Frankrijk. GeologieDovnload 17.42 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte17.42 Kb.

Frankrijk.Geologie.


 • Ongeveer 500 miljoen jaar geleden bestond het westelijk bekken van de Middellandse Zee nog niet.

 • Toen bevond zich tussen het huidige Italië, Spanje en Noord Afrika het uit kristallijn gesteente opgebouwde Tyr­rhenide continent.

 • Het werd aan alle kanten door een diepe zee omspoeld.

 • Aan de noordkust van het continent lagen de massieven, die we nu kennen als het Esterelgebergte en het Massif des Maures.

 • Deze ber­gen met hun kristallijnen en vulkanische gesteenten behoren dus tot de oudste van dit gebied.

 • Terwijl de huidige zee een enorm eiland vormde, stond het Franse Middellandse Zeegebied van nu juist grotendeels onder water.

 • De Dóme de Barrot (bij Guillaumes) en de Mercantourketen waren eilanden in deze zee. Hetzelfde geldt voor het Iberisch plateau in Mid­den Spanje, het Ile Bético Rifaine bij Gibraltar en het Franse Massif Cen­tral.

 • Daar stortten talrijke vulkanen hun lava en as over de omgeving uit.

 • In de loop van miljoenen jaren erodeerde het gesteente van het conti­nent.

 • Door deze verwering werden de bergen langzaam maar zeker ge­sloopt, terwijl de rivieren het puin naar zee afvoerden.

 • Zo werd op de zee­bodem een dikke sliblaag afgezet.

 • In het Mesozoïcum, dat ongeveer 240 miljoen j aar geleden een aanvang nam, daalde een onafgebroken stroom dode schelpdieren naar de zeebodem.

 • In de drie tijdperken binnen dit Mesozoïcum (Trias, Jura en Krijt) vormden schelpen, tezamen met de chemische neerslag van kalk uit het zeewater, metersdikke kalklagen. Door de druk van hun eigen gewicht en de watermassa erboven werden de kalklagen samengeperst en verhard.

 • In dit proces speelden ook chemi­sche reacties en de hoge temperaturen op grote diepte een rol.


Het einde van het continent.

 • Tijdens het Tertiair, de geologische periode tussen 65 en 2 miljoen jaar geleden, begon de westvleugel van het Afrikaanse continent naar het noorden te bewegen.

 • Door de enorme druk die deze landmassa op het Iberisch plateau uitoefende, werden het Atlasgebergte en de Pyreneeën omhooggeperst.

 • Toen Afrika zijn beweging naar het noorden voortzette, Klimaat werd ook het Tyrrhenide continent onder druk gezet.

 • Deze kolos duwde de kalklagen van de zeebodem omhoog, waardoor de bergketens van de Provence ontstonden.

 • Deze gebergten, die aan de buitenkant van de Alpenboog liggen, bestaan uit mergel en kalksteen.

 • In de geologie noemt men de keten tussen Nice en het Meer van Genève de Dauphiné keten.

 • De Mercantourketen behoort tot de Alpenboog zelf en bestaat uit kristal­lijne gesteenten.

 • Het Tyrrhenide continent ging in dit natuurgeweld ten onder.

 • Het weste­lijk bekken van de Middellandse Zee was een feit.

 • Behalve de massieven van de Esterel en de Maures wisten nog enkele delen van het continent het hoofd boven water te houden.

 • We kennen ze nu als Corsica, Sardinië en de Balearen.

 • De tot 2000 m hoge gebergten die in deze periode zijn gevormd, kunt u in de streek herkennen aan hun oost westligging.

 • De tot ongeveer 3000 m hoge Alpenketens in het achterland van de Riviera hebben ook druk uit het zuidoosten ondergaan, waardoor daar de noordoost zuidwest richting overheerst.


De elementen modelleren het landschap.

 • De altijd voortdurende erosie voorzag de lagere delen van aardlagen waarop allerlei groen kon gedijen.

 • Zo werd het land geschikt voor bewo­ning door dieren en mensen.

 • Ondertussen begonnen rivieren in de kalk­steengebergten dalen en kloven uit te slijten. Ook dit gebied heeft de gevolgen van een of meer ijstijden ondergaan.

 • Ongeveer één miljoen j aar geleden (in het Pleistoceen) daalden enorme ijstongen de Alpen af.

 • De soms 700 m dikke ijsstromen wrongen zich door de nauwe rivierda­len van de Alpes Maritimes.

 • De U-vorm van de prachtige Gorges de la Vésubie met hun loodrechte wanden is het gevolg van de kracht van dit ijs.

 • Toen het ijs zich terugtrok, hebben de rivieren hun geheel eigen vor­mingswerk weer voortgezet.

 • Dat ging aanvankelijk met grof geweld.

 • Het smeltende ijs leverde grote watermassa's en het klimaat bleef geruime tijd veel vochtiger dan het nu is.

 • Daardoor stroomden toen machtige rivieren waar nu bergbeekjes voortkabbelen.

 • Doordat deze rivieren de tijd kregen, wisten ze het gesteente flink te bewerken.

 • De bewijzen zijn terug te vinden in de gorges van de Cians, de Var (Gorges de Daluis), de Loup en met name de Verdon (Grand Canyon).


De onrustige kust.

 • Ook de kust heeft in de loop der tijden veranderingen ondergaan.

 • De Rhône en de Durance brachten zo veel materiaal mee uit de bergen, dat zij talrijke vlakten en een enorme delta vormden.

 • De Rhône moet ook verantwoordelijk worden gesteld voor de vorming van de complete kust­vlakte van de Languedoc.

 • De Var legde een bed van kiezels voor de Riviera neer, waarop later de stad Nice verrees.

 • De Argens creëerde tussen de Esterel en de Maures de vruchtbare vlakte in het achterland van Fréjus.

 • Doordat de aardkorst nooit in rust is en stijgingen en dalingen elkaar steeds afwisselen, heeft de grens tussen land en water in verschillende perioden op verschillende plaatsen gelegen.

 • Zo is er een tijd geweest waarin de zee veel verder dan nu de rivierdalen binnendrong.

 • De heuvels achter Nice zijn ontstaan in een periode waarin de thans onbeduidende Paillon hoog boven de huidige stad in zee uitmondde en daar zijn slib en rolstenen deponeerde.
Samengesteld door: BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina