Formulier verlof aanvraagDovnload 8.33 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte8.33 Kb.
FORMULIER VERLOF AANVRAAG
Ondergetekende ________________________(naam ouder)
wenst verlof aan te vragen voor onderstaande kinderen.
naam kind: ___________________________
geboortedatum:______________________
naam kind: ___________________________
geboortedatum:______________________
adres:_____________________________
postcode/plaats:______________________

periode verlof:______________________tot______________

Handtekening ouder:

Datum:

Een directeur die verlof verleent voor meer dan 10 dagen per jaar is strafrechtelijk aansprakelijk.
Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Reden aanvraag verlof:
0 verhuizing

0 huwelijk van bloedverwanten of aanverwanten tot 3e graad

(max. 2 dagen)

0 huwelijksjubileum (12 1/2, 25, 40 en 60-jarig) van ouders en grootouders

0 gezinsuitbreiding

0 ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten

tot 3e graad

0 sociale en/of medische indicatie

0 overlijden bloed- aanverwanten in eerste graad (max. vier dagen)

0 overlijden bloed- aanverwanten tweede of derde graad (1 of 2 dagen)

0 vakantie omdat reguliere vakanties door werkzaamheden van ouders niet mogelijk zijn.

0 plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
0 andere gewichtige omstandigheden, nl.
____________________________________________________

___________________________________________________De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina