Fiscalert memorandum veilig sparen met de hoogste renteDovnload 18.74 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte18.74 Kb.
FISCALERT MEMORANDUM VEILIG SPAREN MET DE HOOGSTE RENTE
Na een tijd van rentestijging is de rente nu weer aan het dalen. Maar let goed op, want er zijn nog steeds aanzienlijke renteverschillen bij de banken. En vergeet niet dat u nog steeds de inflatie en de vermogensrendementsheffing van 1,2% moet goed maken.
Fiscus

De fiscus gaat er standaard van uit dat u 4 procent rendement behaalt met sparen en beleggen. Dat rendement wordt belast tegen het vaste tarief van 30 procent, hetgeen betekent dat van uw zuurverdiende spaarcentjes (althans dat deel dat boven het heffingsvrije vermogen ligt) jaarlijks 1,2 procent naar de schatkist gaat in de vorm van de zogenaamde ‘vermogensrendementsheffing’. Ongeacht het werkelijke resultaat op uw spaarrekening. Dat betekent dus ook dat bij lagere rentestanden de belastingdruk op vermogen — het stuk dat de fiscus van uw rendement claimt — groter wordt. De belastingdruk op (spaar)vermogen wordt berekend door de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent te delen door de rente (het rendement). Een beetje meer rendement op het spaargeld betekent dus aanzienlijk minder belastingdruk:

 

rendement (rente)

belastingdruk

8%

15%

6%

20%

4%

30%

3%

40%

2%

60%

 

 

Inflatie

Zelfs als uw enige doel is om het vermogen niet te laten interen, moet u op uw hoede zijn. U moet namelijk ook nog rekening houden met de inflatie (door de jaren heen gemiddeld zo’n 2 procent). Door de inflatie wordt de koopkracht van uw spaargeld steeds wat minder. De geldontwaarding heeft allerlei oorzaken. De gemeentelijke lasten zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren zeer sterk gestegen, evenals de olieprijzen. Als we willen weten wat het werkelijke (netto)rendement op ons spaargeld is, moeten we dus niet alleen de vermogensrendementsheffing meenemen, maar ook de inflatie:

 


rendement

 af: fiscus

 af: inflatie

 netto

8%

 -1,2%

 -2%

 4,8%

6%

 -1,2%

 -2%

 2,8%

4%

 -1,2%

 -2%

 0,8%

3%

 -1,2%

 -2%

-0,2%

2%

 -1,2%

 -2%

-1,2%

 

U ziet, veel spaarders teren ongewild in op hun vermogen. Een eenvoudig rekensommetje leert dat bij een inflatie van 2 procent en een rentevergoeding van 3,2 procent de opbrengst per saldo nihil is. Alleen spaarders die hun spaargeld op de allerbeste (internet)spaarrekeningen of deposito’s zetten, kunnen hun vermogen op peil houden of zelfs een beetje verdienen.


Risicoprofiel

Zelfs als u van plan was alleen te gaan sparen, adviseren we u toch eerst uw risicoprofiel te bepalen. Wat is uw beleggingshorizon? Wat is uw financiële positie? Hoe is uw beleggingservaring? En, niet onbelangrijk: kunnen u — en uw wederhelft — goed slapen bij dalende beurskoersen? Zo nee, steek uw geld dan maar liever grotendeels in een hoogrentende (internet)spaarrekening of deposito. Zelfs al bent u risicomijdend, is het meestal verstandig een klein deel van het vermogen (bijvoorbeeld 10 procent) in een wereldwijd gespreid beleggingsfonds, zoals Fortis OBAM te steken. Het klinkt misschien raar, maar op die manier wordt de verhouding tussen rendement en risico verbeterd.


Waar moet ik op letten bij sparen?

Ten eerste natuurlijk de hoogte van de rente. Daarbij valt op dat de grote, bekende banken hun spaarklanten vaak nog steeds een (te) lage rente bieden. Kleine, minder bekende, banken bieden vaak hogere rentetarieven. Neem de ING. Zij geeft momenteel niet meer dan 1(!)% rente op de Plusrekening, maar heeft andere rekeningen met hogere rentevergoedingen, zoals de (Internet) Bonusrenterekening en de Toprekening (3,25% rente). Maar er zijn ook banken die momenteel — vrij opneembaar — nog hogere rentetarieven bieden, zoals Anadolubank en Amsterdam Trade Bank. Het andere punt van belang is of de bank in kwestie onder het zogenaamde ‘depositogarantiestelsel’ (of een vergelijkbare regeling van een ander EU-land) valt.


Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel van de De Nederlandsche Bank (DNB) is van toepassing op banken die onder haar toezicht staan. Met ingang van 8 oktober 2008 is het garantiebedrag in eerste instantie voor een jaar verhoogd. De eerste € 100.000 per persoon per bank wordt volledig gegarandeerd. Op 10 maart 2009 maakte minister Bos bekend dat de dekking ook daarna € 100.000 blijft.

Ook kleinere banken als de Anadolubank, The Economy Bank en dergelijke, hebben een vergunning van DNB en vallen dus onder het depositogarantiestelsel. Op de internetsite van DNB (www.dnb.nl) kunt u in het ‘Wft-register’ zien welke banken onder toezicht van DNB staan. U kunt ook bellen met DNB: 0800-0201068.
TIP:

Een hoge rente op spaartegoeden is aantrekkelijk, maar ons advies is wel om bij kleine, onbekende (dochters van buitenlandse) banken nooit meer te storten dan het bedrag dat binnen het depositogarantiestelsel valt.


Achtergesteld deposito

Bij een achtergesteld deposito is de garantieregeling van € 100.000 per rekeninghouder niet van toepassing. Weliswaar krijgt u voor het extra risico dat u loopt in principe wel een iets hogere rentevergoeding, maar dat extra voordeel weegt vaak niet op tegen de nadelen. Want naast het voor de hand liggende nadeel dat er geen DNB-garantie is, zijn achtergestelde deposito’s vaak tussentijds niet opneembaar en hebben ze een lange looptijd.


Tegoed bij een buitenlandse bank

Alleen Nederlandse banken met een vergunning van DNB vallen onder het depositogarantiestelsel. Buitenlandse banken, zoals het Luxemburgse Advanzia of het Belgische Argenta, vallen onder toezicht van hun eigen centrale banken en hun eigen garantieregelingen. Wij zijn hierin wat terughoudend, omdat het lastig is om de risico’s van buitenlandse banken in te schatten. Als u niettemin overweegt uw spaargeld bij een buitenlandse bank onder te brengen, zorg dan in ieder geval dat u alle ins en outs kent en binnen de garantieregeling blijft van het desbetreffende land.


LET OP:

Er zijn banken die spaarrekeningen en deposito’s met een hoge rente in een andere valuta dan de euro bieden. Wij zijn hier geen voorstander van, omdat de gemiddelde particuliere spaarder het valutarisico moeilijk kan overzien.


Overzicht hoge rentes
Top 5 hoogste rente spaarrekeningen (zonder voorwaarden):
www.moneyou.nl > Spaarrekening 4%

www.anadolubank.nl > Alfa Spaarrekening 3,8%

www.nibcdirect.nl > Internetsparen 3,6%

www.tebnv.nl > TEB Ster Spaarrekening 3,5%

www.hypotheker.nl > Solide Koers Internet Sparen 3,5%
Top 5 hoogste rente deposito’s looptijd 1 en 2 jaar:
www.tebnv.nl > Ster Deposito 2 jaar 4,6%, 1 jaar 4,25%

www.anadolubank.nl > Alfa Depositorekening 2 jaar 4,25%, 1 jaar 4%

www.atbsparen.nl > Internet Deposito 2 jaar 4,25%, 1 jaar 3,75%

www.ohra.nl > Deposito 2 jaar 4,2%, 1 jaar 4%

www.deltalloyd.nl > Deposito Rente Rekening 2 jaar 4,2%, 1 jaar 4%
Genoemde banken staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank en vallen onder het zogenaamde ‘Depositogarantiestelsel’. Het gegarandeerde bedrag is € 100.000 per rekeninghouder (bij een en/of-rekening het dubbele: 200.000 euro) per bank. Deze bedragen zijn volledig gegarandeerd door De Nederlandsche Bank.
Wij raden u aan bij kleine, onbekende (dochters van buitenlandse) banken nooit meer te stallen dan het bedrag dat binnen het depositogarantiestelsel valt, dus € 100.000 per persoon per bank.
Een overzicht van de overige actuele en hoogste rentetarieven kunt u vinden op www.spaarinformatie.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina