Frankrijk 1461Dovnload 12.71 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte12.71 Kb.
Frankrijk

1461: Lodewijk XI centraliseert (Staten Generaal) het land na de Honderjarige Oorlog (1337-1453) met Engeland.

1562: burgeroorlog tussen katholieken en protestanten (Hugenoten)Beeldenstorm waar protestanten wonnen.

1572: Bloedbruiloft tegen Hugenoten, duizenden vermoorden.

1584: gematigd katholieke Hendrik III koning,kinderloos. Kreeg steun Filips II.

1589: Hendrik III vermoord en opgevolgd door Hugenoot Hendrik IV van Navarra (huis Bourbon)

1593: Hendrik IV wordt katholiek om steun katholieken te krijgen.

1598: Edict van Nantes: einde godsdienstoorlogen /politiek compromis met protestanten. Ook vrede met Spanje. Hun beider geld was op.

1610: Hendrik IV vermoord door fanatieke katholiek, opgevolgd door Lodewijk XIII, gesteund door kardinaal Richelieu

1643: Lodewijk XIV (4) volgt zijn vader op (72 jaar lang, waarvan hij 54 jaar zelf regeerde). Centraliseert leger en belastingen en mercantilisme en wint oorlogen van Spanje.

1672: Lodewijk XIV valt Republiek aan. Hij wil grenzen van Maas en Rijn. Kocht daartoe Britse Karel II om, werkten samen.

1685: Lod.XIV trekt Edict van Nantes in. Hugenoten vluchten naar Republiek en Amerika.

1688: Frankrijk verklaart Republiek opnieuw oorlog,eindigend met Vrede van Rijswijk 1697

1701: Opnieuw oorlog om zuidelijke Nederlanden: Frankrijk tegen Engeland, Republiek en Oostenrijk (Spaanse Succesieoorlog) tot 1713.

1715: Lodewijk XIV dood

Republiek der Nederlanden

1383-1473: gewesten der Nederlanden 1 voor 1 in handen van huis Bourgondië.

1466: Bourgondiër Filips de Goede centraliseert en lanceert Staten Generaal

1477: Opvolger Karel de Stoute sterft op slagveld, zijn dochter Maria van Bourgondië trouwt keizer Maximiliaan van Habsburg

1515/16: Maximiliaanskleinzoon Karel V (zoon Filips de Schone en Joanna van Aragon) keizer van Duitsland, koning van Spanje en heer over de Nederlanden

1531: Karel centraliseert verder: Geheime Raad, Raad van Financiën en Raad van State. Tot 1830 vertegenwoordigd door landvoogdes tante Margaretha van Oostenrijk, daarna door zus Maria van Hongarije

1555: Vrede Augsburg en Karel V opgevolgd door zoon Filips II

1566: Smeekschrift Edelen/Beeldenstorm

1559-67: landvoogdes Margaretha van Parma

1567-1573: landvoogd Hertog van Alva

1572: Slag bij Heligerlee,begin80j.Oorlog

1579: Unie van Utrecht

1581: Acte Verlatinghe/hertog Anjou

1584:Willem van Oranje vermoord

1588: Nederlanden onder Staten Generaal

1602: Oprichting VOC

1609: Twaalfjarig Bestand in de

onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje1619: Onthoofding Oldenbarnevelt, gevangennemning Hugo de Groot

1625: Maurits overlijdt, als stadhouder opgevolgd door Frederik Hendrik.

1648: Vrede van Munster - Republiek onafhankelijk van Spanje

1651: Acte van Navigatie.

1654:Rep.verlies EersteEngelseZeeoorlog

1667: Succes Michiel de Ruyter bij

Londen (Tweede Engelse Zeeoorlog)1672: Rampjaar: Republiek aangevallen door Frankrijk, Engeland en bisdommen Munster en Keulen. Eerste Coalitieoorlog van Republiek, Spanje en Oostenrijk tegen Frankrijk en Engeland (tot 1674). Moord raadspensionaris Johan de Witt

1677: Huwelijk stadhouder Willem III en Mary, dochter Jacobus II

1678: Vrede van Nijmegen Rep. en Fr.

1688: Stadhouder Willem III naar

Engeland (Glorious Revolution)1702: Willem III overlijdt, terwijl de Spaanse Successieoorlog om de zuidelijke Nederlanden nog maar net begonnen is. Begin Tweede Stadhouderloze Tijdperk.

1713: zuidelijke Nederlanden worden bezit van Oostenrijk

Engeland

1485: Hendrik VII (Tudor) centraliseert de macht in Engeland (leger, belastingen, kon. Rechtbank, parlement)

1509: Hendrik VIII volgt op, (Anglicaanse kerk gesticht)

1553: Bloody Mary, (katholiek) dochter eerste huwelijk Hendrik VIII: trouwde met Spaanse Filips II, kinderloos

1558-1603: halfzuster Virgin Queen Elisabeth I, uit tweede huwelijk Hendrik VIII, gematigd protestant. Doodde katholieke nicht Maria Stuart, koningin van Schotland

1569: Katholieke opstand gesteund door Filips II van Spanje

1585: Elisabeth I stuurde hulptroepen naar Nederlanden (Leicester) om Filips II te raken.

1588: Engeland verslaat

de Spaanse Armada(140) met steun Nederlanden.

1596: Drievoudig Verbond Engeland samen met Republiek en Frankrijk tegen Spanje.

1600: OprichtingEngelseVOC

1603: Elisabeth overlijdt en opgevolgd door Jacobus II (King Jack/Union Jack,vlag) die een jaar later vrede sluit met Spanje. Republiek nu alleen tegen Spanje, want Frankrijk sloot ook al vrede.

1625 : Opvolger Karel I zocht steun tegen Schotten, kreeg die niet van Republiek.

1645: Karel II in burgeroorlog verslagen door Oliver Cromwell en onthoofd. Engeland in 1949 een republiek. Cromwell in 1653 dictator (Lord Protector)

1660: Restauratie Karel II, neef van Lodewijk XIV.

1672: Derde Engelse Zeeoorlog tegen Republiek

1685: broer van Karel II, Jacobus II, wordt koning. In conflict met parlement.

1688: Jacobus II vlucht. Stadhouder Willem III naar Engeland (Bill of Rights, Glorious Revolution)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina