Frankrijk. Bezienswaardigheden van LaonDovnload 13.13 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte13.13 Kb.

Frankrijk.Bezienswaardigheden van Laon.

 • Oud Laon op de heuvel bestaat uit twee delen: La Cité, rond de kathedraal in het oosten, en Le Bourg, rond de Église St: Martin in het westen, waarbij de Place du Gén. Leclerc (parkeerruimte en terrasjes) de verbinding tus­senbeide wijken vormt.

 • Het oude stadshart en de kathedraal hebben sterk geleden onder de 16de eeuwse Godsdienstoorlo­gen, de `beeldenstorm' van de revolutionaire jaren in de 18de eeuw en het bombardement van 1944, maar ook door een gebeurtenis in september 1870.

 • Na de Franse capitulatie (Frans Duitse Oorlog) trokken Duitse troe­pen de stad binnen.

 • Een wachtmeester die dit niet kon verkroppen, blies zichzelf en een kruitmagazijn op.

 • Timing was niet de sterkste eigen­schap van deze militair, want weinig Duitsers sneuvelden, maar des te meer Fransen en ook de kathedraal en het bisschoppelijk paleis werden behoorlijk beschadigd.

Kathedrale Notre Dame.

 • Deze vroeg gotische kathedraal, subliem geres­taureerd, werd tussen 1355 en 1235 gebouwd, uitgaande van de principes die abt Suger voor de bouw van het koor van de kathedraal van St. Denis in Parijs had aangegeven.

 • Voor een deel stoelt de architectuur nog op de romaanse traditie: vieringtoren op kruising, de ronde vorm van verschil­lende bogen en de stijl van de kapitelen, zoals ook de ver uitstekende dwarsbeuk ouderwets (invloed Normandië) te noemen is.

 • Toch is dit overduidelijk een gotische kerk door het streven naar meer ruimte, hoogte en licht.

 • Qua proporties (schip: 118 m lang, 24 m hoog en 12 m breed) lijkt deze kerk het meest op de vroeg gotische kathedraal van Sens (bouwstart in 1140), die echter door de vele latere wijzigingen in mindere mate als prototype van de beginperiode van de gotiek kan gelden.

 • Dat is wel het geval in Laon. In de romaanse bouwkunst was de wand de drager van de constructie, maar in de gotiek wordt het geraamte van de kerk gevormd door de steil opstijgende schalkenbundels en de ribben.

 • Zij brengen de verbinding tot stand van de beide tegenover elkaar gelegen wanden.

 • De geleding heeft zich met andere woorden verzelfstandigd, muren kunnen luchtiger worden, waardoor grotere vensters mogelijk zijn.

 • Dit zijn bouwtechnisch de wezenlijke kenmerken van de gotiek.

 • De vierdelige wandopstand   stereotiep voor de vroege gotiek   bestaat uit grote, ronde pilaren met beurtelings achthoekige en vierkante bases die de spitsboogarcaden ondersteunen en daarboven de tribune (die later met het streven naar lichter en rijziger voorgoed zou verdwijnen), het blinde triforium en de lancetvensters.

 • Volledige verticaliteit is nog niet bereikt, doordat de schalken nog niet ononderbroken naar het zesdelige kruisribgewelf opstijgen.

 • Het diepe koor (bijna even lang als het schip) heeft een vierkante afsluiting in de cisterciënzer bouwtrant, maar wel een omgang.

 • De fantastische blauw paars getinte glas in loodramen in het koor contrasteren met de bijna witte steensoort die door de architec­ten voor de gehele kerk is gekozen.

 • Net als het roosvenster in de noorde­lijke transeptarm dateren deze vensters van de bouwperiode.

 • Tot de kerkschat behoren een Christusicoon (12de – 13de eeuw) en 17de ­eeuwse wandtapijten.

 • Zo indrukwekkend als het interieur is, is ook de harmonieuze westgevel met zijn drie diep inspringende portalen, het roosvenster daarboven, en vooral de vier torens, waarvan twee de westge­vel sieren, met hun broze filigrainachtige beeldhouwwerk.

 • Op de hoeken van de bovenste etage van de westelijke torens staan ossen: volgens de legende zou een wonderbaarlijke os af en toe hebben geholpen bij het naar boven slepen van zware materialen.

 • Het beeldhouwwerk op het cen­trale portaal heeft de kroning van Maria, het rechter het Laatste Oordeel en het linker de Geboorte tot thema.

 • Achter de kathedraal staat het voormalige bisschoppelijke paleis (nu jus­titie), waarvan de oudste delen de noordvleugel (13de eeuw) en de 12de ­eeuwse kapel (niet toegankelijk) zijn.

 • Het Musée municipal (Roe G. Ermant) bezit een gevarieerde collectie, die zowel een verzameling Egyp­tische en Griekse kunstschatten en werken van de 17de eeuwse lokale schilders Le Nam (twee broers) als middeleeuwse kunst omvat: een frag­ment van een 15de eeuws tweeluik van de `Meester van Rohan'.

 • In de tuin van het museum ziet u een 12de eeuwse achthoekige grafkapel die is over­gebleven van een kerkhof van de orde der tempeliers.

 • Binnen zijn twee zuilenfiguren van de kathedraal en het grafbeeld van Guillaume de Har­signy in skeletvorm (14de eeuw) opgesteld.

 • Ook de Église St. Martin in Le Bourg, een 12de eeuwse kloosterkerk van de norbertijnen, is vroeg gotisch met een vierkante koorafsluiting.

 • Op het rechter timpaan is de onthoof­ding van Johannes de Doper, op het linker het martelaarschap van de hei­lige Laurentius, en boven de portalen in een nis de legende van St. Martin (geeft helft van zijn mantel aan een bedelaar) uitgebeeld.

 • Binnen ziet u twee grafmonumenten (12de en 14de eeuw) en een 16de eeuws Christus­beeld.

 • Van de stadswallen zijn drie versterkte torens uit de 13de eeuw over­gebleven: Forte de Soissons, Forte d'Ardon en Forte de Chenizelles.

 • Fraaie panden in La Cité zijn die in de Rue Sérurier (op de route naar de kathe­draal) op nr. 7, 31, 47 en 5l en in Le Bourg in de Rue St. Martin op nr. 1 (Maison de Refuge des Moines de St. Vincent, 16de eeuw).
Samengesteld door: BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina