Gemeentelijke sportraad SteenokkerzeelDovnload 14.75 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte14.75 Kb.
Gemeentelijke sportraad Steenokkerzeel

Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel

02/254.19.74 02/254.19.02

Steenokkerzeel, 12 oktober 2010


Geachte,


Graag nodig ik u uit op de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad op vrijdag 05 november 2010 om 19 u in GC De Corren, Van Frachenlaan 24A te Steenokkerzeel.


Dagorde :

1. Tellen stemgerechtigde leden

2. Goedkeuring vorig verslag

3. Kandidaturen toetreding als lid van de sportraad

4. Werkingsverslag 2010

5. Programma 2011

6. Rondvraag en varia

Hopend u op de vergadering te mogen verwelkomen, verblijf ik inmiddels,


Met sportieve groeten

Rony Huyghebaert

Voorzitter
Gemeentelijke sportraad Steenokkerzeel

Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel

02/254.19.74 02/254.19.02

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 05 NOVEMBER 2010
Aanwezige clubs (stemgerechtigde leden)

Volley Spartana Sara De Pauw

Houtheimstappers Freddy Van der Borght en Rita Davidts

Petanque Den Dam Huyghebaert Rony en Roekens Arlette

OKRA Melsbroek Etienne Vekeman en Vic Vankeerberghen

Vliegend Wiel Steenokkerzeel Marie-Louise Pée en Alex Coessens

Club Gezond en Edel Willy Elskens

G-Seppe Frank Vandamme en Annemarie Van Duijne

St. Sebastiaansgilde Perk Jos Bolsens

St. Sebastiaansgilde Humelgem Theo Brion

B.C. Carambol Marc Henne

Niet-stemgerechtigde leden


Schepen van sport Frans Cauwenberghs

Sportfunctionaris Amy GilleVerontschuldigd


Melsbroek KAV

Iaido
Afwezige clubs (stemgerechtigde leden)

BB Boskanters

Jiu Jitsu Okinawa

B52’s

WTC Perk SportiefEquilibrium Aerobic-Club

KSVO


Dartsclub ’t Kliekske

Duivenm. Perk Vooruit

KWB Melsbroek

Tennisclub Kasteel Van Ham

F.C. Melsbroek

Kon. Liggende Wip Perk Dorp

ZVC ’t Kliekske

HWA Rang

FC Perk

BC Perk


Gemeentelijke sportraad Steenokkerzeel

Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel

02/254.19.74 02/254.19.02

1. Tellen stemgerechtigde leden/niet leden
De voorzitter heet iedereen welkom.

Er zijn 10 clubs aanwezig, 2 verontschuldigd en 16 afwezig.


2. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt goedgekeurd.

Okra Melsbroek merkt op dat het petanqueterrein in Melsbroek nog niet is aangestampt zoals de vorige vergadering gevraagd werd.

Amy geeft dit nogmaals door aan de bevoegde dienst.
3. Kandidaturen sportraad
DC ’t Wiezel, FC De Molekens en Volksdans oudchiroleiding Steenokkerzeel hebben hun aanvraag tot toetreding tot de sportraad ingediend.

DC ’t Wiezel, FC De Molekens en Volksdans oudchiroleiding Steenokkerzeel worden aanvaard als lid met 16 stemmen voor, 0 onthoudingen en 0 tegen.


4. en 5. Werkingsverslag 2010 en programma 2011
Amy legt via een power point presentatie de huidige werking en deze van volgend jaar voor.

Zie bijlage.


6. Rondvraag en varia


  • De sportdienst is nog op zoek naar monitoren voor de sportkampen te begeleiden tijdens de krokus, paas- en zomervakantie. Kandidaten kunnen zich bij Amy aanmelden.

  • Er kunnen flyers en affiches van Vlaanderen Wandelt (ism de Houtheimstappers) en de Kleuterhappening ontvangen worden.

  • Op dinsdag 14 december wordt een cursus Eerste hulp bij sportongevallen georganiseerd. Deze cursus is kosteloos en bestemd voor de bestuursleden/trainers/sporters van onze verenigingen. Inschrijven bij Amy. Opgelet: beperkt aantal deelnemers.

  • Okra Melsbroek vraagt of er een leuning kan geplaatst worden aan de helling vlakbij hun petanqueterrein. Amy geeft dit door.

  • Sara De Pauw wenst toe te treden tot het bestuur van de sportraad (dit kan bij de verkiezing in april ‘11) en merkt op dat de laatste verslagen van de sportraad nog niet op de site staan.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina