Formulier Bezwaar maken tegen beslissing waterschap Algemene informatieDovnload 52.53 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte52.53 Kb.


Formulier

Bezwaar maken tegen beslissing waterschap

Algemene informatie

Bent u het niet eens met een schriftelijke besluit van het waterschap? U kunt met dit formulier bezwaar tegen dit besluit maken. Dit bezwaar kunt u indienen als u belanghebbende bent (U bent het niet eens met het aan u gerichte besluit of u woont bijvoorbeeld in de buurt van waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden of u bezit er een stuk land).


De procedure voor het bezwaar kunt u vinden op onze website: http://www.waterschaprivierenland.nl/digitaal_loket/productencatalogus/@166551/pagina/
Dit formulier moet per post verzonden worden. Nadat u het formulier heeft ingevuld, moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en samen met de eventuele bijlagen per post opsturen.
Stuur de gegevens aan

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland

Postbus 599

4000 AN Tiel
1

Uw gegevens
naam

     
adres

     
postcode

     
plaats

     
telefoonnummer

     
e-mailadres

     

2

Het bezwaar

2.1

Wat is de datum waarop het besluit bekend is gemaakt?

In de wet staat dat u 6 weken de tijd heeft om bezwaar te maken tegen een besluit van het waterschap. Alleen als er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding, kan het waterschap uw bezwaar wel behandelen.

Datum:      

2.2

Wat is het kenmerknummer van het besluit?

Het kenmerknummer kunt u vinden in het document van het besluit.

Kenmerknummer:      

2.3

Waar gaat het besluit over?


Bestuursdwang/dwangsom

bestuursdwang schouw

Watervergunning

nadeelcompensatie

verkeersbesluit

Wet openbaarheid bestuur

overig
2.4

Geef aan (motiveer) waarom u het niet eens bent met het besluit.

Als u hiervoor meer ruimte nodig heeft, kunt u een uitgebreide beschrijving als bijlage meesturen.

          


3.

Wie maakt bezwaar
3.1

Bent u gemachtigd om bezwaar te maken?

 ja (ga door naar vraag 3.2)

 nee, ik maak bezwaar voor mezelf (ga door naar 7. ondertekening)3.2

Voor wie maakt u bezwaar?

 Ik maak bezwaar namens een ander persoon (de bezwaarmaker) (ga door naar vraag 4; voeg machtiging als bijlage)

 Ik maak bezwaar namens een bedrijf, organisatie of instantie (ga door naar vraag 5)

4

Bezwaar namens een ander persoon
Aanspreektitel

 de heer

 mevrouw


Voorletters

     
Tussenvoegsel(s)

     
Achternaam

     
adres

     
postcode + plaats

     
telefoonnummer

     
e-mailadres

     
handtekening5

Bezwaar namens een bedrijf, organisatie of instantie
Naam organisatie

     
Welk rechtspersoon heeft de organisatie?adres

     
postbus

     
postcode + plaats

     
Bent u contactpersoon voor de organisatie?

 ja (ga door naar vraag 6.)

 nee, ik ben gemachtigd; ( voeg machtiging bij, ga door naar 7 )6

Gegevens contactpersoon organisatie
Aanspreektitel

 de heer

 mevrouw


Voorletters

     
Tussenvoegsel(s)

     
Achternaam

     
adres

     
postcode + plaats

     
telefoonnummer

     
faxnummer

     
e-mailadres

     


7

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld:
plaats

     
datum

     
handtekening

naam en functie

     
e-mailadres

     
Ik zend de volgende bijlagen mee:

1.      

2.      

3.      

4.      

Waterschap Rivierenland, Afdeling vergunningen ● Postbus 599● 4000AN Tiel●Bezoekadres: Blomboogerd 1, 4003 BX TIEL ● Telefoon (0344) 64 94 94 ● Email: info@wsrl.nl ● Internet www.waterschaprivierenland.nl
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina