Geitenfokvereniging “Fryslân”Dovnload 13.19 Kb.
Datum04.10.2016
Grootte13.19 Kb.

Geitenfokvereniging “Fryslân”

Plaatselijke vereniging van de NOG

Voorzitter

L.J. van Weperen

Nijewei 76

9212 PC Boornbergum

0512-383653

lenzevanweperen@hotmail.com


ViceVz

vacature

Penningmeester

L. Anema

Monnikenweg 57

8806 KZ Achlum

0517-641045

mts.anema1@agroweb.nl
Secretaris

K. van der Wal

Lang Ein 5

8404 BN Langezwaag

0513-688314

karin_vanderwal@hotmail.com


Algemeen lid

Joh. vd Veen

Veldmansweg 51

9257 VR Noardburgum

0511-476798

johannes.ytteke@gmail.com


Rekeningnummer
NL94 RABO 0128 9438 58

Rabobank

www.geitenfokverenigingfryslan.nl


Agenda ledenvergadering Geitenfokvereniging Fryslân

Vrijdag 8 april 2016 om 20:00 uur te Tijnje, Café Overwijk
  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Notulen ledenvergadering 10 april 2015 (bijgevoegd)

  4. Jaarverslag 2015 (belangstellenden kunnen in de pauze een exemplaar afhalen bij de bestuurstafel)
  1. Jaarverslag penningmeester (bijgevoegd) en verslag kascommissie
  1. Verkiezing reservelid kascommissie (Aftredend: W. Terpstra, blijft: P. Strikwerda)
  1. Begroting 2016 (bijgevoegd + toelichting)
  1. a. Bestuursverkiezing: de heer L. Anema is aftredend en herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen zich tot 2 dagen voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter

b. Vacature bestuurslid


9. Keuringen 2016
10. Stemmen t.b.v. ALV NOG

a. wijziging statuten NOG (inclusief advies notaris)

- Discriminatieverbod (artikel 3) ten behoeve van de Europese erkenning

- Aantal bestuursleden minimaal 3 i.p.v. minimaal 5 (artikel 13)

- Verduidelijking artikel 20, zodat uit de statuten blijkt dat leden een meervoudig stemrecht kunnen hebben

b. machtiging aan Theo v.d. Meer om de wijzigingen namens het bestuur te verzorgen bij de notaris in zijn gemeentec. Opnemen van een bevestiging/verduidelijking hoe de NOG de leden(verenigingen) hun stem laat uitbrengen (per vereniging een 100% ja of een 100% nee)
PAUZE
11. Proeverij van geitenkaas
12. Rondvraag
13. SluitingDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina