G. M. Morren Plan van AanpakDovnload 36.46 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte36.46 Kb.


MEDEDELING


ARCADIS BOUW/INFRA BV

Berkenweg 7

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

Tel 033 4604 400

Fax 033 4604 406

www.arcadis.nl

Onderwerp:

VERKEERSKUNDIGE OPLOSSINGEN PLANGEBIEDEN CENTRUM EN KICKERSBLOEM
Amersfoort,

9 maart 2001


Van: Opgesteld door:

G.M. Morren G.M. Morren


Afdeling: Ons kenmerk:

Prijsvorming en Bestekken      


Aan: Kopieën aan:

dhr. J. Quispel      

           

           

           

           

           

Geachte heer Quispel,


Naar aanleiding van ons gesprek d.d. 7 maart 2001 treft u hierbij het plan van aanpak aan voor het opstellen van de kostenramingen voor een aantal verkeerskundige oplossingen van de plangebieden Centrum en Kickersbloem.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

ARCADIS Bouw/Infra

G.M. Morren

Plan van Aanpak

Verkeerskundige oplossingen

Plangebieden

Centrum en Kickersbloem

     


Gemeente Hellevoetsluis

     

Definitief

9 maart 2001

Colofon

Rapporttitel Verkeerskundige oplossingen gemeente Hellevoetsluis


Rapportkenmerk      

Versie 1.0


Opdrachtgever Gemeente Hellevoetsluis, afd. RO

Dhr. J. Quispel

Postbus 13

3220 AA HELLEVOETSLUISUitgave ARCADIS Bouw/Infra B.V.     

Berkenweg 7

Postbus 220     

3800 AE AMERSFOORT     
     

Opgesteld G.M. Morren


Gecontroleerd G.M. Morren
Goedgekeurd G.R.M. Schoonhoven
Trefwoorden Hellevoetsluis, verkeerskundige oplossingen
     
Distributielijst J. Quispel
G.M. Morren
G.R.M. Schoonhoven

     


     


Inhoudsopgave
 1. Inleiding;

 2. Uitgangspunten;

 3. Advieswerkzaamheden;

 4. Planning;

 5. Capaciteit.

1. Inleiding

Voor de plangebieden Centrum en Kickersbloem heeft de Gemeente Hellevoetsluis de effecten op de bestaande verkeersstructuur laten onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek is de behoefte aanwezig om een aantal relevante verkeersknooppunten nader te beschouwen, met name op het gebied van haalbaarheid en kosten. Namens de gemeente Hellevoetsluis heeft de heer J. Quispel aan ARCADIS Bouw/Infra (ABI) mondeling opracht verleend ten behoeve van het, op korte termijn, opstellen van kostenindicaties voor de in hoofdstuk 3 genoemde verkeersknooppunten.
 1. Uitgangspunten

2.1 Overleg d.d. 7 maart 2001, deelnemers:

-dhr J. Quispel, namens de gemeente Hellevoetsluis

-dhr H. Peltenburg, ABI

-dhr G.M. Morren, ABI


  1. Ter beschikking gestelde documenten:

-tekening Schetsontwerp Kickersbloem d.d. 07-02-2001

-tekening Schetsontwerp Centrumring met Struytsebrug d.d. 07-02-2001

-tekening Schetsontwerp Centrumring zonder Struytsebrug d.d. 07-02-2001

-rapport Verkeerseffecten ruimtelijke ontwikkelingen Centrum en Kickersbloem,

d.d. 7-02-2001

-plattegrond Hellevoetsluis 1:12.500

  1. Tijdens genoemd overleg betreffende “Plangebieden Centrum en Kickersbloem” zijn de volgende zaken besproken:

-Op korte termijn opstellen van indicatieve ramingen en toetsen van de haalbaarheid;

-Het plangebied Centrum als eerst uitwerken en medio week 11 2001 aanbieden;

-Het plangebied Kickersbloem zo snel als mogelijk daarna;

-De genoemde tekeningen worden tevens digitaal toegestuurd.

  1. De kosten op basis van bestede uren in rekening brengen bij de gemeente Hellevoetsluis. 1. Advieswerkzaamheden

3.1 AlgemeenArcadis Bouw/Infra bepaalt voor de gemeente Hellevoetsluis de indicatieve kostenramingen voor de volgende verkeerstechnisch oplossingen:  1. Plangebied Centrum

 1. Amnesty Internationallaan

 • Kanaalweg Westzijde aansluiten op de Amnesty Internationallaan middels een enkelstrooks rotonde;

 • Ruimte reserveren voor een dubbelstrooks rotonde;

 • Amnesty Internationallaan verhoogd aanleggen tot voorbij te maken fietstunnel;

 • Aanbrengen fietstunnel, zo hoog mogelijk t.o.v. het maaiveld.
 1. Muiderslotpad

 • De Amnesty Internationallaan ter plaatse van de oversteek Muiderslotpad verhoogd aanleggen en de drempel voorzien van een zebrapad;

 • De Amnesty Internationallaan ter plaatse van de oversteek Muiderslotpad verhoogd aanleggen, Muiderslotpad ontsluiten met een fietstunnel;

 • De Amnesty Internationallaan verhoogd aanleggen van Muiderslotpad tot rotonde met de Kanaalweg Westzijde, kan doorsteek Politie gehandhaafd worden;

 • Ontsluiting brandweerkazerne op de Amnesty Internationallaan via de Tolweg;

 • Tolweg ontsluiten via Oostdijk en doorsteek Tolweg met Amnesty Internationallaan sluiten.
 1. Rotondes

 • Indicatieve kosten enkelstrooks rotonde Plataanlaan / De Sprong bepalen;

 • Indicatieve kosten enkelstrooks rotonde Plataanlaan / Kastanjelaan bepalen;

 • Rotondes met vrij liggende fietspaden.


  1. Plangebied Kickersbloem

 • Afslaand verkeer op de Kanaalweg Westzijde, langs de buitenzijde van de tunnelbak, middels een rotonde afleiden;

 • Verkeer van de Nijverheidsweg en de Nieuweweg middels de rotonde (op het gesloten tunneldeel) afvoeren;

 • De tunnel inrichten voor 2x1 rijstrook, langs de tunnel aan beide zijden 1 rijstrook;

 • De Nijverheidsweg en de Nieuweweg dimensioneren op 2x1 rijstrook;

 • De bestaande brug over het kanaal door Voorne handhaven;

 • Aanbrengen fietsbrug, op 2 pijlers, over het kanaal door Voorne;

 • Vrijliggende fietspaden aanleggen;

 • De rotonde op het gesloten tunneldeel dimensioneren als enkelstrooks rotonde.


4. Planning;


  1. De werkzaamheden zijn per 7 maart 2001 aangevangen.
  1. Het plan van aanpak in week 10 toesturen / emailen naar dhr. J. Quispel.
  1. Uiterlijk 16 maart de kostenindicaties van plangebied Centrum emailen naar dhr. J. Quispel.
  1. De kostenindicaties van plangebied Kickersbloem uiterlijk 21 maart aanleveren.


5. Capaciteit  1. De tijdverantwoording wordt conform het kwaliteitssysteem van Arcadis geregistreerd.

5.2 Globale inschatting van de benodigde tijdsbesteding:

-Plan van aanpak, rapportage en overleg 5 uur

-Plangebied Centrum


 • Amnesty Internationallaan 8 uur

 • Muiderslotpad 14 uur

 • Rotondes 6 uur

-Plangebied kickersbloem 24 uur

Totaal 57 uur


5.3 Op basis van bovenstaande uren bedragen de globale kosten fl. 15.000,00Deze kosten zijn incl. verschotten en excl. BTW.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina