Finalisten Shell Bachelor Master Prijs 2006 BachelorsDovnload 8 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte8 Kb.
Finalisten Shell Bachelor Master Prijs 2006

Bachelors
Berend Jan Kleute – Werktuigbouwkunde TU Delft

Kleute heeft tijdens zijn stage bij het Energiecentrum Nederland een compact en duurzaam koelsysteem ontwikkeld dat geschikt is voor gebruik in woningen. Zijn ontwerp bouwt voort op al bestaande koelsystemen die werken op basis van adsorptiekoeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van restwarmte die vrijkomt bij bijvoorbeeld zonneboilers of andere apparaten. De huidige systemen zijn echter veel te groot en zwaar om in woonhuizen te worden gebruikt. Kleute ontwierp een systeem dat slechts 67 kilogram weegt en een volume heeft van 0.19 kubieke meter. Het geheim? Een modulaire opbouw, schuim en een dun aluminium omhulsel.


Leen van der Ham – Scheikunde TU Delft

Van der Ham heeft in zijn onderzoek materiaal getest dat gebruikt kan worden als membraan in brandstofcellen. De brandstofcel, waarmee waterstof kan worden omgezet naar elektrische energie, wordt nog niet op grote schaal gebruikt. Een reden hiervoor is dat het materiaal waarvan het membraan tegenwoordig wordt gemaakt – Nafion - zo duur is. Een alternatief materiaal is zwavelhoudende polyaramide. Dit geleidt prima, maar heeft slechte mechanische eigenschappen. Het toevoegen van een tweede polymeer zou het materiaal kunnen verbeteren. Van der Ham heeft dit materiaal getest op de mate waarin het elektrische stroom geleidt en op mechanische eigenschappen en komt tot de conclusie dat het materiaal voor brandstofcellen goed geschikt is.


Masters
Dennis Menheere – Industrieel Ontwerpen TU Delft

Industrieel Ontwerper Dennis Menheere heeft een energiemeter ontworpen waarmee het leuk wordt om het energiegebruik in huis te meten. Achterliggende gedachte is dat het apparaat de consument bewust maakt van zijn energiegebruik en daarmee aanzet tot besparing. Huidige energiemeters zijn niet gebruikersvriendelijk. Menheere’s Greeny energiemeter, overigens ontwikkeld in opdracht van Milieu Centraal, is zo gebruikersvriendelijk dat een handleiding niet nodig is. De meter is gemakkelijk aan te sluiten en af te lezen. Bovendien laat de Greeny niet alleen op het beeldscherm zien hoeveel energie er wordt gebruikt; hij toont het ook door meer of minder licht uit te stralen.Elke Rabé – Sustainable Energy Technology TU Eindhoven

De Jatropha-plant staat bekend als leverancier van biobrandstoffen. Logisch: de plant is giftig en groeit op verarmde grond. Daardoor concurreert het niet, zoals andere bronnen van biobrandstoffen, met voedselvoorziening. Maar hoe presteert Jatropha in een dieselmotor en wat is het effect op de uitstoot van roet en stikstofoxide? Rabé heeft in haar onderzoek twee vormen van Jatropha-biobrandstof getest. Jatropha-olie wordt geperst uit de zaden en Jatrophie-biodiesel wordt met een chemisch proces gemaakt. Bovendien heeft Rabé gekeken naar de kansen van Jatropha-productie voor een land als Tanzania. Uit haar onderzoek blijkt dat beide vormen van Jatropha-brandstof tot minder uitstoot leiden dan gewone diesel, maar dat de prestatie van de olie door een hoge mate van viscositeit niet in alle situaties bekend is. Rabé adviseert voor Tanzania dan ook de Jatropha-olie vooral in oude motoren te gebruiken.


Astrid Schilderman – Scheikunde TU Delft

Scheikundige Astrid Schilderman heeft onderzocht of – en welke - ionische vloeistof geschikt is als vloeibaar membraan voor het afvangen van koolstofdioxide in reactoren waar waterstof wordt geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen. Een ionische vloeistof is volgens Schilderman uitstekend geschikt bij waterstofproductie, omdat waterstof een lage mate van oplosbaarheid heeft en koolstofdioxe een hoge oplosbaarheid. Volgens Schilderman kan een ionisch vloeistofmembraan leiden tot een schoner gebruik van fossiele brandstoffen.


Lisanne Deprez – Chemische Technologie Universiteit Twente

Deprez heeft onderzoek gedaan naar zogenaamde polygeneratiesystemen, industriële processen waarbij de grondstof efficiënter wordt gebruikt er in het proces meerdere producten van te maken. Deprez heeft specifiek gekeken naar het gebruik van kolen als grondstof voor zowel het opwekken van elektriciteit, het produceren van brandstoffen (Fischer-Tropsch diesel en Dimethyl Ether), als het opwekken van waterstof. Bovendien wordt het vrijkomende koolzuurgas afgevangen. Deprez heeft hiertoe een model ontwikkeld waarmee een dergelijk polygeneratiesysteem kan worden gesimuleerd. Dit is een handig hulpmiddel bij managementbeslissingen over het inrichten van industriële processen. Daarnaast heeft Deprez gekeken naar de technische optimalisatie van polygeneratiesystemen door gebruik van membranen en heeft ze verschillende systemen met elkaar vergeleken.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina