Gedragsproblematiek bij dementie euthanasie bij dementieDovnload 17.5 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte17.5 Kb.

Programma LOAG “Gedragsproblematiek bij dementie euthanasie bij dementie”

Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch, 25-04-2012
Organisatie: dr. R.J. van Marum, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Datum: 25 april 2012

Locatie: Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch (Henri Dunantlaan 1, Den Bosch)

Routebeschrijving: http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/103980/s-Hertogenbosch-


­­­­­­

9.00 Aankomst en ontvangst


9.30 Inleiding Toelichting thema, programma van de dag en doelstellingen, Dr. R.J. van Marum, klinisch geriater-klinisch farmacoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis
9.35 Analyse probleemgedrag en mogelijke non-farmacologische interventies.

Dr. M. Mertens, GZ-psycholoog JBZ


10.10 Psychofarmacologie: I. Farmacodynamiek van psychofarmaca.II. Effectiviteit en veiligheid van psychofarmaca bij dementie. Dr. R.J. van Marum.
10.55 Pauze
11.15 Werkgroep 1, gedragsstoornissen bij dementie
12.30 Lunch
13.30 Dementie, probleemgedrag en doodswens. Verhaal van een mantelzorger.

Stella Braam, auteur.

14.15 Workshop Euthanasie bij dementie. Drs. Rob Jonquere, oud huisarts en oud voorzitter Nederlandse vereniging voor vrijwillige euthanasie
14.40 Thee
15.00 Vervolg workshop Euthanasie bij dementie
15.30 Juridische basis behandeling bij dementie in een somatisch ziekenhuis: huidige en komende wet- en regelgeving. Mr. R. v.d. Avort, jurist JBZ
16.15 Samenvatting van de dag
16.30 Aansluitend programma jNVKG:

jNVKG vergadering 16.30 – 17.00 met aansluitend borrelDoelstellingen voor LOAG
  1. Inzicht in de analyse en achtergronden van gedragstoornissen bij patiënten met dementie.

  2. Kennis van de beschikbare literatuur voor een evidence-based diagnostiek en behandeling van probleemgedrag bij patiënten met dementie.

  3. Kennis van juridische kaders van behandeling wilsonbekwame patiënten in een somatisch ziekenhuis.

  4. Kennis van jurisprudentie en maatschappelijk debat m.b.t. euthanasie bij patiënten met dementie en eigen standpunten hierin.Literatuur ter voorbereiding:
M.b.t. probleemgedrag bij dementia en psychofarmacologie


  1. Richtlijn probleemgedrag (met herziene medicatieparagraaf). Verenso 2008. http://verenso.artsennet.nl/Artikel/Herziene-richtlijn-Probleemgedrag-en-MDC-werken-aan-Probleemgedrag.htm
  1. All-cause mortality associated with atypical and typical antipsychotics in demented outpatients. Trifirò G, Verhamme KM, Ziere G, Caputi AP, Ch Stricker BH, Sturkenboom MC. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2007 May;16(5):538-44.

  2. Management of neuropsychiatric symptoms in people with dementia. Ballard C, Corbett A. CNS Drugs. 2010 Sep 1;24(9):729-39.

  3. Banerjee S, Hellier J, Dewey M et al. Sertraline or mirtazapine for depression in dementia (HTA-SADD): a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2011 Jul 30;378(9789):403-11. Epub 2011 Jul 19.

  4. Huybrechts KF, Rothman KJ, Silliman RA, Brookhart MA, Schneeweiss S. Risk of death and hospital admission for major medical events after initiation of psychotropic medications in older adults admitted to nursing homes. CMAJ. 2011 Apr 19;183(7):E411-9. Epub 2011 Mar 28.


Sterk aanbevolen:
Hoofdstuk 10: Antipsychotic Agents. Uit : Stahl’s Essential Psychopharmacology; Neuroscientific basis and practical applications. Third Edition. 2008. Auteur: Stephen M. Stahl. Cambridge Medicine.

ISBN: 978-0-521-67376-1.

Prijs ongeveer €76,-


M.b.t. euthanasie bij dementie:
1. KNMG rapport ‘De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde’. 2011. www.knmg.nl/zelfgekozen-levenseinde
2. Oordeel regionale toetsingscommissie euthanasie betreffende euthanasie bij patiënte met gevorderde dementie. november 2011: http://www.euthanasiecommissie.nl/oordelen_directory/2011/60_-_69_jaar_jarige_vrouw;_2011;124347.pdf
3. commentaren op uitspraak Toetsingscommissie:

Bert keizer: http://medischcontact.artsennet.nl/web/file?uuid=c4667d2a-1503-4ae8-b64c-59d90bd69c1d&owner=a1309441-237d-46c8-a495-27e9647b88ff

Commentaar Medisch Contact + referenties (via website Medisch Contact): http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht/110353/Discussie-over-euthanasiebesluit-demente-vrouw.htm

Huiswerk:

Let op! De werkgroepen vragen voorbereiding. Lees onderstaande goed door.

Werkgroep 1

In deze werkgroep wordt m.b.v. casuïstiek het thema diagnostiek en behandeling van gedragsstoornissen bij dementie bediscussieerd.

Van iedere aanwezige kliniek wordt verwacht dat zij 1 casus aanleveren van een patiënt die in de desbetreffende kliniek behandeld is voor met probleemgedrag bij dementie.  De casus dient minimaal te bevatten: Reden van verwijzing, medische voorgeschiedenis, huidig medicatiegebruik, korte beschrijving van het probleemgedrag, afwijkingen bij lichamelijk onderzoek en labgegevens.

De casus dient voor 6 april a.s. opgestuurd te worden naar het secretariaat NVKG o.v.v. casuïstiek LOAG 24 april 2012. Wij screenen de casuïstiek en selecteren casus voor discussie in werkgroep.Workshop Euthanasie bij dementie

Alle AIOS gaan in de eigen instelling na of er een protocol bestaat m.b.t. euthanasie en i.h.b. of hierin aandacht wordt gegeven aan euthanasie bij patiënten met dementie.

Bespreek voorafgaand aan de LOAG met de opleiders en collega assistenten of collega’s een verzoek tot euthanasie bij dementie hebben meegemaakt en hoe daarmee is omgegaan.

-Wat is de aanleiding voor het verzoek?

-Welke stappen zijn genomen?

-Wat is uiteindelijk besloten?- etc.

Maak een kort geanonimiseerd verslag van de ervaringen voor bespreking in de workshop.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina