Full list of publicationsDovnload 70.36 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte70.36 Kb.
Full list of publications

Prof. dr. Gijsbert Vonk


Professor of social security law, University of Groningen

Publications marked with an * are published electronically on the repository of the website of Groningen University: http://rechten.eldoc.ub.rug.nl (search: Vonk)1988
1 “De positie van gehuwden en ongehuwd samenwonenden in het Britse sociale zekerheidsrecht”, in Over het onderbelichte. De vrouw in studie en beroep, vroeger en nu, E. Boleij e.a., Tilburg, 1988, 132-144.

2 “Het woonlandbeginsel revisited”, Nederlands tijdschrift voor sociaal recht, juni 1988, 187-191.

3 “Opzegging IAO-Conventie nr. 121: klimaatverslechtering of storm in glas water?”, Nederlands tijdschrift voor sociaal recht, september 1988, 251.

4 “De Ten Holder-problematiek opnieuw aanhangig bij het Hof van Justitie van de EG”, Nederlands tijdschrift voor sociaal recht, december 1988, 371-374.


1989
5 Commentaar op Pinna II (H.v.J. (EEG), 2 maart 1989, zaak 359/87), Migrantenrecht, 1989, 182-184.

6 “Recente EG-jurisprudentie inzake de sociale zekerheid van migranten”, Migrantenrecht, 1989, 269-278.

7 “Het Europa van 1992; de positie van derde landen-onderdanen in een gecoördineerd en eventueel geharmoniseerd sociale zekerheidsstelsel”, in Allochtonen en het Sociaal Recht; heden en toekomst, Werkgroep Recht en Rassendiscriminatie, Utrecht, 1989, 14-27.
1990
8 Great Britain”, in: Introduction into Social Security Law of the Member States of the European Community, D. Pieters en J. Schell (eds.), Maklu, Brussel, 1991, 113-130 (ook verschenen als: Inleiding tot het Sociale Zekerheidsrecht van de landen van de Europese Gemeenschap. SZW, Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid, februari 1990).

9 “Nieuwe maatregelen en initiatieven op het gebied van de EG-regulering van migranten”, Migrantenrecht, 1990, 76-78.

10 Rubriek Europees sociaal recht Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

- 1990, 124-126

- 1990, 196-197

- 1990, 261-262.


1991
11 “Het HvJ EG-arrest in de zaak Kziber; een levenskus voor de slapende sociale paragrafen van EG-samenwerkingsovereenkomsten”, Migrantenrecht, 1991, 149-151.
1992
12 De coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese gemeenschap, Deventer, 1992, diss. 510 pp.

13 “Migranten in Europa en het recht op gezinsbijslagen”, Migrantenrecht, 1992, 127-137.


1993
14 “Wijziging WABW en internationaalrechtelijke verplichtingen”, Nederlands tijdschrift voor sociaal recht, 1993, 84-91.
1995
15 “Internationale detacheringen en sociale zekerheid”, Nederlands tijdschrift voor sociaal recht, 1995, 263-266.
1996
16 “De Anw: wordingsgeschiedenis en wettelijke structuur”, De Algemene Nabestaandenwet, PS special, 1996, Deventer, 1-11.

17 “Volksverzekeringen”, in Regionalisering, onmacht of kracht, PS special, 1996, 34-44.

18 Annotatie bij Rb Amsterdam, 3 mei 1995, AWW 90/7092/26, Rechtspraak Sociale Verzekeringen 1996/107.

19 “20 jaar volksverzekeringen in Nederland”, PS specialis, 1996, 10-20.

20 “Nederlandse zekerheid binnen de grenzen van Europa”, in Met zekerheid naar de toekomst, S. Klosse en J.J. Schippers (red.), Antwerpen, 1996, 119-134.
1997
21 “Migranten und die Überwachungspolitik in der Niederlandischen socialen Sicherheit” (samen met S. Justice), in Sozialer Schutz von Ausländern in Deutschland, K. Barwig, K. Sieveking, G. Brinkmann, K. Lörchner und S. Röseler (red.), Baden-Baden, 1997, 455-468. Ook verschenen als “Migranten en handhavingsstreven in de Nederlandse sociale zekerheid”, in Nederlands tijdschrift voor sociaal recht, 1997, 12-17.

22 Commentaar bij Europese Hof voor de Rechten van de Mens 16 september 1996, Gaygu­suz/Oostenrijk, Sociaal Maandblad Arbeid, 1997, 253-259.

23 “Met Paars op weg naar Omsk”, Sociaal Maandblad Arbeid, 1997, 578-581.

24 “Gevolgen voor de uitvoerende instellingen van de sociale zekerheid”, in De gevolgen van de koppelingswet voor vreemdelingen, Utrecht, 1997, 57-67.

25 “Positieve en negatieve aspecten van automatisering”, in Automatisering, PS-special, in samenwerking met F.M. Noordam en A.F.C.J. Mosheuvel, 1997, 25-37.
1998
26 “Sociale Zekerheid voor migrerende werknemers - bijslagen voor wezen”, annotatie bij HvJ EG 7 mei 1998, zaak C-113/98 (Rodriguez), Sociaal Maandblad Arbeid, 1998, 342-347.

27 “Chief Adjudication officer”, Sociaal Maandblad Arbeid, 1998, 361-363.


1999
28 Overijverige rechter of tekortschietende wetgever?, de rol van rechter en wetgever bij het proces van doorwerking 9 van internationale normen in het sociale zekerheidsrecht, Oratie, Deventer, 1999, 50 pp *.

29 “Eigen land eerst, fort Europa of mondiale plichten?, Over aanpassingen in de grensnormenstructuur van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel”, Sociaal Maandblad Arbeid, 1999, 393-397.


2000
30 “Social security and the right to property: Gaygusuz and after”, in The right to property, the Influence of Article 1 protocol No. 1 ECHR on several fields of domestic law, J.P. Loof, Hendrik Ploeger, Arine van der Steur (eds.), E.M. Meijers Institute, Maastricht, 2000, 145-155. *

31 “De betekenis van het recht voor de toekomst van de sociale zekerheid” in Sociale zekerheid: een ander gezichtspunt, Toekomstperspectief vanuit vier disciplines, S. Klosse (ed.), Antwerpen, 2000, 189-240 (samen met S. Klosse).

32 “Administrative aspects of EC co-ordination law”, in Manual on european and international social security law, B. Schulte en Y. Jorens (eds.), Consensus programme, Romania, 2000, 158-188 (In Engels-Roemeense versie).

33 “Het feest der sociale zekerheid, Voorbeschouwingen bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse sociale zekerheid”, Sociaal Maandblad Arbeid, 2000, 357-358.


2001
34 “Conflicterend conflictenrecht, Verkennende beschouwingen over wrijvingen tussen de reguleringsstelsels voor grensoverschrijdende arbeid op gebied van het sociale-zekerheidsrecht, het belastingrecht, het arbeidsrecht en het pensioenrecht tegen de achtergrond van het Europees Gemeenschapsrecht”, Sociaal Maandblad Arbeid, 2001, 150-163. *

35 “Is er nog toekomst voor de Centrale Raad van Beroep?”, Sociaal Maandblad Arbeid, 2001, 247-248.


2002
36 “Migration, Social Security and the Law, Some European Dilemmas”, in European Journal of Social Security, 2001, 315-332 en tevens in Social Security in Transition, J. Berghman, A. Nagelkerke, K. Boos, R. Doeschot, G. Vonk (eds.), Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2002, 77-92.

37 “Over de invloed van buitenlandse culturele waarden op juridische normering in de sociale zekerheid” (samen met M. Ydema-Gutjahr), in De multiculturele samenleving en het recht, N.F. van Manen (eds.), Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2002, 357-368 en tevens in Rechtshulp, 2002, 13-21. (* as “The influence of foreign cultural values on Dutch social security law”)

38 “Het restrictieve toelatingsbeleid loopt op zijn laatste benen, Opmerkingen naar aanleiding van het Nederlandse standpunt over het communautair immigratiebeleid”, Sociaal Maandblad Arbeid, 2002, 93-96.

39 “Jurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht” (samen met M. Ydema-Gutjahr en M. van Everdingen), Sociaal Maandblad Arbeid, 2002, 577-582.

40 Annotatie bij Hof van Justitie EG, 5 februari 2002, zaak C-255/99 (Anna Humer), Rechtspraak Sociale Verzekeringen, 2002/178.

41 Annotatie bij Hof van Justitie EG, 7 februari 2002, zaak C-28/00 (Liselotte Kauer), Rechtspraak Sociale Verzekeringen, 2002/301.


2003
42 “De publieke taak in het stelsel van sociale zekerheid”, in De publieke taak, J.W. Sap, B.P. Vermeulen en C.M. Zoethout (red.), Kluwer, Deventer, 2003, 165-184.*

43 “Oedipus in grensarbeidersland” Sociaal Maandblad Arbeid, 2003, 139-141.

44 “Jurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht” (samen met M. Ydema-Gutjahr en M. van Everdingen), Sociaal Maandblad Arbeid, 2003, 565-573.

45 De zieke werknemer en Poortwachter (samen met mr.drs. F.H.J.G. Brekelmans en mr. M.J.P.M. Kievit), Vrije Universiteit, Amsterdam, 2003, 1-63.


2004
46 “De sociale zekerheid komt van Venus, de fiscus is van Mars”, Sociaal Maandblad Arbeid, 2004, 3-5.

47 “Europees burgerschap is krachtig wapen”, Staatscourant, 2004, nr. 93 (Europese rubriek).

48 “Export naar Turkije gaat via Europa”, Staatscourant, 2004, nr. 96 (Europese rubriek).

49 “Transsexueel huwelijk en nabestaandenpensioen”, Staatscourant, 2004, nr. 105 (Europese rubriek).

50 “Arbeidsimmigratie en sociale zekerheid”, in Regulering en facilitering van arbeidsmigratie, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Den Haag, 2004, 121-131.

51 De sociale zekerheid als burgerpolis, Uitgave SVB, Amstelveen, 2004, 1-85 (eindredacteur, samen met R. Olieman).

52 “Europees sein op groen voor het nieuwe Nederlandse zorgverzekeringsstelsel”, Sociaal-Economische Wetgeving, 2004, 467-473.*

53 Comparative review of rights of access of non-citizens to social benefits, with specific reference to social security and social assistance, een rapport ten behoeve van de nationale “treasury” van Zuid-Afrika, Johannesburg, 2004, 1-98 (in samenwerking met M.Olivier). *


2005
54 “Jurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht” (samen met M. Ydema-Gutjahr en M. van Everdingen), Sociaal Maandblad Arbeid, 2005, 36-44.

55 Sociale Zorg en Zekerheid, Sdu wettenbundel sociale zekerheidsrecht, Den Haag, 2005, 1027 pp. (samen met O. Bordasch en T.C.B. Homan).

56 “Het windmolengevecht tegen de dienstenrichtlijn”, in Sociaal Maandblad Arbeid, 2005, 267-271, tevens opgenomen in het Jaarboek 2005-2006 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (uitgave CPB) Den Haag 2006, 90-100. *

57 Recensie: “Heeft het werklandbeginsel zijn langste tijd gehad” van F.J.L. Pennings, Sociaal Maandblad Arbeid, 2005, 319-323. (Oratie Utrecht, Deventer, Kluwer 2003.)

58 Recensie: “De betekenis van internationale normen voor de Nederlandse sociale zekerheid” van F.J.L. Pennings, in Sociaal Maandblad Arbeid, 2005, 319-323. (Oratie Tilburg, Deventer, Kluwer 2004.)

59 “De rechtsgrond van kinderregelingen in de sociale zekerheid”, in Kind en sociale zekerheid, J. Berghman, S. Klosse, en G. Vonk (red.), Den Haag, 2005, Uitgave van de SVB, 108-133 plus redactioneel commentaar. *

60 “Jurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht” (samen met M. Ydema-Gutjahr en M. van Everdingen), Sociaal Maandblad Arbeid, 2005, 561-570.

61 “Mensen zonder papieren en het recht op minimumvoorzieningen: de invloed van internationale grondrechten”, Tijdschrift voor Sociaal Recht/Revue de Droit Social, 2005, 589-608. *


2006
62 Annotatie bij CRvB 24 januari 2006, LJN AV0197, Rechtspraak Sociale Verzekeringen, 2006/84.

63 Sociale Zorg en Zekerheid, Sdu wettenbundel sociale zekerheidsrecht, Den Haag, 2006, 1187 pp. (samen met O. Bordasch en T.C.B. Homan).

64 “Ongewenste kinderen, opmerkingen naar aanleiding van CRvB 24 januari 2006”, Sociaal Maandblad Arbeid, 2006, 131-134.*

65 Van het AOW-front niets nieuws, in De Le(e)nigheid van het Sociaal Recht. Liber Amicorum voor Leen van den Heuvel, E. Lutjens (red), Amsterdam, Vrije Universiteit,


3-20.

66 “Drie stellingen over het nieuwe Nederlandse zorgverzekeringsstelsel”, in Actualiteiten in het Europese mededingingsrecht, M. Olfers en K. Pieters (red.), T.M.C. Asser Press, Den Haag, 2006, 39-42.

67 “Schoolmeester, criticus, stylist: aantekeningen bij het oeuvre van Frits Noordam” in: Sociale zekerheid voor het oog van de meester, opstellen voor prof. Mr. F.M. Noordam, Michiel Herweijer, Gijsbert Vonk, Wijnand Zondag (red.), 3-14, plus redactioneel commentaar

68 “De toekomst van de AOW: brede basis, soberheid en eenvoud” in: De AOW, veel besproken, nu beschreven Marjolein van Everdingen, Gijsbert Vonk (red.), SVB 2006, 394-411, plus redactioneel commentaar *

69 Report on the relevance of EU legislation for the social security rights of persons from SISP countries who move between the Balkan region and the EU Member States, Report for the Cards/SISP project of the Council of Europe, 2006 33 pp, published on the website of the Council of Europe, www.coe.int *
2007
70 “Jurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht” (samen met M. Ydema-Gutjahr en M. van Everdingen), Sociaal Maandblad Arbeid, 2007, 23-28

71 “Premierestitutie bij tijdelijk arbeid in Nederland: een controversieel beleidsalternatief”, Sociaal Maandblad Arbeid, 2007, 190-198 *

72 “Heeft filosofie de sociale zekerheid iets te bieden?” bijdrage voor het jaarverslag van de Stichting Instituut Gak, 2006, 4-8 *

73 Annotatie bij HvJ EG 18 juli 2006, C-406/04 (De Cuyper), Rechtspraak Sociale Verzekeringen, 2007/134

74 Annotatie bij CRvB 17 april 2007, Administratiefrechtelijke beslissingen 2006, 167 (gewijzigd toetsingskader in schattingsbesluiten)

75 “An individual complaints procedure for socio-economic rights; some remarks from the perspective of the right to social security in the Netherlands” Griffin’s View, 93-99*

76 Socialezekerheidsrecht, SDU Wettenverzameling 2007. (samen met O. Bordasch)

77 Managing the risks of 2nd pillar pension schemes; the situation in the former Yugoslavia and Albania, Report for the Cards/SISP project of the Council of Europe, 12pp, published on the website of the Council of Europe, www.coe.int *

78 Social protection in Albania; strategic memorandum within the framework of the Social Institutions Support Programme, Report for the Cards/SISP project of the Council of Europe, 10pp., published on the website of the Council of Europe, www.coe.int
2008
79 “Jurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht” (met M. Ydema- Gutjahr en M. van Everdingen), Sociaal Maandblad Arbeid, 2008, 35-44

80 ‘Een wereldjaar voor de sociale zekerheid’, enkele opmerkingen over mondiale socialezekerheidsontwikkelingen’, Sociaal Maandbald Arbeid, 2008, 3-6 *

81 “The future of the AOW scheme: a broad basis, austerity and simplicity”, in The Dutch State Pension, Past, Present and Future, Sociale Verzekeringsbank, Amstelveen, 2008, 87-100, and editorial comments, 6-7 *

82 Recht op sociale zekerheid, van identiteitscrisis naar hernieuwd zelfvertrouwen, oratie Rijksuniversiteit Groningen, Den Haag, 2008, 41 pp. *

83 Socialezekerheidsrecht, SDU wettenverzameling 2008 (met O. Bordasch)

84 “Alternatieve socialezekerheidsnormering voor de ILO” in: Decent Work for all, from wish to reality, 14 april 2000, Den Haag, SZW, 24-38 (* “towards a new generation of ILO social security standards”)

85 “Three Approaches to Refunding Social Insurance Contributions to Temporary: Is There an Attractive Policy Alternative?” (met K. Kapuy), European Journal of Social Security, 2008, 227-245 *

86 Jurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht ( met M. Ydema-Gutjahr en M. van Everdingen), Sociaal Maandblad Arbeid, 2008, 405-4142009
87 “Hunger as a policy instrument?” in: Fed up with the right to food, the Netherlands policies and practices regarding the human right to adequate food, Otto Hospes and Bernd van der Meulen (eds.), Wageningen, 2009, 79-90 *

88 “Passende arbeid, nog steeds een levend begrip?” (met W.A. Zondag) in: Exit: Onderneming, werknemer en het einde van de diensbetrekking, M.S. Houwerzijl en S.S.M. Peters (eds.), Serie Onderneming en Recht deel 50, Kluwer, 2009, 175-201

89 Volksverzekeringen uitleggen” in: Zicht op Zekerheid, uitvoering geven aan moderne volksverzekeringen,,SVB, Amstelveen 2009, 66-70 *

90 Annotatie bij European Committee of social rights, 23 September 2008, klacht nr. 47/2008 Rechtspraak Sociale Verzekering, 2009/7

91 “Vrij denken over verplichte inburgering”, Migrantenrecht, 2009, 299-301 *

92 Interview: “ Sociale zekerheid en vreemdelingenrecht”, Migrantenrecht, 2009, 252-259

93 Socialezekerheidsrecht, SDU wettenverzameling 2009 (met T.Homan)

2010
94 “Opa en oma als solidariteitsdragers: leidt vergrijzing tot een beperking van het socialezekerheidsstelsel?” in: Vergrijzing en Sociale Zekerheid, C. Boos en F.J.L.Pennings (red.), NISZ, 2010, 37-46

95 Country Report on the Netherlands” (met Bert Marseille) in: Security: A General Principle of Social Security Law, Ulrich Becker, Danny Pieters, Friso Ross, Paul Schoukens (eds.), Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 369-398 *

96 “Social Security as a Public Interest, a Multidisciplinary Inquiry into the Foundations of the Regulatory Welfare State”. European Journal of Social Security, 2010, 2-16 *

97 “Detentie en sociale zekerheid; berichten uit de Noordelijke Nederlanden” in: Beperking van het recht op sociale zekerheid van gedetineerden: een dubbele straf?/Les limitations au droit a la sécurité sociale des détenus: une double peine?, V. van der Plancke en G. van Limberghen (red.), Die Keure, Brugge, 2010, 310-320 *

98 Jurisprudentie internationaal en Europees sociale zekerheidsrecht” (met M.Ydema-Gutjahr en M. van Everdingen), Tijdschrift voor Recht en Arbeid, 2010, 22-28

99 Hoofdzaken socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, 2010, 230 pp. (met F. Noordam)

100The public interest and the welfare state, a legal approach” in: Social security as a public interest, a multidisciplinary inquiry into the foundations of the regulatory welfare state, G.J.Vonk & A.Tollenaar (red.), Intersentia, Antwerpen, 2010 (samen met G.Katrougalos), 67-90; tevens eerste hoofdstuk (1-18) en conclusies (209-212).

101 Annotatie bij Hof van Justitie EG 28 november 2009, zaak 368/08 (Romana Slanina), Rechtspraak Sociale Verzekering, 2010/72

102 Annotatie bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 23 maart 2010, nr. 4864/05 (Oyal tegen Turkije), European Human Rights Cases, 2010, 68

103 “Bestuurscrisis vraagt om nieuwe juridische oriëntatie” in: Publiek/Privaat: Vervlechten/Ontvlechten, Handelingen van het oprichtingcongres van het Nethterlands Institute for Law and Governance, O.O. Cherenychenko, M. Duchateau, A.R. Neerhof, C.M.D.S. Pavillon (red.), Antwerpen, 2010, 3-9

104 Interview: “Regels sociale zekerheid te ingewikkeld”, Staatscourant 11 mei 2010

105 Socialezekerheidsrecht, wettenbundel SDU, 2010 (met T.Homan)2011
106 Annotatie bij Hoge Raad 21 januari 2011, LJN BP1466 (Ingezetenschap Azerbeidzjaanse vluchteling), Uitspraken Sociale Zekerheid 2011/61

107 Hoofdzaken socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, 6e druk, 286 pp. (met F. Noordam)

108 ‘Het deskundigenoordeel en loondoorbetaling bij ziekte’ in: De deskundige in het recht, Bart Krans, Bert Marseille, e.a. (red.), 35-48, Uitgeverij Paris, Zutphen 2011 (met A.M.P. Rijpkema en A.Tollenaar). *

109 Socialezekerheidsrecht, wettenbundel SDU, 2011 (met I. van Boetzelaer-Gulyas)

110 ‘Rerum Novarum: over het hedendaagse belang van een oude encycliek’ in: Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing, liber amicorum Prof. dr. Antoine Jacobs. Willem Plessen e.a. (red.), Uitgeverij Paris, Zutphen, 2011, 73-85 *
2012
111 `Kroniek jurisprudentie werknemersverzekeringen en bijstand 2011, TRA 2012, 20-25

112 ‘Het woonlandbeginsel revisited once more’, commentaar bij Arrest van 15 januari 1986, zaak 41/84, Pietro Pinna t. Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie, Jurisprudentie 1986, blz.1’ in : De zegeningen van het Europese burgerschap : 60 arresten vrij verkeer van personen (Ger Essers, Philip van Overmeiren en Anne Pieter van der Mei (red.), PS-specials, Kluwer, 2012-1, 35-39

113 Hoofdzaken socialezekerheidsrecht, zevende druk, Kluwer, Deventer, 2012 (met I. van Boetzelaer-Gulyas)

114 Wettenverzameling socialezekerheidsrecht 2012, SDU (met I. van Boetzelaer-Gulyas

115 ‘Access denied, towards a new approach to social protection for formally excluded migrants’, in Cross-Border Welfare State, G.J.Vonk (ed.), Antwerpen, Intersentia, p. 1-44 (met Sarah vanWalsum)

116 ‘Lokale verzorgingsstaat , nieuwe uitdagingen voor de sociale rechtsstaat’ in : Lokale verzorgingsstaat, nieuwe uitdagingen voor de sociale rechtsstaat, Vakgroep estuursrecht en bestuurskunde, G.J.Vonk en A.Tollenaar (red.), 1-20 ; ook verschenen in verkorte versie in Nederlands Juristenblad, 2012, 38, 2686-2693

117 Opinie : ‘Angst voor bijstandstoerisme ouder dan Malik Azmani’, Sprank 2012/02, 4-5

118 Annotatie bij HvJ EU 14 juni 2012, zaak C-542/09 (Commissie tegen Nederland), AB 2012/295

119 Annotatie bij CRvB 15 juli 2011, LJN BR1905 (Koppelingsbeginsel AKW in strijd met discriminatieverbod van EVRM), RSV 2012/238

120 Annotatie bij HvJ EU 8 maart 2011, zaak C-34/09 (Ruiz Zambrano), RSV 2012/240

121 Annotatie bij HvJ EU 5 mei 2011, zaak C-434/09 (Shirley McCarthy), RSV 2012/241

122 Annotatie bij HvJ EU 15 november 2011, zaak C-256/11 (Dereci e.a.), RSV 2012/242

123 Annotatie bij HvJ EU 5 mei 2011, zaak C-206/10 (Commissie tegen Duitsland), RSV 2012/243

124 Annotatie bij HvJ EU 5 mei 2011, zaak 537/09 (Ralph James Bartlett e.a.), RSV 212/244


2013
125 ‘Civil society organisations and contemporary social markets: some lessons from the Dutch experience’, European Journal of Social Law (EJSL), 2013, vol. 1, pp. 49-64 (samen met M. Hoffard en J. Vonk)

126 ‘Access denied, towards a new approach to social protection of formally excluded migrants’ in: The social protection of formally excluded migrants, Gijsbert Vonk (ed.), European Journal of Social Security (EJSS), 2013, Vo. 15, No. 2, pp. 124-146 (samen met Sarah van Walsum)

127 ‘Maatwerk, ontschotting en versobering: nieuwe uitdagingen voor het bestuursrecht’ in: Bouwplaats lokale verzorgingsstaat, H. Bosselaar en G.Vonk (red.), Boom 2013, pp. 47-62 (samen met A.Tollenaar)

128 Hoofdzaken socialezekerheidsrecht, achtste druk, Kluwer, 2013 (306 pp.)

129 Kroniek Socialezekerheidsrecht,TRA 2013/5, 20-24

130 ‘Co-ordination between the hemispheres: some remarks from a European perspective’ in: Social security and migrant workers; selected studies of cross-border social security mechanisms, Pablo Arellano Ortiz, Marius Olivier, Gijsbert Vonk (eds.), Bulletin of Comparative Labour relations No. 84, 2013, 20 pp.


2014

131 ‘Repressieve verzorgingsstaat’, Nederlands Juristenblad, 2014, No. 2, 95-105

132 ‘Homelessness and the law, a general introduction’ in: Homelessness and the law, Constitution, criminal law and human rights, G.J. Vonk en A. Tollenaar (eds.), Wolf legal publishing, 2014, 2 – 22

133 ‘The 2012 Recommendation concerning national floors of social protection (No. 202). The human rights approach to social security in ILO wrapping paper’, International Journal of Social Security and Workers Compensation, 2012-2013, Vol. 4, No. 1, 49-60; ook verschenen in: The role of labour standards in labour and social security law, international, regional and national perspectives Olivier, Dupper en Govindjee (eds.), Juta, 2013, 29-42.

134 ‘Decentralisatieblues’, UWV magazine, 2014, No.1

135 ‘Law and the rise of the repressive welfare state’, Bulletin Luxembourgeois de questions sociales, 2013, Vol. 30, 121-135

136 ‘Geluk is een lege blaas’, UWV magazine, 2014, No. 2

137 ‘Repressive welfare state, the spiral of obligations and sanction’, European Journal for Social Security (EJSS), 2014 , Vol. 16, No. 2

138 Annotatie bij HvJ EU 19 september 2013, C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565 (Brey), RSV 2014/143

139 Annotatie bij CRvB 4 december 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:2680, (kan een verslaafde ziektegeld krijgen?), RSV 2014/65140 Socialezekerheidsrecht, 12e druk, Kluwer, Deventer (samen met S.Klosse), 445 pp.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina