Gemeente-Brief Protestantse Kerk Nederland te RavensteinDovnload 51.8 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte51.8 Kb.


Gemeente-Brief

Protestantse Kerk Nederland te Ravenstein


Zomer 2014

Predikant Vacant

Pastoraal werker janneke.w.bron@gmail.com. Telefoon: 024-7852114/ 06 40653487.

Contactpersoon Jan Bekker, diaken, telefoon 0486-416544.

Scriba Bets de Fijter, ouderling, telefoon 0486-412480.

e-mail: fam.defijter@hetnet.nl

Kerkgebouw Servetstraat 1, Ravenstein

Postadres Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein

College van Beheer Rabobank NL55RABO0143102583, ING: NL32INGB0001125323

Diaconie Rabobank NL29RABO0124845711

Kopij, distributie en redactie


Kopijadres:’t Steenwerk 12, 5371 LA Deursen. Inleverdata 8 september. E-mail adres: hansvanaalten@home.nl.

Distributie: Jan Bekker, Jacoba van Badenhof 20, 5371 EZ Ravenstein, 0486-41 65 44.


Eindredactie: Corinne Verbraak.

Opmerkingen over de inhoud graag richten aan Hans van Aalten. tel. 0486 – 41 44 92.


INHOUD:

  • van de Kerkenraad;

  • van de Pastoraal werker;

  • even voorstellen

  • van de Diaconie;

  • van de Kinderkerk;

  • van de Kerkrentmeesters;

  • van de Vrouwenvereniging;

  • liturgische gegevens;

Agenda voor de periode 4 mei t/m 21september 2014


Datum

Tijd

Voorganger

Bijzonderheden

4 mei

10.00 uur

Ds. C. Aldewegen
18 mei

10.00 uur

Ds. H. Gols
1 juni

10.00 uur

Janneke Bron
8 juni

10.00 uur

Ds, A. Hogenbirk

Pinksteren

15 juni

10.00 uur

Janneke Bron
6 juli

10.00 uur

Ds. De Leeuw
13-7 t/m10-8Zomervakantie

24 augustus

10.00 uur

Ds. C. Aldewegen
7 september

10.00 uur

Ds. W. Oosterkamp
21 september

10.00 uur

Ds. J. D. Noest

Startzondag/avondmaal
Datum

Kindernevendienst

Schoonmaakrooster

4 mei

Niet ivm meivakantie

Matty en Janet

18 mei

--

Hans en Bart

1 juni

Henny

Nico en Lens

8 juni

Corinne (Pinksteren)

Matty en Janet

15 juni

--

Hans en Bart

6 juli

Mirjam

Nico en Lens

24 augustus
Matty en Jannet

7 september
Hans en Bart

21 september
Nico en Lens

Als er voor andere zondagen behoefte is aan oppas voor kinderen, bel Corinne (416911), dan proberen we iets te regelen.

Als er iets geregeld moet worden voor het schoonmaken van de kerk kun je ook contact opnemen met Corinne (416911).

Kerkenraadsvergadering.

De Kerkenraad vergadert; 2e maandag van de maand aanvang 20.15 uur in “de Uitkomst”.


Van de Kerkenraad.
De Paascyclus

Nu we geen vaste predikant meer hebben en Janneke naast haar werk in Ravenstein ook haar verplichtingen in de Stevenskerk in Nijmegen heeft, zal het in de komende jaren vrijwel onmogelijk zijn de paascyclus door één predikant te laten verzorgen. Dat was voor ons altijd een belangrijk uitgangspunt, omdat er dan in de vier diensten een duidelijk doorgaande lijn aanwezig zal zijn.

Daarnaast is het zo, dat het bezoek op de eerste drie dagen duidelijk minder is dan gewoonlijk in de meeste diensten.

Bovendien moeten we goed op onze kosten letten.

Dat alles bij elkaar genomen leidt ertoe dat we sterk overwegen de diensten te beperken tot vrijdag en zondag. Maar in de huidige opzet kunnen we de vrijdag ook goed met elkaar doen. Zoals we deze dienst al jaren vorm geven, is de aanwezigheid van een predikant niet essentieel. Dat geeft weer de mogelijkheid de dienst op zaterdag te laten voortgaan.

Op deze manier houden we zo veel mogelijk de traditie in ere en zou alleen de donderdag vervallen.


We horen graag van u hoe u hierover denkt en wat uw wensen zijn. U kunt daarover ieder van ons aanspreken
Hemelvaartsdag

Op 29 mei organiseert de PKN Grave een Hemelvaartsdienst voor de regio met aansluitend een activiteit.


Meer informatie is ons hierover nu nog niet bekend. Zodra wij meer weten, zullen we dat bij de afkondiging vermelden.

We willen het u hier vast meedelen, zodat u bij interesse met de datum rekening kunt houden


Gregoriaans festival

Op zondag 15 juni hebben we weer een dienst in het kader van het Gregoriaans Festival. De dienst zal voorgegaan worden door Janneke Bron. De Gregoriaanse liederen zullen worden gezongen door de Capella Vocalis uit Nijmegen.

Anders dan de laatste keren wordt de dienst niet meer op de radio uitgezonden. Vanwege bezuinigingen zendt de IKON alleen nog maar vanuit de studio’s uit en niet meer vanuit verschillende kerken.
Namens de kerkenraad

dr. Thijs Besems.


Vertrokken uit de gemeente:
Mevr. G.H Leest-Schoonkind is verhuisd van: Schaijkseweg 16, 5373 KL Herpen.

Naar: Koninginnedijk 196,5361 CR Grave.


Grote schoonmaak

In de vorige gemeentebrief nodigde ik u uit om mee te helpen met de grote schoonmaak van onze mooie kerkje. Helaas doordat ik niet goed op de cultuuragenda had gekeken, had ik gemist dat ze 2 weekenden achter elkaar een expositie hadden. We hebben de grote schoonmaak toen maar afgezegd. We willen een nieuwe poging wagen en dachten nu de kerk klaar te kunnen maken voor aanvang van het nieuw kerkelijk jaar (21 september).

Dat wil zeggen dat we de kerk op zaterdag 6 september 2014 willen gaan schoonmaken.

We beginnen om 10.00u, na een uurtje effe lekker koffie drinken met iets lekkers erbij, en dan weer vlot aan de gang om rond 13.00u te kunnen eindigen.

Ik nodig de werkgroep Cultuur en de Heemkundekring ook weer uit zodat we als gezamenlijke gebruikers, van de kerk weer een plaatje kunnen maken.

Graag jullie opgave bij Corinne (c-verbraak@home.nl of 06-13 06 19 31).


Van de Pastoraal werker.
De eerste maanden van mijn werk in Ravenstein zijn omgevlogen.

Ik ben nog bezig met kennismakingsbezoeken en heb intussen ook al veel mensen leren kennen.

We zijn weer met de Bijbelkring gestart, op de derde donderdag van de maand en hebben nu twee avonden achter de rug waarin we geanimeerd in gesprek zijn geweest over teksten uit het Marcus- en uit het Johannesevangelie.

Voor de zomer is de Bijbelkring nog op 24 april, 15 mei en 19 juni, telkens van 20.00 – 22.00 uur in De Uitkomst. Ook als u nog niet eerder mee hebt gedaan bent u van harte welkom. Elke avond staat op zichzelf, dus u kunt op elk moment aanhaken.

Begin april ben ik verhuisd, het klooster heb ik verruild voor een appartementje in Nijmegen, waar ik eerder ook woonde.

In principe ben ik de eerste en derde donderdag van de maand in Ravenstein aan het werk, een enkele keer wijk ik daarvan af. Op deze donderdagen ben ik meestal tussen 12.30 en 13.30 in De Uitkomst, wie mij op dat moment wil spreken is daar van harte welkom.

Als u een afspraak met mij wilt maken kan dat natuurlijk. Ik ben bereikbaar per e-mail: janneke.w.bron@gmail.com, of per telefoon: 024-7852114/ 06 40653487.
Alle goeds,

Janneke Bron


We leven mee…

Een groot verdriet trof de familie Besems, toen aan het begin van de lente hun zoon Pablo niet meer verder kon. Na een lange periode waarin zij intensief met hem hebben opgetrokken moeten zij hem nu missen. Als familie, vrienden, collega’s en gemeenteleden hebben we afscheid van hem genomen in een viering hier in de kerk. Het was een kleurrijk geheel, deze afscheidsdienst, waarin ieder een stukje van Pablo liet zien. Al die kleine stukjes werden verbonden door de woorden van ds. Van Tilburg: we mogen erop vertrouwen dat een mens is gekend door God. Wij willen als gemeente om Thijs en Gerry heen staan in deze moeilijke tijd en hopen dat zij zich gedragen weten door God.

Evert ging door de medische molen toen hij pijnklachten had die niet verdwenen. Er is een ernstige ziekte geconstateerd na een tijd van spanning en leven tussen hoop en vrees. Nu volgt een traject van behandelingen en afwachten hoe dat zal uitpakken. Het blijft nog spannend en we hopen dat Evert en Hennie de moed en de kracht zullen vinden om hier doorheen te gaan.

Ieder die ziek is of met andere zorgen te kampen heeft wens ik de ervaring van Gods nabijheid toe.


Laten er mensen zijn

die ons vasthouden;

doe zelf Uw naam eer aan

en laat U vinden

als wij U zoeken.


(Sytze de Vries)

Van Pasen naar Pinksteren

Dan zal ik leven.


Het zal in alle vroegte zijn - als toen.
De steen is weggerold.

Ik ben uit de grond opgestaan.

Mijn ogen kunnen het licht verdragen.

Ik loop en struikel niet.

Ik spreek en versta mijzelf.

Mensen komen mij tegemoet –

wij zijn in bekenden veranderd.
Het zat in alle vroegte te zijn - als toen.

De ochtendmist trekt op.

Ik dacht een dorre vlakte te zien.

Volle schoven zie ik, ranke halmen, aren

waarin de korrel zwelt.

Bomen omranden het bouwland.

Heuvels golven de verte in,

Bergopwaarts, en worden wolken.


Daarachter

kristal geworden verblindend

de zee die haar doden teruggaf.
Wij overnachten in elkaars schaduw.

Wij worden wakker van het eerste licht.

Alsof iemand ons bij naam en toenaam

heeft geroepen.


Dan zal ik leven.
(Huub Oosterhuis)
Even voorstellen.
Over mij Henk Gols

Vanaf de zomer van 1999 ben ik predikant van de Protestantse Gemeente in Nijmegen. Ik ben verbonden aan zowel de Stevenskerk in de binnenstad als aan de Maranathakerk in een van de buitenwijken. In de Stevenskerk ga ik voor in de diensten van het Oecumenisch Citypastoraat; verder ben ik er betrokken bij de maandelijkse vespers en het wekelijkse vrijdagmiddaggebed. Enkele keren per jaar ga ik ook voor in de St.Jacobskapel in de benedenstad van Nijmegen: daar worden maandelijks laagdrempelige oecumenische kerkdiensten gehouden, die vooral bezocht worden door mensen die iets met pelgrimeren hebben. Enkele keren per jaar verblijf ik voor een paar dagen in het klooster; in 2004 heb ik mij zelfs als ‘oblaat’ verbonden aan de St.Willibrordsabdij nabij Doetinchem. Een oblaat is iemand die hoort bij de familie van het klooster en iets van de kloosterlijke spiritualiteit probeert te vlechten door het eigen leven. Als protestants predikant weet ik mij sterk verbonden met het geheel van de kerk. Ik behoor dan ook tot een van de initiatiefnemers van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, dat zich voor die verbinding sterk maakt. Voorheen was ik predikant in Zeeuws-Vlaanderen, Amsterdam, La Paz (Bolivia) en Leeuwarden.


Iets over mijzelf, Annet Hogenbirk

Ik ben Annet Hogenbirk (47), woon in Nijmegen en ben theologe en geestelijk verzorger. Mijn leven ervaar ik als boeiend. Ik ben na mijn studie theologie en kerkelijke opleiding gestart als gemeentepredikant en later geestelijk verzorger geworden in enkele verpleeghuizen en woon-zorg centra. Zo'n zes jaar geleden heb ik mijn eigen praktijk opgezet: Zin in mijn Leven, een praktijk voor begeleiding bij zingeving- en levensvragen.

Zo ben ik al jaren bezig met het levensverhaal van mensen en met het hen helpen zoeken en hen verbinden met bronnen van levenskracht.

Tot nu toe heb ik een veelheid aan mensen ontmoet: kerkelijk en niet-kerkelijk in allerlei gezindten, zeer gelovig, atheïstisch, jong, oud, gekwetst, verwrongen, ziek, gezond, met autisme, ADHD, dementie, depressie, in rouw, stervend en ga zo maar door. Ik heb velen mogen motiveren en terug kunnen brengen bij wie ze zelf zijn. Daarnaast ben ik er zelf wijzer door geworden: het leven is niet zo vanzelfsprekend als je zou denken.

God, de Aanwezige, is de rode draad hierbij in mijn bestaan. Vanuit die inspiratie zoek ik samen met anderen voluit mens te zijn, ieder met zijn/haar eigen kwaliteiten.

Ik voel me kleurrijk: ik hou van kunst en teken en schilder; ik ben graag in de moestuin, op de schaatsbaan of in het zwembad. Ik ben getrouwd met Wout en heb twee zonen (16 en 18).Van de Diaconie.
Opbrengst collecten:

Opbrengst collecte werelddiaconaat (02 en 16 februari) € 71,55

Opbrengst collecte Binnenlands diaconaat (2/16-03 en 06-04) € 105,30

Opbrengst collecte 40dagen campagne (20 april) € 52,25

Het collecterooster voor de volgende periode is als volgt:

4 mei t/m 6 juli; Kerk in Actie, project Zambia

24 augustus en 7 september; zendingscollecte

Uitleg collecte “Zambia”


Zoals u allen weet zijn Thijs en Gerry Besems al een aantal keren in Zambia geweest om de mensen te onderwijzen in omgang met o.a. gehandicapten. Door onwetendheid worden de gehandicapten opgesloten of vastgebonden. Steeds weer treffen ze daar erbarmelijke omstandigheden aan. Met een voorschot van onze diaconie hebben ze daar al matjes e.d. aan kunnen schaffen om mensen niet op een kale grond te hoeven laten zitten. Ook krijgen de mensen tijdens de cursus eten en drinken. Tevens nemen ze geregeld kleding mee waar ze de aanwezigen erg mee helpen. Kerk in Actie werkt vanuit het geloof en organiseert projecten om geld te verzamelen om studenten op te leiden tot predikant. Het geld dat wij verzamelen zal met Thijs meegaan om het daar op een andere wijze uit te geven. BV naaimachines zodat vrouwen hun eigen salaris kunnen verdienen. Thijs heeft al enkele keren in de gemeentebrief over Zambia verteld. Wij bevelen deze collectes van harte bij u aan.
Uitleg zendingscollecte

Joden en christenen in Israël ontmoeten elkaar

Onwetendheid en vooroordelen. Dat zijn belangrijke ingrediënten van het langdurige conflict in Israël en de Palestijnse gebieden. De Joods-christelijke partnerorganisatie JCJCR werkt aan begrip en waardering over en weer. JCJCR is opgericht door vooraanstaande joden en christenen en werkt aan allerlei vormen van ontmoeting door middel van contactgroepen in het hele land
Meer informatie over de te houden collectedoelen kunt u vinden op www.kerkinactie.nl of op www.pkn.nl.
Namens de diaconie Jan Bekker en Corinne Verbraak.
Opbrengst collecten voor het College van Kerkrentmeesters.
Voor de periode 2 februari 2014 t/m 20 april 2014 € 241,40
Van de Kinderkerk.
Tijdens de kindernevendienst van 6 april hebben we bij Henny vd Kolk thuis gekeken naar de uitzending van “The Passion” van 2012. Op paasmorgen was het de bedoeling om door middel van 4 fragmenten met de kinderen/jongeren te praten over het lijdensverhaal van Jezus. We hadden maar kort de tijd en hebben 1,5 fragment kunnen behandelen. Dmv deze moderne versie van het lijdensverhaal kan de jeugd zich meer inleven in het verhaal en worden sommige gebeurtenissen beter duidelijk gemaakt. Ondanks dat we pas in juni weer bij elkaar komen, gaan we dit project toch afmaken. Dat de jeugd zich niet echt liet horen in de dienst toen de dominee vroeg waar het om ging, was het niet omdat ze niet luisterden, maar puur verlegenheid enne …pubers hè.
Mirjam, Henny, Jan M. en Corinne

Van de Kerkrentmeesters.

De financiële stand april 2014


We lopen achter

Het is nog vroeg in het jaar maar als we de eerste 3 maanden overzien lopen de bijdragen achter bij de verwachtingen in cijfers; er is de eerste 3 maanden 1200 euro binnen gekomen terwijl op de begroting 2200 euro vermeld staat. Het zal duidelijk zijn dat er met de aanstelling van onze pastoraal medewerkster Janneke bron extra kosten op ons af komen. Hoewel Janneke Bron (nog)geen predikant is zijn de kosten hoger als datgene wat we met Ds. van Tilburg gewent waren, dit doordat Henk een predikant met emeritaat (pensioen) was, waardoor bv. pensioen afdrachten niet plaats hoeven te vinden.

De extra kosten die onze gemeenschap heeft met Janneke Bron voor het gelijke aantal uren zal op jaarbasis ongeveer 1000 tot 1500 euro extra bedragen. We hebben hiervoor een kleine verhoging van de kerkelijke bijdrage in de begroting opgenomen.

De volgende woorden zijn vaker uitgesproken maar toch wil ik deze nogmaals uitschrijven omdat ze volgens mij de essentie van het Kerk zijn weergeven


De Kerk de plaats is waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons ook al deden. De Kerk is de plaats waar het er niet om gaat wat je bezit of presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is ,dat is van blijvende waarde.
De Kerk is een letterlijk baken een monument en een markant herkenningspunt in onze plaats. Voor velen is de kerkelijke gemeenschap daadwerkelijk een houvast in het leven, een geestelijk thuis en een (misschien wel onbetaalbaar)sociaal vangnet.
De Kerk is er ook voor mensen die geen speciale binding met onze Kerkelijke gemeente hebben, een plek voor ontmoeting inspiratie en soms ook cultuur.

We komen hier samen voor de grote momenten van het leven zoals doop en huwelijk, maar ook voor momenten van rouw en verdriet.


Hierbij de oproep van Uw Kerkrentmeester,
Geef uw bijdrage op rekening nummer IBAN;

NL55RABO0143102583 (Rabobank) of

NL32INGB0001125323 (ING/Postbank)

Tnv het college van beheer PKN Ravenstein.


Ik wil hierbij iedereen bedanken die zijn bijdrage overgemaakt heeft.
namens de Kerkrentmeesters

Jan Meerdink


Van de Vrouwenvereniging.
Op 17 februari kwamen we bijeen in de “Uitkomst”.

Om te mogen genieten van prachtige lichtbeelden en reisverslagen van Dhr. Henk Derks.

Hij nam ons mee naar Spanje, en Amerika.

Een boeiende verteller we waanden ons die avond al heel snel in een geheel andere wereld.

Met dank aan Dhr. Henk Derks.

En op 17 maart bracht een klein groepje dames een bezoek aan het ROC de Leijgraaf in Oss.

14 april stond voor onze vertrouwde viering van Pasen, we begonnen met een broodmaaltijd.

Waarna we een liturgie volgde.

En met een creatief stukje eveneens gebaseerd op Pasen keerden we voldaan huiswaarts.
Bets de Fijter.

Liturgische gegevens.
Zondag 4 mei. 3e zondag van Pasen.

Kleur: wit.

Evangelielezing: Johannes 21: 1 – 4.

Psalm van de zondag: Psalm 116.

Lied van de week. Lied 392. “Wie kent de eenvoud van het breken,”

Zondag 18 mei. 5e zondag van Pasen

Kleur wit

Evangelielezing: Johannes 14: 1-14

Psalm van de zondag: 66

Lied van de week: 150 b.

Zondag 1 juni 7e van Pasen.

Kleur: wit

Evangelielezing: Johannes 17: 1-3

Psalm van de zondag: psalm 126

Lied van de week. 667
Zondag 8 juni. Pinksteren

Kleur rood

Evangelielezing: Johannes 14: 23-29

Psalm van de zondag: Psalm104

Lied van de week: 676
Zondag 15 juni Trinitatis.

Kleur wit

Evangelielezing: Matteüs 28: 16-20

Psalm van de zondag: Psalm 150

Lied van de week: 706
Zondag 6 juli. 3e zondag van de zomer

Kleur: groen

Evangelielezing: Matteüs 11:25-30

Psalm van de zondag: Psalm 130Lied van de week: 936
Over de overige weken tot 21 september, nog geen liturgische gegevens beschikbaar ten tijde van het samenstelen van de gemeentebrief.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina