Gemeenteraad 22 januari 2009Dovnload 13.96 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte13.96 Kb.

Gemeenteraad 22 januari 2009.

Aanwezig:

Lode Morlion, Burgemeester

Lena Merlevede, Jeannot Snick, Johan Matthys, Wout Cornette, Schepenen

Frank De Poortere, Paula Vanheule, Kristel Sucaet-Voet, Monique Bertier, Marie-Christine Derwael, Godelieve Tyvaert, Paula Myngheer, Gemeenteraadsleden

Dirk Ackerman, Secretaris

(schepen Snick en raadslid De Poortere vervoegen de zitting vanaf de behandeling van punt 4)

Bijeenroeping overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
2. Kennisname rapport van de financieel beheerder nopens de kastoestand op 31.12.2008.
3. Lokale politie, politiezone Spoorkin - vaststelling gemeentelijke dotatie voor het dienstjaar 2009.
4. West-Vlaamse Intercommunale - goedkeuring ontwerpakte betreffende de kosteloze overdracht van het openbaar domein en de uitrustingswerken in de verkaveling palende aan de Noordooststraat.
5. Goedkeuring van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2009 betreffende de werking van de buitenschoolse kinderopvang 't Kuipje.
6. Goedkeuring subsidiereglement voor onthaalouders.
7. Goedkeuring subsidiereglement voor het gebruik van incontinentiemateriaal.
8. Goedkeuring subsidiereglement voor de aankoop van herbruikbare luiers.
9. Vaststelling contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het intercommunaal containerpark, gelegen Elzendamme 5b, 8640 Vleteren
10. Interpellaties.


Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.


De Secretaris, De Burgemeester,

D. ACKERMAN L. MORLION

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina