Geachte ouders/verzorgersDovnload 18.5 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte18.5 Kb.

Geachte ouders/verzorgers,
Vandaag ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief: nr. 3. Wilt u rekening houden met onderstaande informatie en alvast de data noteren die voor uw zoon/dochter belangrijk zijn?

We proberen zoveel mogelijk informatie in de nieuwsbrieven te vermelden, zodat we u tussendoor niet extra “lastig vallen”.
Herfst in het bos: de stam-de wortels-de aarde-bladeren-verkleuren-dor-de dennenboom-de dennenappels-de paddenstoel-de steel-de hoed

De rij: vooraan-in het midden-achteraan

Seizoen-herfst/najaar-winter-lente/voorjaar-zomer

Bewolkt-het hagelt-mist-storm

Verzamelen-stapel-allerlei-uitzoeken-opstapelen

Door elkaar-apart-in groepjes (groepjes van 2/3 enz.)

Afvragen-onderzoek/onderzoeken-ontdekken-vergrootglas

Huisdieren: konijnenhok-stro-veer-vacht-snorhaar-pluis-vogelkooi-schild-goudvis-hamster-kanarie-pony-zadel
Woordenschat
1 Kinderboekenweek activiteiten
Vanaf woensdag 2 tot en met 13 oktober is het thema van de Kinderboekenweek Sport ‘Klaar voor de start!. Ook wij zullen in alle groepen in en rondom deze periode activiteiten uitvoeren in het kader van de Kinderboekenweek. Zo heeft groep 1-2 op donderdagochtend 3 oktober een dansactiviteit en gaat groep 1-2 op woensdag 9 oktober naar de bibliotheek in Jubbega. Voor groep 3-4 is inmiddels op dinsdag 24 september een promotie les over de Kinderboekenweek uitgevoerd door studenten van het Friesland College en de kinderen van groep 5-8 krijgen op woensdagochtend 2 oktober in de klas een boekpromotie (presentatie en quiz) over verschillende boeken en Ebooks.
Op vrijdagochtend 11 oktober sluiten wij op school de kinderboekenweek af met een boekenestafette voor alle kinderen en voorleesactiviteit door groep 6-7-8 voor de midden- en onderbouw.

2 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) besproken in MR
In juni voor de zomervakantie is een tevredenheidspeiling onder ouders gehouden. De peiling was voor het eerst digitaal en had een respons van 36%. In de medezeggenschapsraad (MR) zijn maandagavond de resultaten besproken, maar is ook de wijze van (digitale) peiling tegen het licht gehouden. De volgende acties/maatregelen t.a.v. de werkwijze worden genomen:

  • Betere uitleg (ook op papier) over de digitale werkwijze van de oudertevredenheidspeiling

  • Inhoud van de peiling (veel) korter met vragen over specifieke onderdelen (bv. alleen over de zorg)

  • Niet om de 4 jaar peilen, maar elk jaar een onderdeel(tje)

  • Tijdstip van peiling niet aan het einde van het schooljaar, maar eerder in het jaar

De volgende acties/maatregelen t.a.v. de resultaten zijn/worden genomen:

  • Lessen Rots en Water niet drie-, maar tweejaarlijks inpassen in de groepen 3-8 en in de schoolbegroting opnemen

  • Lessen muziek en drama (sfeer verhogende lessen) aan het begin van het schooljaar plannen

  • Pleinwacht in ochtendpauze met alle teamleden om veiligheid (treitergedrag/pestgedrag) beter te kunnen waarborgen

  • Kortere lijnen tussen school en ouders m.b.t. ongewenst gedrag leerlingen

Ook bij de leerlingen van groep 5-8 is in dezelfde periode een tevredenheidspeiling gehouden. De respons was echter zo laag (12%) dat deze peiling niet representatief is. In 2014 gaan we opnieuw een peiling houden voor alle leerlingen in groep 5-8, die dan op school kan worden ingevuld en veel korter van inhoud zal zijn.
3 Dierendag
Op dierendag, vrijdag 4 oktober, mogen alle kinderen van groep 1-8 om 8.30 uur in hun eigen groep hun huisdier meenemen, even laten zien en er eventueel over vertellen. Met de groepsleerkracht moet worden afgestemd wanneer het dier weer naar huis wordt meegenomen.

4 RTL-onderzoek CITO-eindtoets basisscholen
Het zal u vast niet zijn ontgaan, RTL Nieuws heeft ‘gemiddelde rapportcijfers’ gepubliceerd in een onderzoek naar de resultaten van drie jaar eindtoetsen van basisscholen. In het geval van onze school Op ‘e Grins komen wij ontzettend goed uit dit onderzoek: met een 8,4 zijn wij de béste openbare basisschool in de gemeente Heerenveen en staan vlak achter de beste school van de hele gemeente Heerenveen cbs. Fan ‘e Wiken, de school met het predicaat ‘excellente basisschool’. Dat predicaat hebben wij niet, maar hebben de zaken wel gewoon ‘Goed foar elkoar!’ Zo’n cijfer zegt echter weinig over de kwaliteit van het onderwijs en vertelt een heel beperkt verhaal. Helemaal als de eindgroep uit weinig en over het algemeen goede leerlingen bestaat, zoals in ons geval. In dat perspectief moeten we die RTL-cijfers dan ook plaatsten.

5
Veiligheid speeltoestellen weer dik in orde!
Elk schooljaar worden de speeltoestellen op ons schoolplein en speelveld gekeurd door een onafhankelijke keuringsinstantie ABOS.
ABOS verstrekt elk jaar een rapportage en doet aanbevelingen. Onze conciërge Rob Mast controleert daarnaast maandelijks ook nog de speeltoestellen en houdt een logboek bij om eventuele gebreken te noteren en op te lossen.
Zo is de glijbaan op het speelplein van groep 1-2 vervangen en is een nieuwe laag valzand onder de speeltoestellen aangebracht. Anne Dijk en een medewerker van Us Belang heeft ons hierbij geholpen, waarvoor dank! Ook hier geldt goed zichtbaar ons motto: “Goed foar elkoar!”
De nieuwe glijbaan wordt getest…goedgekeurd! Valzand wordt onder het klimrek aangebracht

6 Audit op school
Op dinsdag 8 oktober a.s. wordt onze school ‘doorgelicht’ middels een audit (onderzoek naar de onderwijskwaliteit) uitgevoerd door 2 collega-directeuren Rina Zwierink (Kanschool) en Jouke Jansma (Feart). Wij hebben zelf wel een beeld van de school, maar vinden anderen dat ook?
Voor de auditoren Rina en Jouke zijn onderzoeksvragen opgesteld gericht op met name de zorg en begeleiding op onze school. Daarnaast zijn nog enkele vragen gericht op de kwaliteitszorg en schoolontwikkeling. De collega-directeuren zullen klassenbezoeken afleggen, gesprekken voeren met het schoolteam en met Ina als Intern Begeleider/zorgcoördinator en ondergetekende natuurlijk. Na afloop volgt een rapportage met aanbevelingen, waar wij ons voordeel weer mee kunnen doen.

7 Start a.s. dinsdag gymnastiek binnen voor groep 3-4-5 en 6-7-8
De kinderen van groep 3-4-5 en 6-7-8 hebben vanaf dinsdag 1 oktober elke dinsdagmiddag en vrijdagochtend gymnastiek in MFA De Kompenije in Jubbega 3e Sluis. De gymbus vertrekt op maandagmiddag voor groep 3-4-5 om 13.25 uur: kinderen graag om 13.20 uur aanwezig! Op vrijdagochtend hebben de groepen na de ochtendpauze gymnastiek. De bovenbouwgroep is zo rond 12.00 uur weer terug bij school. De gymnastiekperiode in de zaal loopt van oktober t/m april.
In verband met de hygiëne en veiligheid is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht!! Ook vragen we u er op toe te zien dat de kinderen géén sieraden dragen. Thuis afdoen voorkomt ook dat ze kwijt kunnen raken.
Yntze Seinstra, de combifunctionaris voor de scholen in de Oosthoek, zorgt bij de gymlessen voor de nodige ondersteuning soms ook met hulp van ALO- en CIOS-studenten.


8 3FM Serious Request; wij doen mee!
3FM Serious Request is een samenwerking van radio 3FM en het Nederlandse Rode Kruis. Elk jaar wordt er aandacht gevraagd voor een stille ramp en wordt geprobeerd met een actie zoveel mogelijk geld op te halen. Het geld dat 3FM via alle acties in Nederland verzamelt, gaat rechtstreeks naar het Rode Kruis.
De actie werd voor het eerst georganiseerd in 2004. 3 radio DJ's sluiten zich vrijwillig op in een Glazen Huis en draaien de week voor kerst request plaatjes voor geld en informeren ze het publiek over de noodzaak van de actie. 
Dit jaar staat het Glazen Huis in onze provincie in Leeuwarden.3FM Serious Request 2013 vraagt aandacht voor kinderen die jaarlijks onnodig sterven aan (de gevolgen van) diarree.
Elk jaar doen wij ook mee aan een actie. In samenspraak met de Ouderraad (OR) is dit jaar voor deze actie gekozen en willen wij met onze school door
zoveel mogelijk lege flessen te verzamelen en deze in te leveren ook een bijdrage leveren. Het geld wat hiermee wordt opgehaald gaat in december naar het Glazen Huis. Het verzamelen van lege flessen kan nu al beginnen!!!!!!
U zult de komende tijd hierover meer informatie ontvangen!

9 Gevraagd: lege schoenendozen
Voor een knutselactiviteit in groep 3-4-5 vragen we lege schoenendozen! Wie kan ons helpen?

10 Agenda oktober
2 Boekpromotie groep 5-8 Kinderboekenweek
3 Dansactiviteit groep 1-2 Kinderboekenweek
8 Audit
9 Bezoek groep 1-2 aan bibliotheek Jubbega Kinderboekenweek
14 GGD Fryslân, gezondheidsonderzoek leerlingen geboren in 2008
21-25 Herfstvakantie
28 Hoofdluiscontrole vanaf 8.30 uur
Zakelijke Ouderavond: thema ‘Mediawijsheid (jonge) kinderen’ . Aanvang 20.00 uur

Namens het schoolteam,

Jan Russchen

Volgende informatiebrief 9 oktober


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina