Formulier verklaring vakbondslidmaatschap voor maandelijkse werkgeversbijdrage in de vakbondscontributieDovnload 14.31 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte14.31 Kb.


1Formulier verklaring vakbondslidmaatschap voor maandelijkse werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie

(dubbelzijdig printen)

Om als werkgever elke maand 1/12e deel van de totale werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie te mogen betalen, moet vaststaan dat de werknemer contributiekosten maakt. Daarom verklaart ondergetekende het volgende.
 • Ik ben lid van ABVAKABO FNV / CNV Publieke Zaak1 en ben2

  • van plan heel volgend kalenderjaar vakbondslid te zijn. Het totaalbedrag aan vakbondscontributie dat ik volgend jaar betaal is

€ …………….……...3. 50% van dit bedrag krijg ik terug van mijn werkgever.


€ ………………….….. 50% van dit bedrag krijg ik terug van mijn werkgever.  • lopende dit kalenderjaar in dienst getreden bij mijn werkgever. Het totaalbedrag aan vakbondscontributie dat ik dit jaar betaal is

€ ……………….…… . 50% van dit bedrag naar rato van het aantal maanden dat ik in dienst ben, krijg ik terug van mijn werkgever.
 • Als in een volgend jaar de hoogte van de vakbondscontributie wijzigt, dan geef ik dat vóór 15 november van het jaar voorafgaand aan die contributiewijziging door aan mijn werkgever. Mijn werkgever past dan de hoogte van de maandelijkse werkgeversbijdrage aan4.
 • Uiterlijk 15 november van ieder jaar bewijs ik mijn vakbondslidmaatschap door mijn betalingsbewijs van de vakbondscontributie dat ik van mijn vakbond krijg te tonen aan mijn werkgever. Kan of doe ik dat niet, dan verrekent mijn werkgever de werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie die ik in dat jaar onterecht heb gekregen met mijn salaris van december van dat jaar.
 • Wijkt het bedrag dat ik aan vakbondscontributie heb betaald af van het bedrag dat ik aan mijn werkgever heb opgegeven, dan verrekent mijn werkgever dat met mijn salaris.
 • Als ik mijn vakbondslidmaatschap opzeg, meld ik dat zo spoedig mogelijk aan mijn werkgever. Mijn werkgever stopt dan de maandelijkse werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie. Eventueel te veel betaalde werkgeversbijdrage verrekent mijn werkgever met mijn salaris.

Z.O.Z.

Ik lever dit formulier vóór 15 november volledig ingevuld bij mijn werkgever in. Mijn werkgever draagt vanaf volgend kalenderjaar zorg voor maandelijkse betaling van de werkgeversbijdrage in de vakbondscontributie. De maandelijkse betaling stopt: • Op mijn verzoek. Dat kan per 1 januari van elk volgend kalenderjaar.

 • Zodra mijn vakbondslidmaatschap stopt,

 • Zodra mijn dienstverband stopt of

 • Bij wijziging van de Cao-afspraak.

Verzoeken ingediend op of na 15 november van een kalenderjaar leiden niet tot maandelijkse betaling vanaf het daaropvolgende kalenderjaar. De maandelijkse betaling gaat dan een jaar later in.

Naam werknemer:

………………………………………………………………………………………………


Burgerservicenummer werknemer:

…………………………………………………………………………….………………..


Datum:

………………………………………………………………………………………………

Handtekening werknemer:

………………………………………………………………………………..…………….1 Doorstrepen wat niet van toepassing is.

2 Meerdere opties zijn mogelijk. Kruis aan welke opties van toepassing zijn.

3 Als het contributiebedrag voor volgend kalenderjaar op het moment van invullen van dit formulier nog niet bekend is, vul dan het contributiebedrag in dat voor u zou gelden in dit kalenderjaar. In dat laatste geval wordt een eventuele stijging/daling van het contributiebedrag in het volgende kalenderjaar ten opzichte van dit kalenderjaar verrekend met de werkgeversbijdrage in december van het volgende kalenderjaar.

4 Als het nieuwe contributiebedrag nog niet bekend is op 15 november geef dan het bedrag door zodra het bekend is. Uw werkgever hanteert het oude contributiebedrag en verrekend een eventuele stijging/daling in december van het volgende kalenderjaar.

: fileadmin -> user upload
user upload -> Wedderveer “Uitgestrekte buurt in de gemeente Bellingwedde tussen Blijham en Wedde aan de westoever van de Westerwoldsche Aa; aan de overkant ligt het recreatieoord Wedderbergen (camping).
user upload -> Verslag Werkatelier Eiland van Schalkwijk
user upload -> Bijwerken rijksregister bestand algemeen 1 definities opbouw structuur bijwerking
user upload -> Persdossier haring
user upload -> Symposium on the Rwandan Genocide: Remembrance & Reflection on the aftermath
user upload -> Nieuwsbrief cnv onderwijs passend onderwijs Nummer 1 17 januari 2013
user upload -> Een stukje over de geschiedenis van de club
user upload -> Herfstvakantie van 13 T/M 20 oktober
user upload -> Winschoterhoogebrug
user upload -> Maandelijks juli 2010 nr. 7 Business Cooperation Newsletter
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina