Foutmeldingen cusres verklaring soort foutenDovnload 369.31 Kb.
Pagina1/2
Datum20.08.2016
Grootte369.31 Kb.
  1   2
BIJLAGE 6


FOUTMELDINGEN CUSRES
VERKLARING SOORT FOUTEN
B = STOP BERICHT : allen
P = STOP BERICHT : allen uitgezonderd apics
A = STOP BERICHT : apics
S = STOP SEGMENT : allen
R = STOP SEGMENT : allen uitgezonderd apics
T = STOP SEGMENT : apics
X = VERDER SEGMENT : apics
0 = VERDER SEGMENT
1 = STOP 1 GROEP
2 = STOP ALLE GROEPEN DEZELFDE SOORT

ERC

ERP

UITLEG

ACTIE­­­­­­­

001

BG­M/1

- BGM/1001 : BEVAT GEEN CODE 933

- BGM/1225 : FUNCTIECODE IN CONFLICT MET AANGE­VER

B

B02

BGM/1BGM/1004 : DOCUMENTNUMMER FOUTIEF

B

B21

BGM/1BGM/1004 : VERBLIJFSNUMMER FOUTIEF

B

B22

BGM/1BGM/1004 : LLOYD'SNUMMER FOUTIEF

B

B03

BGM/1BGM/1225 : FUNCTIECODE FOUTIEF

B

B04

BGM/1

CUSCAR-TR/ BGM/1004: HAVENCODE ONBEKEND
B05

BGM/1

CUSCAR-TR/ BGM/1004: ANDERE HAVENCODE OPGEGEVEN DAN HAVEN AGENT IN GEWONE CUSCAR

B31

BGM/1

CUSREP/ - BGM/1225 = 9 : REEDS BASISBERICHT DOORGE­STUURD DOOR DEZELFDE AGENT

- BGM/1225 NOT 9 : - NOG GEEN BASISBE­RICHT

- GEEN AGENT MEEGEDEELD


B
B


B32

BGM/1

CUSREP/ REEDS BASISBERICHT DOORGESTUURD DOOR ANDE­RE AGENT


P

B33

BGM/1

CUSREP/ - BGM/1225 NOT 9 : ZEESCHIP REEDS AANGE­K­OMEN

P

B34

BGM/1

CUSREP/ - BGM/1225 = 1 : - REEDS CUSCAR

- SCHIP REEDS AANGEMELD DOOR APICS


P

B35

BGM/1

CUSCAR/ - NOG GEEN CUSREP

- AANGEVER = APICS


B

B36

BGM/1

CUSREP/ - BGM/1225 NOT 9 : NOG GEEN BASISBERICHT VER­WERKT

S

B37

BGM/1

CUSREP/ - BGM/1225 = 1 : NOG ANDERE SEGMENTEN DAN BGM ­(+RFF) B­IN­NEN BE­RICHT

P

B38

BGM/1

CUSREP/ - BGM/1225 NOT = 1 : ENKEL BGM(+RF­F)

-­ BGM/1225 NOT = 3 : ENKEL BGM(+RFF)

CUSCAR/ ENKEL BGM(+RFF)

P AB

B39

BGM/1

CUSREP/ - BGM/1225 = 3 : ANNULATIE ALLE LIG­PLAAT­SEN APICS, MAAR REEDS ­AANZUIVE­RINGEN

A

B40

LOC/1


B­GM/1

CUSREP/ - BGM/1225 = 2 : LOC-PLAATSCODE = 92 ONMO­GELIJK

CUSCAR/ VOOROPGESTELDE TERMIJN VERSTREKEN

A

B


B41

LOC/1­

CUSREP/ - BGM/1225 = 3/4 : LOC-PLAATSCODE = 92, MAAR GEEN CODE 92 OP DB


A

B42

BGM

CUSCAR-TR/ - BGM/1225 = 40 : VOOROPGESTELDE TERMIJN VERSTREKEN


P

C01

CNT/1

CUSCAR/ CNT/6069 : BEVAT GEEN CODE 7/8/10


B

C11

CNT/1

CUSCAR/ CNT-SEGMENT OP LEVEL 1 IS LAATSTE SEGMENT BINNEN HET BERICHT

B

C12

CNT/..

CUSCAR/ RFF-SEGMENT NIET ONMIDDEL­LIJK GE­VOLGD DOOR CNT-SEGMENT BINNEN DE ARTIKEL-GROEP

1

C13

CNT/..

CUSCAR/ CNT/6069 : BINNEN 1 ARTIKEL-GROEP, 2 OF MEER­DERE CNT-SEGMENTEN MET GEWICHTSCODE 7

S

C14

CNT/..

CUSCAR/ CNT/6069 : BINNEN 1 ARTIKEL-GROEP, 2 OF MEER­DERE CNT-SEGMENTEN MET STUKSCODE 8

S

C02

CNT/1

CUSCAR/ CNT/6066 : AANTAL CNI-SEGMENTEN NIET INGE­VULD OF NIET NUMERIEK

B

C21

CNT/..

CUSCAR/ CNT/6066 : GEWICHT ONMOGELIJK

S

C22

CNT/..

CUSCAR/ CNT/6066 : AANTAL STUKS ONMOGELIJK

S

C23

CNT/..

CUSCAR/ DE ARTIKEL-GROEP BEVAT MAAR 1 CNT-SEGMENT

1

C24

CNT/..

CUSCAR/ HET CNT-SEGMENT IS HET LAATSTE SEGMENT BINNEN DE ARTIKEL-GROEP

1

C25

CNT/..

CUSCAR/ BINNEN DE ARTIKEL-GROEP WERD HET 2DE CNT-SEGMENT NIET GE­VOLGD DOOR LOC-SEGMENT

1

C26

CNI

CUSCAR/ NMBS MAG NIET GEWIJZIGD WORDEN INDIEN ER AL AANZUIVERINGEN ZIJN
CUSCAR/ VERPAKKINGSCODE MAG NIET GEWIJZIGD WORDEN INDIEN ER AL AANZUIVERINGEN ZIJN


B

C04

CN­T/..

CUSCAR/ AANTAL ONTVANGEN (WIJZIGING) STUKS IN CNT/6066 < DAN HET TOTAAL REEDS AANGEZUIVERDE STUKS


1

C05

CNT/1

CUSCAR/ AANTAL VERMELDE ARTIKEL-GROEPEN IN CNT/6066 > AANTAL ONTVANGEN ARTIKEL-GROEPEN BINNEN HET BERICHT

B

C06

CNT/1

CUSCAR/ AANTAL VERMELDE ARTIKEL-GROEPEN IN CNT/6066 < AANTAL ONTVANGEN ARTIKEL-GROEPEN BINNEN HET BERICHT

B

CI1

CNI/..

CUSCAR/ CNI/1490 : ARTIKELNUMMER ONMOGELIJK

CUSCAR-TR/ CNI/1490 : ARTIKELNUMMER ONMOGELIJK


1

P


CI2

CNI/..

CUSCAR/ - BGM/1225 NOT = 9 : CNI/1490 : ARTIKELNUMMER NIET OP DB

CUSCAR-TR/ - BGM/1225 NOT = 9 : CNI/1490 :ARTIKELNUMMER NIET OP DB

1
P

CI3

CN­I/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 3 : MAAR REEDS AANZUIVE­RINGEN OP DB

1

CI4

CNI/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 3 : MAAR REEDS GEANNULEERD OP DB

1

CI5

CNI/..

CUSCAR-TR/ ARTIKEL BESTAAT, MAAR ER IS GEEN NMBS OVERDRACHT

P

CS1

CST/..

CUSCAR/ GID/7065 : BEVAT VERPAK­KINGSCODE = CN, MAAR GEEN SPG-SEGMENT BINNEN DE ITEM-GROEP

0

CS2

CST/..

CUSCAR/ CST/7361 : BEVAT ONMOGELIJKE DOUANE STATUS

S

CS3

CST/..

CUSCAR/ CST/7361 : STATUS = C/T2/T2L, TERWIJL DE PLAATS VAN LADING GE­LEGEN IS IN EEN DERDE LAND

0

CS4

CST/..

CUSCAR/ CST/7361 : DE AANGEGEVEN DOUANE-STATUS IS IN CONFLICT MET DE REISROUTE

0

CS5

CST/..

CUSCAR/ CST/1131 : BEVAT GEEN CODE 120

0

CS6

CST/..

CUSCAR/ CST/3055 : BEVAT GEEN CODE 147

S

CS7

CST/..

CUSCAR/ CST-SEGMENT WORDT GEVOLGD DOOR EEN ANDER SEGMENT DAN GID/CNI-SEGMENT BINNEN DE ITEM- OF ARTIKEL-GROEP

1

CS8

CST/..

CUSCAR/ DE AANGEGEVEN DOUANE-STATUS IS IN CONFLICT MET DE NIEUWE REGELEMENTERING

1

CS9

CST/..

CUSCAR/ DOUANESTATUS MAG NIET GEWIJZIGD WORDEN (ZEEBRUGGE EN GENT
D01

DTM/1

CUSREP/ - DTM-SEGMENT ZONDER LOC-SEGMENT

- GEEN DTM-SEGMENT NA LOC-SEG­MENT

- BGM/1225 = 5 : MET DTM-SEGMENT


AAP

D11

DTM/1

CUSREP/ DTM/2005 : BEVAT GEEN CODE 132

DTM/2005 : BEVAT GEEN CODE 178

DTM/2005 : BEVAT GEEN CODE 219, TERWIJL LOC/3227 =92

CUSCAR-TR-NMBS/ DTM/2005 : BEVAT GEEN CODE 137

CUSCAR-TR/ DTM/2005 : BEVAT GEEN CODE 190

P

AA

P

PD12

DTM

DTM/2005 : BEVAT GEEN CODE 219, TERWIJL ­LOC/3227 =17D21

DTM/1

CUSREP/ DTM/2380 : AANKOMSTUUR ONMOGELIJK


X

D22

DTM/1

CUSREP/ DTM/2380 : AANKOMSTDATUM ONMOGELIJK

T

D23

DTM/1

CUSREP/ - BGM/1225 = 3 : INHOUD LOC+DTM NIET OP DB

- BGM/1225 = 4 : (WIJZIGEN VAN DAT/UUR PAS­SAGE) LOC-PLAATSCO­DE = 92 + IN DTM: DAT/­UUR DEZELFDE DAN OP DB

- BGM/1225 = 2 : INHOUD LOC+DTM GE­VON­DEN OP DB

AA
A


D24


DTM

LIJNDIENST: DATUM VOOR OPENINGSDATUM
D25


DTM


LIJNDIENST: DATUM NA SLUITINGSDATUM

D03

DTM/1

CUSREP/ AANKOMSTDATUM VAN HET SCHIP ONMOGELIJK/ FOUTIEF

CUSCAR-TR/ DOCUMENTDATUM ONMOGELIJK/FOUTIEF

S

P


D04

DTM/1

CUSCAR-TR/ - BGM/1225 = 40 : DATUM VAN DOCUMENT IS NIET DEZELFDE DAN OP


P

D05

DOC/..

CUSCAR-TR/ - BGM/1225 = 43 : ITEM REEDS AANGEZUI-VERD MET DESBETREFFEND DOCUMENT (TYPE/ NUMMER)

P

D07

DOC/..

CUSCAR-TR/ - BGM/1225 = 40 : DOCUMENT (TYPE/NUMMER) NIET GEKEND OP DB VOOR DESBETREFFEND ITEM

P

DO1

DOC/..

CUSCAR-TR-NMBS/ DOC/1001 : BEVAT GEEN CODE 951

CUSCAR-TR/ DOC/1001 : BEVAT GEEN CODE 701/821/822/931


P

P


DO2

DOC/..

CUSCAR-TR/ DOC/1004 : NIET INGEVULD


P

DO4

DOC/..

CUSCAR-TR/ DE GEGEVENS VAN BINNEN HET DOC-SEGMENT KOMEN NIET OVEREEN MET DEZE OP DB (AGENT, AANGEVER..)

P

D91

DOC/..


CUSCAR-TR/ FOUT BESTAAT NIET MEER

P

D92

DOC/..

CUSCAR-TR/FOUT BESTAAT NIET MEER

P

D93

DOC/..

CUSCAR-TR/ DOCUMENT NIET GEVONDEN OP DB OF REEDS GEANNULEERD

P

DT2

DOC/..

CUSCAR-TR/ DUBBEL DOCUMENT (TYPE/NUMMER) BINNEN EEN ITEM-GROEP

P

DT3

DOC/..

CUSCAR-TR/ - BGM/1225 = 40 : DOCUMENT NIET OP DB GEVONDEN

P

DT5

DOC/..

CUSCAR-TR/ ARTIKEL EN/OF ITEM WERD NIET AANGEZUIVERD DOOR AANGEGEVEN DOCUMENT

P

DT6

DOC/..

CUSCAR-TR/ - BGM/1225 = 40 : ER WERDEN MINDER ITEMS AANGEZUIVERD MET AANGEGEVEN DOCUMENT

P

E01

EQD/1

CUSCAR/ - BGM/1225 = 2 : MET EQD-SEGMENT

2

E11

EQD/..

CUSCAR/ EQD/8053 : BEVATGEEN CODE CN

0

E12

EQD/1

CUSCAR/ - BGM/1225 NOT = 9 : AGENT DIE DE WIJZIGING AANVRAAGT IS NIET DEZELFDE ALS DE OORSPRONKELIJKE VERANT­WOORDELIJKE AGENT VOOR DE CONTAINER

2

E02

EQD/..

CUSCAR/ EQD/8260 : CONTAINERNUMMER NIET INGEVULD

1

E21

EQD/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 9/5 : EQD/8260 : BEVAT DUBBELE CONTAI­NERNUMMER BINNEN DE CONTAINER-GROEP

1

E22

EQD/..

CUSCAR/ - BGM/1225 NOT = 9/5 : EQD/8260 : CONTAINERNUM­MER NIET GEKEND OP DB

1

E03

EQD/..

CUSCAR/ EQD8155 : CONTAINERTYPE FOUT

0

E04

EQD/..

CUSCAR/ EQD/8169 : BEVAT GEEN CODE 4/5/7/8

S

E05

EQD/..

CUSCAR/EQD/8169: BEVAT CODE 4 (LEEG) MAAR REEDS GOEDEREN OPGEGEVEN

S

F01

FTX/..

CUSCAR/ GEEN FTX-SEGMENT BINNEN DE ITEM-GROEP

1

F11

FTX/..

CUSCAR/ FTX/4451 : BEVAT GEEN CODE AAA

B

F02

FTX/..

CUSCAR/ FTX/4440 : BEVAT GEEN OMSCHRIJVING IN 1STE ITEM BINNEN C108

S

G01

GID/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 5/9 : GEEN GID-SEGMENT BINNEN DE ARTIKEL-GROEP

1

G11

GID/..

CUSCAR/ GID/1496 : ITEMNUMMER ONMOGELIJK/ NIET INGEVULD OF NIET GEKEND OP DB

CUSCAR-TR/ GID/1496 : ITEMNUMMER ONMOGELIJK/ NIET INGEVULD OF NIET GEKEND OP DB


1
P

G19

GID/..

CUSCAR-TR/ BINNEN DE ARTIKEL-GROEP DUBBEL ITEMNUMMER

P

G02

GID/..

CUSCAR/ GID/7224 : STUKS ONMOGELIJK

0

G21

GID/..

CUSCAR/ SOM GID-7724 > SOM CNT-STUKS BINNEN DE ARTIKEL-GROEP

0

G03

GID/..

CUSCAR/ GID/7065 : VERPAKKINGSCODE ONMO­GELIJK

S

G04

GID

CUSCAR/GID: BINNEN ARTIKEL ZOWEL BULK ALS NIET BULK

1

G05

GID/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 5 : MEER STUKS REEDS AANGEZUIVERD DAN MEEGEDEELD IN GID/7224

1

G06

GID/ XX

CUSCAR/ - BGM/1225 = 5 : OP DB ITEMNUMMER MET AANZUIVERING(-EN) DAT NIET MEER VOORKOMT BINNEN VERVANGEN ARTIKEL

1

G07

GID

CUSCAR/GID: U MAG EFFECTIEF BRUTOGEWICHT SLECHTS 1 KEER WIJZIGEN

1

G99

GID/..

CUSCAR/ MEER DAN 99 GID-SEGMENTEN BINNEN DE ARTIKEL-GROEP

1

GD4

BGM/1

CUSCAR-TR/ - BGM/1225 = 40 : ANNULATIE-BERICHT BEVAT NIET ALLE VOORAF MEEGEDEELDE AANGEZUI-VERDE ITEMS

P

GI1

GIS/..

CUSCAR-TR-NMBS/ GIS/7365 : BEVAT GEEN CODE 29

CUSCAR-TR/ GIS/7365 : BEVAT GEEN CODE 28


P

P


GT1

GID/..

CUSCAR-TR/ ITEMNUMMER REEDS VOLLEDIG AANGEZUIVERD


P

GT2

GID/..

CUSCAR-TR/ GID-SEGMENT IS LAATSTE SEGMENT VAN HET BERICHT

P

GT3

GID/..

CUSCAR-TR-NMBS/ GID-SEGMENT NIET GEVOLGD DOOR CST-SEGMENT

P

L01

LOC/1

CUSREP/ - BGM/1225 NOT = 1/4 : SEGMENTEN BGM (+RFF) NIET GE­VOLGD DOOR LOC

- BGM/1225 NOT = 3/4: SEGMENTEN BGM (+RFF) NIET GE­VOLGD DOOR LOC


P A

L11

LOC/..

CUSREP/CUSCAR/ LOC/3227 : PLAATSCODE FOUT

S

L12

LOC/..

CUSREP/ LOC/3227 : PLAATSCODE IN CONFLICT MET FUNC­TIECODE

R

L13

LOC/..

CUSREP/ -BGM/1225 = 9 : IN EERSTE LOC: 3227 : NIET 5

R

L14

LOC/..

CUSREP/ LOC/3227 : DUBBELE PLAATSCODE 5/60/64

R

L15

LOC/..

CUSREP/ -BGM/1225 = 4 : LOC/3227 : PLAATSCODE ANDERE DAN 5/60/64

S

L16

LOC/..

CUSREP/ -BGM/1225 = 9 : IN LAATSTE LOC: 3227 : NIET 60/64

S

L17

LOC/..

CUSCAR/ NA 3DE LOC-SEGMENT BINNEN DE ARTIKEL-GROEP GEEN NAD/QTY OF GID-SEGMENT

1

L18

LOC/..

CUSCAR/ NA 1STE/2DE LOC-SEGMENT ANDER SEGMENT DAN LOC-SEGMENT BINNEN DE ARTIKEL-GROEP

1

L02

LOC/..

CUSREP/CUSCAR/ LOC/3225 : PLAATS (UNLOCODE OF LIGPLAATS) FOUT

S

L21

LOC/..

CUSREP/CUSCAR/ LOC/3225 : DUBBELE PLAATS BINNEN HET BERICHT

R

L22

LOC/..

CUSREP/ - BGM/1225 NOT = 9/2 : LOC/3225 : PLAATS NIET GEKEND OP DB

T

L23

LOC/..

CUSREP/ - BGM/1225 = 4 : GEGEVENS LOC REEDS GEKEND OP DB

R

L24

LOC/1

CUSREP/ -BGM/1225 = 4 : LOC-PLAATSCODE = 92 EN REEDS PASSAGE ­ OP DB

A


L25


LOC/

CUSREP/ AL GRENSPASSAGE UITVAART OP DB
L26

LOC

CUSREP/ UITVAART EN AANKOMST GEGEVENS GEMENGD
L27

LOC

CUSREP/ AFVAARTKAAI IN AANKOMSTBERICHT
L28

DTM

CUSREP/ DATUM AFVAART VOOR AANKOMSTDATUML03

LOC/..

CUSREP/CUSCAR/ LOC/1131 : CODELIJST NIET GELIJK AAN 139 OF 131 OF 140 OF ZZZ


S

L04

LOC/..

SPATIES IN LOCODE
L31

LOC/..

CUSREP/ LOC/1131 : CODELIJST = 131 MAAR UNLOCODE GEEN VRIJE ZONE


R

L35

LOC/..

CUSREP/ LOC/3225 : HAVEN NIET VERGUND

S

L55

LOC/..

CUSREP/ HAVEN (CODE 5 OF 9) BINNEN CUSREP WERD NIET VERGUND VOOR DE AANGEGEVEN LIJNDIENST

R

L99

LOC/.. LOC/1


CUSREP/ - MEER DAN 99 LOC SEGMENTEN

- MEER DAN 1 LOC-SEGMENT

P A

M01

MEA/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 3 : MET MEA-SEGMENT BINNEN DE CONTAINER-GROEP

1

M11

MEA/..

CUSCAR-TR/ MEA/6311 : BEVAT GEEN CODE WT

CUSCAR/ MEA/6311 : BEVAT GEEN CODE WT


P

0


M12

MEA/..

CUSCAR/ GEEN MEA-SEGMENT NA TSR-SEG­MENT BINNEN DE CONTAINER-GROEP

CUSCAR-TR/ GEEN MEA-SEGMENT BINNEN DE DOCUMENT-GROEP

1
P

M13

MEA/..

CUSCAR/ GEEN MEA-SEGMENT NA FTX-SEGMENT BINNEN DE ITEM-GROEP

1

M14

MEA/..

CUSCAR-TR/ SOM BRUTOGEWICHTEN BINNEN MEA/6314 > BRUTOGEWICHT VAN HET ITEM OP DB

P

M15

MEA/..

CUSCAR-TR/ - BGM/1225 = 40 : HET BRUTOGEWICHT BINNEN MEA/ 6314 KOMT NIET OVEREEN MET HET BRUTOGEWICHT OP DB

P

M02

MEA/..

CUSCAR-TR/ MEA/6313 : BEVAT GEEN CODE G

CUSCAR/ MEA/6313 : BEVAT GEEN CODE G


P

0


M03

MEA/..

CUSCAR-TR/ MEA/6411 : BEVAT GEEN CODE KGM

CUSCAR/ MEA/6411 : BEVAT GEEN CODE KGM

P

0


M04

MEA/..

CUSCAR/ MEA/6314 : BRUTOGEWICHT ONMOGELIJK

CUSCAR/ - SOM GEWICHT MEA/6314 > CNT-GEWICHT

CUSCAR-TR/ MEA/6314 : BRUTOGEWICHT ONMOGELIJK


S

SP

M41

MEA/..

CUSCAR/ NA MEA-SEGMENT ANDER SEGMENT DAN SGP/CST-SEG­MENT BINNEN DE ITEM-GROEP


1

M42

MEA/..

CUSCAR/ MEA-SEGMENT LAATSTE SEGMENT BINNEN DE ITEM-GROEP

1

M0T

MEA/..

CUSCAR-TR/ HET MEA-SEGMENT IS NIET HET LAATSTE SEGMENT BINNEN DE DOCUMENT-GROEP

P

MD4

BGM/1

CUSCAR-TR/ - BGM/1225 = 43 : TOTALE BRUTOGEWICHT BINNEN HET ANNULATIE-BERICHT KOMT NIET OVER­EEN MET HET VOORAF MEEGEDEELDE BRUTOGEWICHT

P

N01

NAD/1


NAD/..

CUSREP/ - BGM/1225 = 3 : MET NAD-SEGMENT

- BGM/1225 = 2/9: GEEN NAD-SEGMENT

- BGM/1225 = 4 : NAD, ZONDER LOC/DTM

CUSCAR/ - BGM/1225 = 3 : MAAR AANGEGE­VEN CODE BINNEN NAD/ 3035 NIET GE­KEND OP DB

A

AA

S

N11

NAD/1 NAD/..


CUSREP/ NAD/3035 : BEVAT GEEN CODE CG

CUSCAR/ NAD/3035 : BEVAT GEEN CODE CB/CN/CX/CZ/IM

T

S


N12

NAD/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 2 : REEDS CODE GEKEND OP DB


S

N13

NAD/..

CUSCAR/ NAD/3035 : DUBBELE CODE BINNEN DE ARTIKEL-GROEP

S

N14

NAD/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 5/9 : NAD-SEGMENT LAATSTE SEGMENT BINNEN DE ARTIKEL-GROEP

1

N15

NAD/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 5/9 : NA NAD-SEGMENT BINNEN DE ARTIKEL-GROEP KOMT ANDER SEGMENT DAN QTY/GID-SEGMENT VOOR

1

N16

NAD/..

CUSCAR/ MEER DAN 5 NAD-SEGMENTEN BINNEN DE ARTIKEL-GROEP

1

N17

NAD/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 3/2 : NAD-SEGMENT NIET LAATSTE SEGMENT BINNEN DE ARTIKEL-GROEP

1

N02

NAD/1

CUSREP/ NAD/1131 : BEVAT GEEN CODE 172

T

N03

NAD/..

CUSCAR/ NAD/3055 : BEVAT GEEN CODE 147

S

N31

NAD/..

CUSCAR/ GEEN CODE CB OF IM IN NAD/3035, MAAR NAD/3055 =147

S

N04

NAD/1


NAD/..

CUSREP/ NAD/3039 : CODE SCHEEPSAGENT ONMOGE­LIJK

CUSCAR/ NAD/3039 : GEEN OF ONMOGELIJKE CODE

T

S


N41

NAD/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 3 : CODE BINNEN NAD/3039 NIET DEZELFDE DAN OP DB


S

N05

NAD/..

CUSCAR/ NAD/3124 : NAAM (1STE ITEM BINNEN C085) NIET OPGEVULD

S

N06

NAD/..

CUSCAR-TR/EXPEDITEUR NIET ERKEND OM IN TE STUREN VOOR ANDERE FIRMA

P


P01

PAC/..

CUSCAR-TR/ PAC/7224 : AANTAL VERPAKKINGEN ONMOGELIJK/NIET INGEVULD


P

P02

PAC/..

CUSCAR-TR/ FOUT BESTAAT NIET MEER

P

P03

PAC/..

CUSCAR-TR/ PAC/7065 : - VERPAKKINGSCODE FOUT

- AAN TE ZUIVEREN AANTAL > AANTAL DB


P

P05

PAC/..

CUSCAR-TR/ - BGM/1225 = 40 : AANTAL STUKS KOMT NIET OVEREEN MET HET AANTAL REEDS AANGEZUIVERDE STUKS

P

PD2

BGM/1

CUSCAR-TR/ TOTAAL AANTAL STUKS BINNEN HET ANNULATIE-BERICHT KOMT NIET OVER­EEN MET HET AANTAL STUKS VOORAF MEEGEDEELD

P

PT1

PAC/..

CUSCAR-TR/ BINNEN DE DOCUMENT-GROEP WORDT HET DOC-SEGMENT NIET GEVOLGD DOOR HET PAC-SEGMENT

P

Q01

QTY/..

CUSCAR/ QTY/6063: BEVAT GEEN CODE 121

S

Q02

QTY/..

CUSCAR/ QTY6060: BEVAT GEEN CODE 0

S

Q21

QTY/..

CUSCAR/ NA QTY-SEGMENT GEEN GID-SEGMENT BINNEN DE ARTIKEL-GROEP

1

Q22

QTY/..

CUSCAR/ QTY-SEGMENT LAATSTE SEGMENT BINNEN DE ARTIKEL- GROEPQ03

QTY/1

CUSCAR/ - BGM/1225 = 3 : QTY-SEGMENT BINNEN DE ARTIKEL-GROEP
1

R01

RFF/..

CUSCAR/ GEEN RFF-SEGMENT NA CNI-SEGMENT

CUSCAR-TR/ GEEN RFF-SEGMENT NA CNI-SEGMENT


1

P


R11

RFF/..

CUSCAR/ RFF/1153 : BEVAT GEEN CODE MB OF BM

CUSCAR-TR/ RFF/1153 : BEVAT GEEN CODE MB OF BM

1

P


R02

RFF/..

CUSCAR/ RFF/1154 : BEVAT GEEN B/L

CUSCAR-TR/ RFF/1154 : BEVAT GEEN B/L

1

P


R03

RFF/..

CUSCAR/ RFF/1154 : B/L BEVAT SPATIE

CUSCAR-TR/ RFF/1154 : B/L BEVAT SPATIE

1

P


R21

RFF/..

CUSCAR/ - BGM/1225 NOT = 9 : ANDERE B/L OP DB VOOR DIT ARTIKELNUMMER

CUSCAR-TR/ - BGM/1225 = 43: ANDERE B/L OP DB VOOR DIT ARTIKELNUMMER

1
P

R22

RFF/..


CNI/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 3 : NA RFF-SEGMENT NOG ANDERE SEGMENTEN DAN EEN NAD-SEGMENT BINNEN DE DE ARTIKEL-GROEP

CUSCAR-TR/ ARTIKELNUMMER REEDS AANGEZUIVERD

1

P


R23

RFF/..
CNI/..

CUSCAR/ - BGM/1225 NOT = 3 : GEEN ANDERE SEGMENTEN MEER BINNEN DE ARTIKEL-GRO­EP

CUSCAR-TR/ ARTIKEL IS NIET TOEGEKOMEN

1
P

R24

RFF/..


RFF/..
CNI/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 2 : RFF-SEGMENT NIET ON­MIDDELLIJK GE­­VOLGD DOOR EEN NAD-SEGMENT BINNEN DE ARTIKEL-GROEP

CUSCAR-TR/ RFF-SEGMENT NIET ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR GID-SEGMENT

CUSCAR-TR/ DUBBEL ARTIKELNUMMER BINNEN BERICHT


1

P


P

R25
TOT


R32
INTERNE FOUT: TABEL OVERFLOW


PS11

SGP/..

CUSCAR/ SPG/8260 : CONTAINERNUMMER NIET INGEVULD


0

S02

SGP/..

CUSCAR/ SPG/7224 : STUKS ONMOGELIJK

S

S03

SGP/..

CUSCAR/SGP/8260 : CONTAINER REEDS OPGEGEVEN ALS LEEG

S

S21

SGP/..

CUSCAR/ NA SGP-SEGMENT ANDER SEGMENT DAN CST-SEGMENT BINNEN DE ITEM-GROEP

1

S22

SGP/..

CUSCAR/ SGP-SEGMENT LAATSTE SEGMENT BINNEN DE ITEM- GROEP

1

S23

SGP/..

CUSCAR/ GID-7224 >< SOM SGP-7224 BINNEN DE ITEM-GROEP

S

S24

SGP/..

CUSCAR/ SPG SAMEN MET BULK

1

S99

SGP/..

CUSCAR/ MEER DAN 999 SGP-SEGMENTEN BINNEN DE ITEM-GROEP

1

T01

TDT/1

CUSREP/ - BGM/1225 = 9 : GEEN TDT-SEGMENT

- BGM/1225 = 5 : MET TDT-SEGMENT

- BGM/1225 = 4 : GEEN LOC/DTM/TDT

- BGM/1225 = 2/3 : MET TDT-SEGMENT


S P T T

T11

TDT/1

CUSREP/ TDT/8051 : BEVAT GEEN CODE =13/12/11

OF COMBINATIE TDT/8051 MET PLAATSCODE ONMOGELIJK


S

T02

TDT/1

CUSREP/ - NAT EN/OF NAAM ZEESCHIP NIET INGE­VULD

- BGM/1225 = 4 : TDT/8212 : VERMELD DEZELF­DE NAAM SCHIP ALS REEDS OP DB


S R

T03

TDT/1

CUSREP/ - TDT/8453 : NATIONALITEIT ZEESCHIP FOUT

- BGM/1225 = 4 : TDT/8453 : VERMELD DEZELFDE NATIONALITEIT ALS REEDS OP DB


S R

T04

TDT/1

CUSREP/ VERGUNNING LIJNDIENST IS NIET GEKEND

R

T05

TDT/1

CUSREP/ LLOYDSNR. IS BINNEN VERGUNNING NIET GEKEND

R

TS1

TSR/..

CUSCAR/ - BGM/1225 = 3 : MET TSR-SEGMENT BINNEN DE CONTAINER-GROEP

- BGM/1225 NOT = 3 : GEEN TSR-SEGMENT BINNEN DE CONTAINER-GROEP


1
S

TS2

TSR/..

CUSCAR/ EQD/7273 -1 : BEVAT GEEN CODE 2 OF 3

0

TS3

TSR/..

CUSCAR/ EQD/7273 -2 BEVAT GEEN CODE 2 OF 3

S

U01

BGM/1

ONTVANGENDE PARTIJ IN HET UNB-SEGMENT IS NIET GEKEND/TOEGELATEN

B

800

BGM/1

CUSREP/ FOUTEN BINNEN VERWERKING OP DB

2

801

.../..

CUSREP/ DB-FOUT BINNEN VERWERKING CUSREP

B

850

.../..

CUSCAR/ FOUTEN BINNEN INPUT-BESTAND

B

900

BGM/1

CUSREP/ FOUTEN BINNEN INPUT-BESTAND

2

901

.../..

CUSCAR/GR5/ FOUT VERWERKING DB VAN CONTAINER = LAATSTE SEGMENT DAT ONDER­ZOCHT WERD

2

902

.../..

CUSCAR/ FOUT VERWERKING DB OP CONTAINER-NIVEAU

1

950

.../..

CUSCAR/ FOUT VERWERKING DB OP ARTIKEL-NIVEAU

CUSCAR-TR/ FOUT VERWERKING DB OP ARTIKEL-NIVEAU


B

P


951

.../..

CUSCAR/ FOUT VERWERKING DB OP ITEM-NIVEAU


1


952

UNB

CUSCAR/ INTERNE FOUT BIJ ZOEKEN AGENT

B

953

CNI

CUSCAR/ INTERNE FOUT BIJ ZOEKEN ARTIKELNR

B

954

EQD

CUSCAR/ INTERNE FOUT CONTAINER OPSP.

1

999

BGM/1

CUSREP/ VERWERKINGSFOUT OP DB = CONTACT OPNEMEN MET DOUANE


B
  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina