Gemak en Tolerantie twee mooie, intrinsieke kwaliteiten van de IslamDovnload 233.26 Kb.
Pagina3/4
Datum20.08.2016
Grootte233.26 Kb.
1   2   3   4
“Alle lof komt toe aan Allah, die hem heeft gered van het Vuur.” (Bukhari)

Wij geven onze medeleven aan niet-moslims. Abu Hurairah (radi Allahu anhu) zei dat de Profeet ﷺ zei: “Ik wilde toestemming om het graf van mijn moeder te bezoeken en het werd aan mij toegekend.” (Muslim).

Men mag liefdadigheid geven aan niet-Moslims zolang zij geen oorlog voeren tegen de Moslims. Mujahid, heeft overgeleverd: "Abdullah bin Amr had een schaap geslacht voor zijn familie, toen hij kwam zei hij: 'Heb je iets aan je Joodse buren gegeven? Heb je iets aan je Joodse buren gegeven? Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: 'Jibril bleef mij maar adviseren over de behandeling van de buren (vriendelijk en beleefd), dat ik dacht dat hij me zou bevelen om hen aan te wijzen als mijn erfgenamen." At-Thirmidhi.

Allah, de Verhevene, zegt: “De liefdadigheid (hier wordt armenbelasting bedoeld) is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen die schulden hebben, en om (het uit te geven) op de Weg van Allah (ten behoeve van de Jihad 3), en voor de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs." (9:60)

De Islam heeft een Moslim toegestaan om de relatie met zijn familie te onderhouden zelfs als zij geen Moslim zijn. Asma bint Abi Bakr, ging naar de Profeet en zei: “Mijn moeder komt bij mij op bezoek maar zij is geen Moslim, hij zei; wees vriendelijk voor je moeder.” (Bukhari)

Het is toegestaan voor Moslims om te eten van de gebruiksvoorwerpen van niet-Moslims en gebruik te maken van hun kleren, zolang zij niet gemaakt zijn van materialen die onwettig zijn voor ons. Abu Tha’labah al-Khushani (radi Allahu anhu) zei: “O Boodschapper van Allah, wij zijn in het land dat behoort tot de mensen van het Boek, zullen wij van hun gebruiksvoorwerpen eten?” Hij zei: ‘Als je andere gebruiksvoorwerpen kunt vinden is het beter, zo niet was ze en gebruik ze.’ (Bukhari)

Het is geoorloofd voor een moslim man om een kuise vrouw van de Mensen van het Boek te trouwen. Allah, de Verhevene, zegt: “Op deze dag is (al) het goede voor jullie toegestaan. En het voedsel van degenen aan wie het Boek is gegeven, is toegestaan voor jullie en jullie voedsel is toegestaan voor hen. En (toegestaan voor jullie om mee te trouwen zijn) de kuise vrouwen onder de gelovigen en de kuise vrouwen onder degenen aan wie het Boek vóór jullie gegeven was, indien jullie hun hun bruidschatten (waar zij recht op hebben) geven, strevend naar kuisheid en om openlijke ontucht en het in het geheim nemen van minnaressen te vermijden. En wie ongelovig is jegens het geloof, voorzeker, zijn werk is (zeker) verloren gegaan. En in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.” (5:5)

Wie de Islam accepteert en getrouwd is met een vrouw van de Mensen van het Boek, zijn huwelijk zal niet nietig worden verklaard, integendeel het zal geaccepteerd worden.

Het is geoorloofd om het eten te eten dat geslacht is door de Mensen van het Boek, zolang het wettig voedsel is voor ons en de naam van God er over uit is gesproken. Allah, de Verhevene, zegt:

Eet niet van datgene waarover de Naam van Allah niet is uitgesproken, want waarlijk, dat is zeker een verdorvenheid.” (6:121)

Wij worden geacht bescherming te bieden aan een niet-Moslim, als hij hier naar op zoek is. Allah, de Verhevene, zegt:

En als iemand van de veelgodenaanbidders bescherming bij jou zoekt, bescherm hem dan, totdat hij het Woord van Allah hoort. En (als hij weigert) begeleid hem dan naar (een plek) waar hij veilig is. Dit is omdat zij een volk zijn dat niet weet.” (9:6)

Het is voor een Moslim niet toegestaan om te vloeken of kwaad te spreken over het geloof van de niet-moslim. Allah, de Verhevene, zegt:

En beledig degenen die zij naast Allah aanroepen niet. Zodat zij Allah niet onrechtmatig zonder kennis beledigen.” (6:108)

Allah heeft ons bevolen dat wij onze leningen terug betalen aan een niet-Moslim. Hij, de Verhevene, zegt:

O jullie die geloven, kom de verbonden na.” (5:1) Hij, de Verhevene, zegt ook: “En kom de belofte na Waarlijk, er zal (op de Dag des Oordeels) over de belofte gevraagd worden.” (17:34)

Hun rijkdom is onschendbaar. Allah, de Verhevene, zegt: “Allah verbiedt jullie niet om degenen die jullie niet bestrijden in de godsdienst en jullie niet uit jullie huizen verdrijven, goed en rechtvaardig te behandelen. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen.” (60:8)

De Profeet ﷺ zei: “Pas op, als iemand een niet-Moslim woonachtig in een Islamitisch staat onrecht aan doet, zijn rechten verminderd, hem dwingt te werken onder zijn capaciteit of iets van hem neemt zonder zijn toestemming. Ik zal voor hem pleiten op de Dag des Oordels.” (Sunan Abi Dawud)

De Profeet ﷺ zei ook: “Wie een persoon doodt die onder de verantwoording staat van een Islamitisch land, zal de geur van Jannah niet ruiken.” (Bukhari)

Wanneer een niet-Moslim in een Islamitische staat verblijft kan hij gebruik maken van de sociale zekerheidsvoorzieningen net als de andere inwoners die een hoge leeftijd hebben bereikt. Umar (radi Allahu anhu) zag een oude Joodse man en informeerde naar hem Er werd aan Umar verteld dat hij van de mensen was die Jizyah (hoofd-belasting) betaalde. Dus de Kalief Umar (radi Allahu anhu) vertelde hem, “Wij zijn niet eerlijk tegenover jou geweest, wij namen Jizyah van u toen u jong was en nu u oud bent, heeft u niets!” Hij nam hem bij de hand en nam hem mee naar de schatkist van de Moslims en gaf hem voedsel en kleding. Hij vertelde de penningmeester, “Vind mensen zoals hem en geeft wat genoeg is voor hun en hun families.” Vervolgens reciteerde hij de vers:“Zakaat uitgaven zijn alleen voor de armen en voor de behoeftigen.” (9:60) Hij zei de armen zijn de Moslims en de behoeftigen zijn de Mensen van het Boek.

Allah heeft de toegangspoort van vergeving voor hen (niet-Moslims) geopend. Hij, de Verhevene, zegt:

Zeg tegen degenen die niet geloven: “Als zij ophouden (met ongelovig zijn), dan zal hun zeker worden vergeven wat zich (in het verleden) heeft voorgedaan. Maar als zij terugkeren, dan is er (voor hen) zeker het voorbeeld (d.w.z. de bestraffing) van de mensen van vroeger dat zeker voorbij is gegaan.” (8:38)

Hoe goede willen voor anderen is een teken van iemands geloof. De Profeet ﷺ zei tegen Abu Hurairah (radi Allahu anhu): “Wees nederig en je zult het meest gehoorzamend zijn aan Allah. Wees tevreden en je zult Allah het meeste dankbaar zijn en houdt van mensen zoals je van jezelf houdt en je zult een gelovige zijn. Wees vriendelijke voor je buren en je je zult een ware Moslim zijn en verminder je gelach voor degene die iemand zijn spirituele hart wil doden.” (ibn Majah)

Tolerantie is de Islam in aanbidding

 Alle daden van aanbidding in de Islam zijn gebouwd op tolerantie, dit is een intrinsieke kenmerk van de Islam. Allah, de Verhevene, zegt:

Dat zijn degenen die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen. Weet dat door het gedenken van Allah de harten tot rust komen.” (13:28)

 Niemand is overbelast. De Profeet ﷺ zei: “Verricht zoveel goede daden als binnen je capaciteit ligt, Allah wordt nooit moe van het geven van beloningen tot jij moe wordt van het verrichten van goede daden.” (Bukhari)

 

Alle aspecten van aanbidding in de Islam zijn in lijn met onze natuurlijke aanleg. Niemand wordt belast boven zijn capaciteit. Een Moslim wordt niet belast met meer dan hij kan weerstaan, zelfs in termen van zijn daden van aanbidding. Anas (radi Allahu anhu) zag een oude man die door zijn twee zoons naar de Moskee werd gedragen. De Profeet ﷺ vroeg: “Wie is dit?” Zij vertelde hem, deze man heeft gezworen dat hij naar de moskee zou lopen maar hij is erg ziek. De Profeet ﷺ zei: “Allah heeft geen behoefte aan de bestraffing van de man op zichzelf.” (Bukhari)Wanneer een Moslim ziek is, zal Allah de persoon belonen voor de daden die hij zou hebben gedaan als hij niet ziek zou zijn. De Profeet ﷺ zei: “Als een persoon ziek is, of reist, ontvangt hij de beloning voor zijn daden die hij zou doen als hij gezond was. ” (Bukhari)

Allah houdt ook van hen die het uitgangspunt volgend dat men het gemakkelijkste kiest en dat wat is toegestaan voor Moslims. De Profeet zei:

Inderdaad Allah houdt er van als iemand van jullie gebruik maakt van de toegestane middelen de Hij heeft gegeven en Hij houdt er van als je een daad van aanbidding uitvoert die Hij heeft bepaald. ” (At-Tabarani)

Tolerantie in zuivering:

Zuivering is noodzakelijk voor de meeste handelingen van aanbidding en water wordt gebruikt als middel voor deze zuivering.

Water is altijd zuiver zolang de geur, kleur of smaak niet is veranderd.

Het water waar een dier van heeft gedronken is geoorloofd om te gebruiken voor zuivering. Het is overgeleverd dat Kabshah bint (dochter van) Ka’b, die getrouwd was met één van de zonen van Ab Qatadah, heeft gezegd; Zij schonk water voor Abu Qatada zodat hij de rituele wassing kon verrichten. Een kat kwam en dronk het water, en hij hield de beker schuin zodat het dier on drinken. Zij stond hier van te kijken maar hij zei: “O dochter van mijn broer, vindt jij dit vreemd? De Boodschapper van Allah heeft gezegd: 'Dat kitten niet onrein zijn, ze zijn van degene die deel uitmaken van je omgeving.” (Ibn Majah)

Wanneer water schaars is en/of het gebruik van water is schadelijk voor iemand zijn gezondheid, is het toegestaan om de droge wassing te verrichten in plaats van jezelf te reinigen met water. Allah, de Verhevene, zegt: “En als jullie ziek zijn, of op reis zijn, of iemand van jullie komt van het toilet, of als (jullie) gemeenschap hebben gehad met de vrouwen, en jullie geen water kunnen vinden, verricht dan de Tayammoem (vorm van reiniging met aarde die gehandhaafd wordt wanneer er geen water aanwezig is) met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen en (Hij wil) Zijn Gunst aan jullie vervolmaken, opdat jullie dankbaar zullen zijn.” (5:6)

Het is ook geoorloofd voor een Moslims om over de sokken heen te vegen bij het uitvoeren van de rituele wassing. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, maar in het algemeen is dit gelegaliseerd om het gemakkelijk te maken voor de Moslim om zich te reinigen.


Alle plaatsen zijn geschikt voor aanbidding. Een Moslim kan zijn gebed op elke plaats verrichten behalve bij een kerkhof of in een wasruimte. De gekozen gebedsruimte moet ook vrij zijn van zichtbare sporen van vuil. De Profeet zei: “Ik heb vijf karaktertrekken gekregen die niet aan de andere profeten voor mij zijn gegeven. Een ervan is dat iedere profeet wat gezonden voor hun eigen volk, terwijl ik ben gezonden voor de mensheid en al het land is een plek om te bidden, dus een ieder die het gebed moet verrichten, moet deze verrichten waar hij ook is.” (Al Bukhari)

Als er een zichtbaar spoor van vuiligheid is, kan het verwijderd worden met water. Abu Hurairah (Moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde: Een bedoeïen plaste in de moskee en sommige mensen haastte zich om hem in elkaar te slaan. De profeet ﷺ zei: "Laat hem met rust en giet er een emmer water overheen. Ik ben gestuurd om dingen makkelijk te maken en niet het om het hun moeilijk te maken." (Bukhari)

Uitwerpselen van dieren waarvan het vlees geoorloofd is voor ons om te consumeren, wordt niet beschouwd als onzuiver. Dus als het in contact komt met iemand zijn kleding of schoenen wordt het niet beschouwd als onrein. De Profeet ﷺ werd gevraagd over het uitvoeren van het gebed bij schapen en hij zei dat het geoorloofd was, maar hij verbood dat men het gebed uitvoerde in kamelenstallen. 

Tolerantie van de Islam in het gebed

Gebeden zijn de schakel tussen een persoon en God. Een persoon die bidt tot God en smeekt om Zijn genade en vergeving. Het gebed is niet alleen een daad van aanbidding, maar heeft ook een sociale functie; Moslims van een gehele gemeenschap moeten samenkomen om het gebed uit te voeren in de moskee. De Profeet zei: “Inderdaad de eerste daad waarover een slaaf verantwoording moet afleggen op de Dag der Opstanding is zijn Gebed. Als het compleet is, is hij succesvol en veilig, maar als het niet volledig is dan heeft hij gefaald en verloren. Als de verplichte gebeden niet volledig zijn, zal de Heer, de Almachtige en Sublieme zeggen: ‘Kijk of er vrijwillige gebeden zijn uitgevoerd door mijn aanbidder!’ Op deze manier zal het tekort aan verplichte gebeden worden opgevuld. Vervolgens zullen alle daden worden behandeld op deze manier.” (Tirmidhi)

Van een mens wordt verwacht dat hij zijn best doet bij het uitvoeren van zijn gebeden.

Het gebed wordt in veel verschillende posities uitgevoerd, rekening houdend met ieders conditie. Allah, de Verhevene, zegt: “En als jullie (een vijand) vrezen, (verricht het gebed dan) lopend of rijdend. En wanneer jullie in veiligheid verkeren, gedenk Allah dan op de manier waarop Hij jullie (datgene) heeft onderwezen wat jullie (voorheen) niet wisten.” (2:239)

Wanneer een persoon reist, mogen vier gebedseenheden ingekort worden tot twee gebedseenheden en mogen gebeden worden gecombineerd.

Wanneer iemand ziek is of wanneer er een heftige regenbui is mogen de gebeden ook worden gecombineerd.

De gebeden hebben elk een begin- en eindtijd. De Profeet ﷺ zei: “De Engel Jibreel leidde mij in het gebed in het Huis (de Ka’bah). Hij (Jibreel) bad het middaggebed met mij toen de zon de meridiaan had gepasseerd tot de omvang van de riem van een sandaal. Hij bad het namiddaggebed met mij toen de schaduw van alles zo lang was als hij zelf. Hij bad het zonsondergang gebed met mij op het moment dat gelijk is aan wanneer iemand die aan het vasten is zijn vasten verbreekt. Hij bad het nachtgebed met mij toen de schemering was afgelopen. Tot slot, bad hij het ochtend gebed met mij wanneer voedsel en drinken verboden werd voor degene die wilde vasten. De volgende dag, bad hij het middaggebed met mij toen zijn schaduw zolang was als hij zelf. Hij bad het namiddaggebed met mij wanneer zijn schaduw twee keer zolang was als hijzelf. Hij bad het zonsonderganggebed op het moment dat degene die aan het vasten waren hun vasten mochten verbreken. Hij bad het nachtgebed met mij toen twee derde van de nacht voorbij was. Tot slot, bad hij het ochtendgebed met mij toen er een behoorlijk hoeveelheid licht was. Hij draaide zich om naar mij en zei: “Mohammed ﷺ dit is de tijd geobserveerd door de Profeten voor jou, en de tijd is ergens tussen deze twee tijden.”

Wanneer een persoon twijfelt of hij iets heeft toegevoegd of vergeten is tijdens zijn gebed, mag hij verder gaan met waar hij zeker van is en aan het eind van het gebed twee extra buigingen maken. De Profeet ﷺ zei: “Wanneer iemand van jullie twijfelt over zijn gebed en hij weet niet of hij drie of vier rak’ahs heeft gebeden, moet hij zijn twijfel aan de kant schuiven en zijn gebed bouwen op waar hij zeker van is. Vervolgens maak je twee buigingen alvorens de begroetingen. Als hij vijf rak’ahs heeft gebeden, zullen zij zijn gebed een even aantal voor hem maken en als hij precies vier rak’ahs heeft gebeden zal het een vernedering zijn voor de duivel.” (Muslim)

Wanneer men de richting van de Ka’bah niet weet, mogen zij het gebed richten naar het punt waar zij denken waar de Ka’bah is. Allah zegt: “En aan Allah behoort het oosten en het westen toe. Waarheen jullie je ook wenden daar is het Gezicht van Allah. Voorwaar, Allah is Alomvattend, Alwetend.” (2:115)

Het is verboden voor een Imam 4 om de gebeden uit te breiden en te verlengen wanneer hij in een gemeenschap is. Abu Hurairah (radia Allahu anhu) zei; wanneer de Profeet ﷺ de gebeden uitvoerde korte hij ze in. Hij ﷺ zei: “Als één van jullie bidt, laat hem dan de gebeden verkorten vanwege de zwakke, de zieke en de oude. Wanneer men voor zichzelf bidt laat hem de gebeden verlengen als hij wilt. (Bukhari)Tolerantie van de Islam in Zakaat

Een van de wijsheden achter de plicht van Zakaat 5 voor de Moslims is om armoede uit de Islamitische samenleving te verwijderen en om criminele activiteiten te voorkomen. Criminele activiteiten kunnen stijgen als gevolg van een toename van de armoede binnen een samenleving.

Eén van de tekenen van tolerantie van Zakaat is dat het gegeven moet worden van iemand zijn gemiddelde bezit, niet de meest waardevol of minst waardevol. De Profeet ﷺ waarschuwde zijn metgezel (radia Allahu anhu) Muadh (radia Allahu anhu) door te zeggen: “Neem niet het meest waardevolle van hun rijkdom als Zakaat.” (Muslim)

Het bedrag dat men moet betalen is erg laag. Het moet één keer per jaar betaald worden indien aan de minimale eis is voldaan. Als iemand minder heeft dan het vereiste, is hij niet verplicht om te betalen.

Het fluctueert na iemand zijn inspanning. Om dit te begrijpen noemen we het volgende voorbeeld. Een boer die een boomgaard heeft vol fruit of iets dergelijks. Uit liefdadigheid is hij verplicht om 10 % af te staan maar, als hij de boomgaard zelf bewaterd hoeft hij slechts 5% af te geven.

Als iemand geen Zakaat kan betalen, is het niet langer een plicht voor hem. De Profeet ﷺ zei: “Alleen degene die in staat is om te betalen, betaalt de Zakaat.” Allah, de Verhevene, zegt: “De liefdadigheid (armenbelasting) is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen aan wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen die schulden hebben, en om (het uit te geven) op de Weg van Allah (ten behoeve van de Jihad), en voor de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.” (9:60)

Wanneer iemand Zakaat betaalt, verliest hij er niks door, maar wint in de ogen van God. Allah, de Verhevene, zegt: “Neem van hun bezittingen een liefdadigheid om hen daarmee te reinigen en te zuiveren, en verricht smeekbeden voor hen (opdat Allah hen zal vergeven). Voorwaar, jouw smeekbeden zijn een geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend, Alwetend.” (9:103)

 

Tolerantie in termen van Vasten

Wanneer men aan het vasten is, voel je de moeilijkheden die gedragen worden door de minder bedeelde broeders en zusters over de hele wereld. Het is ook een vorm van Jihad waarin men er naar streeft om Allah te behagen.

Het is te danken aan de Barmhartigheid van God dat het slechts één keer per jaar een maand lang verplicht is om te vasten. Allah zegt: “De maand Ramadan is het (d.w.z de maand) waarin de Koran werd neergezonden als Leiding voor de mensen en (de Verzen daarvan dienen) als duidelijke Bewijzen voor de Leiding en het Onderscheid (tussen het goede en het slechte). Wie van jullie de maand meemaakt, laat hem dan vasten.” (2:185)

De tijd voor het vasten is vastgesteld. Het wordt niet tijdens de nacht voorgezet. Vasten wordt alleen gedurende de dag gedaan. Allah zegt: “Het is voor jullie toegestaan om in de nacht(en) van het vasten geslachtsgemeenschap met jullie vrouwen te hebben. Zij zijn als kleding voor jullie en jullie zijn als kleding voor hen. Allah wist dat jullie jezelf bedrogen. Hij aanvaardde jullie berouw en Hij vergaf jullie. Daarom mogen jullie nu geslachtgemeenschap met hen hebben. En streef naar dat wat Allah voor jullie heeft voorbeschikt (d.w.z. jullie nageslacht). En eet en drink, totdat de witte draad (d.w.z. het licht) van de dageraad aan jullie verschijnt en deze duidelijk te onderscheiden is van de zwarte draad (d.w.z. van de duisternis van de nacht). Voltooi vervolgens het vasten tot aan het vallen van de avond (d.w.z. tot aan zonsondergang). En heb geen geslachtsgemeenschap met hen terwijl jullie de I’tikaaf (houdt in dat je jezelf in een moskee terugtrekt voor het verrichten van gebeden en smeekbeden en om de wereldse bezigheden achter je te laten) in de moskeeën verrichten. Dit zijn de Grenzen van Allah, nader deze daarom niet. Zo maakt Allah Zijn tekenen aan de mensen duidelijk, opdat zij (Allah) zullen vrezen.” (2:187)

Het is onwettig voor iemand om gedurende de dag en nacht, zonder het vasten te verbreken, continu te vasten. De Profeet ﷺ verbood dit door te zeggen: “Er is geen constante vasten in de Islam”. (Ibn Hiban)

De beloning van het vasten is heel groot in de ogen van Allah. De Boodschapper van Allah ﷺ zegt: “Allah zei, ‘Alle daden van de zonen van Adam zijn voor hen, behalve het vasten, die is voor mij, en ik zal er een beloning voorgeven.’ Vasten is als een schild of bescherming tegen het vuur en het plegen van zonden. Als iemand van jullie aan het vasten is, moet hij ruzie voorkomen en mag hij geen seksuele betrekkingen hebben met zijn vrouw. Als iemand de strijd met hem wil aangegaan of ruzie met hem zoekt, moet hij zeggen: ‘Ik ben aan het vasten.’ Bij Hem, in Wiens handen mijn ziel is, is de onaangename geur uit de mond van een vastende persoon beter dan de geur van muskus. Er zijn twee plezierige momenten voor een vastend persoon, één op het tijdstip van het verbreken van het vasten, en de andere op het moment dat hij zijn Heer zal ontmoeten; dan zal hij blij zijn met zijn gevaste dagen.” (Bukhari)

Het is toegestaan voor degene die ziek of aan het reizen is om het vasten te verbreken. Allah, de Verhevene, zegt: “En wie ziek of op reis is, (diegene dient) dan hetzelfde aantal op andere dagen (in te halen). Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie. En opdat jullie het aantal zullen voltooien en opdat jullie Allah zijn Grootheid prijzen, omdat Hij jullie geleid heeft een opdat jullie dankbaar zullen zijn.” (2:185)

Het is verboden voor iemand om zichzelf met meer te belasten dan hij kan dragen. Jabir bin Abdullah (radia Allahu anhu) zei: “De Boodschapper van Allah ﷺ was aan het reizen en hij zag een man met daar omheen een groep mannen. De Profeet ﷺ vroeg, “Wat is er mis met hem?” Zij antwoordde hem, “Hij is aan het vasten.” De Profeet ﷺ zei: “Het is geen vroomheid voor iemand om te vasten wanneer hij aan het reizen is.” (Bukhari)

Wanneer een vrouw zwanger is of haar pasgeboren kind verzorgt en zij bang is dat het vasten haar of de baby zal schaden, is het toegestaan voor haar om het vasten te verbreken. Zij zal daarna de dagen moeten inhalen wanneer zij hier weer toe in staat is. Dit geldt ook voor een oud persoon. Hij mag zijn vasten verbreken en een arme persoon voeden voor elke dag dat hij gemist heeft. Allah, de Verhevene, zegt: “Allah belast geen ziel boven haar vermogen.” (2:286)

Degene die eet of drinkt uit vergeetachtigheid, verstrooidheid of onder dwang, zijn vasten zal niet verbroken zijn. De Profeet ﷺ zei: “Wie is vergeten dat hij aan het vasten is en eet of drinkt, laat hem zijn vasten voltooien want Allah heeft die persoon met voedsel of drinken gezegend” (Bukhari)

Tolerantie in Hadj:

Eén van de doelen van de Hadj is om het geloof in de eenheid van Allah hoog te houden. Wij herhalen tijdens de Hadj: “Lab’baika Al’laahuma Lab’baik,” wat betekent: O Allah, wij zijn naar deze plek gekomen alleen maar om gehoor te geven aan uw oproep zodat u tevreden met ons zult zijn. U bent de enige die het verdient om aanbeden te worden. In de Islam is er geen verschil tussen personen of ze nu rijk en nobel zijn of arm en verachtelijk.

Het is verplicht voor elke moslim om de Hadj één keer in zijn leven te doen. Het is een zeer moeilijke taak, en als het jaarlijkse verplichting was geweest dan zouden wij niet slagen voor deze moeilijke taak. De Profeet vzmh, zei: “O mensen, Allah heeft de Hadj verplicht gesteld voor u; dus voer de Hadj uit. Waarop een persoon zei: Boodschapper van Allah, dient het elke jaar uitgevoerd te worden? Hij (de Heilige Profeet) bleef stil en herhaalde (deze woorden) drie keer. Waarna de Profeet zei: Als ik zou zeggen: ‘Ja’ dan zou het een verlichting worden om de Hadj elk jaar te verrichten, maar misschien slaag je er niet in om je daar aan te houden.” Toen zei hij: “Wees tevreden met wat ik heb achter gelaten voor jullie. Degene die voor jullie waren zijn verwoest als gevolg van overmatig vragen stellen en hun verzet tegen de apostelen. Dus wanneer ik jullie opdraag om iets te doen, doe het dan zoveel als in jullie vermogen ligt en als ik jullie iets verbied om iets te doen, neem er dan afstand van.” (Muslim)

Wanneer men niet in staat is om deze pilaar van de Islam uit te voeren, is het niet te verwijten aan hem. Het onvermogen gaat terug naar twee zaken; het financiële en het fysieke vermogen. Als een persoon de financiële middelen niet heeft, dan is het niet nodig voor hem om de bedevaart naar Mekka te volbrengen. Wanneer een persoon niet over de fysieke maar wel de financiële middelen beschikt, is hij niet verplicht om de Hadj zelf uit te voeren. In dit geval kan iemand anders de Hadj namens hem volbrengen en dit zal voldoende moeten zijn. Allah, de Verhevene, zegt: “Hadj is in de bekende maanden. Wie van plan is om hierin de hadj te verrichten, moet tijdens de hadj geen geslachtsgemeenschap hebben, noch een zonde begaan, noch twistgesprekken voeren. En wat jullie ook aan goeds doen, Allah weet het. En neem proviand mee, en waarlijk, de beste proviand is godsvrucht. Vrees daarom Mij, o bezitters van verstand.” (2:197)

Allah heeft de gelovige ook de keuze gegeven om te kiezen uit drie van de rituelen die worden uitgevoerd tijdens de Hadj. Hoewel de Profeet ﷺ een specifieke vorm deed, zijn we niet verplicht om deze precies na te doen. We mogen de andere twee vormen ook kiezen. Je kunt het beste kijken naar wat bij jou conditie past en wat je het meest prettig vind.

Als iemand iets doet wat negatieve invloed heeft op zijn Hadj, kan hij dit goed maken door middel van kleine offers, zoals vermeld door Allah. Hij, de Verhevene, zegt: “En voltooid de hadj en Oemrah (dit is de kleine hadj) voor Allah. Maar als jullie verhinderd worden, (slacht) dan een offerdier dat jullie je kunnen veroorloven en scheer jullie hoofden niet, totdat het offerdier zijn plaats bereikt. En wie van jullie ziek is of een aandoening aan zijn hoofd heeft (wat het scheren noodzakelijk maakt), dient het af te kopen door te vasten of liefdadigheid uit te geven of door een offerdier te slachten, als jullie vervolgens in veiligheid zijn. En (degene die) de Oemrah in de maand van de Hadj verricht, tot (aan het verrichten van) de Hadj, laat hem een offerdier slachten dat hij zich kan veroorloven, dan dient hij de vasten: drie dagen gedurende de Hadj en zeven dagen na zijn terugkeer, dat zijn tien dagen bij elkaar. Dit is voor degene van wie zijn familie niet aanwezig is in de al-Masdjid ul-Haraam (de gewijde moskee in Mekka). En vrees Allah en weet dat Allah Hard is in de bestraffing.” (2:196)

Als men vreest dat hij niet in staat zal zijn om de Pelgrimstocht van de Hadj te voltooien, kan hij dit in een bepaling laten opnemen voorafgaand aan de start van het Hadj ritueel. Als het aan de orde komt kan hij de tocht afbreken zonder boete.

Het uitvoeren van de Hadj zorgt er voor dat de zonden van iemand worden vergeven. De Profeet vzmh zei: “Wie de Hadj uitvoert en geen seksuele betrekkingen heeft met zijn vrouw, noch een zonde pleegt of onterecht twist (tijdens de Hadj), keert terug van de Hadj als puur en vrij van zonden als op de dag waarop hij werd geboren.” (Al Bukhari)Tolerantie in relatie tot de vrouw in de Islam

De vrouw in de Islam heeft een unieke status; zij worden geëerd en hebben vele rechten gekregen. De Profeet zei: “De besten onder jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen.” (Ibn Hibban)

Hij ﷺ zei ook: “Wees vriendelijk tegen je vrouwen.” (Muslim)

Een vrouw krijgt een bruidschat als zij gaat trouwen. Zij mag vragen wat zij wil en het is de plicht van de man om het haar te geven. Allah, de Verhevene, zegt: “En geef aan de vrouwen (die jullie huwen) hun bruidsschat als verplichte gift. Maar als zij vrijwillig een deel daarvan aan jullie schenken, nuttig het dan zorgeloos en met genoegen.” (4:4)

Zelfs als een vrouw is gescheiden, moet zij haar bruidsschat krijgen. Allah, de Verhevene, zegt: “En als jullie van hen scheiden voordat jullie hen hebben aangeraakt en jullie de bruidsschat reeds hebben vastgesteld, betaal hen dan de helft van wat jullie verplicht hebben gesteld, tenzij zij of hij in wiens handen de huwelijksvoltrekking ligt instemmen om het kwijt te schelden. En dat jullie kwijtschelden is dichterbij godsvrucht. En vergeet de vrijgevigheid onder elkaar niet. Voorwaar, Allah is alziend over wat jullie doen.” (2:237)

Het is een plicht voor de man om te zorgen voor de financiële behoeften van zijn vrouw. Het is verboden voor hem om hard te zijn naar haar toe. Allah, de Verhevene, zegt: “Laat hen (d.w.z. de gescheiden vrouwen) verblijven waar jullie verblijven, naar jullie vermogen. En behandel hen niet oneerlijk om hen in het nauw te drijven.” (65:6)

Het is het recht van de vrouw om de voogdij over haar te kind op te eisen als zij dat wenst. Allah, de Verhevene, zegt: “En de moeders zogen hun kinderen twee volle jaren. Dit is voor degene die de periode van het zogen willen vervolmaken. En de vader van het kind dient de kosten voor het eten en de kleding van de moeder op een redelijke wijze te dragen. Geen enkele ziel zal boven haar vermogen worden belast. Geen enkele moeder mag oneerlijk behandeld worden vanwege haar kind. Noch mag een vader oneerlijk behandeld worden vanwege zijn kind. En op de erfgenaam rust dezelfde (plicht). Als zij beiden besluiten om het kind te spenen, met wederzijdse goedkeuring en na overleg, dan treft hen geen blaam. En wanneer jullie besluiten om een zoogmoeder voor jullie kinderen te nemen, dan treft jullie geen blaam, als jullie betalen wat jullie overeen zijn gekomen, op een goede wijze. En vrees Allah en weet dat Allah Alziend is over wat jullie doen.” (2:233)

Een vrouw moet voorzien worden in haar behoeften zodat er voor haar wordt gezorgd. Allah, de Verhevene, zegt: “Laat de vermogende (man) uitgeven naar zijn vermogen. En degene van wie zijn voorziening beperkt is, laat hem dan uitgeven van datgene wat Allah hem heeft gegeven. Allah belast geen ziel boven wat Hij haar gegeven heeft (d.w.z. boven haar vermogen). Allah zal na ongemak gemak schenken.” (65:7)

Een vrouw krijgt haar deel van de erfenis. Allah, de Verhevene, zegt: “De mannen komt een deel toe van wat de ouders en de verwanten nalaten. En de vrouwen komt een deel toe van wat de ouders en de verwanten nalaten, ongeacht of het weinig of veel is. Het is een vastgesteld deel.” (4:7)

Wanneer een vrouw in haar menstruatie periode of bevallen is, is het niet verplicht voor haar om bepaalde handelingen van aanbidding te doen. Zij is niet verplicht om te bidden of om te vasten. De gemiste vasten dagen kan zij na de Ramadan inhalen. Volgens de Profetische traditie: “Mu’adha zei: “Ik vroeg Aisha (moge Allah tevreden zijn met haar): Wat is de redden dat een menstrueren vrouw de gemiste vasten dagen van de Ramadan moet inhalen maar haar gemiste gebeden niet hoeft in te halen? Zij zei: Wij zijn aan het einde van de menstruatie gekomen, en we werden bevolen om het vasten te voltooien, maar werden niet bevolen om de gebeden te voltooien.”

Ook is een vrouw in haar menstruatie periode niet verplicht om als afscheid rondom de Kaaba te lopen. De Profeet ﷺ zei: “De mensen werden bevolen om de Tawaaf rondom de Kaaba ter afsluiting te doen voordat zij vertrokken naar Mekka. Behalve voor de menstruerende vrouwen zij zijn vrijgesteld van deze plicht.” (Bukhari)

Het is niet verplicht voor een vrouw om te vechten in de oorlog. Aisha (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “O Boodschapper van Allah, zijn vrouwen verplicht om te vechten in Jihad?” Hij ﷺ zei: “Ja, zij hebben een Jihad waarin geen gevecht is, Hadj en Umra.” (At-Targheeb wat-Tarheeb)

Een vrouw is niet verplicht om haar geld te besteden aan huishoudelijke zaken, zelfs als zij haar eigen inkomen heeft. Deze voorziening is een verplicht van de man.

Tolerantie van de Islam in Relatie tot Financiële Zaken

Financiën zijn de levensader van een gemeenschap en een gebied waarover vaak een strijd ontstaat tussen mensen. Eén van de aspecten van de tolerantie van de Islam in dit verband is als volgt:

Men moet vriendelijk zijn voor zijn broeder bij het kopen en verkopen. De Profeet ﷺ zei: “Allah zal genadig zijn tegen degene die bij het kopen en verkopen vriendelijk en gul is.” (Baihaqi)

Wanneer iemand niet in staat is om een lening terug te betalen, leert Allah ons om begripvol te zijn voor iemand zijn situatie. Hij, de Verhevene, zegt: “En als hij het moeilijk heeft, geef (hem) dan uitstel totdat het gemakkelijk (voor hem) is (om de schuld terug te betalen), en als jullie het schenken (als een vorm van liefdadigheid), dan is dit beter voor jullie als jullie (het maar) wisten.” (2:280) De Profeet ﷺ zei: “Degene die een schuld tegoed heeft van iemand en hem de tijd geeft om het af te betalen zal een grote beloning ontvangen voor elke dag die voorbij gaat.” (Ibn Majah)

De Islam vraagt van een persoon om genereus te zijn naar anderen. De Profeet ﷺ zei: “Er was een persoon van de vorige natie die niet veel goeds deed behalve dat hij zijn knechten naar mensen uit de gemeenschap toe te stuurde om lening terug te vragen. Toen één van hen niet in staat was om de lening terug te betalen gaf hij de opdracht aan zijn knechten om het die persoon niet moeilijk te maken.” Allah vergaf die persoon op grond van zijn vrijgevigheid. (Muslim)

Islam moedigt aan om zijn aankoop te heroverwegen als de verkoper spijt heeft van de verkoop. De Profeet ﷺ zei: “Degene die een gekocht goed teruggeeft aan de verkoper omdat de verkoper spijt heeft van de verkoop, Allah zal zijn fouten op de Dag der Opstanding bedekken.” (Ibn Hibban)

Als een verkoop wordt besproken, zal de transactie niet bindend zijn wanneer degenen die betrokken zijn bij de verkoop opstaan en weglopen van de sessie. De Profeet ﷺ zei: “De koper en verkoper hebben het recht om zich terug te trekken van de verkoop zolang ze niet van elkaar zijn gescheiden. Als zij beiden de waarheid hebben gesproken zullen zij gezegend zijn in de verkoop, en als zij gebreken hebben verborgen zal er geen zegen rusten op de verkoop.” (Bukhari) 

Een teken van tolerantie in de Islam is het mooie systeem van erfenis. Allah, de Verhevene, zegt: “Allah beveelt jullie betreffende (het verdelen van de erfenis onder) jullie kinderen dat (het deel) van de zoon gelijk is aan het deel van twee dochters. Als er twee of meer vrouwen (d.w.z. dochters) zijn, krijgen zij tweederde van wat hij (d.w.z. de overledene) nalaat. En als er één (dochter) is, dan krijgt zij de helft. Als hij (d.w.z. de de overledene) kinderen heeft, krijgt iedere ouder (van de overledene) één zesde deel van wat hij nalaat. Als hij geen kinderen heeft en ouders (als enigen van) hem erven, dan krijgt zijn moeder één derde deel (van wat hij nalaat). Indien hij broers (of zussen) heeft, dan krijgt zijn moeder zesde deel na (het voldoen van) een legaat dat hij heeft nagelaten of een schuld. Ofwel jullie ouders ofwel jullie kinderen, jullie weten niet wie van jullie meer zal baten. Dit is vastgesteld door Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs.” (4:11)

Een teken van de Islam is dat men een gift moet doen aan degene die aanwezig zijn bij het verdelen van het geld. Allah, de Verhevene, zegt: “En wanneer de verwanten, de wezen en de behoeftigen aanwezig zijn bij het verdelen (van de erfenis), voorzie hen daarvan en spreek goede woorden tot hen.” (4:8)

Een persoon kan een bepaalde hoeveelheid van zijn rijkdom nalaten na zijn dood. Aamir bin Sa’d (radia Allahu anhu) zei dat de Profeet ﷺ hem kwam bezoeken in Mekka terwijl ik ziek was. Ik vertelde aan hem (de boodschapper), ‘O Boodschapper van Allah, ik wil mijn gehele bezittingen nalaten omwille van Allah. De Profeet zei, “Nee.” Aamir zei toe, “Dan de helft,” en de Profeet ﷺ zei nogmaals, “Nee.” Hij vroeg toen om een derde, en de Profeet ﷺ stemde toe maar voegde er aan toe: “Een derde mag, maar een derde is nog steeds veel. Het is beter om je erfgenamen vermogend achter te laten zodat zij niet om steun hoeven te vragen bij anderen.” (Bukhari)

 

Tolerantie van de Islam in Bestraffing

Islam heeft een aantal kastijdingen die, wanneer gehandhaafd, de veiligheid en bescherming van een samenleving garanderen. Levens zullen gered worden en de individuele eer zal beschermd zijn. Alle misdaden, ongeacht hun mate, zullen drastisch verminderen of volledig stoppen. “O jullie die geloven, al-Qisaas (het principe van gelijke vergelding in het Islamitische strafrecht) is jullie voorgeschreven in het geval van doodslag.” (2:178)

Allah zei ook: “Maar als hij (d.w.z. de moordenaar) wordt vergeven door zijn broeder, laat het vervolgen (van de dader) dan op redelijke geschieden en de betaling (hier wordt de betaling van het bloedgeld aan de erfgenamen bedoeld) moet worden gedaan met goedheid.” (2:178)

Allah zegt over diefstal: “En de dief en de dievegge, hak hun handen af als een vergelding voor dat wat zij hebben verworven, als een bestraffing van Allah. En Allah is Almachtig Alwijs.” (5:38)

Zodra iemand zijn hand is afgesneden zou het hem en anderen ontmoedigen om bezittingen van anderen mee te nemen.

De straf van iemand die ontucht pleegt wordt ook in de Koran genoemd: “De overspelige vrouw en de overspelige man, gesel een ieder van hen met honderd (zweep)slagen. En kan geen medelijden tegenover hen in de godsdienst van Allah (d.w.z. in het uitvoeren van de Islamitische lijfstraffen), als jullie (daadwerkelijk) in Allah en de Laatste dag geloven. En laat een groep onder de gelovigen getuigen zijn van hun bestraffing.” (24:2)

Dit is bedoeld om de familielijn te beschermen, voorkomen dat families uit elkaar vallen en ter bescherming van de kinderen, zodat zij niet zonder beide biologische ouders achterblijven.

Als iemand slecht over een ander praat en hen onrechtmatig beschuldigt van veel seksuele betrekkingen te hebben wordt dat gevolgd door straf. Allah, de Verhevene, zegt: “En degenen die de kuise vrouwen valselijk beschuldigen en vervolgens niet met vier getuigen komen, gesel hen dan met tachtig (zweep)slagen en accepteer nooit (meer) dan getuigenis van hen. En zij zijn de verdorvenen.” (24:4)

De Sharia bevestigt een algemene richtlijn over (de) straffen. Allah, de Verhevene, zegt: “En de vergelding voor een slechte daad is een slechte daad die daaraan gelijk is. Maar wie vergeeft en zich betert, zijn beloning is dan bij Allah. Voorwaar, Hij houdt niet van de onrechtplegers.” (42:40)

Allah zegt ook: “En als jullie straffen, straf dan met gelijke (d.w.z. overeenkomstig met datgene) waarmee jullie zijn gestraft. En als jullie geduld tonen (en daarvan afzien), dan is dat zeker beter voor de geduldigen.” (16:126)De straffen hebben een paar voorwaarden:

Tolerantie in Islam betekent ook dat straffen gerelateerd aan individuele rechten, niet mogen worden uitgevoerd als degene die slachtoffer is dit niet wil laten uitvoeren. Dit betekent dat iemand ervan kan afzien en degene kan vergeven. Allah, de Verhevene, zegt: “En de vergelding voor een slechte daad is een slechte daad die daarna gelijk is. Maar wie vergeeft en zich betert, zijn beloning is bij Allah. Voorwaar, Hij houdt niet van de onrechtplegers.” (42:40)

Wat betreft alles wat met maken heeft God’s recht; zo lang een persoon zijn zonden niet openlijk verkondigd wordt hij er niet voor gestraft (door God). Alsmede, als het de autoriteiten niet heeft bereikt, wordt de zonde niet bestraft. Men moet berouw tonen naar God toe, dit is tussen de zonderaar en God. De Profeet ﷺ zei: “Alle zonden van mijn volgelingen zullen worden vergeven, behalve die van de Mujahirin (zij die een zonde openlijk begaan of hun zonden aan de mensen bekend maken). Een voorbeeld van dergelijke bekendmaking is dat een persoon een zonde in de nacht begaat en hoewel Allah het heeft afgeschermd voor het publiek, vertelt hij in de ochtend, ‘O zo-en-zo, ik heb dit en dit gisteren gedaan’. Hij heeft zijn nacht afgeschermd door zijn Heer doorgebracht (niemand wist van zijn zonde) maar in de ochtend verwijdert hij Allah zijn afscherming zelf.” (Bukhari)

De implementatie van deze regels hebben grootse doeleinden: namelijk de bescherming van de mensenrechten en de veiligheid van de samenleving.

Als een persoon weet dat hij gedood wordt als hij doodt, of hij weet dat zijn hand eraf wordt gehakt als hij steelt, dan is het zeker dat hij afgeschrikt zal zijn voor het plegen van deze zonden. Allah zegt: “En er is voor jullie (een redding van) leven in al-Qisaas, o bezitters van verstand, opdat jullie (Allah) zullen vrezen.” (2:179)

Sommige zullen van mening zijn dat de straffen in de Islam zeer ernstig zijn. In werkelijkheid zijn ze passend bij elke misdaad en helpen ze de verspreiding van corruptie voorkomen. Gevangenisstraf, bijvoorbeeld, heeft zichzelf niet bewezen als een waardige vorm van straf. In plaats van het afschrikken van misdrijven verhoogt het soms de bereidheid van iemand om een misdaad te begaan.

 

Tolerantie in de Islam tegenover Gevangenen in Oorlog

Het is niet ongebruikelijk dat mensen van mening verschillen op het gebied van religie, economie en persoonlijke belangen. Allah zegt: “En als Allah een deel van de mensen niet door een ander deel zou laten tegenhouden, dan zou de aarde zeker verdorven raken. Maar Allah is de Bezitter en Gunst voor de werelden.” (2:251)

Oorlogen in de Islam zijn op een eerlijke manier uitgevochten. Allah zegt: “En wees niet zoals degenen die hoogmoedig uit hun huizen zijn vertrokken om door de mensen gezien te worden en die (anderen) van de Weg van Allah afhouden. En Allah omvat (met Zijn Kennis) wat zij doen. ” (8:47)

In de Islam worden oorlogen gevoerd om de rechten van de onderdrukten te beschermen. Allah zegt: “En wat is er (toch) met jullie dat jullie niet op de Weg van Allah strijden, omwille van de zwakkeren onder de mannen, (en omwille van) de vrouwen en de kinderen die (Allah aanroepen) zeggen: “Onze Heer, haal ons weg uit deze stad waarvan de inwoners onrechtvaardig zijn, en stel voor ons een beschermer van Uw Zijde aan en stel voor on seen helper van Uw Zijde aan?”. (4:75)

 

Tolerantie in de Islam betreffende Oorlogvoering

Islam is geen religie van terrorisme, overtreding of onderdrukking. Wij worden door God verboden om onderdrukkend te zijn. Allah zegt: “En strijd op de Weg van Allah tegen degenen die tegen jullie strijden, en overtreed (de grenzen) niet. Voorwaar, Allah houdt niet van de overtreders.” (2:190)

Allah verplicht ons om vreedzame gesprekken te hebben wanneer de vijand om die optie vraagt. Allah zegt: “En als zij naar vrede neigen, neig daar dan ook naar. En stel jouw vertrouwen in Allah. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.” (8:61)

Het is verboden voor ons om tegen iemand te vechten die niet tegen ons vecht. God, de Verhevene, zegt: “Behalve degenen die verbonden zijn aan een volk met wie jullie een wederzijds verdrag hebben, of (degenen) die naar jullie toe komen en het verafschuwen om jullie te bestrijden of hun eigen volk te bestrijden. En als Allah het had gewild, (dan) had Hij hun zeker macht over jullie gegeven, en dan zouden zij jullie hebben bestreden. Dus als zij jullie mijden, niet bestrijden en jullie vrede aanbieden, dan geeft Allah jullie geen reden (om ten strijde te trekken) tegen hen.” (4:90)

Er zijn vele voorwaarden die hand-in-hand gaan met oorlogvoering om onmenselijke situaties te voorkomen. Geen enkele persoon die niet heeft deelgenomen aan de oorlog mag worden gedood. Net zoals de ouderen, kinderen, vrouwen, zieken, degene die hun leven hebben gewijd aan aanbidding en degene die geen rol hebben gespeeld in de oorlogsvoering dienen ongedeerd en bespaard te worden. Dit zijn de bevelen van de Profeet ﷺ. De Profeet ﷺ instrueerde na de overwinning van Mekka dat degenen die hun huizen binnen gingen, het huis van Abu Sufyan binnen gingen of hun wapen opzij legden, de garantie kregen veilig te zijn.

Abu Bakr (radia Allahu anhu) zei tegen de hoofd van zijn troepen: “Ga niet verraderlijk worden, zet de onschuldige niet gevangen, vermink niet, doodt geen kinderen, doodt geen ouderen of vrouwen, vernietig geen dadelbomen, kap geen bomen die vruchten dragen, doodt geen schapen, koeien of kamelen behalve als je van plan bent om het te eten.”

Mensenrechten zijn beschermd in tijden van oorlog. Het is verboden in de Islam om gevangen te martelen. Zij moeten goed behandeld worden. Allah zegt: “En zij geven voedsel, ondanks hun liefde hiervoor, aan de behoeftige, de wees en de gevangene. (Zeggende:) “Wij voeden jullie slechts omwille van het gezicht van Allah. Wij willen geen beloning en geen dank van jullie.” (76:8-9)

Moslims waren er snel bij om deze opdrachten te handhaven. Abu Aziz bin Umair, de broer van Mus’ab bin Umair zei: “Ik was onder de gevangenen tijdens de slag van Badr en de Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Behandel de gevangen goed.” Wanneer het lunch of diner tijd was gaven zij de gevangen brood en lekker eten terwijl zij zelf gewoon dadels aten. (Mu’jam as-Sagheer)

Het is ook een afspiegeling van de tolerantie in de Islam dat de krijgsgevangenen worden vrijgelaten zonder losgeld. Allah zegt: “(En) laat (hen) daarna vrij of bied (hun) aan om (zich) vrij te kopen, totdat de oorlog zijn lasten werpt (d.w.z. totdat de tegenstander zich gewonnen geeft). Zo is het. En als Allah het had gewild, dan had Hij hen zeker overwonnen (zonder jullie), maar Hij beproeft sommige van jullie middles anderen. En degenen die op de Weg van Allah zijn gedood, Hij zal hun daden niet verloren laten gaan.” (47:4)

Islamitische overheden hebben de opdracht gekregen om de niet-Islamitische onderwerpen op de beste manier te behandelen. De Profeet ﷺ instrueerde zijn metgezellen, toen ze naar Egypte gingen, “wanneer jullie Egypte veroveren, wees aardig voor de Koptische Christenen.” (Dhahabi)

Als we kijken naar de brief die werd opgesteld door Omar (radia Allahu anhu) aan de inwoners van Jeruzalem, toen het werd veroverd door de Moslims zullen we zien dat hij zei: “Ik de mensen van Jeruzalem mijn woord dat hun kerken en kruisen zullen worden beschermd en niet worden geschaad. Geen van hen worden gedwongen tot de Islam.”

Omar kon elke gewenste voorwaarden opleggen aan het volk van Jeruzalem, maar in plaats van ze te onderdrukken handelde hij op een manier die representatief is voor de leer van de tolerantie in de Islam en was hij vriendelijk en zich bewust van hun fundamentele mensenrechten. De Tolerantie in de Islam in relatie tot vergeving van zonden

De kinderen van Adam begaan vaak zonden in hun leven. De Profeet ﷺ zei: “Alle kinderen van Adam begaan zonden, en de beste van de zonderaars zijn degenen die berouw tonen.” (At-tirmidhi)

Satan heeft beloofd de kinderen van Adam te misleiden. Allah zegt in de Koran: “Hij (satan) zei: “Ziet u degenen die U boven mij heeft geeerd? Als U mij uitstel verleent tot aan de Dag der Opstanding, dan zal ik mijn nageslacht zeker doen misleiden, op slechts enkelen na. Hij(Allah) zei: “Ga. (En wat betreft) degene onder hen die jou volgen, waarlijk, de Hel zal jullie vergelding zijn, (en dit is zeker) een omvangrijke Vergelding.” (17:62-3)

Allah zal iemand zijn zonden vergeven ongeacht hoe vaak men ze gepleegd heeft. De Profeet ﷺ zei: “Bij degene in wiens handen mijn leven is, als je niet zondigt, zal Allah je vervangen voor mensen die zondigen, zoek vergeving en Allah zou hen vergeven.” (Muslim)

Allah heeft de poorten van vergeving voor de Moslim geopend. Hij zegt: “Maar wie berouw toont na zijn onrecht en zich betert, waarlijk, Allah zal dan zijn berouw aanvaarden. Waarlijk, Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.” (5:39)

The Profeet ﷺ zegt: “Allah, de Verhevene, zal Zijn hand blijven uitstrekken in de nacht zodat de zonderaars van de dag berouw zullen tonen en Hij blijft zijn hand strekken gedurende de dag, zodat de zonderaars van de nacht berouw kunnen tonen totdat de zon opkomt in het westen. (Muslim)

Allah zegt: “Allah aanvaardt slecht het berouw van degenen die slechte daden verrichte uit onwetendheid en vervolgens snel berouw tonen. Zij zijn degenen die Allah vergeeft en Allah is Alwetend, Alwijs. En (de aanvaarding van) het berouw geldt echter niet voor degenen die slechte daden (blijven) verrichten, totdat de dood zich bij één van hen aandient en hij dan zegt: “Voorwaar, nu toon ik berouw”, noch voor degenen die sterven als ongelovigen. Voor hen hebben Wij een pijnlijke Bestraffing voorbereid.” (4:17-18)

Wanneer een persoon berouw toont aan God, is er geen bemiddelaar tussen hem en God. De Profeet ﷺ zegt: “Een persoon zijn berouw zal geaccepteerd worden zolang de doodsrammelaar nog niet van hem heeft gehoord.” In een andere hadith, is verklaard: “Wie berouw toont voordat de zon opkomt vanuit het westen zal vergeven worden door Allah.” Allah zegt: “En wie iets slechts verricht of zichzelf onrecht aandoet, en daarna bij Allah om vergeving vraagt, hij al Allah Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol aantreffen. En wie een zonde verwerft, verwerft deze slechts ten nadele van zichzelf. En Allah is Alwetend, Alwijs.” (4:110-111)

Degenen die oprecht berouw tonen voor hun zonden zullen hun zonden omvormen in goede daden met de wil van Allah. Allah, de Verhevene, zegt: “Behalve wie berouw toont, gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen zal Allah hun slechte daden inruilen voor goede daden. En Allah is Meest Vergevigsgezind, Meest Barmhartig.” (25:70)

Allah vraagt van ons om berouw te tonen, Hij, de Verhevene, zegt: “Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf (door het begaan van zonden), wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle.” (39:53)

Allah beloont een persoon voor het hebben van goede intentie. Als een persoon van plan is om een goede daad te doen, en het niet doet, zal hij een beloning van Allah ontvangen vanwege zijn goede intentie.

De Profeet vzmh zei: “Allah zei, “Als mijn slaaf voornemens heeft om een slechte daad te doen (O Engelen) schrijf het niet op tenzij hij het doet; en als hij het wel doet, noteer het dan zoals het is, maar als hij afziet van de zonde omwille van Mij schrijf het dan op als een goede daad. Indien hij van plan is om een goede daad te doen maar het toch niet doet, schrijf het dan op als een goede daad, en als hij het doet, maak er dan een notitie van als tien goede daden tot zevenhonderd keer wordt beloond.” (Muslim)

Wanneer men zondigt, zullen hun zonden geen barrière zijn tussen hen en de genade van Allah. In de Profetische Traditie, is verklaard: “Er zal één man zijn die wordt geconfronteerd met het Hellevuur en hij zal zeggen, ‘O God! De warmte van de hel heeft mij verbrand; draai mijn hoofd weg van het vuur alstublieft.’ Hij zal Allah blijven aanroepen totdat Allah zal zeggen, ‘Als ik jou geef wat je wilt zal je dan om niets anders vragen?’ De man zal zeggen, ‘Nee, bij uw Kracht, ik zal U om niets anders vragen!’ Toen draaide Allah zijn gezicht weg van het vuur. De man zal daarna zeggen, ‘O God, breng mij in de buurt van de poort van Jannah (Hemelse tuin).’ Allah zal tegen hem zeggen; ‘Had jij niet beloofd om niets anders te vragen? Wee u, O zoon van Adam! Hoe verraderlijk ben jij!’ De man zal Allah blijven aanroepen totdat Allah zal zeggen; ‘Als ik jou geef wat je wilt zal je dan om iets anders vragen?’ De man zal zeggen; ‘Nee, bij Uw Kracht. Ik zal U om niets anders vragen.’ Hij zal Allah zijn woord geven en beloven om hierna niets meer te vragen. Dus Allah zal hem dicht bij de poort van Jannah brengen, en wanneer hij het ziet, zal hij stil blijven zolang Allah dat wil. Daarna zal hij zeggen; ‘O Allah! Laat mij naar binnen gaan!’ Waarop Allah zal zeggen; ‘Had jij mij niet beloofd dat je om niets meer zou vragen? Wee u, O zoon van Adam! Hoe verraderlijk ben jij!’ Daarop de man zal zeggen; ‘O Allah! Laat mij niet de meest ongelukkigste zijn van Uw creaties! Hij zal Allah blijven aanroepen totdat Allah begint te glimlachen en wanneer Allah glimlacht, zal hij hem toestaan om Jannah binnen te gaan. Daar zal tegen hem gezegd worden; ‘Wens wat je maar wilt!’ Hij zou wensen dat al zijn wensen in vervulling zullen gaan. Waarop Allah zal antwoorden, je zal krijgen wat daar aan gelijk aan is.” Abu Huraira (radia Allahu anhu) voegde toe: Die man zal de laatste van de mensen van Jannah zijn die Jannah binnen gaat.” (Bukhari)

Allah, de Verhevene, zegt: “En als Allah de mensen vanwege dat wat zij verwierven (met een bestraffing) zou treffen, dan zou Hij geen enkel schepsel (dat zich op aarde voortbeweegt) op haar oppervlakte (d.w.z. op de oppervlakte van de aarde) achterlaten. Maar Hij verleent hun uitstel tot een vastgesteld tijdstip. Als hun tijd vervolgens is aangebroken, waarlijk, Allah is dan Alziend over zijn Dienaren.” (35:45)

 

Tolerantie in de Islam in Relatie tot zonden

Wanneer iemand een goede daad doet, zoals bidden, zullen zij daar de beloning voor ontvangen van Allah en hun zonden zullen ook worden vergeven. De Profeet zei: “De vijf gebeden en het Jumuah (d.w.z. zeggen vrijdaggebed) zijn middelen bedoeld om iemand te zuiveren van zondes.” (Haithami)

De Profeet ﷺ zei: “Voer Hadj en Umra opeenvolgend uit want dit zorgt er voor dat armoede en zonden verwijderd worden zoals zilverpoets onzuiverheden uit ijzer, goud en zilver verwijdert. En Hadj Al-Mabrur brengt als beloning het Paradijs.” (Sunnan an-nasa’i)

Allah, de Verhevene, zegt: “En als jullie de grote zonden mijden die voor jullie verboden zijn (gemaakt), zullen Wij jullie (kleine) slechte daden kwijtschelden en jullie toelaten tot een edele Plaats (d.w.z. tot het Paradijs).” (4:31)

De Profeet ﷺ zei: “Wanneer twee Moslims elkaar ontmoeten en elkaar de hand schudden zullen hun zonden neervallen als bladeren die uit een boom vallen.” (At-Tabarani)

Als een persoon wordt geraakt door verdriet of een ziekte, zal dit helpen om gezuiverd te worden van zonden. De Profeet ﷺ zei: “Niets treft de gelovige, vermoeidheid verdriet, ziekte en zelfs een bezorgdheid, behalve dan dat Allah iets verwijdert van zijn slechte daden.” (At-Tirmidhi)

Zuivering is ook een middel om je van zondes te ontdoen. De Profeet ﷺ zei: “Zal ik je leiden naar iets dat je zuivert van je zonden en je goede daden laat toenemen? Zei zeiden, ‘Ja O Boodschapper van Allah!’ Hij zei: “Volmaak je wudhu zelfs wanneer het moeilijk is en wacht van gebed tot gebed (dit zal zondes uitwissen). Niemand zal zijn huis verlaten behalve om met de Imam te bidden om vervolgens wachten op het volgende gebed. De Engelen zullen dan zeggen: “O Allah vergeef hem.” (Ibn Hibban)

Kleine daden hebben een grote beloning en wissen zonden ook uit. Abu Hurairah (radia Allahu anhu) zei: “De armen onder de emigranten kwamen naar de Boodschapper van Allah en zeiden: De bezitters van grote rijkdom hebben de hoogste rang en blijvend geluk.” De Profeet zei: Hoe kan dat? Zei zeiden: Zij bidden zoals wij bidden, zij vasten zoals wij vasten en zij geven aalmoezen maar wij geven geen aalmoezen. En zij kopen slaven vrij maar wij kopen geen slaven vrij. Hierop antwoordde de Boodschapper van Allah het volgende: “Zal ik je iets leren waarmee je degene kunt bijbenen die jou hebben ingehaald en voor kunt komen op degene die na jou komt? Alleen degene die hetzelfde doen als jij zullen jou overtreffen. Zei zeiden: ‘Ja, Boodschapper van Allah!’ Hij (de Profeet ) zei: Prijs Allah! Zeg elke lofprijzing 33 keer (Subhan Allah 6, Alhamdu Lilah, Allah Akbar) na elk gebed.
1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina