Fouten accumulatie naar aanleding van A. L. V. discussies alv 5-2-2002Dovnload 9.26 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte9.26 Kb.
Fouten accumulatie naar aanleding van A.L.V. discussies
ALV 5-2-2002


  • Bestuur 2000-2001 is ervan overtuigd dat de statuten en het HR op het punt van disputen niet met elkaar in overeenstemming zijn. Disputen wordt als punt op de ALV agenda gezet en om de discussie te kunnen voeren heeft het bestuur een voorbeeld HR-artikel geschreven.

Op de ALV wordt na een discussie geinventariseerd wat de meningen. De stemmogelijkheden zijn:


De uitslag is als volgt:

1: 0

2: 14


3: 13

4: 17


5: 0
Fout 1:

Bestuur is van mening dat de statuten en HR niet opelkaar aansluiten. Om een goede inventarisatie te houden zou de optie ‘laten zoals het nu is’ niet een optie moeten zijn.

Oftewel de inventarisatie is niet bruikbaar. Bestuur had meer duidelijk moeten maken dat er iets moest veranderen. Onthouden van stemming is in principe hetzelfde als ‘laten zoals het nu is’.
ALV 26-6-2002


  • Deze ALV zou een logisch gevolg van de ALV van februari moeten zijn. Oftewel er zou een officiele stemming gehouden moeten worden. De uitslag van de stemming liet namelijk zien dat de verschillen tussen het aantal stemmen per optie niet groot waren. Waren deze verschillen in aantal stemmen groot geweest en was de optie ‘laten zoals het nu is’ weggelaten, zou het bestuur kunnen beslissen niet een officiele stemming te houden en beslissen statuten (op langere termijn) te wijzigen. Doordat de optie ‘laten zoals het nu is’ is meegenomen in de inventarisatie kan er eigenlijk nooit een beslissing o.b.v de uitslag van de inventarisatie genomen worden


Fout 2:

Het bestuur gaat opeens vertellen dat ze o.b.v de inventarisatie nu al een beslissing gaat nemen. Oftewel het bestuur beweert o.b.v de uitslag geen reden te zien om opnieuw te stemmen.


Fout 3:

Het bestuur leest de uitslag waarop ze dus besluit niet opnieuw te stemmen verkeerd.

De uitslag laat zien dat de meeste mensen voor ‘laten zoals het nu is’ hebben gestemd en daarna de meeste mensen voor HR-wijziging hebben gestemd en pas daarna de meeste voor Statuten-wijziging.

Het bestuur zegt op deze ALV dat de grote groep ‘laten zoals het nu is’-stemmers geinterpreteerd moeten worden als Statuten-wijziging-stemmers.

Fout 3A:

Michiel Smit zegt op de ALV een ‘laten zoals het nu is’-stemmer te zijn geweest, maar zeker niet een Statuten-wijziging-stemmer is geweest. Als hij moest kiezen zegt hij zelf, is hij voor HR-wijziging. Kortom, wordt er wel geluisterd naar de leden?


Fout 3B:
Het bestuur heeft nooit uitgelegd, waarom opeens hun standpunt is omgekeerd. Het enige argument wat is genoemd is dat de grote groep ‘laten zoals het nu is’-stemmers meer zien als Statuten-wijziging stemmers dan HR-wijziging-stemmers.

Dit kan en mag je natuurlijk nooit zo stellen.
  • Raar: als je denkt dat deze groep meer zal stemmen voor Statuten-wijziging (wat het bestuur opeens ook wil), ga je een nieuwe stemming houden. En kun je een juiste en goede beslissing maken.


Fout 4?:

Heeft het vorige bestuur een start gemaakt voor een reservering Statuten-wijziging? Oftewel: Is er wel echt een besluit genomen???

Het huidige bestuur gaat nu dus waarschijnlijk Statuten-wijzigen over een bepaalde tijd, terwijl de leden meer hebben gestemd op ‘laten zoals het nu is’en op ‘HR-wijziging’.

Wordt er wel geluisterd naar de leden, en waarvoor was die ALV ook alweer?


Bedankt voor uw aandacht,
Coen de Rijk
P.S. Ik vraag door middel van dit schrijven niet om dit opnieuw te behandelen op de ALV. Dit is natuurlijk geheel aan jullie. Ik ben er zelfs mee eens dat het punt disputen een tijdje met rust wordt gelaten. De reden van dit schrijven is eigenlijk meer de persoonlijke teleurstelling van de manier van handelen door het vorige bestuur. Als dit juist was afgehandeld was het einde discussie geweest. En of dit in het voordeel van een ‘Ciegaar zou zijn geweest is hierbij pas een tweede.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina