Gebruikersovereenkomst bedrijfsauto De ondergetekenden: «naam organisatie»Dovnload 19.73 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte19.73 Kb.Gebruikersovereenkomst bedrijfsauto

De ondergetekenden:
1. «naam organisatie», gevestigd te «plaatsnaam», aan «straatnaam» «huisnummer», hierna te noemen: "werkgever", ten deze vertegenwoordigd door «naam directeur»,
2. «naam werknemer», geboren op «datum» te «plaats», wonende te «straatnaam» «huisnummer», «postcode» «woonplaats», hierna te noemen: "werknemer",
komen in aanvulling op de arbeidsovereenkomst het volgende overeen:
Artikel 1

De werkgever stelt aan de werknemer gezien het ambulante karakter van zijn functie als «functienaam» per «afleveringsdatum» een auto beschikbaar:
 • Merk : «merk auto»

 • Type : «type auto»

 • Kleur : «kleur auto»

 • Kilometerstand : «kilometerstand»

 • Brandstof : «brandstof»

 • Accessoires : «accessoires»

 • Cataloguswaarde : € «cataloguswaarde»

 • Fiscale Grondslag : € «fiscale grondslag»

 • Leaseprijs per maand : € «leasebedrag»

 • Kenteken : «kenteken»

 • Calculatiebasis : « » maanden / « » kilometers

 • Leasemaatschappij : «leasemaatschappij»

 • Contractnummer : «contractnummer»


Artikel 2

De duur van deze overeenkomst is gelijk aan de looptijd van het leasecontract van de in Artikel 1 genoemde auto.


Artikel 3

De werkneemster verklaart akkoord te gaan met de bepalingen betreffende de bedrijfsauto zoals vermeld in de leaseregeling, waarvan de werkneemster een exemplaar heeft ontvangen.


Artikel 4

De werkneemster verklaart bekend te zijn met het feit dat de uitgereikte brandstofpas uitsluitend als betaalmiddel mag worden gebruikt voor de aankoop van brandstof en olie voor de in punt 1 genoemde bedrijfsauto of een hiervoor vervangende auto.


Artikel 5

De werkneemster geeft toestemming aan de werkgever, eventuele kosten, zoals boetes, bovenmatig brandstofverbruik en eigen risico bedragen, na voorafgaand overleg in te houden op het netto salaris of vergoedingen. De werkgever is bevoegd de auto anderszins in te zetten zonder dat zij gehouden is de werkneemster daarvoor compensatie te bieden.


Artikel 6

De werkneemster geeft hierbij de toestemming om boetes verwerkt door het Centraal Justitieel Incassobureau, rechtstreeks te voldoen en door de werkgever in te laten houden op het salaris van de werknemer.


Artikel 7

De werkneemster betaalt per periode salaris gedurende maximaal contractduur aan de werkgever een bedrag ad € « bedrag » als eigen bijdrage voor de aan haar ter beschikking gestelde bedrijfsauto. De eigen bijdrage is opgebouwd uit:

Standaard eigen bijdrage van € «bedrag»

Meerkosten € «bedrag»

Eventuele additionele eigen bijdrage privé gebruik € «bedrag»
Artikel 8

De werkneemster machtigt hiermee de werkgever dit bedrag in te houden van het netto periode salaris, ingaande de periode van aflevering van de bedrijfsauto.


Artikel 9

Indien de werkneemster de arbeidsovereenkomst op eigen verzoek beëindigt, geeft zij toestemming bij haar uitdiensttreding, ter afwikkeling van het leasecontract tussen werkgever en leasemaatschappij, de kosten zoals genoemd in artikel 14 van de leaseregeling in te houden van haar salaris, vakantiegeld, vergoedingen en/of eindafrekening.


Met deze gebruiksovereenkomst vervallen alle eventueel voorgaande gebruikersovereenkomsten.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
Handtekening werkgever: Handtekening werknemer
«voornaam» «achternaam» «voornaam» «achternaam»

Directeur «functie»
«plaats», «plaats»,Gebruikersovereenkomst bedrijfsauto 01-01-2014

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina