Genealogie albert schonewel(LE) Delen van deze genalogie zijn te vinden in onze genealogie Lunenborg en onze genealogie Vos; bij de beginposities wordt hiernaar verwezenDovnload 175.73 Kb.
Pagina1/4
Datum23.08.2016
Grootte175.73 Kb.
  1   2   3   4
GENEALOGIE ALBERT SCHONEWEL(LE)
Delen van deze genalogie zijn te vinden in onze genealogie Lunenborg en

onze genealogie Vos; bij de beginposities wordt hiernaar verwezen;
Blijvende familienamen: Schonewille, Schoonewille, Schonewelle, Oelen,

Sterken, Stoffers, Koerts en uit de genealogie Vos: Vos, Jonge Vos en Gro(o)te

Niet blijvende achternamen, vaak alias: Dwirrel, Loggies,de Jager,

Ga(a)uw en Kreye;


1. Albert (Hendriks ?) Schonewel

Hij woont blijkens de haardstedenregisters van 1691 t/m 1693 in het Zuidwoldiger Hoogeveen en wordt daar als "pauper" vermeld; hij was dus armlastig, maar moet ook al behoorlijk oud zijn geweest, daar zijn kleinkinderen al de huwbare leeftijd hebben bereikt;

Zijn afkomst is niet bekend, maar gezien het feit dat hij en zijn nakomelingen

regelmatig 2 zelfde voornamen in hun gezin hebben en wij dit gebruik tot nu toe

alleen in Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe hebben waargenomen, doet veronderstellen, dat hij uit dit gebied komt.

De naam Schonewelle zou kunnen betekenen Schone Welle en een welle is volgens

het Middelnedenlandsch Handwoordenboek van J. Verdoorn o.a. een oever langs een rivier; misschien had hij een boerderij langs de IJssel, het Zwarte Water of het Meppeler diep; zijn zoon Harm kon schrijven, wat er toch op wijst, dat hij van "goede kom-af" was;

daar hij 2 zoons Hendrik had, was de naam van zijn vader waarschijnlijk Hendrik;

Kinderen van hem bekend bij een onbekend vrouw in willekeurige volgorde:

1. Harm geen doop bekend verder 1.1.

2. Hendrik geen doop bekend

hij trouwt 5 februari 1708 als weduwnaar met Aaltje Alberts Oldewortel; hij wordt van 1691 t/m 1694 in het Zuidwoldiger Hoogeveen en van 1704 t/m 1722 in de haardstedenregisters van het Zuidwolidger Rot als Schonewille, maar ook als Henneman vermeld; in 1723 en 1724 wordt zijn weduwe vermeld; er zijn geen nakomelingen van hem bekend;3. Hendrik geen doop bekend begraven 19-12-1727

als Hendrik Penneker;

hij wordt van 1704 tot 1712 afwisselend als Hendrik Alberts Penneker, Hendrik Alberts Schonewel of Hendrik Schonewil vermeld in het Zuidwolidger

Rot nr 54 en van 1712 t/m 1723 op nr 163 als Hendrik Penneker; verder nageslacht is niet gevonden;4. Jan geen doop bekend verder 1.7.1 van hem is niets bekend; maar hij moet wel de vader zijn van Pieter Jans Schonewille, die 7 februari 1707 trouwt met Jantje Jans;

1.1. Harm Alberts Schonewil(le)

hij tekent reeds het register van 4 maart 1678 en kon dus schrijven;

in 1685 doet ene Harm Alberts belijdenis, maar het is niet zeker of dat Harm Alberts Schonewille is; hij wordt vermeld in het haardstedenregister van 1691 t/m 1694 in het Echtens Hoogeveen en in 1704 in het Noordsche Rot; hij betaalt steeds de normale bijdrage;

trouwt 1.Jantje Hendriks Vos

deze naam is hypothetisch afgeleid uit de namen der kinderen en kleinkinderen;

Kinderen uit dit huwelijk bekend in willekeurige volgorde:

1. Arend geen doop verder 1.1.1.

zie ook onze genealogie Vos2. Hendrik geen doop

zie verder onze genealogie Vos 1.1.2..3. Jan geen doop verder 1.1.3.

4. Aaltien geen doop

hier gaat de naam Schonewille in de vrouwelijke lijn verder;

zie onze genealogie Lunenborg, 1.1.2.

5. Femmigje geen doop verder 1.1.5.

ook hier gaat de naam Schonewille inde vrouwlijke lijn verder.6. Albert geen doop verder 1.1.6

trouwt 2. als weduwnaar april 1694 metAnnigje Hendriks

Kinderen uit dit huwelijk bekend:7. Hendrik geen doop verder 1.1.7.

8. Jan geen doop verder 1.1.8.

trouwt 3 als weduwnaar 27-04-1704 metJantje Harms

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:9. Hermen 00-05-1705 verder 1.1.9.

10 Jentien 10-02-1708 begraven 26-06-1755

trouwt 1. met Wiecher Hendriks en 2. met Jan Berents;11 Grietje 31-10-1711

trouwt met Harmen Everts Tromp


1.1.1. Arend Harms Schonewille alias Vos

begraven 31-01-1753 als Schonewille;

in de haardstedenregisters vermeld, in 1707 in het Hollandsch Rot,

en van 1721 t/m 1730 in het Noordsche Rot, meest als Schonewille, doch ook als Vos;

Arent en Hillegien doen Kerst 1737 belijdenis; ze waren toen beiden zeker ruim 50 jaar oud.

trouwt maart 1705 metHilligjen Alberts

begraven 31 -01-1753

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Albert 02-11-1705 verder 1.1.1.1.

2. Lizebet 10-12-1707

3. Harm 22-03-1711 zal jong overleden zijn

4. Grietien 08-01-1713

5. Harmen 02-09-1714 zal jong overleden zijn

6. Jan 29-01-1719 verder 1.1.1.6.

7. Harmen 06-04-1721 verder 1.1.1.7.

8. Wijchertien 21-02-1723 begraven 24-01-1769

trouwt met Seijne Goossens9. Barent 14-12-1725
1.1.3. Jan Harms Schonewille alias Oelen

Jan Harms Schonewille wordt in de haardstedenregisters van het Hollandsch Rot vermeld van 1708 t/m 1710 op nr 75 en daarna als Jan Harms Schonewille of Jan Uelen in het Noordsche Rot, van 1712 t/m 1724 op nr 52, van 1724 t/m 1727 op nr 68

en van 1728 t/m 1733 op nr 68; hij doet 12-10-1721 belijdenis (17 jaar later dan zijn vrouw); volgens het grondschattingsregister van 1755/58 bezat Jan Harmens Schonewille aan de Zuidkant van het Hollandsch Opgaande een huis(je) van 4,5 vak bij 20 voet; hij wordt begraven 26-06-1755;

trouwt 1. 19-07-1707 metTrijntien Hermens,

weduwe bij haar trouwen

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Harm 14-10-1708 verder 1.1.3.1.

2. Geert geboren 1710 verder 1.1.3.2.

3. Roelof 07-10-1714 verder 1.1.3.3.

4. Harmen 07-02-1717 verder 1.1.3.4.

trouwt 2 april 1734 te Kolderveen als weduwnaar van Hoogeveen metAaltjen Roelofs

weduwe van Dinxterveen

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Momberprototocol 15 - 08 - 1738

er worden mombers aangesteld over de onmondige zoon Harmen;

hoofdmomber wordt Japik Beldert, medemombers Lambert Doldersum,

Hendrik Harms Schonewille ofte Vos en Hendrik Harms Schonewille;

Jan kan niet schrijven; hij ondertekent met een handmerk


1.1.5. Berent Jans Snijder

trouwt 09-01-1697 metFemmigje Harms Schonewille

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:1. Geertruyt 00-03-1705

trouwt 1. met Jan Reinders de Weert en 2. met Jan Simons Scholten;2. Harm Berents Schonewille

23-10-1707 verder 1.1.5.2.


1.1.6. Albert Herms Schonewille

begraven 19-01-1724 Albert Schonewel;

vermeld in de haardstedenregisters van 1709 t/m 1712 als Albert Harms Schonewel

in het Hollandsch Rot nr 101, in 1714 in het Zuidwoldiger Rot nr 184, in 1715 en 1716 als Albert Schonewel op nr 87 en in 1717 op nr 131 van het Noordsche Rot;

trouwt 02-11-1704 als j.m. van 't Hoogeveen met

Maria Leenderts

j.d.van 't Hoogeveen

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Jentijn 22-08-1705

2. Mergien 23-10-1707

3. Aeltien 22-06-1710

4. Hermen Schonewil 10-09-1713

waarschijnlijk is hij de Harm Alberts Kreye. vermeld in de haardstedenregisters; in 1755 in het Hollandsch Rot 103, in 1764 in het Hollandsch Rot 167, in 1774 in het Noordsche Rot 70 en in 1784 in het

Noordsche Rot 130; het zal een kinderloos huwelijk geweest zijn;

5. Femmigje 00-11-1718
1.1.7. Hendrik Harms Schonewille alias Loggies

vermeld in de haardstedenregisters van het Noordsche Rot als Hendrik Schonewille

of Hendrik Loggies (en éénmaal als Loggies Schonewille) van 1722 t/m 1725 op nr 54, in 1726 en 1727 op nr 85, van 1726 t/m 1731 op nr 47 en in 1733 op nr 51;

Hendrik Loggies wordt 11-03-1758 medemomber over de 5 kinderen van wijlen Geesje Outen en Reint Jans Smit;

trouwt met

Jentien Hendriks

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt (c.q. bekend)1. Hermen geen doop

van hem is alleen bekend, dat hij 24-11-1748 met Hillegien Freriks

een zoon Frerik laat dopen; van deze zoon is later ook niets terug te vinden

in Hoogeveen;2. Annegien 01-05-1718

trouwt met Matthijs Thalen, gedoopt 03-08-1721 als zoon van Jannes Thalen

en Marrigjen Jans;

3. Wijgertien 21-12-1721

trouwt blijkens momberprotocol van 27-02-1745 met Arend Jans Metselaar, weduwnaar van Margien Andries Veldman; zoon van Jan Arents Metselaar en Elsien Jans;


1.1.8. Jan Harms (Jaye) Schonewille

wordt als Jaye Schonewille of Jaye Jans Schonewille vermeld in de haardstedenregisters van het Hollandsch Rot, van 1726 t/m 1727 op nr 154.

van 1728 t/m 1733 op nr122 , in 1774 op nr 175, in 1755 op nr 123 en in 1764 op nr 124; hij bezit een praam en betaalt in 1764 de hoge bijdrage;

hij wordt 10-11-1764 medemomber over de 2 kinderen van wijlen Jan Hendriks Kats en zijn dochter Annigje

trouwt 1.

Geertje Jans

dochter van Jan Derx en Beerte Claes; begraven 02-02-1762

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Jan 10-06-1725 verder 1.1.8.1.

2. Herm 25-05-1727 verder 1.1.8.2.

3. Annigjen 10-04-1729 zal jong overleden zijn

4. Albert 25-06-1730 verder 1.1.8.4.

5. Annechien 05-06-1732

trouwt met Jacob Hendriks Kats6. Beertien 03-10-1734

trouwt met Coenderts Hendriks Cats, die blijkens momberprotocol van 19-01-1770 hertrouwt Geertje Hendriks Boertien;7. Klaas 23-09-1736 begraven 06-01-1756

8. Derkjen 12-10-1738

9. Hendrik 13-09-1739 verder 1.1.8.9.

10. Derk 22-12-1743

11. Wijcher 22-12-1743

van Wijcher is verder niets in Hoogeveen gevonden;

trouwt 2. blijkens momberprotocol van 15-12-1765 met

Geertje Jans, van Gees,

gedoopt 31-10-1717 als dochter van Jan van Hesselingen en Hillegien Jans

Uit dit huwelijk geen kinderen bekend

Momberprotocol 15-12-1765:

Hoofdmomber: Albert Arents Metselaar,medemombers Hendrik Loggien, Harm Schonewille alias Gaauw en Hendrik Stoffers;

Pupillen Derk en Wijcher

Boedel : praam, vee, turf, huis en grond

Tenzij men zich bij het momberprotocol vergist heeft, is Jan dus twee maal getrouwd geweest met een Geertje Jans!


1.1.9. Harmen Harms Schonewille alias Gaauw

gedoopt mei 1705;

vermeld in de haardstedenregisters van het Noordsche Rot als Hermen Schonewel

in 1730/1731 op nr 45, in 1731/32 op nr 90 en in 1733 op nr 50;

hij wordt 26-10-1758 medemomber over de zoon van wijlen zijn zuster Jantje bij Jan Berents en 14-04-1780 wordt Harm Harms hoofdmomber over de kinderen van wijlen Lutien Harms bij Christiaan Claas Hups;

trouwt


Hilligje Claas Guilker

dochter van Claas Hendrikx en Geessijn Jans; begraven 10-09-1779 als de vrouw

van Harm Harms Gauw

Kinderen uit dit huweijk gedoopt:1.Geesje 14-03-1728 begraven 26-05-1769

trouwt met Christiaan Roelofs Kreeft2. Hermen 24-09-1730 verder 1.1.9.2.

3. Klaas 08-11-1733 verder 1.1.9.3.

4. Jantien 07-10-1736 zal jong overleden zijn

5. Jan 10-08-1738 verder 1.1.9.5.

6. Jantjen 03-06-1742 overleden 08-04-1828

trouwt met Arend Roelofs Kreeft7. Wijcher 07-02-1745 verder 1.1.9.7
1.4.1. Pieter Jans Schonewille

vermeld in de haarstedenregisters van het Hollandsch Rot in 1708 op nr 171, van 1712 t/m 1715 op nr 77 en in het Zuidwoldiger Rot in 1725 op nr 142 en van 1730 t/m 1733 op nr 197;

trouwt 27-02-1707 als j.m. van 't Hoogeveen met

Jantien Jans

j.d. uit het Pesserveld; begraven 16-12-1727 Pieter Jans vrouw;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt c.q. bekend:

1. Roelofje geen doop begr. 01-12-1751 Amsterdam

trouwt te Amsterdan met Albert Schouten2. Jan 10-10-1707

3. Albert 00-10-1709

trouwt te Krommenie met Sijtje Jans4. Roelof 26-06-1712 zal jong overleden zijn

5. Roelof 13-12-1716

trouwt te Amsterdam met Anna Flobbe, gedoopt alhier 11-08-1717 als dochter van Hans Hendriks Flobbe en Neeltje Hendriks .6. Hendrik 21-01-1720

7. Jan 03-10-1724

De nakomelingen van deze Pieter wonen allen in het Westen des lands en noemen zich Schonewil of Schonewille;


1.1.1.1. Albert Arents Schonewille alias de Jager alias Vos.

gedoopt november 1705 ; begraven 07-12-1762;

vermeld in het haardstedenregster van het Noordsche Rot van 1755 op nr 57

als Alberts Arents Schonewelle, in 1764 en 1774 wordt op resp. nr 68 en 86

zijn weduwe vermeld;

trouwt met zijn nichtAaltien Stoffers Lunenborg

gedoopt 29 juli 1714 als dochter van Christoffel Hendriks Lunenborger en Aaltien Hermens Schonewille; vermeld bij de volkstelling van 1798 Noordsche Rot 669,

Aaltje Stoffers, 85 jaar oud, weduwe van Albert Schonewille; overleden 13-09-1807,

95 jaar oud, 7 kinderen nalatende; ze wordt abusievelijk dan als Elsje Stoffers vermeld;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Jantje 26-04-1733 zal jong overleden zijn

2. Stoffer 30-10-1735 verder 1.1.1.1.2.

3. Arent 26-12-1737 verder 1.1.1.1.3.

4. Kristiaan 27-03-1740 verder 1.1.1.1.4.

5. Jantje 21-10-1742

6. Harmen 18-10-1744 verder 1.1.1.1.6.

7. Derkje 02-04-1747

trouwt met Klaas Jans Knegt, die blijkens momberprotocol van 06-04-1793

hertrouwt met Elsje Everts;

8. Aaltjen 07-09-1749 zal jong overleden zijn

9. Aalltien 13-12-1750

10. Hendrik 02-03-1755

zie voor verder onze genealogie Vos I 1.1.6.1.10


1.1.1.6. Jan Arents Schonewille

gedoopt 29-01-1719; begraven 22-02-1774.

vermeld in de haardstedenregisters van het Hollandsche Rot, in 1755 en 1764 op nr 110; hij wordt 13-12-1740 benoemd tot medemomber over de kinderen van wijlen Aaltje Klaas Kuik bij Wolter Sijmens Soetebotter;

trouwt 1. metMargien Simons Soetebotter

gedoopt 30-07-1724 als dochter van Sijmen Wolters Soetebooter en Jantien Koerts;

begraven 10-11-1757;

Kinderen uit ditt huwelijk gedoopt;1. Koert 11-08-1748 verder 1.1.1.6.1.

2. Arent 17-01-1751 verder 1.1.1.6.2.

3. Sijmen 27-12-1754 verder 1.1.1.6.3.

4. Hilligje 16-10-1757 overleden 01-07-1832

trouwt blijkens momberprotocol van 22-10-1779 met Hendrik Alberts Kat, gedoopt 01-11-1744 als zoon van Albert Hendriks Kats en Annigje Lamberts Dodevis, weduwnaar van Geertien Jacobs Cattouw; bij de volktelling van 1829 worden ze vermeld Hollandsche Veld 111, hij is 72 jaar en zij 85 jaar;

trouwt 2 blijkens momberprotocol van 25-02-1758 met

Aaltje Kiers

gedoopt 01-03-1733 als dochter van Kier Alberts en Lamm. Jans; begraven 15-09-1762;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

5. Kier 09-11-1760

6. Lammigje 04-04-1762
Momberprotocol van 25-02-1758:

overleden Margje Sijmens, echtgenote van Arent Jans Schonewille; hoofmomber wordt Jan Courts, medemombers Jan Lamberts, Albert Arents Schonewille en Harm Arents Schonewille; er zijn 4 onmondige kinderen; de boedel wordt niet vermeld;


1.1.1.7. Hermen Arents Schonewille alias Kreye

gedoopt 06-04-1721;

als Harm Arents Kreye vermeld in het haardstedenregister van 1774 van het Hollandsch Rot op nr 166 ; wordt 19-07-1755 tot medemomber benoemd over de kinderen van Meyne Jans Fidom en Jantje Jans Bloemberg en 17-03-1780 als medemomber over de kinderen van Pieter Reints (Smit) en Geesjen Jans Bloembergh;

trouwt 1. metLeentien Jans Bloemberg

dochter van Jan Hendriks Bloemberg en Aaltien Jans Kattou

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Aaltien 09-01-1746

trouwt te Meppel met Andries Jans Bremer, zoon van Jan Hendriks Bremer en Geertruyt Arents Breider2. Jantien 21-01-1748 jong overleden

3. Jantien 16-11-1749 jong overleden

trouwt 2 blijkens momberprotocol van 29-04-1752 metJantien Willems Bloemberg

gedoopt mei 1731 als dochter van Willem Hendriks Bloemberg en Geesien Koerts;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

4. Arent 14-01-1753 begraven 31-01-1753

5. Hilligje 27-01-1754

6. Arent 01-01-1755 begr. 19-09-1786 Amsterdam

trouwt te Amsterdam 23-01-1784 met Leentje van der Dijk7. Geesje 29-05-1757

ondertrouwt 02-05-1777 te Amsterdam met Jan Frederiks Windel8. Hilligje 23-09-1759
Momberprotocol 29-04-1752:

overleden Marlena Jans Bloemberg, echtegenote van Harm Arents;

kind in leven: Aaltje; hoofdmomber Hendrik Bloembergh, medemombers

Fake Berents ten Kate, Albert Arents en Jan Arents (beiden Schonewille);

Boedel: meer schulden, dan bezittingen.
1.1.3.1 Harmen Jans Oele(n) alias Schonewille

gedoopt 14 oktober 1708;

vermeld in de haardstedenregisters van het Noordsche Rot in 1755 (nr 83), 1765 (nr 64) en 1774 (nr 121); hij wordt 03-05-1765 tot medemomber benoemd over de kinderen van wijlen Jan Berents;

trouwt 1 metAnnigje (ook Agnietje) Klaas

gedoopt oktober 1706 als dochter van Klaas Hendriks Guilker en Geesje Jans;.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Trijntje 23-09-1731 zal jong overleden zijn

2. Klaas 25-05-1733

vermeld in de haardstedenregisters van het Zuidwoldiger Rot in 1755 (nr 123),

1764 (nr 141), 1774 (nr 168) en 1784 (nr 132); hij zal kinderloos overleden zijn.

3. Trijntje 08-07-1736

trouwt 2 metAnnigje Jans Lunenborg

dochter van Jan Hendriks Poepe alias Lunenborger;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

4. Jan H.Oelen 17-07-1740 zal jong overleden zijn

5. Harmen 02-09-1742 zal jong overleden zijn

6. Jan Harmens Oe 01-08-1745 zal jong overleden zijn

7. Jan H.Oelen 02-10-1746

8. Harm 08-12-1748 verder 1.1.3.1.8.

Momberprotocol 19-02-1761.

overleden Annigje Hendriks (moet een abuis zijn), echtgenote van Harm Jans Oelen;

hoofdmomber Jan Alberts Botter, medemombers Harm Dwirrel, Geert Jans Oelen en Klaas Oelen; 2 kinderen; boedel van geen waarde;
1.1.3.2. Geert Jans Schonewille alias Oelen

geboren in 1719; begraven 09-02-1793;

vermeld in de haardstedenregisters van het Noordsche Rot, in 1755 op nr 41, in 1784 op nr 50 en in 1774 op nr 58;

trouwt


Jantien Stoffers Lunenborg

dochter van Chriftoffel Hendriks Lunenborger en Aaltien Herms Schonewille

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:

1. Trijntien 24-05-1733 zal jong overleden zijn

2. Stoffer 04-07-1734 verder 1.1.3.2.2.

3. Trijntien 07-11-1736
1.1.3.3. Roelof Jans Schonewille alias Oelen alias Boer

gedoopt 07-10-1714; overleden voor 1802;

vermeld in de haardstedenregisters van het Hollandsch Rot in 1755 op nr 119 en in 1764 op nr 112;

trouwt 1.metGrietje Wolters Rotten

gedoopt 30-01-1716 als dochter van Wolter Harmens en Albertje Hendriks;

overleden voor 1778;

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:1. Albertien 09-08-1739 overleden 20-03-1819

2. Wolter 12-05-1743

trouwt 07-03-1773 met Klaasje Jans, gedoopt 01-10-1747 als dochter van Jan Jacobs en Trijntien Roelofs; hij laat als Schonewille 28-09-1777 dochter Grietje dopen; verder nageslacht in Hoogeveen niet gevonden; hij wordt als

Wolter Roelofs Boer/Schonewille in 1774 in het Hollandsch Rot 180 vermeld

en bezit een praam ;3. Jan 07-02-1745

4. Aaltje 30-04-1747 begraven 28-03-1809

trouwt met Jansen Hendriks Bloemberg (09-10-146 tot 07-12-1819)5. Jantje 28-06-1750 overleden 21-05-1821

trouwt 26-03-1775 met Otto Jans Otten alias Scholten, gedoopt 01-01-1748

als zoon van Jan Otten Scholten en Elsje Lunenborg.

6. Trijntje 10-09-1753 jong overleden

7. Roelofje 22-06-1755 begraven 02-07-1808

Roelofje is ondertrouwd te Meppel 02-02-1782 en getrouwd te Hoogeveen

met Roelof Jans Otten alias Scholten, schipper en boer, gedoopt 31-05-1753

als zoon van Jan Otten Scholten en Elsje Hendriks Lunenborg; overleden

02-02-1836;

8. Trijntje 12-11-1758 begraven 07-02-1804

trouwt met Jacob Jacobs Kats;

trouwt 2 blijkens momberprotocol van 21-04-1778 met

Grietien Jans Lunenborger

dochter van Jan Jans Lunenborger alias Poepe en Aaltje Aelderts Moffe;

weduwe van Jan Vos; begraven 26-03-1802 als weduwe van Roelof Jans Boer;

Uit dit huwelijk geen kinderen.


Momberprotocol 21-04-1778

Onmondige kinderen: Roelofje en Trijntje

Hoofdmomber Pieter ten Cate, medemombers Jan Roelofs Post, Geert Jans Schonewille en Jan ten Bloemberg;

Boedel: huis met 3 stukken groenland, zelf in gebruik , 21 bonken bestreden veen bij de watermolen en een ongeboeide praam;


1.1.3.4. Harmen Jans Schonewille alias Dwirrel alias Kreye

gedoopt 07-02-1717; niet in de haardstedenregisters te vinden;

bij de volkstelling van 1797 vermeld als Harmen Jans Schonewille, Hollandsch Rot 469, 80 jaar, kostganger bij Jan Booys Slot en in 1798 als Harm Olde Kreye, 82 jaar,

weduwnaar, alumnis, inwonende bij Arent Schonewille (nr 1.1.1.6.2.)

hij wordt 14-12-1783 als Harm Jans Schonewille, die niet kan tekenen, tot medemomber benoemd over de kinderen van wijlen Geertien Gelmers (Ybinge) en

en Derk Jans Tijlbaart;

trouwt

Elsje Hendriks Schonewille alias Olde Vos

gedoopt 24-07-1718 als dochter van Hendrik Harmens Schonewille alias Olde Vos

en Annigje Hendriks Lunenborger; zie genealogie Lunenborg 1.1.2. en genealogie Vos I- 1.1.2.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt:1. Trijntien 11-10-1739 overleden 03-05-1823

trouwt met Harm Jans Jeulen (07-01-1742 tot 26-03-1803)2. Hendrik 25-03-1742

gaat als Vos verder; zie onze genealogie Vos I .1.1.2.5.2.3. Harmen 04-11-1744 verder 1.1.3.4.3.

4. Annegien 23-07-1747

trouwt 1. Jan Faken ten Caat en 2. Hendrik Roelofs Dodevis
  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina