Gemeenteraad 28 mei 2009Dovnload 15.75 Kb.
Datum08.10.2016
Grootte15.75 Kb.

Gemeenteraad 28 mei 2009.

Aanwezig:

Lode Morlion, Burgemeester

Lena Merlevede, Jeannot Snick, Johan Matthys, Wout Cornette, Schepenen

Kris Wyckaert, Frank De Poortere, Paula Vanheule, Kristel Sucaet-Voet, Marie-Christine Derwael, Godelieve Tyvaert, Paula Myngheer, Gemeenteraadsleden

Dirk Ackerman, Secretaris

(schepen Cornette vervoegt de zitting vanaf de behandeling van punt 2, raadslid Wyckaert vervoegt de zitting vanaf de behandeling van punt 4 en stadssecretaris Ackerman verlaat de zitting bij de behandeling van de punten 5 en 6)

Bijeenroeping overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
2. Kennisname rapport van de financieel beheerder nopens de kastoestand op 31.03.2009.
3. Vaststelling prestatiebreuk van de gewestelijk ontvanger die de functie van financieel beheerder uitoefent.
4. Gemeentepersoneel - goedkeuring aanpassingen aan de rechtspositieregeling.
5. Gemeentepersoneel - vaststelling salarisschaal gemeentesecretaris met ingang van 01 januari 2009.
6. Gemeentepersoneel - goedkeuring functiebeschrijving stadssecretaris.
7. Gemeentepersoneel - kennisname functiebeschrijvingen.
8. Gemeentepersoneel - vaststelling arbeidsreglement.
9. Gemeentelijke vrijwilligers brandweerdienst - vacantverklaring van 2 betrekkingen van brandweerman te begeven bij wijze van aanwerving bij de post Reninge.
10. Lokaal flankerend onderwijsbeleid - goedkeuring financieringsnota 2009 betreffende de ondersteuning van de Vrije Basisschool Lo-Reninge - Nieuwkapelle.
11. I.V.V.O. - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 16 juni 2009.
12. I.V.V.O. - vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 16 juni 2009.
13. Figga - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 26 juni 2009.
14. Figga - vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 26 juni 2009.
15. Gaselwest - vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 26 juni 2009.
16. Interpellaties.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina