Frankrijk. Nîmes en de Vallée du GardDovnload 34.33 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte34.33 Kb.

Frankrijk.Nîmes en de Vallée du Gard.

 • Eerlijk is eerlijk: Orange, Vaison, Arles en een handvol andere plaatsen mogen dan terecht trots zijn op hun Romeinse monumenten, voor de werkelijke hoogtepunten moet u aan de andere kant van de Rhône zijn.

 • Geen gebouw is zo perfect de eeuwen doorgekomen als het 'Vierkante Huis' in Nîmes.

 • De hoofdstad van het departement Gard heeft trouwens nog meer Romeinse monumenten binnen haar voormalige muren.

 • In de arena, waar nu stieren het loodje leggen in een ongelijke strijd met de mens, speelden zich in keizerlijke tijden andere drama's af, gadegesla­gen door een enthousiaste menigte.

 • Romeinen en Galliërs die dorst kre­gen van hun aanmoedigingen, konden zich laven aan het water dat naar de stad gevoerd werd over een aquaduct dat nu onder de naam Pont du Gard een van de best bezochte Romeinse oudheden in Frankrijk is.

 • Nîmes (± 128.500 inwoners) is gebouwd aan de voet van het kalkplateau dat in de vorm van een halve cirkel het amfitheater van de Languedoc vormt.

 • Waarom de stad het Rome van Frankrijk wordt genoemd, wordt bij een bezoek snel duidelijk.

 • Nîmes heeft een paar prachtig bewaard gebleven monumenten uit de tijd dat zijn naam Nemausus luidde en Augustus keizer was.

 • Alleen daarom al is de stad een bezoek dubbel en dwars waard.

 • Nîmes dankt zijn vroege bewoning (voor de komst der Romeinen was het de hoofdstad van het Keltische volk Volcae Arecomici) aan de bronnen op de Mont Cavalier ten noordwesten van het centrum.

 • De Romeinen bouwden daar een complex met een theater, tempels en badhuizen (thermen).

 • De Tour Magne uit de 1ste eeuw v. Chr. heeft de tand des tijds het best door­staan, al is hij nu zeker 10 m lager dan toen.

 • Hij moet een van de stevigste torens van de 7 km lange stadsmuur zijn geweest.

 • Hij biedt een fraai uit­zicht over stad en omgeving.

 • Andere delen van de muur liggen ten wes­ten van het centrum (enkele honderden meters muur tussen de rue Mon­taury en de route de Sauve).

 • Na de Romeinen volgden verwoesting door Germaanse stammen en bezetting door Arabieren.

 • Zij moesten in 737 wijken voor de Franken van Karel Martel.

 • Het gebied kwam tijdelijk onder de Kathaarse graven van Toulouse.

 • De tegen hen gerichte albigenzische kruistochten brachten Nîmes in 1229 onder de Franse kroon.


Le crocodile enchaîné.

 • Het wapen van Nîmes vertoont een merkwaardige afbeelding: een krokodil die met een ketting aan een palmboom vastligt.

 • Het idee zou koning Frans I bij het zien van een antieke munt hebben opgedaan.

 • Deze munt was geslagen ter herinnering aan Augustus' overwinning op de legers van zijn rivaal Antonius en van Cleopatra in Egypte.

 • Na de gewonnen slag bij Actium (31 v. Chr.) zou Augustus de afgezwaaide soldaten volgens de geldende gebruiken land hebben aangeboden in en om Nîmes.


Bezienswaardigheden.

 • Wilt u het centrum inclusief het gebied rond de bronnen zien, dan moet u rekenen op een wandeling van zo'n 4 km.

 • Het is aardig om onderweg op de straatnaambordjes te letten.

 • In het kader van de herleving van de Occitaanse talen is hier en daar in het centrum van Nîmes onder de offi ciële Franse naam een bordje gehangen met de naam in de Langue d'Oc (dikwijls geen vertaling, maar de oude naam).

 • U kunt uw verkenning beginnen aan de place des Arènes bij een van die beroemde monumenten uit de gloriedagen van de Colonia Augusta Nemausensis.

 • Voor dit amfitheater en de Tour Magne kunt u een combinatiekaartje kopen, evenals voor de musea; de overige Romeinse monu­menten zijn gratis te bezichtigen.


Les Arènes place des Arènes.

 • Dit amfitheater staat met afmetingen van 133 bij 101 bij 21 m op nummer twintig op de lijst van Romeinse arena's, maar behoort door zijn uitstekende staat tot de absolute top. Rond een piste (70 bij 38 m) konden 20.000 toeschouwers op 24 rijen tribunes genieten van sportwed­strijden en gladiatorengevechten.

 • Met een groef is aangegeven hoeveel ruimte ieder van hen tot zijn beschikking had.

 • Vanaf 1863 werd het bouwwerk weer gebruikt voor uitvoeringen en stierengevechten.

 • Sinds 1988 wordt er een afneembare dakbedekking over het amfitheater gespannen.
 • De wandelstraat rue Fresque aan de noordzijde van het amfitheater (met op nr. 6 het patriciërshuis Hótel Mazel: mooie binnenplaats met trap) brengt u via de place du Marché bij de trots van Nîmes.


Maison Carrée place de la Calade.

 • De naam van deze rechthoekige tempel vindt zijn oor­sprong in het oude Frans, waarin het woord carré werd gebruikt voor zowel vierkanten als rechthoeken.

 • Men weet niet precies welke functies de tempel na de Romeinen zoal heeft gehad.

 • Aangenomen wordt dat hij altijd gebruikt en onderhouden is en daardoor zo goed bewaard is geble­ven.

 • Na de 10de eeuw zetelde het stadsbestuur hier.

 • De meeste decoraties bevinden zich hoog: op de Corintische kapitelen van de zuilen en pilas­ters en op fries en kroonlijst.

 • Uit een inscriptie wordt afgeleid, dat het `huis' in het jaar 2 of spoedig daarna is verrezen.

 • Direct naast dit klassieke meesterwerk verrees een fraai staaltje eigentijdse architectuur.


Carré d'Art place de la Maison Carrée.

 • Sir Norman Foster ontwierp dit complex, dat bestaat uit een bibliotheek/mediatheek en het Musée dArt Contemporain.

 • Hier worden wisse­lende tentoonstellingen van eigentijdse kunst gehouden; verder is er een vaste collectie met 1960 als begindatum.

 • Als u zich verder naar het noorden begeeft, komt u buiten het gebied van het (in vergelijking met de Romeinse dagen sterk ingekrompen) middeleeuwse Nîmes.

 • Op de plaats van de middeleeuwse muren (in de 17de eeuw gesloopt) lopen nu de boulevards Gambetta, Courbet en Victor Hugo, omzoomd door 19de eeuwse gebouwen.
 • U moet voorbij deze boulevards lopen om bij de volgende bezienswaardigheid te komen.


Jardin de la Fontaine Ingang aan de place Foch.

 • Deze tuin, ontworpen in 1745 door J.P. Mareschal, is aangelegd rond de al in de oudheid bekende bron van Nemausus en enkele Romeinse resten.

 • U vindt er de Tour Magne, die oorspronkelijk deel uitmaakte van de Romeinse stads­muur uit 15 v. Chr. en een tempel.

 • Deze is vanaf het jaar 994 lang als nonnenklooster gebruikt en bevatte een katholieke kerk.

 • De naam (Tempte de Diane) is nergens op gegrond, hoewel een inscriptie wel op een oorspronkelijk religieuze functie wijst.

 • Een deel van de ruïnes werd blootgelegd bij de aanleg van de tuin in de 18de eeuw.

 • Via de quai de la Fontaine en de square Antonin (beeld van Augustus) loopt u in oostelijke richting.

 • Op het plein slaat u linksaf om uit te komen op de place de la Révolution.
 • Daar rechtsaf en vervolgens de tweede straat links in, de rue de la Lampèze.


Castellum.

 • Bij dit gebouw eindigde het aquaduct van de Pont du Gard dat vanaf de bronnen bij Uzès water naar Nîmes transporteerde.

 • Vanuit het castellum werd het water over de verschillende stadswijken gedistri­bueerd.

 • Als u terugloopt naar de boulevard Gambetta (op nr. 20 bevindt zich het geboortehuis van schrijver Alphonse Daudet), belandt u via de rue Guizot weer in de oude binnenstad, waar vele 17de en 18de eeuwse herenhuizen het stadsbeeld sieren.

 • Net nadat u de rue Général Perrier bent overgestoken, komt u in het voetgangers­gebied met de Tour de 1'liorloge (5a) op het gelijknamige pleintje.

 • Deze stads­toren is in de 18de eeuw gebouwd.

 • Aan de rue de la Madeleine staat op nr. 1 een van de zeer schaarse voorbeelden van 12de eeuwse romaanse civiele bouwkunst.


Cathédrale Saint Castor place aux Herbes.

 • De romaanse voorgevel is oorspronkelijk en dateert van het jaar 1096.

 • Op het fries is een afbeelding van Simson met de leeuw zichtbaar.

 • Het fries boven de muren vertoont meer sculpturen, ondermeer Adam en Eva en Kaïn en Abel.

 • Aan de St: Castor is duidelijk te zien dat de romaanse architecten en beeldhouwers in Nîmes goed naar de Romeinse gebouwen in hun stad hebben gekeken.

 • Grote delen van de kerk zijn later herbouwd omdat ze de 16de eeuwse godsdiensttwisten niet hadden overleefd.
 • Naast de kerk staat het voormalig bisschoppelijk paleis, sinds 1920 een museum.


Musée du Vieux Nimes place aux Herbes.

 • Het museum toont onder andere iconografische documenten en voorwerpen die te maken hebben met de geschiedenis van de stad (en haar oude textielindustrie, waaraan een bekende stof zijn naam te dan­ken heeft: `bleu de Nîmes' werd `denim').

 • Verder ziet u traditionele meu­bels en voorwerpen die worden gebruikt bij stierengevechten.
 • Voor het laatste Romeinse monument moet u een stukje omlopen.


Porte d'Auguste place Gabriel Péri.

 • Deze poort met twee grote bogen voor wagens en twee kleine voor voetgangers staat op het punt waar de Romeinse weg Via Domitia de stad bereikte.

 • Uit de inscriptie heeft men afgeleid dat hij in het jaar 16 of 15 v Chr. gebouwd moet zijn.

 • De tekst in bronzen letters, waarvan nu alleen de groeven nog zichtbaar zijn, luidde (vrij vertaald): "Keizer Augustus, zoon van de goddelijke Julius Caesar, voor de elfde keer consul, voor de achtste keer tribuun, schenkt deze poorten en muren aan de stad."
 • Wilt u terug naar de arena, dan bereikt u die vanaf de poort via de boulevard Courbet.

 • Op de groene esplanade de Gaulle kunt u ten slotte een kijkje nemen bij de Fontaine Pradier, een allegorie op de stad en haar bronnen.


Musée d'Archéologie 13bis, boulevard Armral Courbet.

 • Het oudheidkundig museum bevindt zich in het voorma­lige jezuïetencollege.

 • Het behandelt de periode van de IJzertijd tot en met de Romeinen (plus enige aandacht voor de Middeleeuwen) met onder andere fragmenten van pre Romeinse gebouwen, borstbeelden, torso's, inscripties, aardewerk, serviesgoed, vazen, urnen en munten.

 • Ook het Musée d'Histoire Naturelle is in dit gebouw ondergebracht.

 • Het heeft een prehistorische verzameling (menhirs) en is tevens een stu­diecentrum voor geologie en zoölogie.


Musée des Beaux Arts rue de la Cité Foulc.

 • Het museum voor schone kunsten herbergt het door afmeting en kwaliteit belangrijkste Romeinse mozaïek dat in Nîmes is gevonden: het huwelijk van Admetos.

 • Verder is er een verzameling Franse schilder­kunst uit de 17de en 18de eeuw (Rigaud, Vetnet, Moreau, Levieux) en doe­ken van 15de tot 18de eeuwse Italiaanse, Vlaamse en Noord Nederlandse meesters.

 • Ook heeft het museum een aparte afdeling voor moderne schilderkunst.

 • Er worden vaak tijdelijke exposities georganiseerd.

 • Wie nog meer moderne architectuur wil zien dan alleen het Carré d Art, kan op een grote plattegrond op zoek gaan naar de wooncomplexen Ne­mausus I en II (avenue Gén. Leclerc resp. rue Vincent Faita), de Abribus (ave­nue Carnot) en het halfronde complex Le Colisée (architect Kisho Kuro­kawa) langs de zuidelijke rondweg.


Evenementen.

 • In april wordt het jaarlijks terugkerend jazzfestival gehouden.

 • Eind juli begin augustus wordt het festival 'Zomer in Nîmes' gehouden met theater, zang en dans.

 • Verder worden er in allerlei vormen stierengevechten gehou­den in de arena, (met name met Pinksteren, rond het druivenplukken in september en in februari).

 • Het oude bouwwerk staat opnieuw bol van de activiteit als 'Les Ballets de I'Opéra de Paris' in juli naar Nîmes komen.
Samengesteld door: BusTic.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina