Gemeente Amsterdam Huwelijksakte 43 opgesteld d d. 31-7-1867 Gerrit Hendrik Bertelsmann en Jansje KulckerDovnload 5.22 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte5.22 Kb.
Gemeente Amsterdam

Huwelijksakte 43 opgesteld d.d. 31-7-1867

Gerrit Hendrik Bertelsmann en Jansje Kulcker
Op heden, de Een en dertigsten Julij Achttienhonderd Zeven-en-Zestig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde het huwelijk aan te gaan

Gerrit Hendrik Bertelsmann, suikerbakker, geboren en wonende alhier, oud vier en twintig jaren, meerderjarige zoon van Heinrich Wilhelm Bertelsmann suikerbakker en Johanna Frederica Kampes wonende alhier te Eenre

Jansje Kulcker, dienstbaar, geboren en wonende alhier oud achtentwintig jaren, meerderjarige dochter van Jurgen Heinrich Kulcker en Marretje Herfst, beide overleden ten andere zijde

En verklaarden de ouders des bruidegoms voor ons tegenwoordig toestemming in dezen acht.

De beide afkondigingen tot dit Huwelijk zijn blijkens het daarvan hiernevens gevoegd bewijs, onverhinderd geschied alhier den eenentwintigsten en achtentwintigsten dezer. Voorts zijn aan ons overgelegd ten eersten de geboorte acten der verloofden ten tweeden de doodacten van d e ouders der Bruid. En verklaarde ons laatstgenoemde met de na te melden getuige onder Eede de identiteit haar vaders vrouw naamverschil in de overgelegde stukken

Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk aan elkander zijn verbonden.

In tegenwoordigheid van: Frederik Eduard Dieckmann neef des echtegenoots, suikerbakker oud vier en twintig, Hendriens ten Brink steendrukker oud vier en twintig Antonie Johannes ten Brink tabakswerker oud zes en twintig en Wilhelmus Johannes Bijleveld werkman oud achtendertig jaren wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, die, na voorleezing, door de Komparanten,de Getuigen en ons is ondertekend.
G H Bertelsman F E Dieckmann

J Kulcker H ten BrinkBertelsman A.J. Ten Brink

J F Kampes W J BijleveldDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina