geert bourgeoisDovnload 57.01 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte57.01 Kb.
geert bourgeois

viceminister-president van de vlaamse regering en vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en de vlaamse rand

antwoord

op vraag nr. 116 van 6  

van filip dewinter
1-4. Hierna volgt een overzicht van de moskeeverenigingen die tot op heden erkend zijn en de datum waarop het besluit tot erkenning is genomen. Eveneens worden de moskeeverenigingen weer-gegeven die werden voorgedragen voor erkenning, maar een ongunstig advies kregen van diensten van de Veiligheid van de Staat, én de moskeeverenigingen waarbij de erkenning-procedure nog loopt.
De adviezen van de respectieve gemeente- en provincieraden worden voor elk van deze moskee-verenigingen toegelicht. Wanneer een moskeevereniging verschillende gemeenten opgeeft als werkingsgebied, worden alle betrokken gemeenten steeds verzocht advies te verlenen.
Eerste erkenningsronde (2007-2008)
Erkende moskeeverenigingen
- de moskeevereniging Selimiye uit Heusden-Zolder / 22-12-2007
De gemeenteraad van Heusden-Zolder en de provincieraad van de provincie Limburg gaven een gunstig advies.
- de moskeevereniging Yavuz Sultan Selim uit Ledeberg / 22-12-2007
De gemeenteraad van Destelbergen gaf een gunstig advies. Het advies van de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen ontbrak, wat overeenkomstig artikel 5, tweede lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten moet worden beschouwd als een gunstig advies.
- de moskeevereniging Assounah uit Desselgem / 22-12-2007
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen bracht een ongunstig advies uit omdat uit overleg met de verantwoordelijke van de Islamitische gemeenschap in West-Vlaanderen zou gebleken zijn dat het draagvlak binnen de Islamitische gemeenschap in West-Vlaanderen te beperkt zou zijn om deze moskee te erkennen als eerste Islamitische gemeenschap in West-Vlaanderen.

De gemeenteraad van Deerlijk bracht een ongunstig advies uit, eveneens omdat het draagvlak binnen de Islamitische gemeenschap in West-Vlaanderen te beperkt zou zijn in het kader van een erkenning. Het advies van de gemeente Tielt ontbrak, wat moet worden beschouwd als een gunstig advies. De gemeenteraden van de gemeenten Dentergem, Waregem, en Wielsbeke gaven een gunstig advies.


- de moskeevereniging Mehmet Akif uit Antwerpen / 22-12-2007
De gemeenteraad van Antwerpen en de provincieraad van de provincie Antwerpen gaven een gunstig advies.
- de moskeevereniging Antwerp Islamic Association uit Antwerpen / 22-12-2007
De gemeenteraad van Antwerpen en de provincieraad van de provincie Antwerpen gaven een gunstig advies.
- de moskeevereniging Beraat uit Diest / 22-12-2007
De gemeenteraad van Diest en de provincieraad van de provincie Vlaams Brabant gaven een gunstig advies. Het advies van de gemeente Halen ontbrak, wat moet worden beschouwd als een gunstig advies.
- de moskeevereniging Badr uit Hasselt / 27-05-2008
De gemeenteraad van Hasselt en de provincieraad van de provincie Limburg gaven een gunstig advies.

De Staatsveiligheid gaf in eerste instantie een ongunstig advies. Nadien kwam er een gunstig advies, waarna de moskeevereniging werd erkend.


Niet erkende moskeeverenigingen
- de moskeevereniging El Mouslimin uit Antwerpen
De gemeenteraad van Antwerpen gaf een gunstig advies. De provincieraad van Antwerpen gaf in eerste instantie een ongunstig advies omdat het dossier onvolledig zou geweest zijn en essen-tiële inlichtingen en stukken zouden ontbroken hebben. Nadat deze informatie door de Execu-tieve van de Moslims van België werd bezorgd, werd een gunstig advies verleend.

Wegens het ongunstig advies van de Staatsveiligheid werd de erkenningsprocedure opgeschort.


Tweede erkenningsronde (2009)
Erkende moskeeverenigingen
- de moskeevereniging Hassan Ebno Tabit uit Genk / 05-05-2009
De gemeenteraad van Genk en de provincieraad van de provincie Limburg gaven een gunstig advies.- de moskeevereniging Sultan Ahmet uit Heusden-Zolder / 05-05-2009
De gemeenteraad van Heusden-Zolder en de provincieraad van de provincie Limburg gaven een gunstig advies.
- de moskeevereniging Yesil Camii uit Houthalen / 05-05-2009
De gemeenteraden van de gemeenten Houthalen-Helchteren en Zonhoven en de provincieraad van de provincie Limburg gaven een gunstig advies.
- de moskeevereniging Al Ihsaan uit Leuven / 05-05-2009
De gemeenteraden van de gemeenten Herent, Bertem, Boutersem en Leuven gaven een gunstig advies, alsook de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant.
- de moskeevereniging Jamia Islamia uit Oostende / 05-05-2009
De gemeenteraad van Oostende en de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen gaven een gunstig advies.
- de moskeevereniging Yunus Emre uit Genk / 05-05-2009
De gemeenteraad van Genk en de provincieraad van de provincie Limburg gaven een gunstig advies.
- de moskeevereniging Hicret Camii uit Sint-Niklaas / 05-05-2009
De gemeenteraad van Sint-Niklaas en de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen gaven een gunstig advies.
- de moskeevereniging Ensar uit Mol / 05-05-2009
De gemeenteraad van Mol en de provincieraad van de provincie Antwerpen gaven een gunstig advies.
- de moskeevereniging Fatih uit Beringen / 05-05-2009
Het advies van de gemeenteraad van Beringen ontbrak, wat als een gunstig advies moet worden beschouwd. De gemeente Ham verklaarde zich onbevoegd advies te verlenen, omdat de moskee zich niet op haar grondgebied bevindt en omdat er onvoldoende maatschappelijke elementen in de gemeente aanwezig zouden zijn om een onderbouwd advies te formuleren, wat als een gunstig advies moet worden beschouwd. De gemeenteraden van Lummen en Tessenderlo en de provincieraad van de provincie Limburg gaven een gunstig advies.

- de moskeevereniging Tevhid Camii uit Gent / 02-12-2009


De gemeenteraad van de stad Gent gaf een gunstig advies. De provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen vroeg in eerste instantie om uitstel van advies, anders zou ongunstig worden geadviseerd. Dit uitstel werd gevraagd omwille van financiële tekortkomingen en onduidelijk-heden in het dossier. Mijn voorganger heeft het verdere verloop van de procedure tot erkenning voor deze moskee uitgesteld tot hij in bezit zou zijn van het advies van de provincieraad. De adviestermijn van de provincieraad werd daarbij met vier maanden verlengd. Vervolgens vond een overleg plaats tussen de provinciale overheid en de vertegenwoordigers van de moskee Tevhid Camii, waarbij werd toegelicht op welke punten het dossier zou moeten vervolledigd worden om de provincieraad in staat te stellen met kennis van zaken advies uit te brengen. Daarbij werd afgesproken om het dossier tegen een welbepaalde datum te vervolledigen. De gevraagde informatie werd tijdig bezorgd, waarop de provincieraad een gunstig advies uitbracht.
Niet erkende moskeeverenigingen
- de moskeevereniging El Azhar uit Waregem
De gemeenteraad van de stad Waregem gaf een ongunstig advies omdat er enerzijds onvol-doende sprake zou zijn van een dekkingsgraad aan gelovigen voor een tweede moskee op haar grondgebied en omdat door de erkenning een onevenwicht zou ontstaan in regionale spreiding van erkende moskeeën, en anderzijds omdat er een te geringe participatie- en integratiegraad zou zijn van jongeren en vrouwen in de moskee. De provincieraad van de provincie West-Vlaande-ren gaf een gunstig advies.

De diensten van de Veiligheid van de Staat gaven geen gunstig advies.


De moskee El Azhar werd formeel niet erkend bij besluit van 5 mei 2009.
- de moskeevereniging Atakwa uit Kortrijk
De gemeenteraden van Kuurne en Kortrijk gaven een gunstig advies. De gemeenteraden van de gemeenten Wevelgem en Zwevegem verklaarden zich onbevoegd advies te verlenen. Dit moet worden beschouwd als een gunstig advies. De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen gaf een gunstig advies. De Veiligheid van de Staat gaf geen gunstig advies.
De moskee Atakwa werd formeel niet erkend bij besluit van 5 mei 2009
- de moskeevereniging El Mohsinien uit Berchem
De stad Antwerpen gaf een ongunstig advies om reden dat de moskee niet in orde zou zijn met de normen inzake de brandveiligheid. De provincieraad van de provincie Antwerpen gaf een gunstig advies. De Veiligheid van de Staat gaf geen gunstig advies.
De moskee El Mohsinien werd formeel niet erkend bij besluit van 5 mei 2009
Moskeeverenigingen die zich nog in de erkenningsprocedure bevinden
- de moskeevereniging Imami-Buhari uit Antwerpen

De Veiligheid van de Staat en de provincieraad van de provincie Antwerpen gaven een gunstig advies. De stad Antwerpen adviseerde ongunstig, gezien het moskeegebouw niet bleek te voldoen aan de vereisten inzake de brandveiligheid. Het verdere verloop van de procedure werd door mijn voorganger, de heer Marino Keulen, uitgesteld tot de moskeevereniging aan de door de stad gestelde voorwaarden in verband met de brandveiligheid heeft voldaan. Dit is ook zo aan de Moslimexecutieve gemeld. Tot vandaag heb ik nog geen informatie ontvangen dat dit het geval zou zijn. Zolang deze moskeevereniging zich niet conformeert aan de normen van de brandveiligheid, zal ik deze geloofsgemeenschap niet erkennen.


- de moskeevereniging El Fourkan uit Ronse
De Veiligheid van de Staat gaf een gunstig advies. De gemeenteraad van Ronse en de provincie-raad van de provincie Oost-Vlaanderen vroegen om uitstel van advies, anders zou ongunstig worden geadviseerd. In beide gevallen werd dit uitstel gevraagd omwille van financiële tekortkomingen en onduidelijkheden in het dossier. Zoals bij de moskeevereniging Tevhid Camii uit Gent heeft de toenmalige minister van Binnenlands Bestuur het verdere verloop van de procedure tot erkenning voor deze moskee uitgesteld tot hij in bezit zou zijn van het advies van de provincieraad. De adviestermijn van de provincieraad werd daarbij met vier maanden verlengd.
Vervolgens vond ook hier een overleg plaats tussen de provinciale overheid en de vertegen-woordigers van de moskee El Fourkan, waarbij werd toegelicht op welke punten het dossier zou moeten vervolledigd worden om de provincieraad in staat te stellen met kennis van zaken advies uit te brengen. Daarbij werd afgesproken om het dossier tegen een welbepaalde datum te vervolledigen. Deze datum is reeds verstreken en tot vandaag is de moskeevereniging haar afspraak niet nagekomen. De provincieraad bracht dan ook een ongunstig advies uit. Zolang de moskeevereniging de gevraagde bijkomende informatie en documenten niet bezorgt aan de provinciale overheid, zal ik deze geloofsgemeenschap niet erkennen.
5-6. De moskeeverenigingen die tijdens de eerste erkenningsronde werden erkend hebben allemaal al een comité verkozen conform de bepalingen uit het eredienstendecreet. Hieronder worden de verkozen leden en de Imam of zijn vervanger weergegeven voor deze moskeeverenigingen:

- de moskeevereniging Selimiye uit Heusden-Zolder:


Imam of zijn vervanger: Alay Harun

Voorzitter: Ozdemir Engin

Secretaris: Konak Erkin

Penningmeester: Cengiz Alibey

Lid: Ekinci Idris

Lid: Uyar Zekayi


- de moskeevereniging Yavuz Sultan Selim uit Ledeberg:
Imam of zijn vervanger: Tas Ali

Voorzitter: Sertkaya Gander

Secretaris: Mavzer Önder

Penningmeester: Kokur Mehmet

Lid: Kolcu Mehmet

Lid: Devre Hürü


- de moskeevereniging Assounah uit Desselgem:
Imam of zijn vervanger: Hani Mestou

Voorzitter: Zamok Omar

Secretaris: Abail Imad

Penningmeester: Maertens Wim

Lid: Habbaz Yassin

Lid: Bakraich Mohammed


- de moskeevereniging Mehmet Akif uit Antwerpen:
Imam of zijn vervanger: niet gekend

Voorzitter: Ulusoy Hüseyin

Secretaris: Aydin Resat

Penningmeester: Sahan Mustafa

Lid: Ari Ramazan

Lid: Gülmez Kemal


- de moskeevereniging Antwerp Islamic Association uit Antwerpen:
Imam of zijn vervanger: niet gekend

Voorzitter: Qureshi iqbal Ahmed

Secretaris: Siddiqui Intizar Uddin

Penningmeester: Mughal Mohammad Monieb Ur-Rahman

Lid: Jatala Mohammad Zahoor

Lid: Bhatti Imtiaz Ahmad


- de moskeevereniging Beraat uit Diest:
Imam of zijn vervanger: Demirtas Mehmet

Voorzitter: Baytemur Zeki

Secretaris: Sarikaya Mustafa

Penningmeester: Sahin Adem

Lid: Tasdelen Hayrettin

Lid: Özem Adem

- de moskeevereniging Badr uit Hasselt:
Imam of zijn vervanger: Lamaalloui Said

Voorzitter: Dohri Ghalid

Secretaris: Aztout Ebrahim

Penningmeester: Cherroud Driss

Lid: Benkheil Ahmed

Lid: Oulhadj Mohammed


Volgende moskeeverenigingen die tijdens de tweede erkenningsronde werden erkend hebben reeds een comité verkozen conform de bepalingen uit het eredienstendecreet:
- de moskeevereniging Hassan Ebno Tabit uit Genk:
Imam of zijn vervanger: El Ghamarti Boujemâa

Voorzitter: Ait Baha ou idder Mohamed

Secretaris: Talmssou Houcine

Penningmeester: Bouharras Lahoucine

Lid: Belbachir Madjid

Lid: Haboub Mustafa


- de moskeevereniging Sultan Ahmet uit Heusden-Zolder:
Imam of zijn vervanger: Atayan Mehmet Zeki

Voorzitter: Aygun Bahattin

Secretaris: Üstün Mehmet

Penningmeester: Murat Mehmet

Lid: Karakelle Salih

Lid: Pere Mühittin


- de moskeevereniging Yesil Camii uit Houthalen:
Imam of zijn vervanger: Demir Bekir

Voorzitter: Yilmaz Sadan

Secretaris: Ozen Coskun

Penningmeester: Bukey Izzet

Lid: Kanli Goksal

Lid: Bayram Hasan Huseyin


- de moskeevereniging Al Ihsaan uit Leuven:
Imam of zijn vervanger: Chelha Mohammed

Voorzitter: El Harassi Mimoun

Secretaris: Ayyad Mustafa

Penningmeester: Fadi Awad

Lid: Bouybaouan

Lid: Dyalli Ahmed


- de moskeevereniging Yunus Emre uit Genk:
Imam of zijn vervanger: Yildiz Abdubarrahman

Voorzitter: Yilmaz Erhan

Secretaris: Ozan Azmi

Penningmeester: Yen Baylar

Lid: Aydogan Hamza

Lid: Acar Izmet


- de moskeevereniging Ensar uit Mol:
Imam of zijn vervanger: Göl Kemal

Voorzitter: Ünlü Bekir

Secretaris: Ay Mehmet

Penningmeester: Öztürk Hatice

Lid: Barmaksiz Metin

Lid: Altinisik Fatma


Onderstaande moskeeverenigingen hebben nog geen comité verkozen. De leden van het comité moeten overeenkomstig artikel 240 van het eredienstendecreet worden verkozen in de loop van de maand april. Gezien deze moskeeverenigingen pas na de maand april 2009 werden erkend, kon de samenstelling van deze comités uiteraard niet gebeuren in de maand april 2009. Wel moest deze samenstelling zo snel mogelijk na de erkenning gerealiseerd zijn. Op vraag van de provinciale overheden en op mijn eigen vraag werden deze moskeeverenigingen al aangemaand zo vlug mogelijk een comité te verkiezen.

- de moskeevereniging Jamia Islamia uit Oostende

- de moskeevereniging Hicret Camii uit Sint-Niklaas

- de moskeevereniging Fatih uit Beringen- de moskeevereniging Tevhid Camii uit Gent
7-8. Ik beschik niet over de informatie om op deze vragen te antwoorden. Deze inlichtingen dienen niet in de erkenningsdossiers aanwezig te zijn. Deze dossiers worden samengesteld aan de hand van de erkenningscriteria zoals opgesomd in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 sep-tember 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten.
9. Wat betreft de moskeeverenigingen die tijdens de eerste erkenningsronde een erkennings-aanvraag indienden kreeg enkel de moskeevereniging El Mouslimin uit Antwerpen geen gun-stig advies van de diensten van de Veiligheid van de Staat. De voorgaande minister van Binnen-lands Bestuur heeft destijds geoordeeld geen formeel besluit te moeten opstellen houdende de niet-erkenning van de moskee, maar heeft ervoor gekozen het dossier opnieuw te klasseren in afwachting van een mogelijk achteraf te bezorgen gunstig advies van de Veiligheid van de Staat. Tot nu toe heeft de Veiligheid van de Staat haar initieel advies echter nog niet gewijzigd. Er kan dus worden van uitgegaan dat de procedure tot erkenning van deze moskee momenteel is opgeschort en dat dit zo blijft tot de Veiligheid van de Staat een ander standpunt zou innemen of tot de moskeevereniging een nieuwe erkenningsaanvraag zou indienen, waarna de procedure uiteraard zou moeten worden hernomen.
Voor de moskeeverenigingen die tijdens de tweede erkenningsronde geen gunstig advies verkregen van de Veiligheid van de Staat werd wel een formeel besluit genomen houdende de niet-erkenning van de moskeeën in kwestie. Deze moskeeverenigingen zullen een nieuwe erkenningsaanvraag moeten indienen wanneer zij alsnog voor een erkenning in aanmerking wensen te komen.
10-11.Ik kan geen cijfer vermelden omtrent het aantal moskeeverenigingen dat ik zal erkennen tijdens de huidige regeerperiode. De ingediende dossiers zullen individueel worden beoordeeld reke-ning houdend met de ingewonnen adviezen van de gemeente(n), provincie en de minister van Justitie. De moskeeverenigingen die voldoen aan alle voorwaarden voor erkenning zullen worden erkend. Sinds de erkenning van de moskeevereniging Tevhid Camii uit Gent op 2 de-cember 2009 heb ik geen nieuwe erkenningsaanvragen ontvangen.
12 De volgende provinciale toelagen werden al betaald:


Provincie

Eerste erkenningsronde

boekjaar 2008

boekjaar 2009

Antwerpen

Mehmet Akif, Antwerpen

0

22.600
Antwerp Islamic Association, Antwerpen

0

35.600

Limburg

Selimiye, Heusden-Zolder

0

57.630
Badr, Hasselt

0

38.790

Oost-Vlaanderen

Yavuz Sultan Selim, Ledeberg

0

0

Vlaams-Brabant

Beraat, Diest

0

28.000

West-Vlaanderen

Assounah, Desselgem

0

71.600

13. Een erkende islamitische gemeenschap kan aanspraak maken op een bijpassing van haar tekort, maar die bijpassing is wel afhankelijk van formele voorwaarden. De erkende islamitische ge-meenschap moet over een goedgekeurd meerjarenplan en/of een goedgekeurd budget beschik-ken, vooraleer er sprake kan zijn van een uitbetaling. Vandaar dat de besturen die in de eer-ste erkenningsronde werden erkend nog geen toelagen ontvingen in 2008, net zoals de besturen die in de tweede erkenningsronde werden erkend geen toelage ontvingen in 2009.


14. Er werden nog geen subsidies toegekend voor verbouwings- en bouwwerken aan moskeeën in het kader van het koninklijk besluit van 23 juli 1981 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van onderge-schikte besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd.
15. Er werden nog geen dergelijke subsidieaanvragen ontvangen.
16. Geen enkele erkende of in erkenningsprocedure zijnde moskee heeft schriftelijk of per e-mail informatie opgevraagd over de mogelijke subsidiëring van haar verbouwingswerken. Telefo-nisch zijn er wel een aantal vragen gesteld, maar daarvan wordt niet geregistreerd wie de vraag stelde (en kan dus niet worden meegedeeld of de vraag uitging van een erkende moskee, een nog niet erkende moskee of een andere geïnteresseerde partij).
17. In het kader van de regeling van het koninklijk besluit van 23 juli 1981 betreffende de subsi-diëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op ini-tiatief van ondergeschikte besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd, zijn alle grote herstellingswerken subsidieerbaar, inclusief de technische installaties (verwar-ming, elektriciteit). Onderhoudswerken zijn uitgesloten van subsidiëring.
18-19.Een schriftelijke verklaring dat de huidige en toekomstige bedienaars van de eredienst zullen voldoen aan de inburgeringsplicht die desgevallend op hen van toepassing is, behoort tot de erkenningscriteria zoals beschreven in het besluit van de Vlaamse regering van 30 september 2005.
Uit informatie die mijn diensten onrechtstreeks hebben ontvangen zou blijken dat recentelijk de eerste bezoldiging van een Imam in het Vlaams Gewest is gestart, meer bepaald van de Imam van de moskeevereniging Assounah te Desselgem. Deze persoon zal dan ook worden aangeschreven om zich aan te melden in het onthaalbureau opdat nagegaan zou kunnen worden of hij inburgeringsplichtig is. Ik zal de federale minister van Justitie een schrijven richten om mij officieel op de hoogte te brengen telkens wanneer formeel een imam wordt aangesteld.
20. De enige provincie waarin momenteel een centraal bestuur moet worden opgericht is de provin-cie Limburg. Voorlopig is dit bestuur nog niet verkozen, omdat het comité van de moskee-vereniging Fatih nog niet werd samengesteld. Het centraal bestuur bestaat onder andere uit afge-vaardigden van de comités van de erkende lokale geloofsgemeenschappen uit de betreffende provincie. Alle betrokken moskeeverenigingen dienen zich met andere woorden te kunnen uitspreken over de samenstelling van het centraal bestuur, en dit is pas mogelijk wanneer alle comités zijn verkozen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina