Gemak en Tolerantie twee mooie, intrinsieke kwaliteiten van de IslamDovnload 233.26 Kb.
Pagina4/4
Datum20.08.2016
Grootte233.26 Kb.
1   2   3   4

Abu Salih zei: “De armen onder de emigranten kwamen terug bij de Boodschapper van Allah en zeiden: Onze broeders, de bezitters van het onroerend goed, hebben gehoord over wat wij doen en zij doen hetzelfde. De Boodschapper van Allah zei: Dit is Allah’s genade Hij geeft aan wie Hij wil.” (Bukhari)

De Profeet ﷺ heeft verteld dat het doen van vele goede daden ook zondes uitwist. De Profeet ﷺ zei: “Vrees Allah waar je ook bent, doe goede daden na het doen van slechte daden, Het eerste wordt uitgewist door wat later volgt, en gedraag je netjes naar mensen toe.” (At-Tirmidhi)

Er kwam een persoon bij de Profeet ﷺ nadat hij een zonde had begaan. Hij zei: “O Boodschapper van Allah, zuiver mij van mijn zonde! De Profeet ﷺ zei tegen hem: “Heb je wudhu gedaan?” Hij zei, “Ja.” Hij ﷺ vroeg toen, “Heb je met ons gebeden?” Hij zei, “Ja.” Hij zei toen: “Ga, want Allah heeft je vergeven.” 

Tolerantie van de Islam en de continuïteit van de Goede Daden

Allah beloont een gelovige wanneer een Moslim anderen begeleidt in het doen of laten van daden. De Profeet ﷺ zei: “Wie een ander stimuleert krijgt een beloning voor degene die hij heeft gestimuleerd, de beloning van degene die volgen zal daardoor niet minder zijn. Wie anderen oproept om onheil te plegen zal worden gestraft en de straf voor elk van hun zal niet verminderd worden.” (Muslim)

Wanneer een persoon profijtvolle kennis verspreidt in zijn gemeenschap, zal voor deze daad een grote beloning van Allah zijn. De Profeet ﷺ zei: “Wanneer een persoon komt te overlijden, komen al zijn goede daden ten einde, behalve drie: doorlopende liefdadigheid, profijtvolle kennis, en een rechtschapen zoon die du’a doet voor hem.” (Muslim)

 

Tolerantie van de Islam en iemand zijn verlangens

Wanneer iemand zijn verlangens beantwoordt op de juiste manier, door middel van een huwelijk, ontvangen hij hier een beloning voor. De Profeet ﷺ zei: “Stimuleren tot het juiste is een sterk beloonde daad. En verbieden van het kwade is een beloonde daad. Wanneer jij je vrouw met verlangen benaderd zal je hiervoor een beloning ontvangen. De metgezellen zeiden: ‘O Boodschapper van Allah zal één van ons een beloning ontvangen voor het benaderen van zijn vrouw?’ De Profeet vzmh zei, ‘Zie jij dan niet dat je gestraft wordt wanneer je je verlangens op een onwettige manier beantwoordt? Hetzelfde geldt als je je verlangens op een wettige manier beantwoordt, hiervoor zal je beloond worden.” (Muslim)

Eén van de mooie dingen van de Islam is dat normale, gemiddelde, dag-tot-dag activiteiten omgezet worden in daden van aanbidding indien het in overeenstemming wordt gedaan met en in gedachten van Allah en Zijn Geboden. Eten, drinken en bezigheden met de intentie om ons voor te bereiden om te doen wat God van ons vraagt wordt sterk beloond. De Profeet ﷺ zei: “Als een persoon geld uitgeeft aan het onderhoudt van zijn familie dan zal hij hiervoor een beloning ontvangen.” (Bukhari)

De Profeet ﷺ zei: “Elke Moslim moet aalmoezen geven.” De mensen vroegen, “O Profeet van Allah! Als iemand niks heeft om te geven wat moet hij dan doen?” Hij zei, “Hij zou met zijn handen moeten werken en zou er zelf van moeten profiteren maar ook aalmoezen moeten geven (van wat hij heeft verdiend).” De mensen vroegen ook “Als hij zelfs dat niet kan vinden?” Hij antwoordde, “Hij moet degenen helpen die om hulp vragen.” De mensen vroegen toen, “En wat als hij dat niet kan doen?” Hij antwoordde, “Dat moet hij goede daden verrichten en zich verre houden van het doen van slechte daden en dit zal beloond worden als of hij daden van liefdadigheid verricht.” (Bukhari)

 

Tolerantie van de Islam in Training

De methode die gebruikt wordt tijdens training en opvoeding is een werkwijze vol gemak en tolerantie. De Profeet ﷺ zei: “God heeft mij niet gestuurd om hard te zijn of om schade te veroorzaken, maar hij heeft mij gestuurd om dingen aan jullie te leren en gemakkelijk te maken.” (Muslim)

Een teken van tolerantie in de Islam is dat de Profeet ﷺ erg vriendelijk was wanneer mensen hem ergens naar vroegen. Zelfs wanneer het ging om onverwachte verzoeken. Een jonge man kwam naar de Profeet ﷺ en vroeg: “O Profeet van Allah, sta me toe om ontucht te verrichten.” De Profeet ﷺ zei: “Zou jij dat willen voor je moeder?” Hij antwoordde, “Natuurlijk niet!” De Boodschapper van Allah zei: “En deze mensen zouden dat ook niet leuk vinden voor hun moeders.” Hij zei tegen hem, “Zou je dit willen voor je dochter?” Hij zei, “Natuurlijk niet!” De Boodschapper van Allah zei: “En deze mensen zouden dat ook niet leuk vinden voor hun moeders,” Hij zei: “Zou je dit willen voor je zusters?” Hij zei, “Natuurlijk niet!” De Profeet van Allah zei: “En deze mensen zouden dat ook niet leuk vinden voor hun zusters.” De Profeet van Allah vroeg hem “Zou jij dit willen voor je tantes?” Hij zei, “Natuurlijk niet!” Hij zei, “En deze mensen zouden dat ook niet leuk vinden voor hun tantes.” En toen plaatste de Profeet zijn hand op de jongen en zei: ‘O Allah vergeef zijn zonden en zuiver zijn hart en maak hem kuis (versterken en onthouden van seksuele zonden).” (Haithami)

Anas b. Malik heeft vermeld: Toen wij in de moskee waren met de Boodschapper van Allah ﷺ kwam er een Arabier uit de woenstijn binnen in de moskee en begon in de moskee te urineren. De Metzegelen van de Profeet ﷺ zeiden: “Stop, stop!”De Profeet van Allah ﷺ zei: “Onderbreek hem niet; laat hem met rust.” Zij lieten hem met rust en toen hij klaar was met urineren riep de Profeet van Allah hem en zei zoiets als: moskeeën zijn niet bedoeld om in te urineren of voor viezigheid maar zijn alleen bedoeld om Allah te gedenken, te bidden en om Koran te reciteren. Hij (de overleveraar) zei dat de Profeet opdracht gaf om een emmer met water te halen en goot het er over.” (Bukhari)

Conclusie

Zoals u heeft kunnen lezen in dit boek zijn er duidelijke kenmerken van tolerantie en gemak in alle elementen van de Islam. De Profeet ﷺ zei: “Bagataliseer geen enkel aspect van goedheid, zelfs een glimlach naar je broeder is goedheid.” (Muslim)

De Profeet ﷺ zei: “De meest geliefde personen bij Allah zijn degene die mensen het meest ten dienst kan zijn. De meest geliefde daden bij Allah zijn blijdschap geven aan een andere Moslim, hem bijstaan in een moeilijke situatie, hem helpen met het afbetalen van zijn schuld of hem voorzien van voedsel. Iemand helpen die in nood is, is meer geliefd bij mij dan iemand die zich afzondert in de Moskee in Madinah vanwege aanbidding. Wie in staat is om zijn woede te beheersen zal bescherming van Allah krijgen voor zijn eer. Wie in staat is zijn emotie in bedwang te houden wanneer degene die hij voor zich heeft kan schaden, Allah zal zijn hart met hoop vullen op de Dag der Opstanding.” (Haithami)

Na alles wat gezegd is hoop ik oprecht dat de acties van een paar onwetende moslims er niet voor zorgen dat u tegen de Islam bent. Ik hoop dat dit boek een bijdrage levert aan het vinden van de waarheid.تم بحمد اللهwww.islamland.com

1 Dit symbool betekent ‘Gods zegen en vrede zij met hem.’

2 Qiblah is de richting waar naar een Moslim bidt.

3 Hiermee wordt de strijd bedoeld die geleverd wordt om een daad van aanbidding te voltooien.

4 Een Imam is iemand die de groep leidt in het in het gebed.

5 Zakaat is een verplicht aalmoes die een Moslim geeft. Er zijn voorwaarden voor deze verplichting, namelijk het gemiddelde bedrag van wat iemand heeft gespaard over één jaar.

6 Subhan Allah: Allah is ver verwijderd van alle onvolkomenheid. Alhamdu Lilah: Alle lof is aan Allah, Allah Akbar: Allah is de Grootste.

_______________________________________________________
1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina