Geduteerde Staten van Zuidholland postbus 90602Dovnload 7.95 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte7.95 Kb.

Geduteerde Staten van Zuidholland

postbus 90602

2509 LP
STEDELIJKE ONTWIKKELING EN BEHEER

Postbus 13

3220 AA Hellevoetsluis

bezoekadres: Oostzanddijk 26

telefoon 0181 330911

fax 0181 330429

Banknummer B.N.G. 28.50.03.720

E-mail adres: gemeente@hellevoetsluis.nl

uw kenmerk

B074400-RH-10;

zh 202/012-fase 840

doorkiesnummer

330481

ons kenmerk

200

bijlage(n)datum

23 juli 2016

verzonden


onderwerp

bodemverontreiniging Kanaalweg wz 23 hellevoetsluis.Geachte mijnheer, mevrouw,,Naar aanleiding van uw schrijven van 9 februari 2001, delen wij u mede dat de sanering zowel op het terrein van de heer in ’t Veen als dat op het naastgelegen perceel, in eigendom van de gemeente Hellevoetluis, gezamenlijk en gelijktijdig zal plaatsvinden. De verrekening zal in overleg met de heer in ‘t Veen plaats vinden.

De heer in ‘t Veen en zijn adviseur Mos bv. hebben in overleg met de gemeente een gesprek gehad met de dcmr. De dcmr voert voor de gemeente Hellevoetsluis de Wet Milieubeheer met de hieraan gerelateerde bodemtaak uit. De gemeentelijke vertegenwoordiger heeft een voorbehoud voor zijn aanwezigheid voor dit gesprek gemaakt. Helaas is dit niet door de dcmr zo weergegeven. Zonder een formeel bezwaar was de dcmr niet bereid dit te wijzigen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer P.J van der Plas, afdeling milieu.
Hoogachtend,
de burgemeester, de secretaris,

afschrift brief

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina