geert bourgeoisDovnload 30.46 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte30.46 Kb.
geert bourgeois

viceminister-president van de vlaamse regering

vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en vlaamse randgecoördineerd antwoord

op vraag nr. 532 van 21 

van goedele vermeiren
  Net zoals ik reeds op een gelijkaardige vraag aangaf (http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=676827), vindt u alle basisinformatie over de evolutie van het aantal fietsvergoedingen voor het Vlaams overheidspersoneel op volgende webstek van mijn administratie: http://www.bestuurszaken.be/fietsvergoeding-cijfers . 1. In de bovenste tabel van bijlage 1 vindt u het aantal personeelsleden met een fietsvergoeding in de laatste 5 jaar, aangevuld met het totaal aantal personeelsleden in de Vlaamse overheid in de desbetreffende jaren en hun onderlinge verhouding. Onder Vlaamse overheid worden alle entiteiten begrepen die onder het Vlaams Personeelsstatuut ressorteren (inclusief het instructiepersoneel). 1. In bijlage 1 vindt u de gevraagde totaalbedragen die over de laatste 5 jaar aan fietsvergoedingen zijn uitgekeerd. Er geldt een vast bedrag van 0,15 € per vergoede kilometer.
 1. In bijlage 1 vindt u het gemiddeld bedrag van de fietsvergoeding per gerechtigd personeelslid per jaar. Dit gemiddeld bedrag is berekend door het totaalbedrag aan fietsvergoedingen te delen door het totaal aantal personeelsleden met een fietsvergoeding in het desbetreffende jaar.
 1. In bijlage 1 vindt u de gemiddelde afstand per personeelslid per jaar in de laatste 5 jaar. Deze gemiddelde afstand is berekend door het totaal aantal vergoede kilometers te delen door het totaal aantal gerechtigde personeelsleden.
 1. Hoewel het onmogelijk is om na te gaan of het betrokken personeelslid de afstand daadwerkelijk met de fiets heeft afgelegd, ben ik nog niet op de hoogte gebracht van eventuele fraude.

Er zijn wel twee maatregelen om de drempel tot misbruik te verhogen:

 1. De personeelsleden moeten op het aanvraagformulier van de fietsvergoeding op erewoord verklaren dat de aanvraag juist en volledig is en wordt erop gewezen dat misbruiken kunnen bestraft worden (zoals aangegeven in punt 10 van de omzendbrief van 29 oktober 2009 (zie http://www.bestuurszaken.be/OMZ_DVO_2009_10). Deze sanctie kan gaan van een tuchtstraf tot een eventuele strafrechtelijke vervolging op basis van valse verklaringen.

 2. De personeelsdiensten, waar de aanvragen tot het verkrijgen van een fietsvergoeding worden ingediend, en de leidinggevende hebben de mogelijkheid om bij twijfel omtrent de correctheid van de aanvraag of bij enig vermoeden van bedrog, de uitbetaling niet uit te voeren (hetzij tijdelijk, hetzij definitief). Indien nodig kunnen zij ook bijkomende inlichtingen inwinnen.

In elk geval is de combinatie van een abonnement op het openbaar vervoer en een fietsver-goeding (regelmatig gebruik van de fiets) voor hetzelfde traject onmogelijk. De perso-neelsdiensten en de leidinggevenden zien daar nauwlettend op toe.

Daarnaast maakt de administratie sporadisch gebruik van de vrij beschikbare digitale geografische informatie voor controle van het woon-werk verkeer.
 1. Om het fietsgebruik bij de Vlaamse ambtenaren te stimuleren werd in het sectoraal akkoord 2010-2012 opgenomen dat de fietsvergoeding zal worden verhoogd van 0,15 euro naar 0,21 euro per kilometer met ingang van 1 januari 2013.

Bijlage 1

 

VRAAG 1

Aantal personeels-leden met fiets-vergoeding

Totaal aantal personeelsleden in Vlaamse overheid

Verhouding

2007

5.481

27.870

20%

2008

5.971

28.493

21%

2009

6.008

28.868

21%

2010

5.792

28.530

20%

2011

5.999

28.643

21% 

VRAAG 2

Totaal aantal vergoede kilometers

Totaalbedrag aan fietsvergoedingen

2007

8.139.675,76 km

1.220.951,36 €

2008

8.862.745,59 km

1.329.411,84 €

2009

8.786.670,31 km

1.318.000,55 €

2010

9.855.446,13 km

1.478.316,92 €

2011

10.395.591,60 km

1.559.338,74 € 

VRAAG 3

VRAAG 4

Gemiddeld bedrag per personeelslid per jaar

Gemiddelde afstand per personeelslid per jaar

2007

222,76 €

1.485,07 km

2008

222,64 €

1.484,30 km

2009

219,37 €

1.462,50 km

2010

255,23 €

1.701,56 km

2011

259,93 €

1.732,89 kmDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina