Frankrijk. GodsdienstDovnload 15.23 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte15.23 Kb.

Frankrijk.Godsdienst.


 • Frankrijk is door de eeuwen heen het West Europese bolwerk van de Rooms-katholieke Kerk geweest.

 • Dat nog steeds een kleine 90% van de bevolking als dooplid van deze kerk: te boek staat, wil niet zeggen dat bijna elke Fransman zich een praktiserend katholiek zal noemen.

 • Ruw­weg een kwart van de doopleden houdt er een min of meer actief kerke­lijk leven op na. Protestanten vormen in dit land een zeer kleine minder­heid (1,5%).

 • De belangrijkste protestantse kerken zijn de Eglise Réformée de France, de Eglise de la Confession d'Augsburg, d'Alsace et de Lorraine en de Eglise Évangélique Luthérienne.

 • Op godsdienstig gebied is er in het zuiden van Frankrijk door de eeuwen heen heel wat te doen geweest.

 • Het katholicisme beleefde glorietijden in de dagen van de vrome koning Lodewijk IX, die met de organisatie van kruistochten naar het Heilige Land vanuit Aigues Mortes zijn heiligver­klaring `verdiende'.

 • Als toonbeeld van geloofsijver verrichtte hij zijn werk voor een Kerk die slechts enkele jaren daarvoor een bloedig einde had gemaakt aan de activiteiten van mensen die een andere geloofsvisie hadden: de katharen.


Katharen.

 • Dat men in dit vrome land andersdenkenden te vuur en te zwaard be­streed, hebben de katharen in de 13de eeuw als eersten moeten ervaren.

 • Hun naam, die `de zuiveren' betekent, ligt ten grondslag aan de term die later van toepassing werd op allerhande andersdenkenden: ketters.

 • Het katharisme genoot in de 11de eeuw een vrij grote aanhang in het machtsgebied van de graven Raymond (I tem VI) van Toulouse (Albi, Tou­louse, Carcassonne, Béziers, Minerve en Avignon).

 • De afwijkende ideeën waren gebaseerd op oosterse filosofieën.

 • De katharen zagen het bestaan als een voortdurende strijd tussen goed en kwaad.

 • De schepping werd beschouwd als een werk van de kwade macht.

 • De mens kon evenwel door cultivering van de geest zelf veel goeds tot stand brengen.

 • De katharen wezen de hiërarchie binnen de Rooms-katholieke Kerk sterk af.

 • Het derde Lateraans Concilie van 1179 excommuniceerde de graven van Toulouse.

 • Paus Innocentius III zond Pierre de Castelnau naar Zuid Frank­rijk om de katharen van hun dwaalleer te bekeren.

 • De moord op deze speciale afgezant, vóór de kerk van St: Gilles door een van de aanhangers van Raymond IV van Toulouse, werd de directe aanleiding tot de bloedige kruistochten tegen de katharen.

 • De openlijke schuldbekentenis en de belofte van trouw aan de Kerk van Rome door Raymond mochten niet meer baten.

 • De strafexpedities worden naar het Kathaarse bolwerk Albi ook albigenzische kruistochten genoemd. T

 • en koste van veel bloedvergie­ten werd de ene na de andere Kathaarse stad veroverd.

 • In Béziers verloren in 1209 vele duizenden inwoners het leven.

 • De val van de Kathaarse ste­den voor de legers van Simon de Montfort leverde Frankrijk in de vorm van een flinke gebiedsuitbreiding een aardig politiek voordeel op.


Andere godsdienstconflicten.

 • Na de albigenzen hebben ook waldenzen en hugenoten moeten ervaren dat de moederkerk korte metten maakte met andersdenkenden.

 • Eerst ge­noemden waren volgelingen van Pierre Valdo uit Lyon, die zich in de 12de eeuw afzette tegen de ontaarde gang van zaken binnen de Kerk.

 • Hij stond een leven in armoede voor.

 • Hij kreeg in de loop der eeuwen in de Pro­vence veel aanhangers, die hun ideeën met bloedige vervolging moesten bekopen.

 • De 16de eeuwse hugenoten hingen de leer aan van de Zwitserse hervormer Calvijn.

 • Net als hun tijdgenoten in de Nederlanden konden veel Zuid Fransen hun denkbeelden over het recht op verzet tegen de overheid in Calvijns leer gerechtvaardigd zien.

 • Hun beweging werd na de Parijse Bartholomeusnacht aan wrede onderdrukking blootgesteld.

 • Dat het niet alleen katholieken waren die in de Godsdienstoorlogen geweld gebruikten, laat de geschiedenis van de kloosterkerk in St: Gilles zien.

 • De monniken werden tijdens de 16de eeuwse conflicten in de bron van hun eigen crypte verdronken, de heiligenbeelden van het prachtige portaal werden onthoofd en het klooster in de as gelegd.


Het Edict van Nantes.

 • Toen met het Edict van Nantes in 1598 door Hendrik IV van Bourbon godsdienstvrijheid werd afgekondigd, was ongeveer een tiende deel van de Franse bevolking aanhanger van een of andere protestantse groepe­ring.

 • Zij hielden zich op in een aantal officieel erkende, zogenaamde pandsteden.

 • De stad Nimes was lange tijd een van de bolwerken van het protestantisme in Zuid Frankrijk.

 • Toen Lodewijk XIV in 1685 het Edict van Nantes herriep en het katholicisme tot staatsgodsdienst verhief, beleefde het protestantisme opnieuw een dieptepunt. Inmiddels waren echter al talloze `hervormden' naar het buitenland uitgeweken.

 • In 1802 werden protestantse kerken voor het eerst officieel erkend, hoewel het katholicisme nog tot de definitieve scheiding van Kerk en Staat in 1905 staatsgodsdienst bleef.
Samengesteld door: BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina