Gemeentelijke sportraad SteenokkerzeelDovnload 14.8 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte14.8 Kb.
Gemeentelijke sportraad Steenokkerzeel

Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel

02/254.19.74 02/254.19.02

Steenokkerzeel, 11 oktober 2011


Geachte,


Graag nodig ik u uit op de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad op vrijdag 04 november 2011 om 19 u in GC De Corren, Van Frachenlaan 24A te Steenokkerzeel.


Dagorde :

1. Tellen stemgerechtigde leden

2. Goedkeuring vorig verslag

3. Werkingsverslag 2011

4. Programma 2012

5. Rondvraag en varia


Hopend u op de vergadering te mogen verwelkomen, verblijf ik inmiddels,


Met sportieve groeten

Rony Huyghebaert

Voorzitter

Gemeentelijke sportraad Steenokkerzeel

Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel

02/254.19.74 02/254.19.02

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 04 NOVEMBER 2011
Aanwezige clubs (stemgerechtigde leden)

Volley Spartana Sara De Pauw

Houtheimstappers Freddy Van der Borght

Petanque Den Dam Rony Huyghebaert en Roger Rabaey

OKRA Melsbroek Etienne Vekeman

Vliegend Wiel Steenokkerzeel Marie-Louise Pée en Alex Coessens

B.C. Carambol Marc Henne

BB Boskanters Eddy Jacobs

B52’s Jan Ostens en Gerrit Meert

St. Sebastiaansgilde Perk Jos BolsensNiet-stemgerechtigde leden


Schepen van sport Frans Cauwenberghs

Sportfunctionaris Amy GilleVerontschuldigd


ZVC ’t Kliekske

Club Gezond en Edel

Iaido
Afwezige clubs (stemgerechtigde leden)

Jiu Jitsu Okinawa

WTC Perk Sportief

KSVO


Dartsclub ’t Kliekske

Duivenm. Perk Vooruit

KWB Melsbroek

Tennisclub Kasteel Van Ham

F.C. Melsbroek

Kon. Liggende Wip Perk Dorp

HWA Rang

KFC Perk

FC De Molekens

DC ‘t Wiezel

Melsbroek KAV

G-Seppe


Equilibrium Aerobic-Club

St. Sebastiaansgilde Humelgem

Volksdans Oudchiroleiding St’zeel

Gemeentelijke sportraad Steenokkerzeel

Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel

02/254.19.74 02/254.19.02

1. Tellen stemgerechtigde leden
De voorzitter heet iedereen welkom.

Er zijn 9 clubs aanwezig, 4 verontschuldigd en 18 afwezig.


2. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. en 4. Werkingsverslag 2011 en programma 2012
Amy legt via een power point presentatie de huidige werking en deze van volgend jaar voor.

Zie bijlage.

Freddy Van de Borght vraagt of een dergelijk financieel verslag van cultuur ook opgemaakt wordt. Amy heeft dit nagevraagd bij Geert Baro maar hij meldde dat dit niet het geval is.

Freddy vraagt een verduidelijking van de post Toelagen alle verenigingen:Deze post bevat €32.445,02 waarvan €23.365,02 naar FC Melsbroek ging. €380 voor het 25-jarig bestaan van Spartana en €8.700 werd verdeeld onder de sportverenigingen.
5. Rondvraag en varia


  • De sportdienst is nog op zoek naar monitoren voor de sportkampen te begeleiden tijdens de krokus, paas- en zomervakantie. Kandidaten kunnen zich bij Amy aanmelden. Amy zal de data van de kampen doormailen naar de clubs.

  • Er kunnen flyers en affiches van Steenokkerzeel Wandelt (ism de Houtheimstappers), de Sinterklaasactiviteit en de Kleuterhappening ontvangen worden.

  • Op donderdag 10 november wordt een cursus alcohol-, drug- en dopingpreventie in de sportsector georganiseerd. Deze cursus is kosteloos en bestemd voor de bestuursleden/trainers/sporters van onze verenigingen. Inschrijven bij Amy. Opgelet: beperkt aantal deelnemers.

  • Er werd een folie op de ramen van sporthal Hertblock alsook een nieuwe vloer geplaatst.

  • B52’s meldt dat er een overlapping van de badminton en zaalvoetbalbelijning is. Kan dit aangepast worden?

  • Eddy Jacobs informeert achter het project Basketbal op school. Amy heeft navraag gedaan bij de provincie maar zij hebben dit project afgevoerd.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina