Finland. BouwkunstDovnload 17.38 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte17.38 Kb.

Finland.
Bouwkunst.

 • De middeleeuwse kerken vertonen in­vloeden van de Zweedse en Duitse go­tiek.

 • De Finse variant onderscheidt zich

 • echter door een strakke vormgeving en lichte interieurs.

 • Laatstgenoemde heb­ben vaak fresco's in heldere kleuren.

 • Het oudste monument in steen is de vroeg gotische kathedraal van Turku (1286-­1292).

 • Op de Åland-eilanden zijn granie­ten gotische kerkjes met gewelfschilde­ringen te vinden.

 • Na de reformatie zijn de Finse kerken met klokkentoren meestal weer van hout.

 • Door Finlands afgelegen ligging drong de renaissance pas laat door.

 • Een vroeg voorbeeld is de aanpassing van het mid­deleeuwse kasteel van Turku (16de eeuw).

 • Hamina bezit de symmetrische plattegrond van een renaissancestad.

 • In het verleden werden uitsluitend kas­telen en openbare gebouwen uit steen opgetrokken.

 • Historische centra met houten huizen en gebouwen hebben veel te lijden gehad van de lichte ontvlam­baarheid en vergankelijkheid van het materiaal.

 • Pittoreske houten huizen zijn vooral bewaard gebleven aan de zuid­kust in Tammisaari, Porvoo en Loviisa en aan de westkust in Rauma, Naantali, Kristiinankaupunki en Pietarsaari.

 • Voor de eeuwenoude Karelische bouwtradi­tie, waarin veel Byzantijnse stijlkenmer­ken zijn opgenomen, moet je in Nurmes zijn. • In de 19de eeuw kregen Helsinki en Tur­ku stadskernen in neoclassicistische stijl.

 • Negen jaar na de grote brand van 1808 ontwierp Johan Albrekt Ehrenström (1762-1847) de nieuwe plattegrond voor het stadscentrum van Helsinki.

 • De eerste in een rij van bekende hoofdstedelijke architecten was de Duitse bouwmeester Carl Ludwig Engel (1778-1840).

 • Hij is de belangrijkste vertegenwoordiger van het neoclassicisme en ontwierp ook voor andere Finse steden tientallen kerken en raadhuizen.

 • Als reactie op de strenge stijlopvattingen van het neoclassicisme ontstond eind 19de eeuw de nationale school van het romanticisme.

 • Deze combineerde elementen uit de middel­eeuwse kerkbouw en traditionele Kareli­sche motieven met decoratieve stijlver­nieuwingen van de art nouveau.

 • Een van de toonaangevende figuren was Eliel Saarinen (1873-1950).

 • In 1904 won hij een prijsvraag met zijn ontwerp voor het Stationsgebouw van Helsinki, dat een voor die tijd grote zakelijkheid uitstraal­de.

 • Eliel Saarinen was de `Berlage' van de Finse bouwkunst.

 • Een Amerikaanse prijs, die hem in 1922 was toegekend, vormde de aanleiding voor zijn emigra­tie naar de Verenigde Staten, waar zijn zoon, de architect Eero Saarinen, nog meer roem zou verwerven dan Eliel zelf.

 • De invloed van de vrouwelijke architec­ten binnen de Finse bouwkunst is be­paald niet weg te vlakken.

 • Zij manifeste­ren zich voornamelijk in de kindvrien­delijke planologie, in de functionele vrouwvriendelijke ontwerpen en in de binnenhuisarchitectuur.

 • De eerste architecte van naam was Signe Hornborg, die al in 1890 afstudeerde.

 • Een minstens even beroemde vrouw, in een, interna­tionaal gezien, overwegend mannenbol­werk is Wivi Lönn.

 • In de jaren dertig bouwde zij vooral in de karakteristieke Finse `Jugendstil' in steden als Helsinki en Jyväskylä.

 • Ter versterking van de vrouwelijke inbreng richtten de dames in 1942 de vereniging 'Architecta' op die nu rond de 270 leden telt.

 • Vermaarde mannelijke architecten zijn, behalve Eliel Saarinen, Lars Sonck (1870-1956) en Jorma Sirén (1889-1961). • Hoewel het Alvar Aalto was die een beslissende stempel drukte op de moderne Finse architectuur, kenmerken meer architecten zich door een bijzon­der oorspronkelijke stijl.

 • Zowel in heden als verleden maakten zij subtiel gebruik van ruimtelijke omgeving en lichtval van buiten in het interieur.

 • Deze van na­ture aanwezige ingrediënten vormen steeds weer de uitdaging voor originele prestaties.

 • De Finnen kijken ook graag over de grens.

 • Het Russische constructi­visme heeft bijvoorbeeld de nodige weerklank gevonden. Gebouwen van Georg Grotenfelt weerspiegelen zijn voorkeur voor het werk van de Neder­lander Gerrit Rietveld (1888-1964).

 • De ontwerpen van Juha Leiviskä verraden de invloed van het neoplasticisme en doen denken aan de Nederlandse expe­rimenten van leden van De Stijl.

 • De bakstenen trappen in het gemeentehuis Säynätsalo dragen het onmiskenbare stempel van de wereldberoemde architect Alvar Aalto.

 • Viljo Revell, Heikki en Kaija Sirén verte­genwoordigden met Aulis Blomstedt het postfunctionalisme dat zich na Aalto ontwikkelt.

 • Reima en zijn vrouw, Raili Pietilä, leggen opnieuw de nadruk op de sociale functie van de bouwkunst in een nieuwe elegante stijl.

 • In de jaren tachtig accentueren de gebroeders Timo en Tuomo Suomalainen de vereniging van de alom aanwezige natuur met het men­selijk vernuft.

 • De in 1969 door deze twee­lingbroers gebouwde Rotskerk in Helsinki geniet wereldfaam.

 • Ook de nog jon­ge Sakari Aartelo en Esa Piironen werkten bij voorkeur met steensoorten in lichte tinten, glas, metaal en hout zo­als in de in 1990 voltooide Tampere Hall.

 • In de planologie houden bouwkundigen in toenemende mate rekening met de woon/werksituatie, de demografische opbouw van de bevolking, verkeersdeel­name van voetgangers en fietsers, oude­ren en kinderen. Rotsen, waterpartijen en bossen vormen de immer aanwezige coulissen, die functioneel worden be­trokken in het ontwerp.

 • Een geslaagd ar­chitectonisch voorbeeld van dit alles is de tuinstad Tapiola bij Helsinki. • De meeste zorg van diverse overheden gaat tegenwoordig uit naar het behoud van oude gebouwen in steden en dor­pen.

 • Het Finse klimaat vereist voor het restaureren van oude gebouwen evenals in de nieuwbouw optimale kwaliteit van materialen en technieken.

 • Op het platte­land gebruikt men nog altijd veel hout.

 • Boerderijen en losse woonhuizen wor­den traditiegetrouw vaak rood geschil­derd en vormen daardoor een levendig contrast met de groene omgeving.

Samengesteld door BusTic.nl

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina