Fout! Alleen hoofddocument. EvolutietheorieDovnload 365.37 Kb.
Pagina5/12
Datum22.07.2016
Grootte365.37 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

d. De huidige staat van paleologisch en archeologisch onderzoek met betrekking tot de evolutie van de mens146

Een van de grote problemen bij de evolutionaire achtergrond van de mens, is de definitie zelf van de mens. De klassieke definitie is animal rationale, zo zagen we in hoofdstuk 2, maar wanneer ben je redelijk?147

Tegenwoordig bestaat er op basis van paleontologisch en archeologisch onderzoek een zekere consensus148 onder wetenschappers over de volgende feiten. Er is een superfamilie van hominoïden, beginnend zo’n 22 miljoen jaar geleden, met als eerst bekende soort de Proconsul africanus, waarvan alle primaten, d.w.z. apen en mensen afstammen. Helaas zijn er geen fossielen van tussensoorten van 5 tot 14 miljoen jaar geleden.149 Op basis van moleculaire evidenties meent men echter dat de gorilla’s zich zo’n 9.5 miljoen jaar geleden afsplitsten van een gemeenschappelijke tak van primaten. Chimpansees en hominiden scheidden zich zo’n 7.5 miljoen jaar geleden van elkaar. Dit betekent dat de chimpansees meer verwant zijn aan de mens dan gorilla’s, ofschoon deze twee apenvormen beide “nuckle walkers” zijn.150 7.5 Miljoen jaar geleden begon een bepaalde apensoort aan haar speciale aanpassingen, wat zou uitmonden in de Ardipithecus Ramidus van 4,4 de Australopithecus anamensis van zo’n 4,1151 en de Australopithecus Afarensis van zo’n 4 tot 3 miljoen jaar geleden. Fameuze mensachtigen van deze laatste soort zijn “Lucy”152 en haar “baby”,153 van resp. 3,2 en 3,3 miljoen jaar oud. Deze hominiden waren zo’n 1,5 (mannen) tot 1 meter (vrouwen) lang, en liepen reeds volledig op twee voeten. Er zijn voetsporen gevonden van deze soort, die 3,6-7 miljoen jaar geleden in vulkanische as zijn achtergelaten. Hun gewicht was 25-50 kilogram, waarbij de mannen twee keer zo zwaar waren als de vrouwen. Hun herseninhoud was echter nog slechts ongeveer 400-550 cc., 20% -30% groter dan de toenmalige en huidig bekende chimpansees, en slechts 1/3 van de huidige menselijke herseninhoud.154 Hun kaken waren kleiner dan die van chimpansees, waarschijnlijk omdat ze zich niet meer met de tanden hoefden te verdedigen.155

Tussen rond twee en drie miljoen jaar geleden bestonden er tenminste drie afzonderlijk aparte takken hominiden: de Australopithecus Bosei (2,5-1,4), de Australopithecus Africanus (3,2-2,5), en de Australopithecus Robustus (2,0-1,4). 2,0-1,75 Miljoen jaar geleden vinden we de eerste mens: Homo habilis (de handige mens).156 De hersens van deze homo habilis hadden een inhoud van zo ongeveer 700 cc., het gezicht was kort, en de tanden gereduceerd in grootte.157Homo ergaster en homo erectus,158 stamden beide zo’n 2 miljoen jaar geleden van de Homo Habilis af.159 De eerste soort verspreidde zich ongeveer een miljoen jaar geleden vanuit Afrika naar Europa en evolueerde rond 500.000 in de Homo Heidelbergensis en Homo Neanderthalensis.160 Tegen die tijd verdubbelde de inhoud van de schedel zich tot ongeveer 800 cc.161 en er ontwikkelde zich een modern uitziend skelet.162 De Homo erectus ging al snel na zijn ontstaan ook naar Zuid-Oost Azië. Volgens sommigen evolueerde rond 800.000 jaar geleden een stam van Homo ergaster in de Homo sapiens. Volgens anderen daarentegen kwam de Homo sapiens voort uit de Homo erectus en wel zo’n 4- 500.000 jaar geleden.163 In de volgende 100.000-200.000 jaar ontwikkelde deze een een herseninhoud tot ongeveer 1400 cc., de huidige grootte. 164 Rond 375.000 jaar geleden komen dan al de eerste culturele verschijnselen naar voren: symbolisch denken, planmatig handelen en taal.165

Zeer interessant is het feit dat er drie aanwijzingen166 zijn voor een gemeenschappelijke voorouder. Een van de aanwijzingen komt van vergelijkend onderzoek167 van de menselijke genen. Zo leert een vergelijking van het mitochondrisch D.N.A.168 van mensen van zeer verschillende volkeren van alle nu levende mensen dat een Afrikaans vrouw - de “Black Eve” - die tussen 120.000 en 200.000 jaar geleden in Afrika leefde ons aller moeder is. Bij vergelijking van het y chromosoom van het mannelijk D.N.A. komt men overigens bij een “Adam”, tussen 35.000 en 90.000 jaar geleden.169

Een tweede aanwijzing komt van het paleontologische onderzoek170 en een derde is afkomstig van taalanalyse van de talen-stamboom.171

Volgens de aanhangers van deze theorie zijn alle andere hominiden sinds de opkomst van deze homo sapiens uitgeroeid. Sommige wetenschappers kunnen niet geloven dat homo sapiens alle andere lijnen op zo’n globale schaal heeft uitgeroeid.172 Toch schijnt er een verzoening tussen de twee opinies mogelijk te zijn, in die zin dat er vanuit Afrika meerdere golven mensen zijn gekomen, waarvan de laatste onze eigen soort is geweest.173

Vanaf ongeveer 500.000 vinden we de Pre-Neanderthalers, en van 150.000-30.000 jaar geleden de Neanderthalers, die leefden in Azië en Europa.174 Genetisch gezien zijn deze niet van dezelfde oorsprong als de moderne mens en er zijn ook geen aanwijzigingen van onderling verkeer.175 Ongeveer 30.000 jaar geleden verscheen de zgn. Cro-Magnon mens ten tonele. Tot recentelijk heeft men gedacht dat deze soorten zijn uitgestorven door invasies van de homo sapiens, maar deze theorie is omvergeworpen door recente archeologische ontdekkingen in bepaalde gebieden, zoals Israël, waar homo sapiens leefde vóór de Neanderthalers. 176

Andere aanwijzingen voor menselijk gedrag vinden we reeds 2,6 miljoen jaar geleden, met gereedschappen.177 500.000 Jaar geleden gebruikte men al vuur. 165.000 jaar geleden is er sprake van pijlpunten,178 terwijl reeds 45.000 jaar geleden mensen kunstuitingen kenden (Chauvet!179), en elkaar begroeven met rituelen,180 en er reeds rond die tijd duidelijk jachtwapens werden gebruikt.181 10.000 Jaar geleden worden de eerste tekenen van landbouw aangetroffen,

Een wat alternatieve, maar wel interessante theorie is die, volgens welke de mens door het stadium van zeewezen is heengegaan. Argumenten daarvoor zijn b.v. de quasi “haarloosheid,” de richting van de lichaamsbeharing, het onderhuidse vet en de hoeveelheid zout in de tranen en zweet.182
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina