Gegevens van de aanvrager en opleidingsgegevensDovnload 38.87 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte38.87 Kb.
REGISTRATIE-AANVRAAG VvE

voor

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER EPIDEMIOLOOG (EPIDEMIOLOOG B)


GEGEVENS VAN DE AANVRAGER EN OPLEIDINGSGEGEVENS

NB1: lees eerst zorgvuldig de registratie eisen en toelichting op www.epidemiologie.nl !NB2: De opleiding tot Epidemioloog B in het LUMC stelt hogere eisen aan kennis van de epidemiologie en keuzeonderwerpen dan de VvE stelt


PERSONALIA

Naam en voorletters:

Geboortedatum:

Adres:


Postcode en woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Lid VvE:REGISTRATIE EISEN 1. Universitaire master degree van een (bio)medische opleiding


 1. Scholing in de epidemiologie op Ma-niveau (tenminste 60 ECTS)

 1. Kennis van epidemiologie (voor VvE 15 ECTS)

  1. Theoretische epidemiologische kennis en vaardigheden (voor VvE ≥ 8 ECTS)

Verplichte cursussen opleiding epi-B LUMC

Aantal ECTS

Datum gevolgd

K/VvE*

Opzet en interpretatie van mensgebonden onderzoek

1Basisprincipes van etiologisch onderzoek (Rothman)

2Design en organisatie van klinische trials

1
K

Klinische epidemiologie (Grobbee)

3
K

Onderzoeksopzet en analyse (Schiermonnikoog)

2Causale inferentie (Hernan)

3Capita Selecta

2Basismethoden en redenering in biostatistiek

1,5Regressie-analyse

1,5Survival-analyse

1,5Meta-analyse

1*Keuzeonderwerpen voor VvE (totaal ≥ 5 ECTS)


Cursussen uit facultatieve aanbod LUMC**

Aantal ECTS

Datum gevolgd

K/VvE**

Genetische epidemiologie

1Geavanceerde genetische associatie studies

1Van klinisch probleem tot succesvolle aanvraag (Doelmatigheidsonderzoek)

1Herhaalde metingen

1,5
K

* Keuzeonderwerpen voor VvE (totaal ≥ 5 ECTS)

** Minimaal 2 cursussen uit dit facultatieve deel dienen gevolgd te worden, of te worden gecompenseerd door cursussen van buiten het LUMC, hieronder in te vullen.
Extra / Vervangende cursussen

Aantal ECTS

Datum gevolgd

K/VvE**

* Keuzeonderwerpen voor VvE (totaal ≥ 5 ECTS)
Totaal Theoretische epidemiologische kennis en vaardigheden: ….. ECTS


  1. Epidemiologie van ziekten (voor VvE ≥ 2 ECTS)

Aankruisen wat van toepassing is:

 • Vooropleiding Geneeskunde in Leiden: vrijstelling

 • Vooropleiding Biomedische Wetenschappen in Leiden: vrijstelling

 • Andere vooropleiding: vrijstelling na overleg met opleider

 • Cursus epidemiologie van ziekten gevolgd:

  • Naam cursus:

  • Plaats cursus:
 1. Kennis van ziekte en gezondheid op Ba-niveau (tenminste 8 ECTS)

Aankruisen wat van toepassing is:

 • Vooropleiding Geneeskunde in Leiden: vrijstelling

 • Vooropleiding Biomedische Wetenschappen in Leiden: vrijstelling

 • Andere vooropleiding: vrijstelling na overleg met opleider

 • Specifieke opleiding/cursus gevolgd*:

  • Naam cursus:

  • Plaats cursus:

* Indien van toepassing, hieronder aangeven welke onderwerpen van ziekte en gezondheid aan bod zijn gekomen:

  1. Algemene kennis van ziekte en gezondheid (tenminste 6 ECTS)

  2. Specifieke kennis van ziekte en gezondheid (tenminste 2 ECTS)D. Academische promotie (/Praktijkervaring epidemiologie - voor Epidemioloog A ≥ 30 ECTS)

Titel proefschrift:


Universiteit:
Promotor(es):
Promotiedatum:
Korte beschrijving van het onderzoeksproject:

E. Publicaties (Voor epidemioloog B: ≥ 4 epidemiologisch georiënteerde publicaties als 1e auteur)
F. Voordrachten (met name epidemiologisch georiënteerde voordrachten vermelden)

G. Epidemiologische omgeving

 • Afdeling Klinische epidemiologie

 • Afdeling Trombose en Hemostase

 • Afdeling Endocrinologie

 • Afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie

 • Afdeling Huisartsgeneeskunde

 • Afdeling Ouderengeneeskunde

 • Afdeling Reumatologie

 • Andere afdeling:, nl ……………………………………………….*

* beschrijf het epidemiologische klimaat (zie opleidingsgids pag 15):


H. Gegeven onderwijs (verplicht bij opleiding epi-B LUMC, tenminste 20 uur), nl: …

I. Tenminste 1 jaar gewerkt onder dagelijkse supervisie van geregistreerd epidemioloog B,

namelijk (naam):

OVERIGE INFORMATIE


Registratie-aanvraag betreft een:


 • Regulier traject volgens opleidingsgids van het LUMC zonder vrijstellingen

 • Regulier traject volgens opleidingsgids van het LUMC met maximaal 2 vrijstellingen (eerder in dit formulier aangegeven) (Toelichting: zie bijlage)

 • Individueel traject op maat (overgangsregeling Epi-B LUMC)Huidige betrekking:
Werk- en onderzoekservaring voor zover relevant voor de registratie:
AKKOORDVERKLARING OPLEIDINGSPROGRAMMA
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER EPIDEMIOLOOG (EPIDEMIOLOOG B)
Naam kandidaat:

Ondergetekende, erkend opleider in de epidemiologie, verklaart(kruis aan wat van toepassing is)
O akkoord te gaan met het opleidingsprogramma.

O dat het opleidingsprogramma volledig is afgerond, inclusief promotie en vereiste publicaties.

Plaats en datum

Naam opleider Handtekening


Prof.dr F.R.R. Rosendaal

BIJLAGE: Inhoudelijke toelichting / korte omschrijving per vrijstelling / vervangende cursus (op basis van opgegeven cursusinformatie)


.CERTIFICAAT

Naam…heeft met goed gevolg de opleiding Epidemiologie LUMC afgerond.

De opleiding bestaat uit tenminste ECTS aan cursussen/theorie,


een praktijkopleiding in een epidemiologische omgeving,
en een epidemiologisch georiënteerd proefschrift.Leiden, datum


Prof.dr F.R. Rosendaal

Opleider Klinische Epidemiologie


(handtekening)Registratie-aanvraag Epidemioloog B – Juli 2013 Pagina

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina