Gebruikershandleiding Digitaal Topografisch Bestand WegenDovnload 324.79 Kb.
Pagina1/7
Datum17.08.2016
Grootte324.79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Ministerie van Verkeer en Waterstaat


Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Meetkundige Dienst

Gebruikershandleiding
Digitaal Topografisch Bestand Wegen

Versie: 3.0

Datum: februari 1999

Gebruikershandleiding
Digitaal Topografisch Bestand Wegen

1. Inleiding

In deze gebruikershandleiding wordt informatie gegeven over het Digitaal Topografisch Bestand Wegen (DTB-Wegen). In deze handleiding wordt veelvuldig verwezen naar een bijlage. Dit is een Excell-bestand waarin alle informatie over topografische elementen in de diverse uitleverformaten is opgenomen. De naam van dit bestand is: DTBWegen.xls.


Doelstelling gebruikershandleiding

De doelstelling van de handleiding is de gebruiker van informatie te voorzien bij het gebruik van het DTB-Wegen in digitale (ArcINFO, ArcView, AutoCad, MOSS, of ander systeem) en analoge vorm (kaart).


Doelgroep

  • Potentiële gebruikers van het DTB-Wegen;

  • Gebruikers van het DTB-Wegen;

  • Projectleiders hoofdafdeling Topografische Geoinformatie betrokken bij het proces DTB-Wegen;

  • Medewerkers hoofdafdeling Topografische Geoinformatie betrokken bij het proces DTB-Wegen;


Toepassingsgebied

(Toekomstig) gebruik van het DTB-Wegen;


Relatie met andere documenten

  • Procesbeschrijving DTB-Wegen;

  • Meet- en Verwerkingsinstructie DTB-Wegen;

  • Produktvoorwaarden DTB-Wegen;


Beheer document

Dit document is in beheer bij de afdeling TGFS van de Meetkundige Dienst.

Tel: 015-2691290

E-mail: f.m.spruijt@mdi.rws.minvenw.nlInhoudsopgave


1. Inleiding 3

2. Het DTB-Wegen 1

2.1 Wat is het DTB-Wegen 1

2.2 Inhoud van het DTB-Wegen 1

2.2.1 Basisbestand DTB-Wegen (80%) 1

2.2.2 GIS-Basisbestand (100%) 1

2.2.3 Hoogtemodel 1

2.2.4 Overige informatie 1

2.2.5 Wegenbeheerkaart 13. Vorm topografische elementen van het DTB-Wegen 2

3.1 Aantal topografische elementen 2

3.2 Kwaliteitscontroles op het DTB-Wegen 2

4. Uitleveringsformaten 3

4.1 Basisbestand DTB-Wegen 3

4.2 Hoogte-informatie uit het DTB-Wegen 3

4.3 Grootte van de bestanden 3

5. ArcINFO 1

5.1 Formaten 1

5.2 Arc/INFO coverages 1

5.2.1 Gebruikte items binnen een coverage: 1

5.2.2 Eilandvorming binnen een coverage 3

5.2.3 Coveragebenamingen 4

5.2.4 Kaartvervaardiging met Arc/INFO en coverages 5

5.3 Arc/INFO TIN (en GRID) en 3D analyst 5

5.3.1 Relaties tussen andere hoogtefiles 5

5.3.2 Triangulated Irregular Network (TIN) 6

5.3.3 Niet betrouwbare hoogtedata 7

5.3.4 GRID 7

5.3.5 3D Analyst 75.4 Arc/INFO Shape files 9

6. AutoCAD 1

6.1 Algemeen 1

6.2 Opmaak binnen AutoCAD 1

6.3 Layerindeling van het DWG 1

6.4 Opmaak in het DWG-formaat 1

6.4.1 Blocks 1

6.4.2 Kleuren 2

6.4.3 Teksten 2

6.4.4 Lisp-routines 2

6.5 DXF 3

7. MOSS 1

8. SUF-II RAVI 1

8.1 Algemeen 1

8.2 Opmaak van de SUF-II file 1

9. Inwinning en generalisatie 1

9.1 Algemeen 1

9.2 Kwaliteit van het Digitaal Topografisch Bestand Wegen 1

9.3 Kwaliteit van het basisbestand DTB-Wegen 1

9.4 Kwaliteit van hoogte-gegevens uit het DTB-Wegen 3

9.5 Generalisatie 4

9.5.1 Vlakken talud (onderkant en bovenkant talud) 4

9.5.2 Generalisatiematen 4

9.5.3 Vlakvorming en dubbele lijninformatie 410. Definities 1

10.1 Algemeen 1

10.2 Definities topografische elementen 1

11. Bijlage 14


2.Het DTB-Wegen

2.1Wat is het DTB-Wegen

Het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) wegen is een digitaal topografisch bestand waarin een groot aantal verschillende (circa 300) topografi­sche elementen van de Rijkswegen op eenduidige wijze in XY (stelsel Rijks­Driehoeksnet) en Z (stelsel Normaal Amsterdams Peil) zijn vastgelegd met een generalisa­tie­schaal van 1:1.000. Deze vastlegging geschiedt voornamelijk door middel van fotogram­metrie, aangevuld met terrestri­sche metingen in het veld. De topografische elementen worden als punt, lijn of als vlak vastgelegd.


2.2Inhoud van het DTB-Wegen

Het DTB-Wegen bevat veel topografische- en andere gegevens. Hieronder wordt uitgelegd wat voor soort gegevens in het DTB-Wegen zijn opgenomen.


2.2.1Basisbestand DTB-Wegen (80%)

Het basisbestand DTB-Wegen bevat alle topografische gegevens die worden ingewonnen. Ook de topografische elementen die gebruikt worden voor het hoogtemodel vallen hieronder. In het DTB-Wegen worden standaard geen vlakken gevormd. Wel is een set van vlakvormdende lijnen gedefinieerd die in gestructureerde vorm in het DTB-wegen zitten, en waarmee in latere instantie de vlakvorming bij de Meetkundige Dienst wordt uitgevoerd. Deze vlakvorming heeft echter invloed op de juiste classificatie van topografische elementen bij de levering van gegevens in ArcINFO, MOSS, SUF-II.

Voor Wegbeheer2000 worden wel alle vlakken in het bestand gemaakt.

2.2.2GIS-Basisbestand (100%)

Het digitaal basisbestand is niet direct uit het archief van de meetkundige Dienst te leveren. Een digitaal GIS-bestand dient eerst een opwerkingsslag te doorlopen waarbij de voor een GIS benodigde vlakinformatie aan het bestand wordt toege­voegd. Op dit moment is de Meetkundige Dienst hiermee bezig. De vlakkan die in het GIS-Basisbestand voorkomen zijn terug te vinden in het Excell bestand dat als bijlage bij dit document is opgenomen.


2.2.3Hoogtemodel

Naast topografische informatie bevat het bestand ook topografische hoogte-elementen die het maaiveld in hoogte vastleggen. Via een apart proces is van deze hoogte-elementen een Digitaal Terrein Model weg (DTM, in de vorm van MOSS-Genio formaat), of een Digitaal Hoogte Model (DHM, in de vorm van ArcInfo TIN/GRID) te vervaar­digen:De hoogtegegevens worden in het vervaardigingsproces standaard niet getoetst op betrouwbaarheid en precisie.


2.2.4Overige informatie

Naast de topografische elementen wordt ook niet topografische gegevens in het DTB-Wegen geleverd. Deze gegevens worden in het DTB-Wegen opgenomen.
  • grensinformatie uit TOPgrenzen van de Topografische Dienst Nederland;

  • toegevoegde elementen t.b.v. beeldscherm- en kaartpresentatie door de gebruiker, zoals kaartsymbolen en voor de kaart geplaatste teksten ;

2.2.5Wegenbeheerkaart

Naast uitlevering in digitale vorm kan ook een analoge wegenbeheerkaart worden verkre­gen. Dit is de zwart/wit uitgave van de wegenbeheerkaart.

De Meetkundige Dienst levert tevens tools bij het DTB-Wegen zodat met het DTB-Wegen en programma’s als ArcINFO en AutoCad kaarten kunnen worden geplot.  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina