Fragment – Examples – mechDovnload 111.16 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte111.16 Kb.

Fragment – Examples – MECH
Fragment name

Legende van Christoffel

Language

NL

Audience level

generic

Size level

full

Author

Lieve Lettany

Contribution
Date

2001-08-02

Modified by
Mod. date
Mod. descript.
Copyright

Stedelijke Musea Mechelen

Cost

0

Content

Christoffel, later ook Christoffel geheten betekent ‘Christusdrager’ (1). Volgens de legende, die pas in de middeleeuwen ontstond, heette hij oorspronkelijk Reprobus en hoorde hij tot een aanzienlijke Cananese familie.

Volgens deze legende was hij een reus die in dienst wilde treden van de machtigste heer.

Toen hij merkte dat de machtige koning voor wie hij werkte bang was voor de duivel, bood hij zijn diensten aan de duivel aan. Maar toen hij zag dat de duivel angst toonde voor het beeld van de gekruisigde Christus, ging hij deze zoeken. Een kluizenaar vertelde hem over Christus en raadde hem aan pelgrims en kluizenaars over de gevaarlijke rivier te dragen om Christus welgevallig te zijn.

Christoffel neemt deze taak op zich. Op zekere dag wordt hij door een kind verzocht hem de rivier over te brengen maar dra blijkt dat het kind als een onmogelijke last op zijn schouders drukt zodat hij slechts node de overkant haalt. Aan de oever maakt het kind zich bekend als Jezus Christus. (1) (2) (3)

Omdat hij tijdens zijn leven ook het geloof predikte en bekeerlingen maakte werd hij voor de rechter gedaagd en na lange en wrede folteringen gedood.


Links

1:Heilige_Christoffel_DVdB_96-16

2:Begijnhofkerk Mechelen_Jan Cossiers_1650-1670

3:houten beeld_Schepenhuis Mechelen_zaal 4_1510-1525


Prim. keywords

Heilige, reus, Christusdrager, Jezuskind, Christoffel, Christophorus, pestheilige, noodhelper, bescherming

Sec. keywords

boomstam, lange stok, hondenkop

Number

000001Fragment name

Legende van Christoffel

Language

NL

Audience level

generic

Size level

short

Author

Lieve Lettany

Contribution
Date

2001-08-02

Modified by
Modif. date
Modif. descript.
Copyright

Stedelijke Musea Mechelen

Cost

0

Content

Christoffel had als reus de taak op zich genomen om ter ere van Christus reizigers en pelgrims over de gevaarlijke rivier te dragen. (1) (2) (3)

Op zekere dag wordt hij door een kind verzocht hem de rivier over te brengen maar dra blijkt dat het kind als een onmogelijke last op zijn schouders drukt. Aan de oever maakt het kind zich bekend als Jezus Christus.Links

1:Heilige_Christoffel_DVdB_96-16

2:Begijnhofkerk Mechelen_Jan Cossiers_1650-1670

3:Houten beeld_Schepenhuis Mechelen_zaal 4_1510-1525


Prim. keywords

Heilige, reus, Christusdrager, Jezuskind, Christoffel, Christophorus, pestheilige, noodhelper, bescherming

Sec. keywords

boomstam, lange stok, hondenkop

Number

000002


Fragment name

Cultus van Christophorus

Language

NL

Audience level

generic

Size level

Full

Author

Lieve Lettany

Contribution
Date

2001-08-02

Modified by
Mod. date
Mod. descript.
Copyright

Stedelijke Musea Mechelen

Cost

0

Content

In het middeleeuwse volksgeloof werd Christophorus de patroon tegen een onvoorziene dood. Als men zijn beeltenis aanschouwde, dan geloofde men dat men dezelfde dag niet zou sterven. Daarom werd hij in verscheidene kerken groot en in het oog vallend bij de ingang geplaatst.

Ook verschillende gilden, onder andere schuttersgilden, namen hem als patroonheilige.

In het oosten werd hij tegen hagel en onweer en later tegen oogziekten aanroepen.

In het westen hoort hij zowel tot de 14 noodhelpers als tot de pestheiligen.

Hij is ook patroonheilige van de vestingen omwille van zijn krachten om pijlen te weren, van schippers, lastdragers, voerlieden, atleten, tuiniers en groenten- en fruitverkopers, bergmensen, schattengravers, huttenbouwers en boekbinders,

In de 20ste eeuw werd hij uitgeroepen tot patroonheilige van het moderne verkeer. (1) (2) (3)
Links

1: Heilige_Christophorus_DVdB_96-16

2: Begijnhofkerk_Jan Cossiers_1650-1670

3: houten beeld_Schepenhuis_zaal 4_1510-1525


Prim. keywords

Heilige, reus, Christusdrager, Jezuskind, Christophorus, Christoffel, pestheilige, noodhelper, bescherming

Sec. keywords

boomstam, lange stok, hondenkop

Number

000003Fragment name

Cultus van Christoffel

Language

NL

Audience level

generic

Size level

short

Author

Lieve Lettany

Contribution
Date

2001-08-02

Modified by
Mod. date
Mod. descript.
Copyright

Stedelijke Musea Mechelen

Cost

0

Content

Christoffel beschermt mensen tegen een onvoorziene dood, natuurrampen en verkeersongevallen. Hij werd aanroepen tegen de pest en als noodhelper (1) (2) (3).

Links

1:Heilige_Christoffel_DVdB_96-16

2: Begijnhofkerk Mechelen_Jan Cossiers_1650-1670


3: houten beeld_Schepenhuis Mechelen_zaal 4_1510-1525

Prim. keywords

Heilige, reus, Christusdrager, Jezuskind, Christoffel, Christophorus, pestheilige, noodhelper, bescherming

Sec. keywords

boomstam, lange stok, hondenkop

Number

000004


Fragment name

Iconografie van Christoffel

Language

NL

Audience level

generic

Size level

short

Author

Lieve Lettany

Contribution
Date

2001-08-30

Modified by
Mod. date
Mod. descript.
Copyright

Stedelijke Musea Mechelen

Cost

0

Content

In oudere bronnen wordt Christoffel soms met een hondenkop afgebeeld omdat hij zou behoord hebben tot een mensenras met hondenkoppen. Hier werden dan verbanden gezocht met de mythe van de Egyptische god Anubis die de jongen Horus, zoon van de zon, over de Nijl droeg.Vanaf de 13de eeuw wordt Christoffel nog slechts voorgesteld met het Jezuskind op zijn schouders, terwijl hij door de snelstromende golven waadt.

Op sommige schilderijen ziet men aan de oever nog de kluizenaar staan die met zijn lantaarn de reus bijlicht. (1) (2) (3)Links

1:Heilige_Christoffel_DVdB_96-16

2:Begijnhofkerk_Jan Cossiers_1650-1670

3: houten beeld_Schepenhuis_zaal 4_1510-1525


Prim. keywords

Heilige, reus, Christusdrager, Jezuskind, Christoffel, Christophorus, bescherming, noodheilige, pestheilige

Sec. keywords

boomstam, lange stok, hondenkop

Number

000006Fragment name

Kleding van Christoffel

Language

NL

Audience level

generic

Size level

short

Author

Lieve Lettany

Contribution
Date

2001-08-30

Modified by
Mod. date
Mod. descript.
Copyright

Stedelijke Musea Mechelen

Cost

0

Content

Christoffel wordt meestal voorgesteld als reus in een korte tunica en een om zijn schouders geworpen mantel. (1) (2) (3)

Links

1: Heilige_Christoffel_DVdB_96-16

2: Begijnhofkerk_Jan Cossiers_1650-1670

3: houten beeld_Schepenhuis_zaal 4_1510-1525


Prim. keywords

Heilige, reus, Christusdrager, Jezuskind, Christoffel, Christoffel, pestheilige, noodhelper, bescherming

Sec. keywords

boomstam, lange stok

Number

000005


Fragment name

Attributen van Christoffel

Language

NL

Audience level

Generic

Size level

Short

Author

Lieve Lettany

Contribution
Date

2001-08-30

Modified by
Modified date
Mod. Descript.
Copyright

Stedelijke Musea Mechelen

Cost

0

Content

Tijdens zijn tocht door de golven steunt de reus Christoffel meestal op een uitgerukte boomstam, soms gewoon op een lange stok.

Het kind Jezus zit op zijn schouders met een zegenend gebaar, al dan niet voorzien van attributen (wereldbol, granaatappel, boek…) (1), (2), (3)Links

1:Heilige_Christoffel_DVdB_96-16, reus, Jezuskind, Christusdrager

2:Begijnhofkerk_Jan Cossiers_1650-1670

3:houten beeld,_Schepenhuis_zaal 4_1510-1525


Prim. keywords

Heilige, reus, Jezuskind, Christoffel, Christophorus, pestheilige, noodhelper, bescherming

Sec. keywords

boomstam, lange stok, hondenkop

Number

000007Fragment name

Legende van Jacob de Meerdere

Language

NL

Audience level

Generic

Size level

Full

Author

Lieve Lettany

Contribution
Date

2001-08-31

Modified by
Mod. date
Mod. descript.
Copyright

Stedelijke Musea Mechelen

Cost

0

Content

Jacobus de Meerdere was de zoon van de visser Zebedeüs en Maria Salomas en de oudere broer van Johannes de Evangelist. Zijn epitheton ‘maior’, de meerdere’ of ‘de oudere’ dient ter onderscheiding van een andere apostel Jacobus, die later bij de groep kwam.

Hij behoort samen met Petrus en Johannes tot de drie belangrijkste leerlingen van Jezus en was onder andere aanwezig bij de opwekking van het dode meisje, bij de verheerlijking op de berg Tabor en bij Jezus’ agonie in de Hof van Olijven.

Hij stierf in 44 na C. de marteldood door onthoofding als eerste apostel-martelaar.

Zijn gebeente zou later naar Spanje zijn overgebracht en wordt sinds de 9de eeuw vereerd in Santiago de Compostela. Zijn graf was naast Rome en Jerusalem de bekendste bedevaartplaats van de middeleeuwen.

In de loop der tijden kreeg de voormalige apostel ook de gedaante van pelgrim (1) en Morenbestrijder.

Het tracé van de ‘Camino de Santiago’ was ongemeen belangrijk voor de verspreiding van artistieke, architectonische en iconografische tradities. Broederschappen maar ook privépersonen gaven voeding, onderdak en bescherming aan pelgrims op hun tocht naar Santiago. Volgens latere legenden hielp de apostel verscheidene vrome pelgrims in nood en verscheen hij ook verscheidene malen op momenten van gevaar in de strijd tegen de Saracenen.Links

1:Heilige_Jacob de Meerdere_DVdB_1975-5

Prim. keywords

Heilige, pelgrim, Compostela, apostel, Sint-Jacobsschelp, Sint-Jabobsgasthuis, martelaar, bescherming, Matomoro

Sec. keywords

Camino de Santiago, Hof van Olijven, Tabor, broederschap, Spanje, Moren, zwaard

Number

000009Fragment name

Legende van Jacob de Meerdere

Language

NL

Audience level

generic

Size level

short

Author

Lieve Lettany

Contribution
Date

2001-08-31

Modified by
Mod. date
Mod. descript.
Copyright

Stedelijke Musea Mechelen

Cost

0

Content

Jacobus is één van de twaalf apostelen en behoort samen met Petrus en Johannes tot de drie belangrijkste leerlingen van Jezus. Hij stierf in 44 na C. de marteldood door onthoofding. Zijn gebeente zou naar Spanje overgebracht zijn en wordt daar sedert de 9de eeuw vereerd te Santiago de Compostela. (1)

Links

1:Heilige_Jacob de Meerdere_DVdB_1975-5

Prim. keywords

Heilige, pelgrim, Compostela, apostel, Sint-Jacobsschelp, Sint-Jabobsgasthuis, martelaar, bescherming, Matomoro

Sec. keywords

Camino de Santiago, Hof van Olijven, Tabor, broederschap, Spanje, Moren, zwaard

Number

000008
Fragment name

Cultus van Jacob de Meerdere

Language

NL

Audience level

generic

Size level

short

Author

Lieve Lettany

Contribution
Date

2001-08-31

Modified by
Mod. date
Mod. descript.
Copyright

Stedelijke Musea Mechelen

Cost

0

Content

De heilige Jacob de Meerdere wordt vereerd en aanroepen als beschermheilige van de pelgrims. (1)

Links

1:Heilige_Jacob de Meerdere_DVdB_1975-5

Prim. keywords

Heilige, pelgrim, Compostela, apostel, Sint-Jacobsschelp, Sint-Jabobsgasthuis, martelaar, bescherming

Sec. keywords

Camino de Santiago, Hof van Olijven, Tabor, broederschap, Spanje, Moren, gasthuis, zwaard, Matamoro

Number

0000010


Fragment name

Iconografie van Jacob de Meerdere

Language

NL

Audience level

generic

Size level

short

Author

Lieve Lettany

Contribution
Date

2001-08-31

Modified by
Mod. date
Mod. descript.
Copyright

Stedelijke Musea Mechelen

Cost

0

Content

Oorspronkelijk wordt Jacobus afgebeeld als jonge apostel met baard. Hij komt voor in verschillende afbeeldingen uit het leven van Jezus en zijn apostelen.

Later wordt hij afgebeeld als apostel van middelbare leeftijd in situaties die te maken hebben met zijn prediking en marteldood. Vanaf de 12de eeuw komen voorstellingen voor waarop hij als pelgrim wordt afgebeeeld (1) of als ridder-Morendoder.

Als afstammeling van Anna door haar derde huwelijk met Salomas vinden we hem ook terug in afbeeldingen van de ‘Maagschap van de heilige Anna’.


Links

1:Heilige_Jacob de Meerdere_DVdB_1975-5

Prim. keywords

Heilige, pelgrim, Compostela, apostel, Sint-Jacobsschelp, Sint-Jabobsgasthuis, martelaar, bescherming, Matamoro

Sec. keywords

Camino de Santiago, Hof van Olijven, Tabor, broederschap, Spanje, Moren, Zwaard

Number

0000011


Fragment name

Kleding van Jacob de Meerdere

Language

NL

Audience level

generic

Size level

short

Author

Lieve Lettany

Contribution
Date

2001-08-31

Modified by
Mod. date
Mod. descript.
Copyright

Stedelijke Musea Mechelen

Cost

0

Content

In de vroegste afbeeldingen wordt Jacobus als apostel voorgesteld in lang gewaad.

Als pelgrim wordt hij afgebeeld als de doorsnee Santiago-bedevaarder met over een onderkleed een lange brede mantel met capuchon, een breedgerande hoed en zijn reisattributen. Het insigne van de Sint-Jacobsschelp komt vanaf de 12de eeuw veelvuldig voor en wordt het teken van de pelgrim naar Santiago (1).

Jacobus wordt als Morenbestrijder op een wit paard en met zwaard afgebeeld in ridderkledij.


Links

1:Heilige_Jacob de Meerdere_DVdB_1975-5

Prim. keywords

Heilige, pelgrim, Compostela, apostel, Sint-Jacobsschelp, Sint-Jabobsgasthuis, martelaar, bescherming, Matamoro

Sec. keywords

Camino de Santiago, Hof van Olijven, Tabor, broederschap, Spanje, Moren

Number

0000013


Fragment name

Attributen van Jacob de Meerdere

Language

NL

Audience level

generic

Size level

short

Author

Lieve Lettany

Contribution
Date

2001-08-31

Modified by
Mod. date
Mod. descript.
Copyright

Stedelijke Musea Mechelen

Cost

0

Content

Als jonge apostel wordt Jacobus afgebeeld met boek of boekrol, als oudere apostel met boek of zwaard.

Als bedevaarder draagt hij de pelgrimsstaf, veldfles, ransel, gebedssnoer van de rozenkrans en een documentendoosje ter identificatie. De Sint-Jacobsschelp is vanaf de 12de eeuw overvloedig aanwezig (1).Als Morenbestrijder zit hij op een wit paard en heeft hij een zwaard in de hand.Links

1:Heilige_Jacob de Meerdere_DVdB_1975-5

Prim. keywords

Heilige, pelgrim, Compostela, apostel, Sint-Jacobsschelp, Sint-Jabobsgasthuis, martelaar, Bescherming, Matamoro

Sec. keywords

Camino de Santiago, Hof van Olijven, Tabor, broederschap, Spanje, Moren, zwaard

Number

0000012

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina