefhebbers uit de omliggende wijk bewerkt. Achterliggende gedachte is dat voedsel dat in de directe nabijheid van de gebruiker op biologische wijze gekweekt wordt, het milieu zo weinig mogelijk belast en de gebruiker zo onafhankelijk mogelijk maakt van kunstmest, pesticiden en vrachtvervoer. Onafhankelijkheid van olie dus. Op de fiets maakt u nu vanwege de veiligheid een kleine zigzag: linksom terug naar de Burg. De Kievietstraat, de tweede rechts de Ouddiemerlaan op, linksaf het Medenbach Wakkerplein op en linksaf de Burgemeester Bickerstraat in. Vervolgens rechtsaf de Hartveldse Weg op en bij de stoplichten rechts de Arent Krijtsstraat in. In deze straat vindt u op nummer 30 Edwin en Marco’s Dagwinkel (S) met een groot assortiment biologische producten en biologische stomerij “Puur”. Bij de splitsing aan het eind van de straat rechts aanhouden het Wilhelminaplantsoen op. Als het centrum weer op orde is na de grote renovatie, slaat u op de grote viersprong bij het plein en het vernieuwde winkelcentrum linksaf de Ouddiemerlaan in. Voor het gemeentehuis rechts is in maart 2012 een “Join the pipe” drinkwatertappunt (T) aangelegd. Een maatregel in de strijd tegen de enorme hoeveelheden plastic waterflesjes. In de wijk rechts voorbij het gemeentehuis ziet u bij de Prins Mauritslaan een voorbeeld van een waterpartij met ecologische oevers, dat wil zeggen goed begaanbaar voor o.a. amfibieën. Even verderop bent u weer bij station Diemen en het eindpunt van deze fietsroute.

GroenLinks Diemen. www.diemen.groenlinks.nl

IVN Diemen. ivndiemen.blogspot.com
Natuurpark Spoorzicht, http://werthof.home.xs4all.nl

Natuurboulevard Muiden. www.staatsbosbeheer.nlWaterkeringpad. www.agv.nl

Westerborkpad www.westerborkpad.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina