geert bourgeoisDovnload 52.05 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte52.05 Kb.
geert bourgeois

vlaams minister van bestuurszaken, buitenlands beleid, media en toerisme 

gecoördineerd antwoord

op vraag nr. 6 van 14 

van linda vissers
Minister - president Leterme


 1. Edinburgh – conferentie ministers-presidenten REGLEG

  29-30.11.2004

  460,10 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.30


  763,43 euro aangerekend op programma 99.1, basisallocatie 12.01

  Yves Leterme


  Geert Muylle, adjunct-kabinetschef
  Freddy Evens, afdelingshoofd, administratie Buitenlands Beleid 2. München (Duitsland) – werkbezoek deelstaat Bayern

  20-21.4.2005

  10.830,11 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.30


  2.633,02 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.31
  1.538,71 euro aangerekend op programma 99.1, basisallocatie 12.01

  Yves Leterme


  Geert Muylle, adjunct-kabinetschef
  Miet Deckers, woordvoerder

  Geert Bourgeois


  Mark Andries, kabinetschef

  Diane Verstraeten, directeur-generaal, administratie Buitenlands Beleid

  Bart Dobbelaere, pers
  Peter De Backer vervangen door Joost Loncin, pers
  Bart Haeck, pers
  Tim Pauwels, pers*
  Lieven Decapmaeker, pers*
  Katlijn Belmans, pers*
  Leen Budo, pers

  *De vliegtuigtickets van de Ter Zake – ploeg werden voor de helft betaald door de VRT

 3. Parijs (Frankrijk) – bezoek Euronext

  4.4.2005

  66,55 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.30*

  Yves Leterme
  Jan Callens, kabinetschef
  Geert Muylle, adjunct-kabinetschef

  Fientje Moerman


  Rudy Aernoudt

  * dossierkosten, zending geannuleerd

 4. Parijs (Frankrijk) – bezoek Euronext

  14.4.2005

  36,30 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.30*

  Jan Callens, kabinetschef
  Rudy Aernoudt

  * dossierkosten, zending geannuleerd

 5. Rome (Italië) – begrafenis paus

  7-8.4.2005

  137,05 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.30

  Yves Leterme 6. Parijs (Frankrijk) – Le Bourget

  14.6.2005

  1.975 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.30

  Yves Leterme
  Jan Callens, kabinetschef
  Miet Deckers, woordvoerder
  Karel Joos, raadgever 7. Luxemburg – Europese Raad Landbouw- en Visserijbeleid

  20-21.6.2005

  325 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.30

  Yves Leterme
  José De Volder, chauffeurMinister Moerman
Zie bijlagen 1 en 2
Minister Vandenbroucke
Voor wat betreft het beleidsdomein Onderwijs:
1. Minister Vandenbroucke heeft tijdens het eerste jaar van deze legislatuur aan één buitenlandse zending deelgenomen. Bestemming : Bergen in Noorwegen
2. Duur: 18, 19 en 20 mei 2005

Totale kostprijs: 7946,94 euro


3. Samenstelling van de afvaardiging:
Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming

Ward Verhaeghe, woordvoerder Kabinet Frank Vandenbroucke

Noël Vercruysse, afdelingshoofd Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, afdeling Universiteiten

Marie-Anne Persoons, adjunct van de directeur Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, directoraat-generaal


Personen vreemd aan kabinet of administratie :
Patrick Martens, journalist Knack

Kim Herbots, journalist De Morgen

Ilse De Vooght, journaliste De Tijd

Ton van Weel, Student (vertegenwoordiger VVS)


André Oosterlinck, was toen voorzitter VLIRH
De reiskosten van de journalisten en van de student werden betaald door het departement Onderwijs.

De reiskosten van André Oosterlinck werden betaald door de KU Leuven.4. zie 3
5. De ministeriële conferentie in Bergen was de derde in de reeks van tweejaarlijkse evaluatieconferenties van de implementatie van het Bolognaproces in de Europese hoger onderwijsruimte. Deze implementatie is niet enkel een zaak van de overheid maar veronderstelt de actieve betrokkenheid van het hoger onderwijsveld zelf. Vandaar dat de organisatoren aandrongen dat de deelnemende nationale delegaties ook vertegenwoordigers uit de academische wereld en studenten zouden opnemen. Tijdens deze conferentie heeft Vlaanderen goed gescoord bij de evaluatie van de implementatiemaatregelen. Het behoort daarmee tot de kopgroep binnen de Bolognalanden. Ook zijn een aantal Vlaamse bekommernissen doorgedrukt in het slotcommuniqué van de conferentie, bijvoorbeeld in verband met Europese samenwerking inzake kwaliteitszorg en accreditering. Verder heeft minister Vandenbroucke een belangrijke persoonlijke bijdrage geleverd tot de aanpassing van het ministerieel communiqué, met name bij de verwijzing naar de sociale dimensie van het Bolognaproces. Bovendien heeft hij namens zijn Franstalige, Nederlandse en Luxemburgse collega het voorstel gelanceerd om de ministeriële Bolognaconferentie van 2009 te organiseren in en door de BENELUX.


Voor wat betreft het beleidsdomein Werk:
De heer Frank Vandenbroucke heeft voor zijn beleidsdomein Werk niet deelgenomen aan buitenlandse reizen.
Minister Vervotte


 1. Tijdens de periode van 22 juli 2004 tot en met 31 augustus 2005 heeft minister Vervotte op uitnodiging van het Regions for Health Network van de Wereldgezondheidsorganisatie op 12 november 2004 deelgenomen aan de Third Regional Ministerial Meeting in Valencia (Spanje).
 1. Minister Vervotte is vertrokken op 11 november 2004 en teruggekeerd op 12 november 2004. Haar kabinetschef heeft zijn verblijf op eigen kosten met 2 dagen verlengd en keerde bijgevolg terug op 14 november 2005. De begeleidende ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap die belast was met de voorbereiding en de opvolging verbleef 4 dagen ter plaatse. De totale kostprijs bedroeg € 2.534,86.-
 1. Naast minister Vervotte bestond de afvaardiging van de Vlaamse Gemeenschap uit haar kabinetschef en een ambtenaar van de administratie Gezondheidszorg van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
 1. Neen
 1. Het betrof een ministeriële rondetafelconferentie rond het thema “Welzijn in de welvaartstaat.” In de rand van deze conferentie werden een aantal interessante bilaterale contacten gelegd.


Minister Van Mechelen
Voor wat het bevoegdheidsdomein Financiën en Begroting betreft, werden tijdens het eerste jaar van deze legislatuur geen buitenlandse reizen ondernomen, noch door minister Van Mechelen zelf, noch door een lid van zijn kabinet
Voor wat betreft de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed:
1. Op 28 en 29 november 2004, heeft minister Van Mechelen samen met zijn adjunct-kabinetschef Dirk Brusselaers en zijn raadgever Dimitri Meessen, conform het rotatiesysteem, als officiële vertegenwoordiger van ons land, de EU Ministeriële bijeenkomst Ruimtelijke Ordening ‘Territoriale cohesie’ te Rotterdam (Nederland) bijgewoond. Namens mijn administratie (in casu de afdeling Ruimtelijke Planning van AROHM) was op betreffende bijeenkomst adjunct van de directeur René Van de Lecq vertegenwoordigd.

Deze conferentie heeft geresulteerd in het opstellen van ontwerp-conclusies, waarin een aantal nieuwe stappen worden voorgesteld om de relatie tussen het Europees beleid en het ruimtelijk beleid in de lidstaten en de regio’s verder te verbeteren. Dienaangaande werd door mij, via mededeling, omstandig gerapporteerd op de Vlaamse regering d.d. 21 januari 2005.

De duur van betreffende dienstreis bedroeg één etmaal (heenreis: 28 november 2004; terugreis: 29 november 2004); de verblijfskosten werden integraal ten laste genomen van de EU; de verplaatsingskosten (via dienstwagen) werden ten laste genomen van de kabinetsbegroting; de verplaatsingskosten (via trein) voor de vertegenwoordiger van de administratie werden ten laste genomen van de begroting van AROHM en bedroegen 60 EUR.

In navolging van betreffende bijeenkomst werd er een op 20 en 21 mei 2005 te Luxemburg een afsluitende conferentie gehouden waarbij énkel de administratie vertegenwoordigd werd door adjunct van de directeur René Van de Lecq. De verplaatsingkost bedroegen 80 EUR; de hotelkosten bedroegen 120 EUR. Verplaatsings- en hotelkosten werden ten laste genomen van de begroting van AROHM.


2. Zowel raadgever Serge Defresne als adjunct van de directeur Suzanne Van Haeverbeeck (AROHM) vertegenwoordigden minister Van Mechelen op het ‘Eerste Grensoverschrijdende Symposium Belforten’ dat plaats had op 28 april 2005 te Calais (Frankrijk), ingaande op een aan mij geadresseerde uitnodiging vanwege het comité ‘Beffrois et Patrimoine’, dat de campagne organiseerde voor de erkenning van de Noord-Franse belforten als werelderfgoed, in opvolging van de erkenning van onder meer bepaalde Vlaamse belforten.

Kwestieus symposium werd in Calais georganiseerd en had als oogmerk grensoverschrijdende initiatieven op te starten m.b.t. betreffend werelderfgoed. In die optiek leek het mij aangewezen om op betreffend symposium één kabinetsmedewerker af te vaardigen. Tijdens betreffend symposium werden tevens een aantal contacten gelegd m.b.t. de eventuele gezamenlijke Frans-Vlaamse aanpak van het collectieve patrimonium van de ‘Grote Oorlog’, opgenomen in de indicatieve of voorlopige lijst van het werelderfgoed (cf. de richtlijnen van het Werelderfgoedcomité).

De duur van betreffende dienstreis bedroeg één etmaal (heenreis: 27 april 2005 ’s avonds; terugreis: 28 april 2005 s’ avonds); de kostprijs, dewelke ten laste werd genomen van de kabinetsbegroting, bedroeg 99 EUR (53 EUR transportkosten (trein) én 46 EUR hotelkosten (één overnachting).

De overeenstemmende kost m.b.t. de vertegenwoordiger van de administratie (AROHM) werd ten laste genomen van de begroting van AROHM.


3. Raadgever Annita Stevens nam deel aan het 9de international symposium “Women in Forestry” van 22 tot 27 mei 2005 in Litauwen, ingaande op een aan het kabinet geadresseerde uitnodiging door de v.z.w. Landelijk Vlaanderen. Aan dit symposium werd deelgenomen door verschillende medewerkers van de Vlaamse administratie en het kabinet van Vlaams minister Peeters, naast deelnemers uit diverse andere landen zoals Australië, USA, Duitsland, Turkije, Bosnië, Letland, enz. Betreffende studiereis kaderde in het overleg inzake de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur in Vlaanderen in uitvoering van het RSV en resulteerde in een beter inzicht in de aanpak van dergelijke problematiek in de omringende landen en in de techniciteit en de juridische gevolgen van de mogelijke keuzes tussen, of verweving van, diverse sectoren in Vlaanderen. De duur van betreffende dienstreis bedroeg vijf dagen (van 22 tot 27 mei 2005). De prijs van het vliegtuigticket, dewelke ten laste werd genomen van de kabinetsbegroting, bedroeg 338,74 EUR; de verblijfkosten werden ten laste genomen van de v.z.w. Landelijk Vlaanderen, als deelname in de verslaggeving.
4. In het kader van het project INTERREG IIIC – GRIDS (Best practice guidelines for regional development strategies) werden er diverse ambtelijke workshops opgezet waaraan AROHM m.b.t. de ruimtelijke planning op internationaal vlak als lid heeft deelgenomen. Deze workshops werden, namens de administratie, opgevolgd door Joris Scheers, afdelingshoofd Monumenten en Landschappen. De eerste workshop werd gehouden in Cardiff (Verenigd Koninkrijk) van 15 september tot 18 september 2004, een tweede te Vilnius ( Lithouwen) van 6 tot 8 februari 2005 een derde ging door te Daugavpils (Letland) van 3 tot 6 april 2005 en vierde ging door te Riga (Letland) van 3 tot 8 november 2005. Alle gemaakte onkosten werden vergoed via de organiserende instantie.
5. In het kader van het samenwerkingsprogramma INTERREG IIIB Noord-West Eurpa van het Unesco-Werelderfgoed m.b.t. het indienen van een dossier bij het Werelderfgoedcentrum voor de inschrijving van versterkte steden in Noord-West-Europa werd de bijeenkomst te Maastricht, Nederland van 8 tot 10 september 2004 bijgewoond door Suzanne Van Haeverbeeck, adjunct van de directeur bij de afdeling Monumenten en Landschappen. Alle onkosten werden gedragen door de organisatoren.
6. In het kader van ESPON (gezamenlijk studieprogramma over ruimtelijke ordening van de Europese Commissie en de lidstaten) werd het seminarie van 10 tot 14 oktober 2004 in Nijmegen (Nederland) bijgewoond vanuit de invalshoek ruimtelijke planning door Wim Schaerlaekens, adjunct van de directeur bij de afdeling Ruimtelijke Planning. De reiskosten bedroegen 70 EUR; de hotelkosten 400 EUR. Het seminarie van 6 tot 10 november 2005 gehouden te Manchester (Verenigd Koninkrijk) werd bijgewoond door René Van der Lecq, adjunct van de directeur bij de afdeling Ruimtelijke Planning. De reiskost bedraagt in casu 350 EUR; de hotelkosten 500 EUR.
7. Vanuit de materie Monumenten en Landschappen, meer bepaald inventarisatie van historische tuinen en parken werd er door de administratie van 27 tot 30 september 2004 deelgenomen aan de gedenkdag ‘Peter Joseph Lenné’ te Ballerstedt (Duitsland) door Christiane De Maegd, adjunct van de directeur bij de afdeling Monumenten en Landschappen. Deze internationaal geëerde landschapsontwerper was werkzaam in de 19de E, de periode waarin ook de meeste van onze Vlaamse tuinen en parken werden (her)aangelegd. Vandaar dat het volgen van de voordrachten en bezoeken bijzonder belangrijk was voor de eigen inventaris tuinen en parken in opbouw. De reiskost bedroeg 250 EUR; de hotelkosten 357 EUR.
8. De vergadering van de Raad van Europa – Europese Unie, in het kader van de internationale projectvoorstellen rond erfgoed en technologie van 15 tot 16 november 2004 als van tot 8 december 2004 te Straatsburg (Frankrijk) en zowel de voorbereidende vergadering van de stuurgroep Herein van 26 oktober tot 28 oktober te Straatsburg (Frankrijk) als de Internationale workshop voor het Epoch project georganiseerd van 18 tot 21 november 2004 te Ljubljana (Slovenia) werd bijgewoond door Paul Van Lindt, adjunct van de directeur bij het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. De vergadering van 24 tot 28 mei 2005 gehouden te Helsinki (Finland) werden bijgewoond door Karel Robijns, adjunct van de directeur bij de afdeling Monumenten en landschappen. De kosten werden volledig gedragen door de Raad van Europa.
9. In functie van de specifieke onderzoeksopdracht van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed werd er deelgenomen aan “RESTAURER ET CREER : JOUNEER DE REFLEXION AUTOUR DU TRAITTEMENT CREATIF DE LA LACUNE EN PEINTURE MURALE” georganiseerd te Lausanne (Zwitserland) van 22 september tot 26 september 2004, een studiedag die werd bijgewoond door Els Jacobs, medewerker bij het VIOE. De reiskost bedroeg 179 EUR; de hotelkosten 476 EUR. Aan het colloquium “Followers of Fashion. Renaissance wall paintings in Britain’ gehouden van 4 tot 6 november 2004 te Londen (Engeland) werd deelgenomen door Anna Bergmans, adjunct van directeur bij het VIOE. De kosten werden volledig gedragen door de organisatoren.
10. In het kader van beheersarcheologie werden de Reuvensdagen 2004 van 18 tot 19 november 2004 bijgewoond door zowel Yann Hollevoet, Peter Van den Hove als Sam De Decker, allen adjunct van de directeur bij de afdeling Monumenten en Landschappen en specifiek begaan met beheers – en beleidsarcheologie. De reiskosten werden beperkt tot 90 EUR (carpooling) en de hotelkosten bedroegen 90 EUR elk.
11. In het kader van de raad van Europa/ CDPAT werd de vergadering van het Comité Directe van 25 tot 28 november 2004 gehouden te Straatsburg (Frankrijk) bijgewoond door Suzanne Van Haeverbeeck, adjunct van de directeur bij de afdeling Monumenten en Landschappen in functie van de kaderconventie i.v.m. de rol van het erfgoed in de huidige maatschappij, erfgoed en pedagogie en de zorg voor het universitair erfgoed. De reiskost bedroeg 170 EUR; de hotelkosten 441 EUR.
12. De 7de buitengewone Werelderfgoedsessie UNESCO gehouden van 6 tot 8 december 2004 te Parijs (Frankrijk) werd eveneens bijgewoond door Suzanne Van Haeverbeeck, adjunct van de directeur bij de afdeling Monumenten en Landschappen met het oog op de inschrijving van het Museum Plantin-Moretus. De reiskost bedroeg 150 EUR; de hotelkosten 294 EUR.
13. Vanuit de specifieke taakstelling van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed werd er deelgenomen aan de werkgroep CEN (European Committee for Standardization) Cultural Heritage – General guidelines and terminology in functie van de ontwikkeling van Europese standaaarden voor onroerend erfgoedzorg. Dit werd een eerste keer gehouden van 16 tot 18 januari 2005 en een tweede keer van 19 tot 22 oktober 2005 te Milaan (Italië) waarop Nathalie Vernimme, adjunct van de directeur bij het VIOE op aanwezig was. De reiskost bedroeg telkens 300 EUR; de hotelkost 248 EUR.
14. In functie van de wederopbouw – restauratie van de stadsfeestzaal Antwerpen, meer bepaald de te gebruiken marmersoorten diende er een keuring te gebeuren in de marmergroeven zelf en van nieuwe stucelementen gemaakt door een Hongaarse firma. Francis Brenders, adjunct van de directeur bij de afdeling ROHM Antwerpen is hierbij afgevaardigd geworden van 15 tot 17 juni 2005 om in Carrara (Italië) en vervolgens op 6 tot 8 juli te Budapest (Hongarije) deze keuring te gaan doen. Alle kosten werden gedragen door de opdrachtgever tot de restauratie.
15. Het AESOP Congres 2005 gehouden van 13 tot 17 juli 2005 te Wenen (Oostenrijk) werd bijgewoond door Julie Bynens als René van der Lecq, beiden adjunct van de directeur bij de afdeling Ruimtelijke Planning. Dit congres bracht praktijkdeskundigen en wetenschappers samen om over het thema Territoriale Cohesie dat via de Europese Grondwet haar weg geeft gevonden in het Europees debat, van gedachten te wisselen. De gezamenlijke reiskost bedroeg 800 EUR; de hotelkosten 770 EUR.
16. De 29ste Werelderfgoedsessie van UNESCO gehouden te Durban (Zuid Afrika) van 9 juli tot 20 juli 2005 waarop het dossier museum Plantin-Moretus geagendeerd stond, werd bijgewoond door Joris Scheers, afdelingshoofd van de afdeling Monumenten en Landschappen en door Suzanne Van Haeverbeeck, adjunct van de directeur bij de afdeling Monumenten en Landschappen. De reiskost bedroeg 992 EUR per persoon; de hotelkost 910 EUR per persoon. De algemene vergadering van UNESCO gehouden van 9 tot 11 oktober 2005 te Parijs (Frankrijk) werd eveneens bijgewoond door beiden. De reiskost bedroeg 112 EUR per persoon; de hotelkosten 441 EUR per persoon.
17. De 3de workshop rond de implementatie van de Europese Landschapsvergadering van de Raad van Europa gehouden van 15 tot 18 juni 2005 te Cork (Ierland) werd bijgewoond door Els Hofkens, ingenieur bij de afdeling Monumenten en Landschappen. De reiskost bedroeg 471 EUR; de hotelkost 304 EUR.
18. Met betrekking tot het erfgoed van Wereldoorlog I werd op uitnodiging van de provincie West-Vlaanderen aan de partners van het netwerk “Oorlog en Vrede in de Westhoek” een studiereis aangebonden naar Verdun (Frankrijk) van 29 september tot 1 oktober 2005. Deze studiedag werd bijgewoond door Maria Goossens, adjunct van de directeur bij de afdeling Monumenten en Landschappen en Willem Hulstaert, adjunct van de directeur bij het VIOE. De kosten werden gedragen door de organisator.
19. Het symposium “Bouwhistorisch Onderzoek en Praktische Monumentenzorg” waarop Dieter Nuytten, adjunct van de directeur bij de afdeling ROHM Vlaams-Brabant een lezing over een casus in Vlaanderen heeft gegeven ging door te Cluny (Frankrijk) van 6 tot 9 oktober 2005. De reiskost bedroeg 423 EUR; de hotelkosten 105 EUR.

Minister Anciaux
Voor wat betreft het beleidsdomein Brussel:
Binnen het bevoegdheidsdomein “Hoofdstedelijke Aangelegenheden” is het antwoord nihil.
Voor wat betreft het beleidsdomein Sport:
Eén Bloso-ambtenaar heeft deelgenomen aan een buitenlandse zending onder leiding van een lid van het kabinet van de minister.
De heer Albert Gryseels, adjunct commissaris-generaal van het Bloso nam deel aan de informele vergadering van de Europese ministers voor sport in Liverpool van 18 tot 20 september 2005.
Deze delegatie stond onder leiding van de heer Chris Goossens, extern expert Sport.

De kostprijs van de deelname van de heer Gryseels bedroeg 935 euro (vliegtuigticket, verblijfskosten en verzekering inbegrepen).

De afvaardiging werd door minister Anciaux samengesteld als volgt:

- delegatieleider: Chris Goossens, extern expert.

- delegatieleden: Albert Gryseels, adjunct commissaris-generaal Bloso
Freddy Missotten, directeur cel Sport Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vermits het een informele vergadering van de Europese ministers voor sport betrof, heeft elke delegatie de eigen kosten zelf betaald.

Het resultaat van de betrokken reis wordt weergegeven in de conclusies van het Engelse voorzitterschap dat ter gelegenheid van deze informele vergadering werd opgemaakt.


Als bijlage (zie bijlage 3) een tabel met een overzicht van de buitenlandse reizen van minister Anciaux.
Minister Bourgeois


 1. Berlijn (Duitsland) – kennismaking met de Vlaamse vertegenwoordigers en opening van de tentoonstelling ‘Flämischer Glanz-Kunst vom Jugendstil zum Modernismus’

  30.9-1.10.2004

  1.727,24 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.31
  1.275,90 euro aangerekend op programma 99.1, basisallocatie 12.01

  Geert Bourgeois


  Godfried Van de Perre, adjunct-kabinetschef
  Diane Verstraeten, directeur-generaal, administratie Buitenlands Beleid 2. Québec (Canada) – werkbezoek

  11-15.10.2004

  5.182,54 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.31
  1.020,00 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.31*
  6.133,58 euro aangerekend op programma 99.1, basisallocatie 12.01

  Godfried Van de Perre, adjunct-kabinetschef


  Wouter Coussement, raadgever
  Diane Verstraeten, directeur-generaal, administratie Buitenlands Beleid
  Wim Polet, adjunct van de directeur, administratie Buitenlands Beleid

  * annulatiekosten vliegtuigtickets voor

  Ben Weyts, woordvoerder
  Lieven Verstraete, pers
  Philippe Van Hecke, pers
  Dirk D’haeseleer, pers
  Dietger Geeraert, pers
  Patrick Martens, pers

 1. Zuid-Afrika – ‘The new partnership for Africa’s development (NEPAD): three years on – A dialogue on the Review of the NEPAD’

  21-24.10.2004

  2.121,20 euro aangerekend op programma 12.2, basisallocatie 12.31
  3.372,30 euro aangerekend op programma 99.1, basisallocatie 12.01

  Sam Van den Abeele, raadgever


  Diane Verstraeten, directeur-generaal, administratie Buitenlands Beleid 2. Londen (VK) – ‘Flanders Remembers’

  9-10.11.2004

  5.525,61 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.31
  774,00 euro aangerekend op programma 99.1, basisallocatie 12.01

  Geert Bourgeois


  Mark Andries, kabinetschef
  Ben Weyts, woordvoerder
  An De Moor, raadgever
  Diane Verstraeten, directeur-generaal, administratie Buitenlands Beleid

  Marleen Van Hecke, pers


  Jo Verstichel, pers
  Gijs Vissers, pers
  Mauro Thijs, pers
  Erwin Van Craen, pers
  Roger Ives, pers
 1. Osaka (Japan) – 30 jaar Flanders Center in Japan ‘Taste of Flanders’

  16-20.11.2004

  4.536,78 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.31
  2.185,44 euro aangerekend op programma 99.1, basisallocatie 12.01

  Mark Andries, kabinetschef


  Wim Polet, adjunct van de directeur, administratie Buitenlands Beleid
 1. Parijs (Frankrijk) – werkbezoek

  10.1.2005

  159,68 euro aangerekend op programma 99.1, basisallocatie 12.01

  Geert Bourgeois + delegatie – zending georganiseerd door Toerisme Vlaanderen


  Michel Dingenen, adjunct van de directeur, administratie Buitenlands Beleid
 1. New York (VS) – werkbezoek + tentoonstelling ‘Rubens – The Drawings’, MET

  17-20.1.2005

  18.349,82 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.31
  5.751,25 euro aangerekend op programma 99.1, basisallocatie 12.01

  Geert Bourgeois


  Godfried Van de Perre, adjunct-kabinetschef
  An De Moor, raadgever

  Diane Verstraeten, directeur-generaal, administratie Buitenlands Beleid


  Koen Jongbloet, afdelingshoofd, administratie Buitenlands Beleid

  Bart Brinckman, pers


  Hubert Van Humbeeck, pers
  Maurice Vanderwegen, pers
  Eric Vandenberg
  Johan De Poorter
  Farid El Mabroek
  Bert De Vroey

  Voor Bert De Vroey werd de terugvlucht betaald door de VRT

 2. Aichi (Japan) – wereldtentoonstelling

  24-29.3.2005

  46.396,29 euro aangerekend opo programma 12.1, basisallocatie 12.31
  2.213,38 euro aangerekend op programma 99.1, basisallocatie 12.01

  Geert Bourgeois


  Denis D’hanis, inhoudelijk medewerker toerisme
  An De Moor, raadgever buitenlands beleid
  Marijke Verboven, inhoudelijk medewerker communicatie

  Eric Stroobants, secretaris-generaal, departement Coördinatie


  Diane Verstraeten, directeur-generaal, administratie Buitenlands Beleid
  Ferdinand Van den Berghe, protocolchef, administratie Buitenlands Beleid
  Wim Polet, adjunct van de directeur, administratie Buitenlands Beleid

  Edward Adriaensens, pers


  Roger Van Houtte, pers
  Ann Heylens, pers 3. Zuid-Afrika en Mozambique – werkbezoek

  29.4-7.5.2005

  44.998,96 euro aangerekend op programma 12.2, basisallocatie 12.31
  7.619,43 euro aangerekend op programma 99.1, basisallocatie 12.01

  Geert Bourgeois


  Godfried Van de Perre, adjunct-kabinetschef
  Ben Weyts, woordvoerder
  Matthieu Etambala, raadgever
  Sam Van den Abeele, raadgever

  Diane Verstraeten, directeur-generaal, administratie Buitenlands Beleid


  Koen Jongbloet, afdelingshoofd, administratie Buitenlands Beleid
  Jan Ceulemans, adjunct van de directeur, administratie Buitenlands Beleid
  Peter Desmet, adjunct van de directeur, administratie Buitenlands Beleid

  Maarten De Rijk, pers


  Gunter Van Praet, pers
  Nina Verhaegen, pers
  Stijn Luyten, pers
  Patrick Van Gompel, pers
  Pascal Dossche, pers*
  Kathleen Cools, pers*
  Mark De Visscher, pers*
  Jo Vermaercke, pers*
  Piet Baert, pers*
  Gery Hoebanx, pers*

  *De vliegtuigtickets van de Ter Zake – ploeg werden voor de helft betaald door de VRT

 4. Oostenrijk en Tsjechië – werkbezoek

  21-23.6.2005

  3.664,33 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.31
  1.239,17 euro aangerekend op programma 99.1, basisallocatie 12.01

  Geert Bourgeois


  Lieven Tack, raadgever

  Freddy Evens, afdelingshoofd, administratie Buitenlands Beleid

  David Lorreyn, pers 5. Rijsel (Frankrijk) – werkbezoek

  12.7.2005

  58,50 euro aangerekend op programma 12.1, basisallocatie 12.31

  Geert Bourgeois


  Wouter Coussement, inhoudelijk medewerker buitenlands beleid

  Diane Verstraeten, directeur-generaal, administratie Buitenlands Beleid


  Michel Dingenen, adjunct van de directeur, administratie Buitenlands Beleid


Minister Peeters
Voor wat de diensten van minister Peeters betreft, zal een aanvullend antwoord verstrekt worden.
Minister Keulen


 1. Onder leiding van de minister of een lid van zijn kabinet hebben er tijdens het eerste jaar van deze legislatuur geen buitenlandse reizen plaatsgevonden. Wel hebben de minister, de kabinetschef en 5 medewerkers van het kabinet deelgenomen aan congressen in het buitenland.

  1. 1 medeweker aan het Monitoringcomité “URBACT” te Parijs op 11 maart 2005,

  2. Minister Keulen, zijn kabinetschef en 3 medewerkers aan een congres inburgering te Maastricht met als thema “Migration and integration, towards a European policy?”, 26 – 27 mei 2005

  3. 1 medewerker aan “the EU Conference of Ministers of Housing” te Praag, 13 – 15 maart 2005
 1. Duur en kostprijs van de reizen

  1. Congres te Parijs: 1 dag, kostprijs was 224 Euro, betaald via de werkingskosten van het kabinet.

  2. Congres te Maastricht: Minister en kabinetschef 1 voormiddag, de andere kabinetsmedewerkers 2 dagen, kostprijs was 1.665,23 Euro, betaald via budget “buitenlandse reizen” bij de administratie WVC

  3. Congres te Praag: 2 dagen, kostprijs was 507,19 Euro, betaald via de werkingskosten van het kabinet.
 1. De samenstelling van de afvaardigingen:

  1. Parijs: 1 raadgever cel inburgering en stedenbeleid

  2. Maastricht: Minister Keulen, zijn kabinetschef , 2 raadgevers en 1 deskundige cel adjunct-kabinetschef, 1 raadgever en 1 deskundige.

  3. Praag: 1 raadgever cel wonen
 1. nihil
 1. Resultaten: deelname aan de congressen te Parijs en Praag waren leerrijke ervaringen die geleid hebben tot betere inzichten over hoe men in andere Europese landen omgaat met Stedenbeleid en Wonen zonder evenwel nieuwe concrete elementen opgeleverd te hebben voor het Vlaamse beleid ter zake. Het congres te Maastricht en vooral het rondetafelgesprek “Migration and Integration: a Challenge for Europe's Future: Round table presentations and discussion with Ministers Rita Verdonk (The Netherlands), Rikke Hvilshøj (Denmark), Marino Keulen (Belgium) and former Minister Rita Süssmuth (Germany) hebben een aantal bijzondere inzichten opgeleverd meer bepaald in het gevoerde beleid in Nederland, Denemarken en Duitsland. In die zin was het een verrijking voor de implementatie van een Vlaams Inburgeringsbeleid.


Minister Van Brempt
1. Voor het beleidsdomein Gelijke Kansen heeft er een reis plaatsgevonden naar New York op 26 februari 2005 en voor het beleidsdomein Mobiliteit een reis naar Karlsruhe op 22 augustus 2005.
2. De eerste reis duurde 5 dagen en kostte 3.199,13 euro. De tweede reis duurde 1 dag en kostte 506,40 euro.
3. Vanuit het Vlaamse beleid waren voor de eerste reis een stafmedewerker van de administratie ‘Gelijke Kansen in Vlaanderen’ en minister Van Brempt zelf aanwezig. Voor de tweede reis waren twee kabinetsmedewerkers en minister Van Brempt aanwezig.
4. Voor de eerste reis, die onder leiding stond van federaal minister Christian Dupont, waren er vertegenwoordigers aanwezig van het federale beleidsniveau, van de Franse gemeenschap en van het Franse en het Brusselse gewest. Hun kosten werden gefinancierd vanuit hun eigen werkingsmiddelen. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen betaalde de hotel- en vliegkosten van één persoon van de Raad voor Gelijke Kansen, één persoon van de Nederlandstalige Vrouwenraad en 1 persoon van de Conseil des Femmes Francophones Belges. Er waren er ook enkele middenveldorganisaties aanwezig, hun kosten werden gefinancierd vanuit de European Women’s Lobby.

Voor de tweede reis is dit nihil.


5. Tijdens de conferentie in New York werden diverse resoluties goedgekeurd, evenals een slotverklaring. De Vlaamse vertegenwoordigers hebben ter plaatse een actieve bijdrage geleverd in het bepalen van de Belgische standpuntverklaring ter voorbereiding van de goedkeuring van de vermelde documenten

In Karlsruhe zijn de technische randvoorwaarden en toepassingsmogelijkheden voor Light-Rail in Vlaanderen verduidelijkt.


bijlagen


 1. Antwoord minister Moerman

 2. Bijlage bij antwoord minister Moerman

 3. Antwoord minister Anciaux

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina