Final Notice of Race Belgian Windsurf Pool 2003 1 Plaats, data en Organiserende AutoriteitDovnload 31.26 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte31.26 Kb.
Final Notice of Race

Belgian Windsurf Pool 2003


1 Plaats, data en Organiserende Autoriteit.
De wedstrijden worden georganiseerd door de clubs, bijgestaan door de Vlaamse Yachting federatie en door de Belgian Association 4 Boardriding Competitors. De praktische organisatie is in handen van het Regatta Support Team met uitzondering van de Wave wedstrijden die door de VYF worden georganiseerd.
Formula Windsurfen, Formula Experience, Slalom en Longboards (Mistral, Raceboard, Aloha)

De Formula Experience surfers starten enkel op de laatste dag van de Formula evenementen voor het eigen klassement en dit enkel op de met (FWX) gemerkte events. De andere dagen varen ze mee met voor het algemeen BABC klassement.


BK Formula, FW Experience BK Longboards

26-27/04 Surfers Paradise, Knokke (FWX)

27/04 Surfers Paradise, Knokke

03/05 Inside Oostende

17-18/5 Outside Oostende (FWX) Mistral & Raceb. starten samen

zondag =geen BK door verkiezingen !!!

31/5-1/6 Grevelingen

28-29/06 Windekind, Oostduinkerke

19-21/07 VVW Westende

9-10/08 Twins Club, Bredene (FWX)

10/08 Twins Club, Bredene

13-14/9 Windekind, Oostduinkerke (FWX)

14/9 Windekind, Oostduinkerke

28/09 Inside Oostende (FWX) Inside OostendeBK Slalom 2003

26-27/04 Surfers Paradise, Knokke

28-29 juni Windekind
19-21/07 VVW Westende

9-10/08 Twins Club, Bredene

13-14/9 Windekind, Oostduinkerke

20,21 en 27-28/9 2 stand by weekendsBK Freestyle 2003

26-27/04 Surfers Paradise, Knokke

10-11 mei King Of The Dam - Oesterdam (NL)
28-29 juni Windekind
9-10/08 Twins Club, Bredene

september Young Guns – (NL)BK Wave 2003 – telefonisch, datum+locatie in functie van de wind

26-27/04 Surfers Paradise, Knokke

9-10/08 Twins Club, Bredene

28-29 juni Windekind


4,5 - 11,12 en 18,19/10 3 stand by weekends 

2 Reglementen en Voorschriften.
Op de wedstrijdserie zijn de volgende reglementeringen van toepassing:

- The Racing Rules of Sailing 2001 - 2004(RRS) en het aanhangsel B van dit reglement voor Mistral en Raceboard,

- The Funboard Racing Rules (FRR) voor Funboard en Formula Windsurfen.

- De internationale klasse- en meetvoorschriften met eventuele nationale aanpassingen.

- Voorschriften KBYV.

- De reglementen Nationale Wedstrijden en Nationale Kampioenschappen van de SWS/KBYV (alleen die wedstrijden die als Belgisch Kampioenschap weerhouden zijn).

- Internationale Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee of Zee Aanvarings Reglement (ZAR)

- Politie en Scheepvaartreglement voor de Belgische Territoriale Zee, Kusthavens en stranden.

- Deze aankondiging.

- De wedstrijdbepalingen.3 Klassen - Voorwaarden voor deelname - Inschrijvingsgeld.
3.1 Er wordt gevaren in volgende disciplines:

(a) Slalom - multi-discipline events: minimum windlimiet 15 knopen.

- slalom only-events: vanaf 9 knopen, manches voor het voor het BK vanaf 15 knopen
(b) Formula – Course Racing / Lange Afstand, minimum wind limiet 7 knopen.
(c) Mistral/Raceboard/Aloha - Course Racing, minimum wind limiet 7 knopen.
3.2 De uitslagen van de wedstrijden die weerhouden zijn voor het Belgisch Kampioenschap worden

gebruikt voor het opmaken van volgende Belgische Kampioenschappen:

(a) BK Formula Windsurfen
(b) BK Slalom
(c) BK Race (=FW + slalom) minimal 2 races FW en Slalom nodig om titel toe te kennen
(d) BK Formula Experience <6,5 m², <8,5 m² en <11 m² (3wedstrijden !)
(e) BK Longboard
(f) BK Wave
(g) BK Freestyle
(h) BK Wave/Freestyle (=wave + freestyle) minimal 2 races wave en freestyle nodig om titel toe te

kennen
Elke deelnemer van het BK race en FWX kan voor 1 vrij te bepalen wedstrijd YMP aanvragen. Deze aanvraag dient schriftelijk 1 maand voor het evenement te gebeuren aan het BABC secretariaat en de RDG punten worden berekend op het gemiddelde van al de gevaren manches tot dat ogenblik of indien er minder dan 3 weekends gevaren zijn, wordt gewacht tot het gemiddelde kan gemaakt worden van 3 weekends.

3.3 Voorwaarden voor deelname

(a) Lid zijn van een club, aangesloten bij een bond van het KBYV, en een door zulke bond

uitgereikte geldige vergunning (licentie) voorleggen bij de inschrijving en lid zijn van een nationale

klasseorganisatie. Zijn als nationale klassen erkend: Belgian Association 4 Boardriding Competitors.

Deelnemers van een andere door ISAF erkende Nationale Autoriteit dan KBYV, moeten de door hun nationale autoriteit vereiste documenten voorleggen bij de inschrijving.
(b) Het gebruikte materiaal moet voldoen aan de meetvoorschriften van de nationale klasse waarvoor wordt ingeschreven. Voor Formula Windsurfen dienen de zeilen gemerkt te worden door

de klasse-meter en wordt de plank geregistreerd, dit zal gebeuren tussen 9u00 en 10u00 van elke wedstrijddag.


(c) Voor Formula Windsurfen worden maximaal 1 board en 3 zeilen toegestaan zoals voorzien

in het FW reglement. Er zijn 2 afwijkingen op de Internationale meetvoorschriften: een custom

board is toegelaten, het board en/of de 3 zeilen mogen 1 maal in het wedstrijd seizoen vervangen

worden door nieuw materiaal. Deze wijziging moet voor de 1e start met het nieuw materiaal gemeld worden aan de meter.


(d) Voor Slalom worden maximaal 1 board en 3 zeilen toegestaan zoals voorzien

in het IFCA reglement. Er zijn 2 afwijkingen op de Internationale meetvoorschriften: een custom

board is toegelaten, het board en/of de 3 zeilen mogen 1 maal in het wedstrijdseizoen vervangen

worden door nieuw materiaal. Deze wijziging moet voor de 1e start met het nieuwe materiaal gemeld worden aan de meter.


(e) Het inschrijvingsformulier correct invullen, ondertekenen en het inschrijvingsgeld betalen.
(f) Het is eenmalig toegelaten, als kennismaking, voor leden van een club, aangesloten bij het

KBYV, deel te nemen zonder lid te zijn van een nationale klasse-organisatie, maar mits verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid tegen derden. Voor officiële BK rangschikking dient u echter lid te zijn/worden van nationale klasse-organisatie.


3.4 Inschrijvingsgelden

(a) Inschrijvingsgeld Funboard en Formula Windsurfen voor 15 wedstrijddagen.

JEUGD ANDERE


Daginschrijving...............€ 7,5,- …………..........…....€ 15,-

Voorinschrijving.........…..€ 80,- ...….............…..…..€ 150,-

(b) Inschrijvingsgeld Mistral, Raceboard en Aloha voor 6 wedstrijddagen
JEUGD ANDERE

Daginschrijving...........…€ 7,5,- ................……….....€ 15,-

Voorinschrijving.........…..€ 35,- ...…..........………….€ 60,-
(c) Leden van de club waar de wedstrijd plaatsvindt en die geen lid zijn van een nationale Windsurfklasse mogen 1 wedstrijd in hun eigen club gratis deelnemen. (crf 3.3 (e))
(d) Formula Experience = geen 19 jaar zijn op 31/12/2003

4 Inschrijvingstijd en tijd van de eerst mogelijke start
4.1 De voorinschrijvingen worden afgesloten op 26-4-2003 voor FW en Funboard en op 27-4-2003 voor de longboards 1 staanplaats om te overnachten op 31/5 is inbegrepen).
4.2 Het voorinschrijvingsgeld moet overgemaakt worden op rekening:


Gelieve dit bedrag te storten op de nieuwe rekening van BABC / RST:733-0120203-50

met vermelding “ naam + voorinschrijving 2003 + (zeil- of lid-nr)”

4.3 Daginschrijvingen gebeuren tussen 9 en 10 uur ‘s morgens.
4.4 Dagelijkse Skippersmeeting om 10u30
4.5 De eerst mogelijke start is om 11u.


5 De wedstrijdserie is een categorie C evenement

5.1 Deelnemers kunnen verplicht worden een reclamesticker op beide zijden van het zeil te bevestigen zoals voorzien in RRS/FFR-G3.2(d).


5.2 Deelnemers kunnen ook verplicht worden een reclamevestje te dragen tijdens het wedstrijd varen.


6 De te varen wedstrijdbanen.
Alle wedstrijdbanen zijn mogelijk. Op het regattabord zal ten minste 30 minuten voor de start de

wedstrijdbaan duidelijk uitgetekend worden.7 Afwijking van de wedstrijd regels.
Voor Mistral, Raceboard & Aloha is “FFR11- Over dezelfde boeg” ook van toepassing.

(Deelnemers die voor de wind afkruisen moeten vrij blijven van deelnemers die opkruisen.)
Belgian Association 4 Boardriding Competitors

www.babc.be Driftweg 83, 8450 Bredene Page /4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina