°geboortedatum + sterfdatumDovnload 55.31 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte55.31 Kb.
Afscheid van

X

°geboortedatum+ sterfdatum
Tijd en plaats
Niets gaat verloren:

niet de dromen,

niet de weg die gegaan is,

niet de spijt,

niet de glimlach,

niet de herinneringen.

Niets gaat verloren:

geen naam, geen ogenblik.
naar Kris Gelaude
PZ Asster, Sint-Truiden

Dienst Zinzorg & Pastoraal

 • Kist begroeten achteraan – Voorganger
 • Tekst Kris Gelaude van de cover

 • Besprenkelen met wijwater

 • Kruisteken
 • Lied op CD als de kist naar voren gedragen wordt: Kothbiro (Afrikaans weemoedig lied dat over thuiskomen zingt)
 • Welkom - Voorganger en lector


Lector:

X, om jou zijn wij hier samen. Jouw naam kreeg jij ooit van je mama en papa als geschenk bij je geboorte. Iedereen heeft je gekend bij die naam, je leven lang. X En vandaag is jouw naam het eerste woord dat hier klinken mag.


X is immers iemand die we niet willen vergeten, iemand die ons geraakt heeft, iemand die we langer bij ons wilden houden.

Vanuit alle kanten van België zijn we hier samen gekomen om ons verdriet en onze herinneringen te delen, en ook kracht te vinden om met X in ons hart verder te leven…


Het Afrikaanse lied dat we net hoorden, straalt weemoed en eenvoud uit. Je hoort er ook de wijdsheid en pracht van de natuur in. Het zingt over het verlangen naar ‘thuiskomen’, een veilige plek vinden waar je je goed kan voelen. Ik denk dat het bij X past…

Voorganger:

Heel graag heet ik iedereen hier welkom in de kapel/kerk van … : familie, vrienden, kennissen, bewoners en begeleiding.

Welkom, jullie allemaal die meegeleefd hebben met X in de mooie en moeilijke periodes van zijn leven. • Lichtritueel - Lector en voorganger


Voorganger:

Bij de kist van X brandt de paaskaars.

We mogen naar het licht van deze grote kaars kijken.

Licht voor wat zo moeilijk gezegd kan worden.

Licht voor alle goeds dat X gegeven en ontvangen heeft.

Licht over alle zorgen en pijn, over alles wat X zelf en de mensen om hem heen zo graag anders hadden gezien in zijn leven.

Licht voor ons die verdriet hebben en die verder moeten met een leegte.

Licht in de hoop dat X nu op één of andere manier thuisgekomen is op een mooie plek.


Rond de kist staan er vier kaarsen die één na één door vier mensen van de familie aangestoken mogen worden aan de paaskaars. Voorganger of koster helpt om de kaarsen mee aan te steken aan de paaskaars.
Lector:

 1. De eerste kaars steken we aan voor X. Ik nodig NAAM ………………………. uit om die aan te steken.

even stilte


 1. De tweede kaars steken we aan voor de ouders, zussen en broers, neefjes en nichtjes, vrienden, buren, medebewoners van X. Ik vraag NAAM ……….…. om deze kaars aan te steken.

even stilte


 1. De derde kaars steken we aan voor alle bewoners van de leefgroep waar X de afgelopen jaren een thuis vond. Wil NAAM ………. deze kaars doen branden?

even stilte


 1. De vierde kaars steken we aan voor alle mensen die hier niet aanwezig kunnen zijn, omdat het voor hen emotioneel te zwaar is of ze zich niet vrij kunnen maken. Ook zij dragen X een warm hart toe en denken nu aan hem. NAAM ………………. zal deze kaars aansteken.

even stilte


 • Koor zingt lied na dit lichtritueel
 • Moment van verzoening – Voorganger

+ Gezongen Kyrie (koor)


 • Openingsgebed - Priester of voorganger

God,


We weten niet wie of wat U bent,

U blijft mysterie.

Maar op momenten als deze richten

we ons toch ook tot U

met ons verdriet en onze dankbaarheid,

met onze onmacht en onze vragen.

In het Hebreeuws betekent Uw naam:

Ik zal er zijn voor jou, altijd.

Wees dan nu ook bij ons,

en laat X bij U thuis komen.

Amen.
 • Getuigenis over X, voorganger leidt dit in
 • Lied op CD: Afscheid van een vriend - Clouseau


Alles is voorgoed gedaan
Als jij er klaar voor bent
'k Heb aan je zijde gestaan
Mijn God, ik heb je graag gekend

Ik blijf nu hier jij gaat naar daar


En daar is niet zover van hier
We spreken af, ik weet niet waar
En daar ontmoeten we elkaarZonder jou tikt de klok even snel
Maar de tijden veranderen wel
Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan
Weet dat je in m'n hart altijd blijft voortbestaan

Slaap zacht, je hebt het verdiend


Je vocht tot aan je laatste zucht
En ga, ga nu m'n vriend
En droom voor eeuwig opgelucht

Net zoals vroeger kom je wel terecht


Ik weet je vindt een thuis heel gauw
En ik herhaal wat jij me ooit hebt gezegd
In m'n hart blijf ik je trouw

Zonder jou tikt de klok even snel


Maar de tijden veranderen wel
Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan
Weet dat je in m'n hart altijd blijft voortbestaan

En ik weet ik zou dankbaar moeten zijn


Maar precies daarom doet het zo'n pijn

Zonder jou tikt de klok even snel


Maar de tijden veranderen wel
Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan
Weet dat je in m'n hart altijd blijft voortbestaan


 • Evangelieverhaal: De storm op het meer

(naar Marcus) – priester of voorganger
Tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: “laten we naar de overkant varen.” Ze stuurden het volk weg en namen Jezus mee in een boot. Andere boten begeleidden hem. Toen stak er midden op het meer een hevige storm op en de golven sloegen over de boot zodat hij vol begon te lopen. Intussen lag Jezus op de achtersteven te slapen op een kussen. Ze maakten Hem wakker en zeiden: “Meester, raakt het U niet dat wij vergaan? We gaan nog verdrinken.” Jezus stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak kalmerend tot het water: “Wees nu stil.” De wind ging liggen, het water werd kalm en alles werd volmaakt stil.


 • Homilie – Priester of voorganger • Voorbeden en neerleggen van rozen op de kist - Voorganger of priester Koor zingt na elke voorbede terwijl de rozen mogen neergelegd worden.


Voorganger of priester: God van Liefde en van Leven. We vertrouwen nu onze voorbeden aan U toe. Zij worden gelezen door lector 1, 2 en 3. Na elke voorbede zullen bewoners en begeleiders van de leefgroep een roos neerleggen op de kist.
Lector 1: Als we stil worden deze dagen, denken we aan X: zijn glimlach voor iedereen, zijn grappige manier van dansen, zijn liefde voor fietsen, voor paarden en stripverhalen van Jommeke. We missen hem. Moge X nu in ons hart blijven.

Koor zingt na elke voorbede.

Ondertussen leggen bewoners en begeleiding een bloem/roos op de kist.
Lector 2: Als we stil worden deze dagen, denken we met eerbied aan de familie van X. Ze hebben veel zorgen om X gehad, en toch zijn ze hem alle jaren blijven steunen en met warmte omringen. Mogen ze de naam van X blijven noemen. Mogen ze nog dikwijls glimlachen om hem zoals hij zelf zo vaak glimlachte. Koor zingt na elke voorbede.

Ondertussen leggen bewoners en begeleiding een bloem/roos op de kist.
Lector 3: Als we stil worden deze dagen, denken we aan de bewoners en de begeleiding van de leefgroep. Zij hebben met X lief en leed gedeeld. Zij zijn hem zo ongelooflijk trouw blijven opzoeken in zijn laatste weken. Zij hebben voor hem herinneringsboeken gemaakt om hem te bemoedigen toen hij ziek was. Mogen ze elk op hun manier X missen en toch ook moedig verder gaan… Koor zingt na elke voorbede.

Ondertussen leggen bewoners en begeleiding een bloem/roos op de kist.
Voorganger/priester: God, deze gedachten vertrouwen we U toe, samen met alle onuitgesproken vragen en herinneringen die leven in ons hart. Amen.

 • Groeten van X/Offergang - Voorganger/priester


We zullen X niet vergeten, hebben we al gezegd. Een gedachtenisprentje helpt ons om zijn herinnering levend te houden. Ik nodig iedereen die dat wil uit om dadelijk rustig naar voren komen om X voor het laatst te groeten. U kan dat doen door even de hand op het kruisbeeld te leggen, of een kleine buiging voor hem te maken of de urne/kist aan te raken. Erna mag u een gedachtenisprentje in ontvangst nemen.
Koor zingt tijdens offergang • Gebed bij de gaven – Priester

Wij hebben niet veel op het altaar gezet:

wat brood en wat wijn.

Eenvoudig voedsel om te delen.

Zo worden we uitgenodigd om zelf in alle eenvoud

onze vreugdes en zorgen met elkaar te delen.
De Heer zal bij u zijn.De Heer zal u bewaren.

Verhef uw hart.Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.Hij is onze dankbaarheid waardig.
Priester:

We zoeken aarzelend namen voor U:

God, Vader, Heer.

Vader en Moeder

van het Leven.

Bron van ons bestaan.

Mysterie, Oerkracht, Onuitsprekelijke.

Op belangrijke momenten van ons leven

zoeken we U.

Ook al vinden we geen woorden voor U,

toch heiligen we Uw mysterie

met deze eeuwenoude woorden:


Koor zingt Sanctus:
Priester:

Uw Zoon Jezus heeft op de avond voor zijn dood

het brood in zijn handen genomen,

en U gedankt en gezegend.

Hij heeft het brood gebroken

en aan zijn vrienden uitgedeeld

met de woorden:

neem en eet,

dit is mijn lichaam

dat voor u gebroken wordt.

Hij heeft ook de beker met wijn genomen,

U opnieuw gedankt en gezegend,

de beker aan zijn vrienden doorgegeven

met de woorden:

neem en drink,

dit is de beker met mijn bloed,

dat voor u vergoten wordt

tot vergeving van de zonden.

Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.


 • Onze Vader - Priester

Bidden we dan nu samen die eeuwenoude woorden

die ons zo vertrouwd zijn en die een houvast kunnen zijn op momenten dat we het moeilijk hebben:
Allen:

Onze Vader

die in de Hemelen zijt,

geheiligd zij Uw Naam.

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

En leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade. • Vredeswens – Voorganger/priester

Als we getroffen worden door verdriet en onmacht, zoeken we elkaar op. We geven mekaar een handdruk, een zakdoek voor onze tranen, een arm om de schouder. We laten elkaar niet los. Geven we elkaar als teken van steun en verbondenheid dan nu ook een handdruk of schouderklopje: vrede zij met u.

 • Lam Gods – door het koor
 • Uitnodiging tot communie + communie – ondertussen zingt het koor
 • Lied op CD De stilte - Stef Bos


Lector: Niets is sterker dan de stilte. Wie de zwijgzaamheid verdragen kan, voelt zich nooit alleen. X was gekend als een eenvoudige, stille persoon die van rust hield. Zijn eenvoud sierde hem. X is nu naar de Grote Stilte, naar de Grote Rust. Daarom kozen we voor hem het lied De stilte van Stef Bos.

Niets is sterker

Dan de stilte

Niets heeft zoveel kracht

Als het zwijgen van de nacht

Niets is sterker

Dan de stilte

Niets is sterker dan het woord

Dat niemand hoort
Er is vandaag weer zoveel gezegd

Zoveel mensen op de wereld

Hebben zoveel uitgelegd

Gekanker op een ander

Door die beterweters

Maar die beterweters zouden beter moeten weten

En vergeten wat ze weten, want...
Niets is sterker

Dan de stilte

Niets heeft zoveel kracht

Als het zwijgen van de nacht

Niets is sterker

Dan de stilte

Niets is sterker dan het woord

Dat niemand hoort
Neem een voorschot op de dood

Voel de stilte om je heen

Wie de zwijgzaamheid verdragen kan

Voelt zich nooit alleen
Kom hier bij me, hou me vast

En vraag niet wat ik voel

Woorden zeggen veel te vaak

Wat ik niet bedoel
Niets is sterker

Dan de stilte

Niets heeft zoveel kracht

Als het zwijgen van de nacht

Niets is sterker

Dan de stilte

Niets is sterker dan het woord

Dat niemand hoort • Slotgebed - priester
 • Absoute met symbolen van wierook en wijwater – priester

Op het einde van deze afscheidsviering zal de priester water en wierook gebruiken om het lichaam van X te zegenen. Dit zijn oeroude symbolen: • Water om aan te geven dat al wat leeft uit de Bron voortkomt en weer teruggaat naar die Bron.

 • En wierook als laatste eerbetoon. • Slotwoordje en duiding armbandjes-

We hebben hier in deze kapel/Kerk een beetje afscheid van X proberen te nemen. Er waren teksten, liedjes en muziek, kaarsen, getuigenissen en mooie rozen.Écht afscheid nemen hoeven we niet te doen, we moeten X immers niet loslaten. We mogen hem nu ‘anders vasthouden’, voelen dat hij dicht bij ons blijft.
Daarom willen de mensen van de leefgroep na de viering achteraan in de kerk nog graag iets uitdelen aan iedereen. Een zelfgemaakt armbandje in vele kleurtjes waar ze de afgelopen dagen hard aan gewerkt hebben. Waarom? Ongeveer 10 dagen voor X gestorven is, hebben we in het ziekenhuis nog een mooi afscheidsmoment gehouden. Toen hebben we in drie groepjes een armbandje gemaakt en rond zijn pols geknoopt om X ‘kracht en vriendschap’ mee te geven. En nu willen we zulke armbandjes ook uitdelen, zodat iedereen een herinnering aan X en aan dit afscheid heeft. • Zending - Voorganger/priester
 • In paradisum/Ten paradijze - door koor terwijl de kist naar buiten wordt gedragen
 • Mensen van de leefgroep delen armbandjes uit
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina