GeboortekaartjeDovnload 103.85 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte103.85 Kb.

17e jaargang nummer 66 maart 2006

GeboortekaartjeKom maar met ons mee, kom maar met ons mee.

Leven met z'n vieren, wat een mooi idee.

Want we willen met je spelen, lachen, huilen, alles delen.

Welkom Renske, wij zijn blij: jij hoort er voor altijd bij!
Wij zijn heel dankbaar en gelukkig met de geboorte van

onze dochter en mijn zusje


Renske
Renske Theodora Anna
Zij is geboren op vrijdag 6 januari om 18.10 uur.
Trotse ouders:

Robert en Bianca Reekers

en blij broertje Jorrit

Sint Annastraat 2, 1381 XR Weesp

0294 - 419004

NIEUW!!!!!!!!!!!!
Paasbrunch
Op 1e paasdag 16 april is er om 11.00 uur voor alle leden een. Paas-brunch. Een ieder is van harte welkom, maar je moet je wel even opgeven zodat we weten wat er ingekocht moet worden.

Opgeven kan telefonisch bij Ria v.d. Emster, tel. 020- 4941071 of per e-mail riaemster@msn.com


Opgeven kan tot 9 april. De kosten worden gedeeld door de deelne-mers.
Tot dan en de groeten van de knutseldames en de dames van de bar.

Inhoudsopgave blz.

Contactpersonen 3


Van de redactie 5
Van de voorzitter 7
Agenda voor de algemene vergadering 8
Ik geef de pen aan 9
Indeling tewaterlating 11
Jaarverslag van de secretaris 12
Weekendbeurten havenmeester 14
Verslag algemene ledenvergadering 16
Ingezonden stukje 22
Algemene mededeling 23
Uit het logboek van Simon den Danser 24
Geboortekaartje 28

Paasbrunch 28
Dus dan maar vlot om 11.00 uur door de Koopvaardijsluizen. Binnendoor vervolgens via de vlotbruggen, die dankzij de marifoon snel en precies op tijd opengingen om ca 15.00 uur de laatste vlotbrug Koedijk bij Alkmaar genomen. In Alkmaar even afgemeerd en ca anderhalf uur gepauseerd en gewandeld in deze prachtige stad.

Om 17.00 uur trossen los en naar Akersloot, 3 mijlen verderop. Aankomst 18.00 uur en in nauw overleg met de havenmeester, afge-meerd in een veel te grote , dus wel zeer comfortabele box voor kleine Simon. Met mijn opstapper in “De Roef” een zeer copieuse avondmaal genoten, overgoten met een Zuid-afrikaanse Chardonnay.


Terug op Simon, rond 22.00 uur, verschijnt eensklaps de box eigenaar langszij.
Hij verzoekt mij nogal indringend op dit late uur alsnog te verkassen. Daarin heb ik echter geen zin meer.. Sorry, was mijn commentaar. Loop morgen maar naar de havenmeester. Ik ben nu te moe en wil te kooi........
Joop Adolfse

Schipper van Simon Den Danser
Contactpersonen

Voorzitter Secretaris

Rob Zweverink Jaap Sluman

Lobbrich Boudgerslaan 29 Buitenveer 51

1382 MC Weesp 1381 AC Weesp

Tel.: 0294-418407/06-25486821 Tel.: 0294-417646

zweverink32@zonnet.nl j.sluman@hccnet.nl
Penningmeester Havenmeester

Ferre Folkertsma Jan Tuin

Buitenveer 53 Deurnestraat 34

1381 AC Weesp 1324 XA Almere

Tel.: 0294-431953 Tel.: 036-5345308
Leider winterstalling Clubhuisbeheerders

Martien van de Velden Hannie Munnikes

Hoflandlaan 8 Ria van den Emster

1381 EL Weesp Tel. clubhuis: 0294-480664

Tel.: 0294-263702
Jachthaven Winterberging

Ossenmarkt 46 Nijverheidslaan 1a

1381 LX Weesp 1382 LE Weesp

Tel.: 0294-431588 Tel.: 0294-480664


Redactie en kopij

Lenie Zweverink

Lobbrich Boudgerslaan 29

1382 MC Weesp Bezoek ook onze website Tel.: 0294-418407 www.zeemeerminweesp.nlzweverink32@zonnet.nl
Uit het logboek van Simon den Danser
Van Oude Schild naar Weesp met stop in Akersloot
In augustus vorig jaar lag ik een paar dagen bij de Koninklijke Marine Jachtclub in Den Helder. Fantastische haven met een gezellig club-huis, waar de nasi of de bami in de aloude marinetraditie ’s avonds rijkelijk op tafel worden gezet.
s’ Morgens pakte ik om 9.30 uur de vloedstroom mee naar Oude Schild (Texel.) “Op het bergje oriënteren en dan bakboord aanhouden naar de punt”, aldus een deskundig advies dat ik meekreeg. Gelukkig was het zeer helder weer en was Oude Schild al snel in de verte te ontwaren. Precies één uur later kon ik daar afmeren. Fiets gehuurd en naar Den Burg afgereisd. Gezellig druk en de lunch gebruikt op een goed terras in de drukste straat.
Om 15.30 uur werd met de ebstroom mee weer de terugtocht aan-vaard. Oostelijk sturend tegenstrooms kwam ik loodrecht op de haveningang van Den Helder terecht. Aldaar weer afgemeerd, vlak achter het, vergeleken met Simon, gigantische fregat Hellevoetssluis. Ik werd wederom, zoals enkele dagen eerder, ontvangen door een allervriendelijkste havenmeesteres.

De Marine is kennelijk bezig met een charmeoffensief. En met succes!!!


De laatste avond in de KMJC genoeglijk op het boventerras door-gebracht in gezelschap van een toevallig ook in de haven liggende goede varenskennis.
Ik kom graag met mijn scheepje in Den Helder. De aanwezige marineschepen geeft iets van de zeer nabije grote zee. Het zoute water. De mogelijkheid om onmiddellijk de wijdse Waddenzee op te gaan of, bij wat kalmer weer, een uitstapje de Noordzee op te gaan.
Onder een druilerig wolkendek en met veel wind, ben ik tenslotte met de nodige tegenzin weer uit Den Helder vertrokken. Buitenom via IJmuiden, lag met de weersverwachting, niet in het verschiet.

Van de redactie
Voor u ligt al weer nummer 66 van het clubblad en tevens voor mij het laatste blad dat ik maak. Ik heb Ria Vos bereid gevonden het clubblad van mij over te nemen. Ik heb het nu 7 jaar gemaakt. Ik heb het met veel plezier gedaan maar ik vind dat nu een ander aan de beurt is met wellicht wat andere ideeën.

Zij is heel handig met de computer en heeft ook voor haarzelf een mooie website gemaakt. Dus vanaf september krijgt u het clubblad van Ria aangeleverd.


Intussen liggen de mapjes met de nieuwe statuten en reglements-wijzigingen klaar. Op de jaarvergadering kunt u er een van mee-nemen. Er zijn niet veel wijzigingen in aangebracht.
De voorzitter heeft bij het skiën zijn kniebanden wat opgerekt. Helaas vond dit ongeluk meteen op de eerste dag van de skivakantie plaats, dus hij heeft niet veel van het mooie skigebied van Andorra kunnen zien. Ikzelf heb alleen de eerste helling beneden gezien. Die was heel breed, dus ik had alle ruimte. Ik vond het al heel wat, nadat ik pas gedotterd ben. Onze kleindochter – zij is 7 jaar, -  vond het geweldig en kreeg ook een diploma en een speldje uitgereikt en onze kleinzoon van 14 .jaar zag je de hele dag niet. Hij was de hele dag met vrienden op pad.
Nog zes weken dan begint ons vaarseizoen weer. Is iedereen klaar gekomen met zijn werkzaamheden? De sneeuwval van de laatste weken heeft er niet erg toe bijgedragen.
Houd u de agenda met belangrijke data (op blz. 10) goed in de gaten?
Ik wens u een heel fijn vaarseizoen toe.
De firma Protex heeft helaas zijn advertentie opgezegd.
Groeten van Lenie Zweverink.
Voor het clubblad van 15 september 2006, graag kopij inleveren vóór 1 september 2006.
Ingekomen stukje
Cadeautje
Enkele jaren geleden strafte een vader zijn driejarig dochtertje omdat zij overbodig gebruik had gemaakt van mooi verguld cadeaupapier. Geld was er niet in overvloed en hij kon niet verdragen dat zij dit dure papier gebruikte om een cadeau in te pakken en onder de kerstboom te leggen. De volgende morgen bracht het kindje verguld het cadeautje naar haar vader en zei: “Hier papa voor jou”. Met stomheid verslagen en aangegrepen door het voorval, beklaagde de vader zich zijn sterke reactie van de dag voordien. Het dochtertje aanvaardde zijn excuses maar al te graag.
Hij opende doos, maar ontdekte dat.er in de doos helemaal niet inzat. Hij schreeuwde naar haar: Weet je dan niet dat het heel dom is om iemand een lege doos te geven, er moet altijd iets inzitten! Het meisje kreeg tranen in de ogen en zei: Maar papa de doos is niet leeg, ik heb haar gevuld met kusjes, enkel voor jou! De vader was volledig van de kaart, omarmde zijn dochter en hoopte dat zij hem ooit zijn opwindende reactie zou kunnen vergeven.

Enige tijd later wordt het meisje door een ziekte getroffen en sterft.


De vader heeft de doos nog steeds bij zich, dicht bij zijn bed. Elke keer dat het verdriet de overhand neemt, neemt hij de doos en herinnert zich aan de liefde dat zijn dochter in het cadeau had gestoken.
Tot slot herinnert ons dit verhaal aan het feit dat iedereen als mens zo een vergulde doos zou moeten bezitten, vol met onvoorwaardelijke liefde en kusjes van onze familie en vrienden.

Bestaat er eigenlijk wel een beter cadeau?


U heeft twee mogelijkheden:

 1. U geeft deze boodschap door aan vrienden of

 2. U negeert en wist dit bericht, alsof het verhaal u niet geraakt heeft.

Dit stukje is beschikbaar gesteld door Gert Termeulen.Van de voorzitter
Het is een druilerige dag als ik achter de computer kruip om het laatste stukje van deze winter te schrijven. Kijk je nu naar buiten, dan bekruipt je het gevoel dat het mooie weer nog wel even op zich laat wachten. Erg veel hebben we ook nog niet gehad. Regen, sneeuw, vorst en wind volgden elkaar op, zelden gelardeerd met een mooie dag. Nee dat hebben we wel eens beter mee gemaakt.
Overigens was het uitgelezen weer om de binnenkant van de boot maar eens onder handen te nemen. Het buiten werk kon hooguit voorbereid worden. Tegen de tijd dat u dit leest zullen de meesten al wel de kriebels hebben om de boot weer vaarklaar te krijgen. Het valt mij ieder jaar weer op dat dit zo’n verschillend begrip is bij de een of de ander. Ik ken er velen die daar echt de hele winter voor nodig hebben, maar er zijn er ook die dat in een paar dagen fiksen.
Uw voorzitter was met skivakantie naar Andorra. Lekker relaxed met vliegtuig en bus. Helaas kwam er na vijftien meter al een einde aan door een vervelende val. Moest ik van de anderen horen dat het ge-bied erg mooi was. Dat had ik liever met eigen ogen gezien. De klein-kinderen maar roepen je wordt te oud opa! Enfin, volgend jaar maar beter.
Het ziet er niet naar uit dat we dit jaar nog een nieuwe wc/douche-ruimte krijgen, nou ja krijgen, zo wie zo natuurlijk niet want voor niets gaat de zon op en er zal dus het nodige geld voor gereserveerd moeten worden. De architect doet zijn best maar moet vele muren slechten. Met name monumentenzorg doet moeilijk omdat ze geen eensluidend standpunt hebben. De gemeente lijkt ditmaal wat posi-tiever te reageren en heeft zelfs de architect uitgenodigd een tekening in te leveren. Nadat de ambtenaren daarnaar gekeken hebben en hun instemming hebben gegeven, moet er een echte tekening komen, waar dan vervolgens de welzijns (schoonheids) cie. zijn pijlen op los laat. U begrijpt dat duurt nog wel even. We houden de moed er in.

Rest mij u allen een heel fijn vaarseizoen toe te wensen.


Groeten van Rob Zweverink
14. STATUTEN- EN REGLEMENTSWIJZIGINGEN

Na de goedkeuring van de herziene statuten heeft het bestuur gekeken of de reglementen ook herzien moeten worden. Op een enkele aanpassing van de tekst leek dit niet noodzakelijk. Vanuit de 'statutencommissie' heeft T. van Vliet een aantal aanvullende aanpassingen voorgesteld.

J. van den Emster heeft voor de vergadering gemeld dat hij onvoldoende tijd heeft gekregen om de aangepaste reglementen te bestuderen. Het onderwerp blijft daarom staan tot de volgende ledenvergadering.
In het kader van de geldende reglementen benadrukt de voorzitter dat alle leden zich moeten houden aan de Arbo- en milieuregels. Zowel op de winterberging als op de haven hebben wij in de afgelopen periode controle gehad.

15. RONDVRAAG

J. van den Emster vraagt of voor de haven een tweede nieuwe kar gekocht wordt, na de goede ervaringen met het eerste proef-exemplaar.

De tweede kar is al besteld.


R. van den Bogaard vraagt om de wateraansluiting op steiger D halverwege te maken en niet alleen bij het begin van de steiger.

Dit wordt inderdaad zo gerealiseerd; het wordt bovendien een dunne slang.


P. Buninga meent dat er sprake is van enige negatieve ontwik-kelingen, maar ook van positieve. Het is gewenst om een aantal zaken aan te scherpen en vast te leggen, zodat een ieder weet wat de norm en de regels zijn. Zo moet het duidelijk zijn dat de staat van onderhoud van schepen in de haven - ook van (zomer)gasten - redelijk moet zijn. De haven is geen werkhaven, bepaald onder-houdswerk, zoals ontroesten, moet dan ook niet toegestaan zijn.

Het oproepbeleid voor werkzaamheden is daarentegen een posi-tieve ontwikkeling in de vereniging.Ik geef de pen aan
Beste watersporters,
Omdat ik al vaker in het clubblad een bijdrage heb geleverd, dacht ik dat het slim was om de pen door te geven aan Jan, maar of dat nu wel zo wijs is geweest betwijfel ik.
Ik neem jullie mee terug naar 1966. Ik was gelukkig…..ik zag haar op mijn jachthaven, waar ik een grote BM had of ze kon zeilen interes-seerde me niet ik was meer in andere dingen geïnteresseerd.

Onze relatie werd serieus, sparen, verloven e.d. was voor die tijd erg belangrijk. M’n ouders hielpen me op elke manier die ze maar konden bedenken, m’n vrienden hadden me aangemoedigd en m’n vriendin?? Ze was echt een droom!!


Er was alleen één ding waar ik me ongerust over maakte, heel onge-rust eigenlijk en dat ene ding was haar jongere zusje. Mijn aanstaande schoonzusje was 17 jaar, mooi blond, droeg petticoats, jarretels en laag uitgesneden truitjes.

Ze bukte regelmatig wanneer ze in mijn buurt was en ik zag dan iets waar ik horendol van werd. Volgens mij deed ze het express. Want ze deed het nooit als ze bij iemand anders stond.


Op een dag belde ze me op en vroeg of ik even wou langskomen om de uitnodigingen te bekijken en verder iets te bespreken over een voordrachtje dat ze wilde verzorgen. Ze was alleen toen ik daar aan kwam.
De heren Van Dam en Seldenrijk zijn aanwezig en worden aange-nomen als lid. Zij worden door de voorzitter welkom geheten binnen de vereniging.


 1. OPROEPBELEID

De voorzitter geeft een toelichting op het oproepbeleid in de afgelopen periode. Op grond van de ervaring van het vorig jaar wordt het oproepen vroeger gedaan dan voorheen. Dit geeft een beter resultaat. Dat desondanks niet alles volgens planning kan worden uitgevoerd wordt ook door andere factoren bepaald. Zo was het in de winterperiode, waar een pauze was ingelast, mooi weer terwijl het later te slecht was om aan de steiger te werken. Dit is van te voren niet in te plannen.

Volgend jaar zal het tegelpad op de haven onder handen moeten worden genomen en mogelijk zal er dan toestemming zijn voor het plaatsen van een nieuw douche- en toiletgebouwtje.

Eigen werkzaamheid is een belangrijke factor binnen de vereniging, zowel in het verleden als in het heden. Maar hoe zal het in de toekomst zijn. Zullen we nog lang in staat zijn om op de huidige manier door te gaan? De voorzitter memoreert dat de leef-tijd van de bestuursleden zo hoog wordt dat aanwas van jongeren heel noodzakelijk wordt. Ook de werkzaamheden op haven en winterberging worden voor een groot deel gedaan door 60+-leden. Ook jongeren leveren hun aandeel, maar komen niet frequent terug, wat de ouderen wel doen.

Het bestuur zou graag zien dat jongeren leiding gaan geven in het bestuur en bij de werkzaamheden, en daarbij de plaats van de ouderen gaan innemen. Alleen dan kan de vereniging voort-bestaan en kunnen de faciliteiten die ze nu heeft, blijven bestaan.Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om per jaar een bepaald aantal uren verplicht werken vast te stellen. De voorzitter antwoordt dat het verplicht is om te werken, maar het aantal benodigde uren varieert per jaar. Verder wordt de suggestie gedaan om nieuwe(re) leden meer te laten betalen als een zekere compensatie voor het vele werk van oudere leden.

Indeling te waterlating


KAR NOL

KAR KIEP

KAR DIRK


Cees Ottenhof

Jan Dupont

Kees Vuyst

Gert Termeulen

Leo Verheul

Willem van Deijl

Peter van ’t Padje

B. Jansweyer

A. Esman

Cas Attema

Chris v.d. Vaart

A. Rol

Gerard Tresoor

Walter Pareira

Jack Rouw

Leen Heus

Jan Visser

Andries v.d. Wal

Ab Beentje

Luc Meijerink

Johan Tuin

Jan Eickhout

Bert Matla

Cees Schippers

Henk Corver

Van Kooten

Jan Kloosterman

J. Bauwens

Dirk Daam de Vries

H. Drexhage
WATERKANT

TRANSPORT EN

BOKKEN

VERKEER


Ad van Meurs

Bertus Verwoert

K. Seldenrijk

Jelle Hester

Ruud Vermeulen

Rob v.d. Boogaard

Theo Tubbergen

Michel Klijn

Cor Robberse

Niels Attema

E. van ’t Hof

Frans Heitz

Albert Vos

Ted van Vliet

Jan Barneveld

Christiaan Twiller

Bart Groenheyde

Rene Twiller

J. Tubergen

Ton Niesen
Dick Meijerink

Koos Beentje

KARREN

Fabrice Verwoert

Johan van EmsterFerre Folkertsma

Jan Munnikes
CLUBHUIS

COÖRDINATIE

WATERKANT

JACHTHAVEN


Hannie Munnikes

Martien v.d. Velden

Jan Tuin

Ria van Emster

Rob Zweverink

Piet Buninga

To van Oyen

Jaap Sluman

Joop Adolfse

Verslag algemene ledenvergadering op 1 april 2005
 1. OPENING

Op deze Vrijdagavond 1 april 2005 opent de voorzitter de algemene ledenvergadering door de 48 aanwezige leden, waarvan een deel vergezeld van partners, welkom te heten.


 1. MEDEDELINGEN en INGEKOMEN STUKKEN

Bericht van verhindering om de vergadering bij te wonen is ontvangen van:H. Drexhage, A. van Meurs, H. van Meurs, T. van Ooyen, C. Ottenhof, I. Pouwels, P. Riemer, C. van Twiller, R. van Twiller en C. Vuyst.
Er zijn geen ingekomen stukken voor de vergadering.


 1. VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING OP

26 MAART 2004

Het verslag, zoals gepubliceerd in het clubblad, geeft geen aanleiding tot verdere vragen of opmerkingen


4. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS

Ook dit verslag was in het clubblad opgenomen. Het wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.


5. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op de financiële verslaggeving over het jaar 2004. In financieel opzicht is 2004 een goed jaar geweest, hetgeen tot uiting komt in het bereikte exploitatiesaldo. Het ontvangen liggeld van gasten is hoger dan verwacht en in de begroting was een te laag bedrag opgenomen voor het liggeld in de winter. De investeringen bleven een € 6000 achter bij hetgeen begroot was.

Na de toelichting zijn er geen verdere vragen vanuit de vergadering, zodat het verslag wordt goedgekeurd.
Maar ook de gemeente werd door DWR op de hoogte gesteld van onze activiteiten en prompt moesten wij een bouwvergunning aan-vragen. Beide vergunningen werden verleend, maar het kostte ons wel € 350 legeskosten.

In de loop der jaren zijn onze geroutineerde steigerbouwers ook ouder geworden, zodat een volgende ronde nieuwe mankracht of een andere aanpak zal vragen. Wij zullen in de komende tijd moeten nadenken hoe het verder moet.


Tot dusver stelde elke gemeente een eigen milieuvergunning voor jachthavens op. Na lange voorbereiding is er nu een Algemene Maatregel van Bestuur voor jachthavens van kracht. Bij de introductie daarvan kregen wij bezoek van de ambtenaar voor Milieuzaken, om na te gaan of wij aan de eisen voldoen. Dit gaf geen grote problemen, maar wij moeten op de haven wel een verzamelpunt inrichten voor de opvang van bilgewater.

Verder is het voorschrift dat wij bij een eventuele olievervuiling van de haven materiaal hebben om dit te bestrijden. De fles afwas is onvoldoende; wij hebben nu professioneel materiaal.


Een andere ontwikkeling, gericht op de toekomst, is onze website. www.zeemeerminweesp.nl. Een enthousiast lid heeft het opgezet en operationeel gemaakt. U moet beslist eens kijken op het internet.
Ik hoop dat 2006 voor ons allen weer een goed verenigingsjaar mag worden.
Jaap Sluman.


Weekendbeurten Havenmeester, seizoen 2006


Van vrijdagavond tot en met zondagavond


Datum

Naam

Telefoonnr.


14, 15, 16 april


C.S.J.L. van Twiller

Bootnaam: Ukkie020-7793414

21, 22, 23 april


R.A. vanTwiller

Bootnaam: CharJaRe020-7793414

28, 29,30 april


R.C. Vuyst

Bootnaam: Clasina035-6910711

5, 6, 7 mei


M.C. v.d. Velden

Bootnaam: Vagebond0294-263702

12, 13, 14 mei


L.E. Verheul

Bootnaam: Onbekend0294-411472

19, 20, 21 mei


R. Vermeulen

Bootnaam: Onbekend035-5269605

26, 27, 28 mei


A.A. Verwoert

Bootnaam: Vrouwe Helena0294-418343

2, 3, 4, juni


F. Verwoert

Bootnaam: Onbekend0294-432345

9, 10, 11 juni


J.F. Visser

Bootnaam: Lest Best0294-417568

16, 17, 18 juni


A. Vos

Bootnaam: Albria0294-416588

23, 24, 25 juni


Chr. v.d. Vaart

Bootnaam: Christina020-6710469

30 juni, 1, 2 juli


A.L. v.d. Wal

Bootnaam: Onbekend035-6026095

7, 8, 9 juli


M. Werner

Bootnaam: Lady Mary0294-417018


Datum

Naam

Telefoonnr.


14, 15, 16 juli

J.M.J. Zuithoff

Bootnaam: Onbekend0294-415889

21, 22, 23 juli

G.J. van Spall

Bootnaam: Onbekend06-4113300

28, 29, 30 juli

J.Th. Adolfse

Bootnaam: Simon den Danser035-5387164

4, 5, 6, augustus

C.W. Attema

Bootnaam: Carwie0294-412381

11, 12, 13 aug.

N. Attema

Bootnaam: Kim0294-410533

18, 19, 20 aug.

E. Balt

Bootnaam: CAD 190294-457085

25, 26, 27 aug.

J.A. van Barneveld

Bootnaam: Blanke Zwaard0294-417172

1, 2, 3 september

J.E. Bauwens

Buys Ballot0294-416982

8, 9, 10 september

A. Beentje

Bootnaam: Tottero035-6941506

15, 16, 17 sept.

T. Beentje

Nostress


035-6919591

22, 23, 24 sept.

R. van den Boogaard

Bootnaam: Tyche0294-414425

29, 30 sept. 1 okt.

R. Zweverink

Bootnaam: Smal-Weesp0294-418407

6, 7, 8 oktober

P. Buninga

Bootnaam: Marianne0294-416399

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2005

Een jaar gaat snel voorbij en dat betekent dat ik er weer over na moet gaan denken wat er over 2005 te zeggen is. U weet de meeste dingen die speelden in de vereniging waarschijnlijk nog wel, maar het is wellicht toch goed om een paar zaken die van belang zijn voor de komende tijd, nog eens te memoreren. Ik maak daarbij gebruik van de verslagen van de bestuursvergaderingen. Dat zijn er overigens maar zeven, want vaker vergadert het bestuur niet. Ik vermeld dit nog maar eens om voor potentiële bestuursleden een mogelijke drempel weg te nemen.


Het jaar begon met een gesprek bij de gemeente over het douche-gebouw. Het resultaat was nihil; het gebouwtje mag niet blijven staan. Zich verschuilend achter Rijksmonumentenzorg was er geen enkel begrip voor ons verweer. Zeer teleurstellend. Het bestuur meende daarop, om de impasse te doorbreken, een nieuwe weg te moeten in-slaan en heeft een Weesper architect, die vaak met de Rijksdienst voor Monumentenzorg moet werken, benaderd. Dit betekent niet dat er nu al een oplossing is of op korte termijn te verwachten is. Zoals vaak het geval is, moet eerst via het netwerk personen worden benaderd om informatie te verkrijgen over de standpunten en om de belangen aan te geven. Zo ook voor een eenvoudig douchegebouw. Op dit moment ligt er een schetsontwerp bij de gemeente. Als hierop toestemming wordt verkregen, kan er echt getekend worden. Zover zijn we nu, maar er is wel weer een jaar voorbij gegaan. We zullen het in 2006 dus nog met het aanwezige gebouwtje moeten doen.
Op de haven werd in de winter en het voorjaar hard gewerkt. Terwijl de schepen al weer vaarklaar werden gemaakt, was steiger D nog niet geheel klaar. Maar toen half april de vloot richting haven voer, was toch alles gereed. Hulde voor de steigerbouwers.
Met steiger D zijn alle steigers een keer geheel gerenoveerd. Het vernieuwen van de D-steiger had wel een dure nasleep. DWR (tegenwoordig Waternet) heeft ons aan het werk gezien en wees ons er op dat er een keurontheffing nodig was. Die hadden we niet, dus alsnog aangevraagd.

6. VERSLAG ZOMERHAVEN

Ook in de afgelopen herfst- en winterperiode is weer hard gewerkt aan het vernieuwen van een steiger, ditmaal steiger D. De steiger is nu nagenoeg gereed. De havenmeester bedankt allen die zich hebben ingezet.

De havenmeester heeft het voornemen om aan passanten een borg te vragen voor de ontvangen sleutel van het hek, om het kwijt-raken van sleutels te voorkomen.


 1. VERSLAG WINTERBERGING

Zoals vorig jaar reeds aangekondigd, is nu het dak van het clubhuis nagekeken en waar nodig vernieuwd. Verder was het noodzakelijk om de trekker een grote onderhoudsbeurt te geven.

Meegedeeld wordt dat het tijdstip waarop de boten weer op de winterberging komen is vastgesteld op 15 en 16 oktober 2005.
 1. VERSLAG KASCOMMISSIE

De kascommissie, bestaande uit R. van den Boogaard, C. Ottenhof en T. van Vliet hebben op 7 maart 2005 de financiële gegevens van de vereniging over het jaar 2004 gecontroleerd en in orde bevonden. Hiervan is een schriftelijke verklaring over-handigd aan het bestuur. Op grond van hun bevindingen stellen zij voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beheer. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
9. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE

C. Ottenhof verlaat de kascommissie. Zijn plaats wordt inge-nomen door J. van den Emster.

C. Robberse stelt zich wederom beschikbaar als reservelid.
10. AANNEMEN NIEUWE LEDEN

Het bestuur stelt voor om als nieuwe leden op te nemen mevr. I. Pouwels en de heren J. van Dam en K. Seldenrijk. Mevrouw Pouwels heeft zich door ziekte afgemeld voor deze vergadering; de vergadering geeft er de voorkeur aan haar volgend jaar opnieuw voor te stellen.


Ze fluisterde tegen me dat ik binnenkort getrouwd zou zijn en dat ze gevoelens en verlangens voor me had waar ze niet overheen wou komen. Ze zei tegen me dat ze één keer de liefde met mij wilde bedrijven voordat ik getrouwd zou zijn met haar zus en ik de rest van mijn leven met haar zus zou zijn verbonden.
Ik was helemaal in shock en kreeg geen woord meer uit mijn keel. Ze zei: ik ga naar boven, naar mijn slaapkamer en als je ermee wilt door-gaan kom dan maar naar boven en sla je slag. Ik was met stomheid geslagen en nog helemaal in shock terwijl ik keek hoe ze naar boven liep. Toen ze boven aan de trap stond, deed ze enkele onderdelen uit en gooide die van de trap naar beneden naar mij toe.
Ik bleef nog even daar staan, draaide me om en liep direct naar de kamerdeur. Ik deed de deur open en liep rechtstreeks naar de buiten-deur. Ik liep met versnelde pas naar mijn scooter toe. Plots stond ik oog in oog met mijn aanstaande schoonvader. Met tranen in zijn ogen gaf hij me een hand en zei:

“We zijn erg blij dat je geslaagd bent voor onze kleine test. We kunnen ons geen betere man voorstellen voor onze dochter. Welkom in de familie!!”


Jan Munnikes.
De moraal van dit verhaal: bewaar altijd je condooms in je dash-boardkastje van scooter of auto.


Ik geef de pen aan Eric Balt.Belangrijke dataLaatste droogschuurdag : zondag 19 maart 2006.

Knutselmiddagen : zondag 19 maart en zondag 9 april 2006

Jaarvergadering : vrijdag 31 maart 2006.

Paasbrunch : zondag 16 april 11.00 uur.

Boten te water : zondag 23 april 2006.

 1. BEGROTING 2005

In de begroting voor 2005 is een geschat bedrag voor een douche- en toiletgebouw opgenomen. Het is nog niet bekend of we mogen bouwen en welke eisen gesteld gaan worden. Om vertraging (extra ledenvergadering uitschrijven) te voorkomen is dit start-bedrag opgenomen.

Bij de behandeling van het financieel verslag is, op een vraag van P. Buninga, reeds geantwoord dat indexering voor 2005 niet noodzakelijk is. De vergadering gaat akkoord met de begroting.

Voor de komende jaren zijn als belangrijke posten aan te geven: behalve het douchegebouw de jollensteiger, de beschoeiing en een nieuwe toplaag op de winterberging. De asfaltvloer moet na zeven jaar een nieuwe toplaag krijgen en is daarna tien jaar lang vloeistofdicht.


 1. BESTUURSVERKIEZING

Zoals reeds eerder opgemerkt ziet het bestuur graag een instroom van jongere bestuursleden. Op dit moment is F. Folkertsma het enige jonge bestuurslid.

J. Tuin wil om te beginnen het bijkomende werk van "het havenmeester zijn" beëindigen. Voor de meer technische aspecten van de haven is dus op korte termijn vervanging nodig. Op de aanbieding van C. Robberse dat hij de havenmeester wil assisteren, benadrukt de voorzitter dat het aanbod symphatiek is, maar dat de voorkeur uitgaat naar een van de jongere leden.

J. Sluman heeft al een aantal jaren behoefte aan ondersteuning. R. Zweverink is noodgedwongen, naast de bestuurlijke taken, sterk betrokken bij uitvoerend werk. Dit kan niet voortduren.

Maar ook in algemene zin is te stellen, dat het voor een vereniging gezond is als regelmatig vers bloed wordt ingebracht in het be-stuur.

Bij afwezigheid van nieuwe kandidaten stellen de zittende be-stuursleden zich weer herkiesbaar voor een jaar. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Agenda voor de algemene vergadering die

gehouden wordt op vrijdag 31 maart 2006

in het clubhuis. Aanvang 20.00 uur.


 1. Opening

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Goedkeuring notulen jaarvergadering

 4. Jaarverslag van de secretaris

 5. Jaarverslag van de penningmeester

 6. Jaarverslag van de jachthaven

 7. Jaarverslag van de winterberging

 8. Verslag kascommissie (dechargeren van het bestuur)

 9. Benoeming nieuwe kascommissie

 10. Voorstel aannemen nieuwe leden

Pauze

 1. Oproepbeleid/toekomst van de vereniging

 2. Begroting en goedkeuring daarvan en overzicht komende jaren

 3. Bestuursverkiezing

 4. Statuten en reglementwijzigingen, Arbo en Milieuzaken

 5. Rondvraag

 6. Sluiting

Tijdens de ledenvergadering mag er niet gerookt worden en is de bar gesloten.
T. van Vliet vindt dat de leden die zomers op de winterberging aan hun schip werken (beter) de gemaakte rommel moeten op-ruimen.
M. van de Velden meldt dat de werkplaats op de winterberging deze zomer wordt veranderd. De sleutel van het hek wordt op een andere plaats opgeborgen.

In vervolg hierop wordt van gedachten gewisseld over een betere afsluiting van het winterbergingsterrein. Zo kunnen niet-leden, die in de haven overwinteren, ook op het winterbergingsterrein ko-men. Er zijn andere voorzieningen te bedenken, zoals een winter-slot op de haven of een aparte sleutel voor de winterberging.


J. Tuin brengt een verzoek van F. Huitema over. Zij zou graag willen dat iemand haar helpt bij het onderhoud van de tuin op de haven.

Verder deelt hij mee dat er op 8 april een wijnproeverij is in het clubhuis. Aansluitend worden de foto's van de jubileumdag ver-toond.


16. SLUITING

Gelijk aan vorig jaar wordt de vergadering afgewerkt zonder een pauze te houden. En ook nu kan nog vóór tien uur de voorzitter de vergadering afsluiten en de leden een goed vaarseizoen toe-wensen.

R. Zweverink J. Sluman

Voorzitter secretaris


Algemene mededeling


 1. Iedereen dient om 8.30 uur aanwezig te zijn op de winterstalling en zich te melden bij zijn ploegleider voor verdere instructies.

 2. Iedereen blijft aanwezig tot einde werkzaamheden en niemand gaat zonder toestemming eerder weg..

 3. De eigenaar van de boot is aanwezig bij het transporteren van zijn boot en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar schip.

 4. Tijdens het transport mogen er geen personen aan boord zijn.

 5. Zorg dat de landvasten en stootwillen gereed liggen.

 6. De mensen die met de auto komen: U kunt de auto op de parkeer-plaatsen bij de spoortunnel stallen en niet op de Nijverheidslaan bij Karwei, GAD of Mühl.

Voor de rest wensen we u een prettige werkdag.


Martien v.d. Velden

.


blz. 28 blz. 1
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina